Szexuálpszichologia
Magyarországon

(Sex psychology in Hungary)

A nemiségtudomány, vagyis a szexologia, mint a nemek alkatának, viselkedésének és viszonyának tudománya, hazánkban is fontos szerepet tölthet be az egyének és közösségek életében, azonban művelését  a  szemléleti akadályok nagyon  megnehezítik.
    Ez a weblap főleg az első magyar, főhivatású szexuálpszichológus, dr. Szilágyi Vilmos munkásságát mutatja be, s ezen keresztül a szexológia hazai helyzetét és lehetőségeit körvonalazza.  Erről szóló, elemzésének, a "Nemiségzudomány -- és a magyar valóság" (2012)  és válogatott írásaiból készült  "Nemiségünk:  sorsunk  alapköve" (2013)  c. könyve,    továbbá a legújabb  (Humanista szexuáletika, 2016)  is  olvasható.
 
 
E weblap főbb  részei:
 
Szexuálpszichológia

tankönyv (2006)

  Szexuálpedagógia

tankönyv (2006)

  Nemiségtudomány - és a magyar valóság (2012)   A nemek  viszonyának jövője (2010)   A szexuálpszichológus válaszol (2004)   Intim-kapcsolat kézikönyve (1994)
Nemiségünk:  sorsunk alapköve (2013)   Társkereséseim  naplója (2016)   Humanista szexuál etika (2016)   Segítségkérő levelek  2003-2013   Szexuális életünk  dilemmái (2002)   Üzenetek és köszönetek
1. e-learning
Nemi szervek és funkciók

2. e-learning
Nemzés, terhesség, szülés

3. e-learning
Testi problémák

4.  e-learning
Nemi úton terjedő fertőzések

5.  e-learning
Szexuális funkciózavarok és kezelésük

6.  e-learning
Emberi szexuális viselkedés
Cikkek, referátumok,  1959  óta   Könyvismertetés  és kritika   Blog: napló, vélemények   Irásaim  katalógusa   Egyéniség-- fejlődés, pályakép-vázlat   Értékrend és hatalom 1956--2012
Szexológiai Szemle,  1998--2002   A  szexológia klasszikusai   Szexológiai dokumentumaim   Ajánlott könyvek   Változatlanul érvényes  1960--2010  

Kérdőívek

Magány és társkeresés   Szexuálterápiás esetek/módszerek   Levelezés tanácskérőkkel   Pályázatok   Linkek   Ismerd meg nemiségedet válaszaiddal
Szexuálpolitikai dokumentumok   in English   Für Deutsche   Szexuális nevelés
WHO irányelvei
  "Polyamory" =
nyitott  poligámiák
  Cybersex
-ez a jövő?
Képek, diasorok, videó   Kaplan: Az új szexuálterápia   Szexológiai szaklapok   Női  sorsok - randevúk tükrében (2016)   Szexológia, képzések   Nemiségtudományi  HÍREK

Új  vita-fórum!

Az  új  Fórum célja:  viták révén növelni a nemiséggel kapcsolatos ismeretek színvonalát.  A vélemények névtelenek lehetnek (elég a családi és keresztnév kezdőbetűje), de  ne haladják meg a 10-20 sort.  Ezeket  a szexuálpszichológus időnként értékeli, s aztán újabb kérdést tesz fel amelynek témájára egyébként  bárki  tehet javaslatot!

Az  új  kérdés: 

Jelent-e  súlyos  veszélyt az  emberi faj  sorsára a  Föld jelentős  részeinek  túlnépesedése -  és  miért? 

 

VÁLASZOLOK >>>

 

Dr.  Szilágyi  Vilmos,  szakpszichológus.  Született:  Sopron,  1929. Házas.  Gyermekei: Béla, 1955, operaénekes,  András,  1968,  biofizikus.  Tanulmányok:  Budapest,  ELTE  Bölcsészettutományi Kar. 

A  filozófia és- pszichológia szak egyetemi diplomájával filozófia-oktatási megbízás után az 1960-as években ifjúságvédelmi felügyelő volt  és nevelési tanácsadást is szervezett.  1968-tól felelős szerkesztő lett a Tankönyvkiadónál, ahol  megindította a  „Pszichológia - nevelőknak"  c. könyvsorozatot, amelynek 21 kötete közül kettőt ő maga is írt. 

    1970  óta foglalkozott az ifjúságkutatás mellett  nemiségtudománnyal, s ezen belül elsősorban  szexuálpszichológiával és szexuálpedagógiával. Célja volt ugyanis, hogy felkészítse a leendő és már dolgozó tanárokat a diákok szexuális nevelésére.  Javaslatára 1973-ban a Tanárképző Főiskolákon  a "Bevezetés a szexuálpedagógiába"  c. könyvének felhasználásával szabadon választható speciálkollégiumok indultak.  A tanárok azonban erre nem voltak felkészülve,  s pár éven belül (a hallgatók nagy érdeklődése ellenére)  ezt az oktatást abba is hagyták.

   Felelős szerkesztői munkája mellett szexuálpszichológiai felméréseket végzett. Az  1970-es években egyre többen keresték meg, tanácsát kérve magánéleti problémáik megoldásához.  Ezért a  Családi lap  "Orvos  válaszol"   rovatában,  majd egy ifjúsági magazin  A  pszichológus  válaszol"  rovatában  minden tanácskérőnek felvilágosítást és javaslatokat adott  (a lapban, vagy levélben). A tanácskérők közül sokan fel is keresték, így az egészségügy illetékesének felkérésére  szexuális tanácsadó és terápiás magánrendelést indított (1977-től).  Közben egyre több szexológiai könyve is megjelent  (pl. a dr. Buda Bélával együtt írt  Párválasztás.  A partnerkapcsolatok pszichológiájac. könyv is).

    Egyik szexuálpszichológiai vizsgálatával  1974-ben  doktori címet szerzett,  s ezt követően kidolgozta egy Szexológiai Társaság létrehozásának tervét  is, de akkor még szó sem lehetett erről.   1983-ban is csak egy Szexológiai Munkacsoportot"  tudott szervezni  az akkoriban megalakuló Magyar Pszichiátriai Társaságon belül.  A hamarosan 200 tagú Munkacsoport  havonta tartott továbbképző előadásokat;  beindította az első szexuálterápiás kiképző csoportokat,  sőt,  1985-ben megszervezte az első magyar szexológiai konferenciát  (amelynek előadásai könyvalakban is megjelentek).   Ezt követően azonban támadások érték, ezért  lemondott a szexológiai munkacsoport szervezőtitkári funkciójáról.  Igy az 1989-ben megalakult  "Magyar Szexológiai Társaságban" sem vett részt, mert az nem felelt meg a tudományosság követelményeinek.

     Viszont 1981-től kezdve  részt vett több  szexológiai Világkongresszuson, azonkívül szexuálpedagógiai speciálkollégiumokat vezetett több egyetemen és főiskolán.  1998-ban pedig létrehozott egy Alapítványt  "Magánéleti kultúra, korszerű életvezetés"  címmel, amely rögtön kiadta az első Magyar  Szexológiai Szemlét.  Ez négy évig, negyedévenként jelent meg.  Tartalomjegyzékei és az utolsó két száma ma is olvasható e  weblapon, amely 1998 óta egyre bővül, s ma már könyvtárnyi szakirodalom tárháza, amelyen „Szexuálpszichológia" és a „Szexuálpedagógia"  tankönyvei és egyéb művei  is olvashatók.  Évtizedek óta tagja a Magyar Pszichológiai Társaságnak, a Német Szexuálpedagógiai Társaságnak  és a Magnus Hirschfeld Szexológiai Archivum tanácsadó testületének.

          Eddig megjelent  32  könyve  közül a  legfontosabbak  (a többit lásd írásainak katalógusában):

Bevezetés a szexuálpedagógiába. 1973, Tankönyvkiadó, 186 p

Párválasztás. A partnerkapcsolatok pszichológiája. 1974  (Buda Bélával) Gondolat, 372 p.(2. kiad.  1988)

Pszichoszexuális fejlődés –párválasztási szocializáció. 1976, Tankönyvk., 168 p. (2. kiad.  1978)

A házasság jövője – avagy a jövő házasságai. 1978, Minerva, 226 p.

Mélylélektan és nevelés. 1979, Tankönyvk., 256 p.

Nyitott házasság – korszerűbb életstílus. 1988, I.P.V., 192 p.

Intimkapcsolat kézikönyve.  1994, szerző kiadása, 272 p.

Szexuális szocializáció. Nemi nevelés a családban. 1997, Medicina, 324 p.

Párválasztásaim -  naplók, levelek, randevúk  tükrében.  2003,  szerző kiadása, 352 p.

A  szexuálpszichológus  válaszol – szexről, párkapcsolatról. 2004, Animula, 260  p.

Szexuálpszichológia. Tankönyv és  dokumentáció. 2005, Medicina, 278 p.

Szexuálpedagógia. Szexuális egészségnevelés. 2006, Athenaeum,  216 p.

A nemek viszonyának jövője.  Egyenrangúság, nyitottság, önmegvalósítás.  2010,  Háttér K.,  319 p.

Nemiségtudomány  - és a magyar valóság.  Szexológiai  értékelés.  2012  magánkiadás,  247 p.

Nemiségünk:  sorsunk  "alapköve"  és kitöltendő kerete,  2013, magánkiadás,  288 p.

Humanista  szexuáletika.  A 21. század nemi erkölcse.   2016,  online

 

            A 2000-2013-ben megjelent könyvekből néhányat  lehet  rendelni (lásd az "AJÁNLOTT  KÖNYVEK  oldalon.)  Ttel. 1 3889-600,  vagy  az  alábbi  e-mail  címen:

                                                          szilagyi.vilmos8@upcmail.hu   (vagy  @gmail.com )

Az említett Alapítvány ugyan 2007-ben megszűnt, de céljai változatlanul aktuálisak és megvalósítandók.  Erről  további információ  található  e  honlap különböző  oldalain.  A  célok  megvalósításához  azonban  még sokak   támogatása  szükséges! Ezért köszönettel  fogadom  javaslatát, ötleteit a szexológia tudományának hazai elismertetése és fejlesztése  érdekében. S addig is  szívesen segítek bárkinek  párkapcsolati és egyéb, magánéleti  problémák megoldásában.

 

StatCounter


A lap tetejére