Magyar Szexológiai Szemle

Tartalomjegyzékek Cikkek Ajánlott könyvek Pályázat Főoldal

A széleskörű szexuális nevelés irányelvei az USA-ban

A SIECUS-nak, vagyis a Szexuális Nevelés Tanácsának irányelveit eddig az irányelvek első kiadása (1991) alapján közöltük. Most azonban megkaptuk az új, továbbfejlesztett kiadást és egy információs könyvecskét is, amely a szexuális nevelés elfogadtatásához és bevezetéséhez nyujt segítséget. Alapvetően fontos és értékes dokumentumok ezek, s jó lenne mielőbb magyar fordításban is közzétenni mindkettőt, hiszen megalapozhatnák a korszerű szexuális nevelés bevezetését a magyar iskolarendszerbe.

Álljon itt néhány adalék ennek alátámasztására.

Az óvodától az érettségiig vezető irányelveket egy tíz tagú szakértő team dolgozta ki (amelynek magyar származású tagja: Leslie Kantor). Nem tantervekről, hanem valóban irányelvekről van szó. Céljuk: elősegíteni a nevelők (és szülők!) felkészülését, és korszerű nevelési programok kidolgozását. Megalkotói abból indultak ki, hogy a szülők 90%-a igényli gyermekének iskolai szexuális nevelését; ám ennek ellenére még Amerikában is igen kevés a korszerű szexuális nevelést nyujtó iskola. Az információs könyv elemzi ennek okait, kimutatja a hiányos, represszív, csak a teljes absztinenciát sürgető nevelés veszélyeit, s javaslatokat tesz a progresszív nemi nevelés elfogadtatására az intézményes nevelés helyi irányítóival.

Ezek közé tartozik például a helyi ifjusági és pedagógiai szervezetek támogatásának megnyerése; nevelési fórumok és tanácsadó testületek szervezése (jónevű támogatók bevonásával). Nem javasolják viták kezdeményezését a szexuális nevelés ellenzőivel, hanem inkább a bizonytalankodók megerősítését, számukra meggyőző érveléssel. Hasznos lehet, ha sokan aláírnak egy petíciót a szexuális nevelés bevezetése érdekében, és ha a helyi sajtó, a rádió és TV is támogatólag foglalkozik a témával. Legyen a szexuális nevelésnek egy önkéntes és ügyes PR menedzsere, aki rendszeresen ellátja a médiát a bevezetést elősegítő hírekkel. Jó, ha újra és újra napirendre kerül a kérdés, minél több helyen.

A könyv 31 pontban sorolja fel, mi mindent tehetünk a szexuális nevelés bevezetése érdekében. Bár ezeknek egy része érthetően csak Amerikára érvényes, jónéhány ötlet nálunk is megvalósítható.

Az egyik legfontosabb: felkutatni és összehozni a szexuális nevelés igénylőit, és közös kezdeményezéseket szervezni velük. Pl. közösen írni levelet az illetékeseknek vagy a sajtónak, esetleg az Interneten honlapot nyitni a szexuális nevelés érdekében. Lehet közvélemény-kutatást tartani a tizenévesek között, hogy igényelnék-e a szexuális felvilágosítást és tanácsadást. Lehet ismeretterjesztő előadásokat vagy vitaesteket szervezni a témáról szülőknek, pedagógusoknak és ifjusági vezetőknek. Tudatosítani lehet a hiányzó szexuális nevelés következményeit: a nem kívánt terhességeket és művi abortuszokat (vagy épp csecsemő-gyilkosságokat), a HIV/AIDS fertőzés veszélyét és egyéb, nemi úton terjedő betegségeket stb.

Hosszan lehetne még sorolni a jó ötleteket, de tény, hogy némi fantáziával és kellő motívációval bárki sokat tehet az ügy érdekében.

Ez mind szép -- mondhatnánk --, de nálunk vajon akad-e, aki hajlandó valamit tenni gyermekeink progresszív, intézményes nemi nevelése érdekében? No igen, néhányan tartanak egy-két előadást, vagy megírnak egy felvilágosító könyvet. Hogy aztán korszerű elveket hirdetnek-e, vagy hányan olvassák és értik (félre) -- az más kérdés.

Talán naivitásnak tűnik, mégis úgy vélem: mozgalmat kellene indítani a modern szexuális kultúra széles körű terjesztésére, hogy több legyen hazánkban a szexuálisan is egészséges ember!

Vajon hiú remény, hogy társakra találok ebben a törekvésemben?


Vissza a Főoldalra | Vissza a Cikkekhez