7. „Normalitás”  és  „abnormalitás”. Orientációs  és  funkciózavarok

 

A  szexuális viselkedés közmegítélése  mindig az adott társadalomban érvényesülő  erkölcsi normákhoz igazodik, s nem mentes a  végletességtől.  Az egyik véglet a  „normális szex” határait mereven leszűkíti a gyermeknemzési célú  (vagy azt nem kizáró)  közösülésre. Kicsit hasonló ehhez az a nézet is, amely szerint „legnormálisabb, ha a közösülő partnerek egyszerre elégülnek ki”.  Egy másfajta véglet szerint a szexben minden megengedett , ami az egyénnek örömet szerez. Ha hozzáfűzik, hogy  „kivéve az erőszak és kényszer alkalmazását”,  akkor már nem korlátlan ez az engedékenység, de nem elegendő a  normális viselkedés  meghatározására., bár hivatkozást jelent a „nemi erkölcsre”. Az erkölcsi elvek ugyanis  változóak, s ez a változás éppen a szexuális viselkedés terén könnyen nyomonkövethető.  Hiszen például a  maszturbáció, a premaritális szex vagy a homoszexualitás  alig száz éve még erkölcstelenségnek számított a közvélekedésben,  ma viszont már jóformán senki sem tartja annak.

A  „normák” vagy statisztikai, vagy erkölcsi jellegűek. Az előbbi  egy számszerű átlagot fejez ki; egyfajta viselkedés előfordulásának gyakorisági átlagát, amitől egyénileg valamelyest mindenki eltér, s nagyon viszonylagos, hogy milyen mértékű eltérést  tartanak normálisnak.  Ha viszont egy más megítélés alapján  az adott viselkedés káros az egyénre, vagy másokra nézve, akkor  gyakori előfordulása ellenére  is nehezen tartható „normálisnak”. Csakhogy mik a viselkedés „károsságának”  kritériumai? Ez megint relativ, hiszen ugyanaz a szexuális viselkedés  korántsem tűnik mindenki számára károsnak;  egyesek ártalmatlannak, mások akár hasznosnak  is  tarthatják. De ugyanez mondható  az „egészséges”  vagy „beteges”  kritériumáról is, bár itt nagyobb az objektiv megítélés lehetősége. Hiszen, ha  valamilyen szexuális viselkedés következtében bizonyítottan  fertőzés és betegség jön létre, akkor az a viselkedés  nyilván káros, mert életveszélyes.

 

Végletek és  előítéletek.  Mai  szkriptek

 

Az ellentétes értékelések mögött gyakran nem logikusan átgondolt érvek, hanem  előítéletek és szélsőségesen eltúlzott  aggályok  vagy  tekintélyelvű hivatkozások rejlenek. Az előítéletek leküzdését megnehezíti, hogy rendszerint vannak bennük részigazságok, amelyek látszólag alátámasztják azokat.  Például a maszturbációval kapcsolatos, negativ véleményüket sokan azzal indokolják, hogy  bűntudattal jár, s így ideges tüneteket, sőt, magányosságot eredményezhet;  fiúknál pedig a „korai magömlés” megszokásához vezet, tehát károsan hat a későbbi partnerkapcsolatra.  Ezek  valóban reális veszélyek lehetnek, de nem magából az  önkielégítésből erednek, hanem a kedvezőtlen körülményekből  és a  tájékozatlanságból.  Hiszen egyáltalán nem szükségszerű, hogy  a maszturbáció bűntudattal járjon, s a késleltetés gyakorlásával  a túl gyors orgazmus és magömlés is könnyen  elkerülhető.  Annak sem a maszturbáció az oka, ha valaki nem eléggé motivált a partner-keresésre, hanem a  személyiségfejlődés  szextől független zavara. A maszturbációhoz kapcsolódó fantáziák  pedig éppen a szexuális kapcsolatlétesítés  képzeletbeli  próbacselekvései, tehát erősítik a motivációt.

Sigmund  Freud ugyan a maga korában jelentősen hozzájárult a szexuálpszichológia fejlődéséhez, de bizonyos tévedései előítéletként éltek tovább a köztudatban.  Ilyen  például  a női szexualitással kapcsolatos ama hipotézise, hogy a klitorális orgazmus  „infantilis” jelenség, s a „normális”, felnőtt nőnek képesnek kell lennie a  vaginális (tehát a közösülés során bekövetkező)  orgazmusra. Ezen az alapon azonban  csupán a nők csekély hányada  (15-30%)  lenne  normálisnak nevezhető. Szerencsére azóta  számos vizsgálat  megerősítette, hogy  a klitorális orgazmus  legalább olyan normális, mint a vaginális;  fiziológiai szinten mindkét esetben ugyanaz történik, a  lelki átélés és értékelés  pedig mindkettőnél változó  és  szubjektiv. 

Heiman és LoPiccolo  (1988)  összegyüjtötték a nyugati társadalom  „szexuális  mítoszait” (amelyeket akár mai  szkripteknek is nevezhetünk)  A férfi szexualitással kapcsolatos, jellemző  előítélet  például, hogy  sok férfi azt hiszi:  mindenáron erősnek, kezdeményezőnek és kontrollhelyzetben levőnek kell  lennie;  holott ezek ellentétesek a jó szexhez nélkülözhetetlen  gyengédséggel, spontán érzékiséggel  és rugalmas alkalmazkodással.  A teljesítmény-központúság  folytán a célratörő férfiak  számára  az erekció és az orgazmus a legfontosabb;  a  szeretkezés így pusztán teljesítménnyé devalválódik. Erős  szkript, hogy a szexben nemcsak a kezdeményezés, hanem az  irányítás is a férfi dolga; a nő igényeire ezért alig figyelnek.  Azt hiszik, hogy  mindig készen kell állniuk a szexreminden alkalmat ki kell használniuk – ez gyakran kudarcokhoz vezet.  Koitusz-centrizmusuk lényege, hogy mindig közösülésre törekszenek;  a  petting  számukra  csak  előjátékot jelent.  Többnyire ehhez kapcsolódik az  orgazmus-centrizmus,  vagyis hogy értéktelennek tartják az orgazmus nélküli szeretkezést.  Végül egy makacsul tovább élő mítosz  a  pénisz-méret szerepének túlbecsülése:  azt hiszik, hogy a nagyobb méret jobb szexuális reagálókészséget, nagyobb „állóképességet”  jelent, s a partner is jobban élvezi, biztosabban kielégül. Ezért divatosak még ma is a pénisznövelő „varázsszerek”, sőt, sok férfi még műtétekre is vállalkozik,  2-3 cm-es  pénisznövekedésért. Holott a vizsgálatok egyértelműen mutatják, hogy a pénisz mérete jelentéktelen.

A  női szexualitáshoz kapcsolódó  „mítoszok” (előítéletek) közül  a következőket ismertetik:

1.          A  szex  csak a  fiatal nőknek való;  holott (mint láttuk)  szexuális reagálókészségük korántsem csökken úgy, mint a férfiaké.  2.  Minden nőnek többszörös orgazmusa kell legyen;  holott a nők alig egynegyede rendelkezik a multiorgazmus képességével.  3.  A  terhesség és  szülés csökkenti a nemi válaszkészséget.   Valójában a szülés körüli heteket kivéve  nem csökkenti.  4.  A nők aktiv nemi élete a menopauzával lezárul.  A tények ezt sem támasztják alá; inkább felszabadítólag hat, hogy nem kell tartaniuk a terhességtől.  5.  Jól nevelt nők nem izgulnak fel a pornográfiától.  A vizsgálatok épp az ellenkezőjét mutatják.  6.  Az igazi nők nem kezdeményeznek szexet és nem mutatják ki, ha nagyon élvezik.  Ez csak a viktoriánus kor elavult normarendszere szerint van így.  7.  A  fogamzásgátlás  mindig a nők dolga.  Ez patriarchális szemlélet, amely felmenti a férfit a közös felelősségvállalás alól.  Jó néhány szkripttel lehetne még folytatni, hiszen a nők a férfiak előítéletei közül is sokat átvettek;  napjainkban ugyan kezdenek ezektől megszabadulni, de mindig feltűnik néhány új, divatos szkript.

 

A  szexuális egészség  és  betegség  fogalma

 

A  szexuális viselkedés „normális” vagy „abnormális”  voltát annak  „természetes” vagy „természetellenes” jellegétől  is  függővé szokták tenni.  Régen például minden olyan szexuális viselkedést, amely nem szolgálta, vagy éppen akadályozta a nemzést, a fajfenntartást, „természetellenesnek” s igy abnormálisnak tartottak;  ez magyarázza többek közt a maszturbáció, a petting vagy a homoszexuális viselkedés elutasítását, megbélyegzését.  A szexualitás  biológiai funkcióra  szűkítésének, korlátozásának ez a hagyománya azonban antihumánusnak és kultúraellenesnek, értékellenesnek bizonyult, hiszen a humanizált szexualitásnak a fajfenntartáson kívül egész sor fontos funkciója van.  Tévesnek bizonyult az a  hallgatólagos feltételezés is, amely szerint van egy  „természettől adott”, egészséges szexualitás, amely csak közbejött akadályok miatt  válik  betegessé, abnormálissá, deviánssá. Az akadályok eltávolítása után  a „természetes szexualitás” helyreáll, s az egyén szexuális viselkedése nem fog különbözni a „normális átlagtól”—vagyis elfogadja a heteroszexuális, patriarchális monogámiát.

A „természetesnek” (s így egészségesnek) tartott szexuális viselkedés  kritériumai koronként és társadalmanként változnak;  ezt tanúsította a téma  filogenetikus és kulturtörténeti áttekintése.  A  szexuális  egészség  fogalmát az Egészségügyi Világszervezet  (W.H.O.)   2001-ben, a   szexuális egészség védelmére tett  Ajánlásokban  így  határozta meg:  „A  szexuális  egészség  a  testi, lelki és  szociokulturális  jó közérzet  tartós élménye a  szexualitás  vonatkozásában. Ez  kifejeződik a  szexuális képességek szabad és  felelősségteljes  megnyilvánulásában, amely  erősíti a harmónikus egyéni és szociális  jóllétet, s  így mindkét  szinten gazdagítja az életet. A  szexuális egészség tehát nem egyszerűen  a  funkciózavarok, betegségek vagy fogyatékosságok hiánya.  A szexuális egészség eléréséhez és megtartásához  el kell ismerni és biztosítani kell a  szexuális jogokat.”  (E jogokat lásd  tankönyvünk  1. részének  4. fejezetében és 9. Dokumentumában)

Az egészséges és kulturált szexuális viselkedés akadályai természetesen sokfélék lehetnek, s ezek három nagyobb csoportba  sorolhatók:  1.  Szomatikus  elváltozások, betegségek,  2.  pszichikus  zavarok,  3.  pszicho-szomatikus  zavarok.  Ezeket persze nem lehet mereven elkülöníteni egymástól, hiszen minden testi betegségnek pszichikus hatása is van – és viszont.  Igy  valójában  szinte mindig  pszichoszomatikus  (vagy  szomatopszichikus)  tényezőkkel kell számolnunk. Ennek megfelelően alakul  a szexuális zavarok terápiája is.

A  zavarok testi okaira itt csak utalhatunk:  ilyenek  a  vele született, testi fogyatékosságokon kívül a nemi szervek sérülései vagy betegségei, a hormonális  és a keringési zavarok,  az alkohol-  és  drogfüggőség, a  cukorbaj és  egyes  gyógyszerek  mellékhatásai. Jóval bonyolultabbak a  pszichikus megbetegítő tényezők, hiszen a tájékozatlanságtól és  előítéletektől kezdve a  szorongáson és gátlásosságon keresztül  a legkülönbözőbb komplexusokig  sok minden okozhat  zavart.  Az orvosok és pszichológusok között még ma is sok vita van akörül, hogy  a szexuális viselkedészavarok  szomatikus  vagy  pszichikus okai  elsődlegesek  és gyakoribbak vagy  fontosabbak.  A  hagyományos szemléletű  orvosok szerint   a szexuális  zavarok túlnyomó része  szomatikus eredetű;  ennek megfelelően ők a  gyógyszeres kezelést részesítik előnyben  --  ellentétben  a pszichoszomatikus szemléletűekkel, akik  a  szocio- és pszichoterápiát tartják lényegesebbnek. A Magyar Szexuális Medicina Munkacsoport, vagyis az andrológusok egyik közleménye  (InforMed, 2004/2.) szerint a potenciazavar  80%-ban  szervi problémák tüneteként jelentkezik, vagyis gyógyszeres kezelést igényel.  A pszichoszomatikus szemléletű orvosok és pszichológusok  szerint viszont ez az arány  nagyjából éppen  fordított.  Ez főleg kétféle ok miatt nem szokott kiderülni:  a hagyományos szemléletű orvosok eleve organikus okokat keresnek, s a mai diagnosztikus módszerekkel egyre több, apró organikus eltérést tudnak kimutatni;  másrészt  érdekeltek is a „gyógykezelendő  organikus tünetek” kimutatásában, ez mintegy létérdekük, hiszen csak  ilyenek kezelésére lettek kiképezve.

 A szexuális kapcsolat problémái valójában  elsősorban a szexuális kommunikáció zavaraira vezethetők vissza. Az elavult normák, szkriptek, tiltások és gátlások gyakran lehetetlenné teszik a szexuális igények tisztázását és megbeszélését, amihez az „összehasonlítási alap” hiányosságai, a tapasztalathiány, az előítéletek  és kognitiv disztorziók is hozzájárulnak. A férfiak gyakran fixálódnak a pszichoszexuális fejlődés autoerotikus szakaszához, a fallikus fázishoz, a szexuális reagálás gyors, impulziv jellegéhez, s orgazmusukat nem tudják a partner igényei szerint időzíteni. Ez utóbbiak pedig nem mindig derülnek ki, mert a nők sokszor nem merik szóvá tenni a  szeretkezéssel kapcsolatos igényeiket, inkább megjátsszák, hogy kielégültek. Amivel  nem csak a partnerüket, hanem önmagukat is becsapják.  A  szexuális  zavarok részben okai, részben következményei a „szexuális csökkentértékűségi komplexusnak”.

A pszichoszomatikus  szexuális zavarok eredetét főleg a személyiségfejlődés, ezen belül elsősorban a pszichoszexuális fejlődés  fixációjában, regressziójában  vagy  torzulásában  találhatjuk.  A zavarok főbb csoportjai a következők:  1.  Funkciózavarok,  2.  Problematikus viselkedésminták (korábbi megjelöléssel:  „perverziók” vagy „parafiliák”)  3.  Nemi identitás-problémák (gender diszforia, interszex)  4.  Erőszakkal és viktimizációval kapcsolatos  problémák  (visszaélések stb.)  5.  Nemzéssel kapcsolatos klinikai szindrómák  (meddőség, abortusz stb.)  6.  Szexuális úton terjedő betegségek  és egyéb, klinikai szindrómák.

 

Orientáció  és  funkció

 

Kétféle szexuális alapbeállítottságot, orientációt  ismerünk:  a  heteroszexuálist  és a  homoszexuálist.  Az utóbbi sokkal ritkább, mint az előbbi, s ezért sokáig  furcsának, „természetellenesnek”,  abnormálisnak  számított.  Jóval gyakoribb  viszont a kevert,  biszexuális  (ambiszexuális)  beállítottság, amely egyesíti mindkét alapbeállítottságot;  rendszerint ugyan nem egyenlő arányban, hanem az egyik orientáció  dominanciájával. Közismert, hogy sokak szerint a homoszexuális beállítottság azért veszélyes, mert nem járul hozzá a fajfenntartáshoz, ráadásul az egyént hátrányos helyzetbe hozza.  Valójában, tekintettel  az emberiség túlnépesedésére, nyilvánvaló, hogy fajunk fennmaradása  gyermeknemző részvételük nélkül is biztosítható. Az egyéni hátrányok pedig minimalizálhatók  s az utóbbi évtizedekben máris sokat csökkentek. Az sem vitás, hogy a homoszexuális beállítottságúak  minden téren éppolyan teljesítményekre képesek, mint a heteroszexuálisok. Ugyanez érvényes a biszexuális beállítottságúakra is, akiknek aránya vizsgálati adatok szerint a 40-50%-ot is eléri. Megoszlásuk természetesen társadalmanként eltérő, s legtöbbször ez a beállítottság sem jelentkezik nyiltan.

Az említett  alapbeállítottságokon túl még igen sok, különlegesebb beállítottság létezik, s ezek megítélése sokkal nehezebb. A szexuális viselkedésre ugyanis minden társadalom  különféle normákat, szabályokat alakít ki. Ennek megfelelően az egyéneket  két csoportra osztják:  a  normákat követőkre  (ezek „normálisak”)  és a normáktól eltérőkre  (ezek „abnormálisak”). Az eltérés  (deviancia)  különböző  szociális reagálásokat válthat ki. A szexuálisan  „deviánsokat” kinevethetik;  elítélhetik, mint „erkölcsteleneket”; megbüntethetik, mint törvénysértőket;  de  betegekként is  kezelhetik őket.  Holott a  szexuális  deviancia éppoly viszonylagos fogalom, mint a  szexuális konformitás; mindkettő konkrét jelentése a  szociális kontextustól függően változik. A multban azonban feltételezték, hogy vannak „deviáns  személyiségek”, akik veszélyesek a közösségre, tehát vissza kell kényszeríteni őket a  konformitásba.

A vallás, az egyház  bűnösnek, a törvény  bűnözőnek,  az orvosok pedig  betegeknek  tartották őket. E.J. Haeberle (2004)  szerint  mindhárom esetben hasonló ideológia működése figyelhető meg:  az uralkodó szexuális normák megsértőit vissza kell kényszeríteni a „helyes útra”. Valójában a homoszexualitás okainak orvosi vizsgálata sohasem volt elfogulatlan és semleges, inkább a kontrolljuk újabb igazolását szolgálta. „Túlzott leegyszerűsítés lenne azt hinni, hogy a deviancia objektive létezik  bizonyos emberekben... A  deviancia  nem személyiségjegy vagy jellemvonás, hanem különböző interakciók eredménye. Szociális kapcsolatokban teremtik, tartják fenn és  szűntetik meg.  A deviancia leginkább szociális  szerepként  értelmezhető.” (33. old.)  Hangsúlyozza ugyanakkor, hogy „egyetlen társadalom sem élhet a szexuális  standardok vagy éppen ideálok bizonyos minimuma nélkül. E  standardok és ideálok követése az adott társadalom  erkölcsi értékének tükrözője. Ámde épp ezért arra is szükség van, hogy minden társadalom újra és újra megvizsgálja saját szexuális értékrendjét, a változó tapasztalatok alapján.” (37. old.)

Mindenképpen sokkal egyszerűbb  a  szexuális  funkcionálás  megítélése. Egészséges működésről akkor beszélhetünk, ha  1.  rendszeresen jelentkezik a  nemi vágy,  2.  a szervezet képes a szexuális izgalom jeleivel reagálni a különböző szexuális ingerekre,  3.  az ingerek folytatódása esetén képes elérni az izgalom csúcspontját (orgazmust) és  4.  képes ugyanezt partnerénél is  elősegíteni  (ha van).

 

Problematikus  viselkedésminták ("perverziók”, „parafiliák”)

 

Nevezhetnénk ezeket  „orientációs  devianciáknak” is, bár hagyományosan  perverziónak szokták nevezni, de J. Money (1988)  a  „parafilia”  szakkifejezést honosította meg.  A „oerversus” latin szó, jelentése kifordult, ellentétes, hibás. Ezt könnyű rámondani bármire, ami nem tetszik.  A. Comfort (1974)  meg is jegyezte, hogy az 1970-es évek előtt kiadott szexuális felvilágosító könyvekben  a „perverz”  egyszerűen minden olyan szexuális viselkedést jelentett, ami a szerzőnek nem tetszett.  Freud szerint  a  perverziók tulajdonképpen regressziót jelentenek az  infantilis „rész-ösztönökre” ( mint láttuk a  csecsemőt  „polimorf perverz” lénynek tartotta). Későbbi kutatók szerint a perverzió lényege nem az érett, genitális szexualitás hiánya, hanem  az  agressziv impulzusok kielégítése  és ezzel a partner  megalázása.  Ez leginkább a  szadizmus  ismertetőjegye lehet.

R.J. Stoller (1998) könyvének lényegi mondanivalója már a címéből is kitűnik;  eszerint ugyanis magyarul: „Perverzió: a  gyűlölet erotikus  formája”.A könyv első részében a szerző definiálni próbálja a perverziót, figyelembe véve az újabb szexológiai kutatások kihatásait a  pszichoanalitikus elméletre. Megkülönbözteti a  devianciákat és „variánsaikat” az igazi perverziótól, amelynek döntő tényezője szerinte az ellenségesség, a gyűlölet, s ez ötvöződik a szexuális vággyal. „Perverzió – írja – annak megkísérléséből keletkezik, hogy úrrá legyenek a saját nemi identitásukat fenyegető  veszélyeken.” (14. old.) – s  ez nem sikerül. Hangsúlyozza azonban, hogy ez csak hipotézis, amely az olvasót mérlegelésre és továbbgondolásra készteti.  Egy másik hipotézise szerint „a perverzió egy megvalósított fantázia,  az évek során kiépített elhárító rendszer az erotikus élvezet megmentésére.” (17. old.) S ehhez még hozzáteszi:  a perverzió legfőbb ismertetőjegye a gyűlölet, az ártó szándék, a bosszú a korábbi traumákért.

Stoller érdekes esetelemzésekkel kimutatja, hogy a gyermekkori traumákat és konfliktusokat a fantázia képes  szexuális izgalommá alakítani. A könyv utolsó fejezetében pedig a perverzió  szükségszerű voltára következtet:  „Amíg a család képezi a társadalmi rend alapját, addig a perverzió  4  szükségletet teljesít...” (266. old. Hogy milyeneket, azt itt nem érdemes részletezni.)

 Mások már „perverz jellemről” vagy perverz indulatáttételről is írnak. Kernberg, O.  (1986,1993) kétféle perverziót ismer:  egyik a neurotikus, amely megfelel Freud leírásának, a másik pedig  borderline-szerű  parafiliákat  foglal  magába, vagyis közelebb áll a  pszichózisokhoz. Berner, H.  (2001)  szerint a normák tartós megsértéséből alakulnak ki a perverziók, amelyeknek vezető tünetei a következők lehetnek:  Értelmetlenség; a gyakoriság növekedése, a kielégülés csökkenése;  promiszkuitás és  anonimitás; sajátos  fantáziák  és  praktikák;  szenvedélyesség;  periodikus, kényszeres nyugtalanság.

 Végkövetkeztetése, hogy a szükségletek sokfélék és változóak lehetnek, a legkülönbözőbb,  egymással konkurráló funkciók szolgálatában.  A  szexuális identitás-  és beállítottságzavarokat, vagyis a  parafiliákat  olyan, makacsul visszatérő, szexuális izgalmat kiváltó  fantáziáknak, kényszerállapotoknak és viselkedésmódoknak tartja, amelyek tárgyakra  vagy  személyekre  irányulhatnak.  Ilyenek például  az  exhibicionizmus, a fetisizmus, a frottőrizmus, a pedofilia, a szadizmus és mazochizmus, a transzvesztita fetisizmus és a voyeurizmus.

Haeberle, E.J. (2004) szerint a  „parafilia” eredeti jelentése  „szerelemhez hasonló”, vagyis  „másodosztályú szerelem”, ami nem szerencsés szakkifejezés, hiszen feltételezi egy valódi, „igazi”, „természetes” szerelem (filia)  létezését, amit viszont még senki nem határozott meg elfogadhatóan. Tehát megint csak  egy ideologikus normától való eltérés  helytelenítését fejezi ki, valójában nem jelent tudományos  haladást.  De akárminek is nevezzük, tény, hogy  a szexuális viselkedés  akkor egészséges  (és „normális”), ha örömélményt nyújt és nem ártalmas;  a közös szexuális viselkedést pedig megértésen alapuló  egyetértés  vezérli..  Erről pedig csak egyenrangú felek között lehet szó, akik szabadon és a felelősséget vállalva  döntenek.  A szexualitás nem örömforrás, hanem veszélyforrás, ha  kényszeres jellegű, destruktiv, megterhelő és függőségben tart, alig befolyásolható.

A problematikus szexuális viselkedésfajták  fixációs  vagy regressziós eredetére utalnak a mélylélektani és dinamikus pszichológiai irányzatok megállapításai.  Az  exhibicionizmus  gyökerét  sokan abban fedezik fel, hogy a kisgyermek szeret meztelenül lenni, szívesen mutogatja magát (amíg le nem szoktatják erről), s szívesen játszik a nemi szervével.  Az exhibicionista férfi  a merev hímvessző váratlan megmutatásával  megdöbbenést keltve fokozza saját izgalmát és élvezetét.  A gyermekek szeretnek leskelődni is. Örömet okoz nekik, ha  titokban megfigyelhetik a meztelen felnőtteket, például fürdés, vagy éppen  szeretkezés közben.  Ebből alakulhat ki később a  voyeurizmus, amikor csak mások meztelen testének és szeretkezésének meglesése okoz szexuális élvezetet. (Ez egészen más, mint szeretkezés közben a partner meztelenségében gyönyörködni.)

Az egyik leggyakoribb, problematikus szexuális viselkedés  a  szado-mazochizmus, vagyis az egymás ellentéteinek megfelelő  szadizmus  és  mazochizmus, amelyek jellemzője az erőszak és a gyengeség, a megalázás és  megalázkodás  élvezete a szexben.  A gyermekkori eredet ezeknél is felderíthető. A gyermek, akit rendszeresen vernek, kínoznak (pl. egy szadista hajlamú szülő vagy nevelő), esetleg azonosul kínzójával, s mivel önkénytelenül utánozza őt, tovább adja a verést egy kisebbnek. Közben élvezi saját hatalmát és a másik kiszolgáltatottságát; így könnyen szadistává válhat. A másik lehetőség, hogy hozzászokik a verésekhez, megalázásokhoz, s már szinte várja és élvezi azokat. Igy lesz mazochista.  Mindez megint csak egy bizonyos ponton túl jelent igazi veszélyt. Számos kísérletből tudjuk, hogy bizonyos fokú fájdalom látványa vagy elszenvedése emelheti a szexuális izgalom és élvezet szintjét,  bár a túl erős fájdalominger vissza is vetheti a szexuális izgalmat. Hatása egyrészt a szexuális izgalom fokától függ, másrészt az egyéni hajlamtól és megszokástól.  Sokak szerint  a férfiak inkább a szadizmusra, a nők a mazochizmusra hajlamosak, társadalmi helyzetüknél fogva. Valójában azonban többen vannak  a  mazochista férfiak, ahogyan  az például a  „dominának” nevezett prostituáltak  működéséből kiderül. (Persze ők inkább csak megjátsszák a szadistát.) 

Szexuálszociológiai kutatásokból az derült ki, hogy a szado-mazochista kapcsolatok önkéntes, előzetes megállapodások révén jönnek létre  A szadista ebben az erotikus játékban  azt élvezi, hogy látja a mazochista élvezetét;  így valójában ez utóbbi gyakorolja a kontrollt, s egy előre megállapított „biztonsági jelzéssel” leállíthatja  szadista partnerének túlzásba vitt  erőszakoskodását. A testi fájdalom-okozás egyébként is csak alárendelt szerepet játszik a szado-mazochizmusban,  a dominancia és  alávetettség verbális és egyéb megnyilvánulásai mellett. A szadista bűnözőkről szóló hiradások azonban a közvéleményben torz képet alakítanak ki erről  a  problematikus  szexuális viselkedésről.

.  A  szexuális  fetisizmus  (vagy „erotikus fetisizmus”)  szintén  ide tartozó jelenség.  A „fétis” a természeti népeknél egy olyan tárgy volt, amelynek varázserőt tulajdonítottak.  „Erotikus fétisekről” csak a 20. század elején kezdtek beszélni, mint  szexuális izgalmat keltő tárgyakról, például  bizonyos  intim ruhadarabokról, vagy testrészekről és tulajdonságokról.  Látszólag teljesen véletlenszerű, hogy  mi válik szexuálisan izgatóvá valaki számára, bár szerepe lehet ebben  az imprintingnek, tehát a szexuális ingerekre nagyon fogékony időszakoknak is. A fétis emlékeztethet a kívánt személyre, eleinte csak átmenetileg  pótolja, de előfordulhat, hogy függetlenedik tőle. Az éppen divatba jött  „szexi” ruhadarabok, bizonyos tetoválások vagy a piercing-nek nevezett testékszerek is betölthetik az erotikus fétis szerepét. Ha csak átmenetileg hatnak így, akkor nem lépik túl a normalitás határát; a kényszeres hozzájuk kötődés  viszont  pszichoszexuálisan káros lehet.

transzvesztitátöbbnyire férfiak, s jellemzőjük, hogy élvezik a női ruhákba öltözést és ezzel együtt a nőies viselkedést, bár – eltérően a  transszexuálisoktól – pontosan tudják, hogy nem nők;  férfi identitásuk tehát megmarad.  Tulajdonképpen tehát egy periódikusan komolyan vett  szerepjátékról  van szó, amely  a szerepcsere által  újszerű helyzetet teremt éa érzelmi kielégülést, sőt, akár szexuális élvezetet is jelent.  Minthogy a másik nem ruhája  ilyenkor erotikus fétis,  fetisiszta transzvesztizmusról  beszélhetünk.  Ha az ilyen férfi nős, akkor orientációjának kiderülése válságba sodorhatja a házasságot  (kivéve, ha a feleség ezt elfogadja és „betársul a játékba”).  Mindenképpen megkülönböztetendő azonban a  transzvesztizmus két, látszólag rokon jelenségtől:   az ún. „traveszti-show” művészeinek produkciójától  és  a női ruhába öltözött  férfi prostituáltakétól;  ők ugyanis nem transzvesztiták, csak megjátsszák ezt a szerepet  (éppúgy, mint azok a férfi színészek, akik női szerepek alakítását is vállalják).

A  transszexuálisok különböző okok  miatt nem tudtak azonosulni a biológiai nemükkel, s így a másik nemhez tartozónak érzik magukat. 5-6 éves koron túl ez a téves identifikálódás már nehezen fordítható vissza. A megoldás vagy a biológiai nem  műtétek és gyógykezelés útján történő módosítása, vagy  a kívánt nemi szerepviselkedés  lehető legteljesebb megvalósíthatóvá tétele.  Mindkettőre  számos  sikeres és sikertelen próbálkozás történt;  a nemi identitás  „pszichikus átprogramozását”  még nem dolgozták ki.

pedofilia, vagyis a kényszeres  törekvés a  serdületlen fiatalokkal való szexuális kapcsolatra  legtöbbször  férfiaknál fordul elő, s az utóbbi időben nagy publicitást kap. Feltehetőleg ez is egy infantilis fixáció (vagy regresszió)  következménye, amelynél szintén  a pszichikus átprogramozás vezethet eredményre. Ellentéte a  gerontofilia, a kifejezetten öregek keresése szexuális kapcsolat céljából.  Jóval ritkábban előforduló  problematikus viselkedés  a  zoofilia  (vagy  „bestiofilia”), vagyis  bizonyos állattal történő szexuális kapcsolat kedvelése;  még ritkább az  urolagnia  és a  koprofilia,  vagyis a vizelet és a széklet  szexuálisan izgató hatásának érzése és keresése. De nem sokkal gyakoribb  a  frottőrizmus, vagyis a tömegben  (pl. tömött buszon) máshoz dörgölőzés, szexuális  élvezetkeltés céljával.

 

Szexuális  funkciózavarok

 

Jóval könnyebb a helyzet a  szexuális funkciózavarok esetén.  Legnagyobbrészt ezek is pszichikus eredetűek. Meghatározásuk, diagnosztizálásuk is könnyebb, az egészséges működés négy, említett jellemzőjéhez viszonyítva.  A  freudi terminológia alapján  libidonak nevezett  szexuális  vágyenergia  csökkenése vagy megszűnése sokféle okra vezethető vissza  (pl. interperszonális konfliktusok, elhidegülés, telítődés, más irányú érdeklődés  stb.)  Mindez magával hozza kudarctól való félelem és az  erőltetés  veszélyét, ami aztán különböző szexuális zavarokhoz vezet. Még mindíg kevesen tudják ugyanis, hogy a szexuális izgalmat nem lehet erőltetni. Igy sokan megijednek attól, hogy időnként nem kívánják a szexet (ami pedig teljesen természetes),  s elkezdik magukat aggályosan figyelni. Az „eredmény” pedig : frusztráció.

Az Egészségügyi Világszervezet  (WHO) 2001-ben publikált jelentésében  a következő  szexuális funkciózavarokat sorolja fel:

1.      Szexuális  averzió,

2.      csökkent (elfojtott)  szexuális vágy,

3.      fájdalom a  szexuális aktus közben,

4.      vaginizmus,

5.      tumeszcencia-problémák  (hiányzó / gyenge erekció, ill. lubrikáció)

6.      orgazmus-problémák (az orgazmus rossz időzítése vagy hiánya).

 

Figyelemre méltó, hogy az olyan, hagyományosan használt szakkifejezések, mint a  „frigiditás”, az „impotencia” vagy a „korai magömlés”  ebben a felsorolásban nem szerepelnek, mert pontatlan és félrevezető kifejezéseknek bizonyultak. A „frigiditás” (latin szó, jelentése: hidegség)  női szexuális elégtelenséget, kielégülési képtelenséget  jelentett, holott frigidnek csak az a nő nevezhető, aki soha, semmilyen ingerléstől nem tud szexuális izgalomba jönni, ami igen ritkán fordul elő; a többieknél legfeljebb „orgazmuszavarról” beszélhetünk, ami rendszerint a megfelelő ingerlés (és ráhangolódás)  hiányának következménye.  Az  „impotencia” (=tehetetlenség, az erő és hatalom hiánya)  az erekció hiányára utal, aminek sokféle oka lehet, s nem egyszerűen az erő hiányzik. A „korai  magömlés” (ejaculatio praecox)   azért félrevezető kifejezés, mert összetéveszti az orgazmust a magömléssel, holott a kettő nem ugyanaz, s nem mindíg jár együtt.  A valódi probléma a korán történő orgazmus, ami után megszűnik az erekció, így az aktus nem folytatható.

A szexológiai vizsgálatok megállapításai szerint  a férfiak és nők szexuális reagálásai nagyon hasonlóak, s ennek megfelelően szexuális funkciózavaraik is hasonlóak.  E.J. Haeberle (2004)  mindkét nem szexuális reagálását  egyaránt háromféleképpen tartja  diszfunkcionálisnak:  1.  A nemi szervek  tumeszcenciájának, vérbőségének hiánya esetén, amihez nőknél vaginizmus is társulhat.  2.  Az  orgazmus  elégtelen időzítése  (túl korai vagy túl késői bekövetkezte)  esetén, és  3.. az orgazmus  elmaradása  esetén.  A funkciózavarok okait a lehetséges szomatikus okok kizárhatósága esetén  rendszerint  nemcsak az egyénben, hanem a partnerében és magában a kapcsolatban találhatjuk meg. Az okok között nagy szerepük van a régi, negativ attitűdöknek, a szexellenes nevelésnek, az információhiánynak és az előítéleteknek. A nemi szerveknek tulajdonított, túlzott jelentőség, az ún. genitalitás  következtében a szexuális kapcsolatok  háromféleképpen torzultak:

a)        A  férfi kezdeményezés  előírásszerű túlhangsúlyozása (a nő rovására)

b)          a  közösülés  túlhangsúlyozása  (a  petting  rovására) és

c)           az  orgazmus  túlhangsúlyozása  (a nyugodtabb érzéki  élvezet  rovására).

Haeberle  szerint  „sok szexuális funkciózavar eltűnik, ha a partnerek rendezik viszonyukat és más attitűdöket fogadnak el.  Ez mindenekelőtt azt jelenti, hogy kivonják magukat a  teljesítménykényszer  alól.” (105.old.) Férfiaknál  elég gyakori  funkciózavar  a  merevedés hiánya, csökkent vagy megbízhatatlan volta és/vagy  gyors  megszűnése. Az esetek többségében ennek is  pszichikus okai vannak, például az aggályos önfigyelés, a félelem a kudarctól.  Tipikus eset, hogy az előjáték során kialakul a merevedés, de mire rátérnének a közösülésre, megszűnik. A kudarctól való félelem ugyanis épp ilyenkor kapja el a férfit, s ez kioltja szexuális izgalmát. A kudarcok ismétlődésével ördögi kör alakul ki a félelem és a kudarc között. A tartós erekciózavart aztán rendszerint orvosilag (gyógyszerekkel, sőt, pénisz protézissel) próbálják kezelni ; a kapcsolatban rejlő kiváltó okok azonban ettől aligha változnak.

A nő szexuális kielégülésének elmaradása, vagyis az  anorgazmia  egy partnerkapcsolatban jórészt a férfin múlik. Például, mert túl rövid előjáték után siet rátérni a közösülésre, ami szintén csak néhány percig tart. S mire a nő kezdene belejönni, addig már a férfinél megtörténik az orgazmus, s ezáltal az aktusnak vége szakad.. Még ma is kevesen tudják, hogy a legtöbb nő egyébként is nehezen jut orgazmushoz a közösülésben, kielégítése azonban petting révén viszonylag könnyen biztosítható.