Magyar Szexológiai Szemle

Tartalomjegyzékek Cikkek Ajánlott könyvek Pályázat Főoldal

Beköszöntő

Bár szakmai és irodalmi olvasnivaló bőven áll rendelkezésre, ám a magánélet, s azon belül az intim kapcsolat tudományos vizsgálata iránt nálunk ma még kevesen érdeklődnek. S azok is inkább más irányú szakmai tevékenységük kiegészítéseként, tehát amúgy mellékesen olvasnak ilyen témákról. Pedig ma már nyilvánvaló, hogy a szexuális igények kielégítését is magában foglaló intim kapcsolat alapvető emberi szükséglet, akár házasság, akár együttélés vagy együttjárás formájában valósul meg. Az intim kapcsolat tartós hiánya veszélyezteti és eltorzíthatja a személyiségfejlődést, s különösen megnehezíti az ún. párválasztási érettség kialakulását. De hasonló problémákat okoznak az intimkapcsolati próbálkozások kudarcai vagy félresiklásai is, amelyek megoldására sem a család, sem az iskola nem készít fel eléggé. Hatékony szaksegítséget pedig nálunk ma még nehéz találni.

A pszichológiai és a szexuális-partnerkapcsolati kultúra közismerten elég alacsony szintű hazánkban, s ez nemcsak a magánéleti, hanem a népegészségügyi és egyéb társadalmi problémák megoldását is veszélyezteti. Az így kialakult válsághelyzetben véleményünk szerint a civil társadalom szervezeteinek feladata a megoldási lehetőségek feltárása és elősegítése. A most alakuló "Magánéleti kultúra -- korszerű életvezetés" Alapítvány, melynek főbb célkitűzései folyóiratunk belső címoldalán olvashatók, ezért határozta el, hogy kiadja ezt a folyóiratot is.

Kiadványunk remélhetőleg hiánypótló szerepet fog betölteni az orvosok, pszichológusok, pedagógusok, szociológusok és jónéhány más területen dolgozók önképzésében és továbbképzésében. Eddig ugyanis sem képzés, sem érdemleges továbbképzés nem folyt e téren hazánkban; így nincsenek a szexológia valamely ágával hivatásszerűen foglalkozó szakemberek sem. Épp ezért korai lenne kizárólag tudományos dolgozatokat közölni .. ilyenekből egyébként is még kevés születik hazánkban. Így inkább az említett szakterületek művelőinek és általában az értelmiségieknek tájékoztatását tűztük ki célul, mindenekelőtt azzal, hogy lényegretörően és közérthetően szemlézzük a külföldi tudományos közleményeket, és utalunk azok hazai alkalmazásának lehetőségeire.

Emellett természetesen felhívjuk az olvasók figyelmét a témával kapcsolatos magyar könyvekre és fontosabb tanulmányokra, filmekre, értékeljük az esetleges rádió- és tévéműsorokat, stb. Hírt adunk ezenkívül az Alapítvány szexológiai vonatkozású kezdeményezéseiről és pályázatairól, vagy a bárhol megrendezésre kerülő szexológiai kongresszusokról és konferenciákról is. Figyelembe vettük, hogy szexológiai szakfolyóiratok Nyugaton már kb. száz éve megjelennek. Mai számuk több tucatra tehető, ami természetes következménye a szexológiai intézetek, szervezetek, kutatási és oktatási programok szaporodásának. Csak Európában 50 szervezet és 75 intézet működik már!

Minthogy a szexológia interdiszciplináris tudomány, amelynek természettudományi és társadalomtudományi szakágai vannak, kutatási eredményei egyre nagyobb jelentőségűek az élet különböző területein. Épp ezért sajnálatos, hogy hazánkban még nem nyert polgárjogot, mint önálló és fontos diszciplína. Ha tehát nem akarunk ezen a téren még jobban lemaradni Nyugat-Európától, akkor minél szélesebb körben elérhetővé kell tennünk a korszerű szexológiai ismereteket. Erre kíván vállalkozni most induló folyóiratunk.


Vissza a Főoldalra | Vissza a Cikkekhez