Ajánlott  irodalom: 

Bullough, V.:  Science  in the bedroom – A History of Sex Research. 1974, New York, Basic Books 

Foucault, M.:  A  szexualitás  története.  1999, Atlantis K.

Haeberle, E.J.:  Die Sexualität  des Menschen. Handbuch und Atlas. 1985, Berlin, de Gruyter  (vagy        ennek  a  szerző  honlapján (www.sexology.cjb.net ) angolul olvasható, átdolgozott  kiadása)

 

Ellenőrző  kérdések:

1.       A  szexualitás  és a pszichoszexualitás  fogalmának  meghatározása

2.       A szexuálpszichológia  fogalma,  kialakulása  és  fejlődése

3.       A  20. századi szexológia  pszichológiai  szempontból  jelentősebb  fejleményei