Ajánlott  irodalom

Kluge, N.:  A  gyermeklét  antropológiája.  (2004, Animula & Magánéleti kultúra  Alapítvány)

Borneman, E.:  Das  Patriarchat.  In:  Kerschner  (Hg.) :

Hair, N.(szerk.):  A  szexuális  élet  enciklopédiája  (É.n., Újságüzem)

Buda B.:  A  szexualitás  lélektana.  (1998, MAPET, Végeken Al.)

Doucet-Bon, I. V.:  Le mariage dans les civilisations anciennes. (1975,  Michel)

Kon,  I.Sz.:  Kultúra – szexológia.  (1981, Kossuth K.)

Szilágyi  V.:  A házasság jövője. ( 1978,  Minerva  K.)

Haeberle, E.J.:  Die  Sexualität  des  Menschen.  (1985,  W. de Gruyter)

McLaren, A.:  Szexualitás a 20. században  (2002. Osiris K.)

Francoeur, R.T. & A.K. (eds.):  The Future of Sexual Relations. ( 1974, Prentice-Hall)

Hite,  Sh.:  A  nők szexuális  életéről. ( 2000, M. Könyvklub)

 

Ellenőrző  kérdések

1.       Milyen hasonlóságok és különbségek vannak a  primáták  szexuális  viselkedésében  -- és  mivel magyarázhatók  ezek?

2.       Mi jellemezte az „ősemberek” hordáinak  szexuális  viselkedését?

3.       Hogyan  alakult ki a patriarchalizmus?

4.       Hogyan alakult ki a prostitúció?

5.       Mi jellemzi a patriarchális monogámiát – és  milyen  alternatívái vannak?

6.       Hogyan alakult ki történelmileg az ember  szerelmi  képessége?

7.       A  szexuális  devianciák  megítélése  hogyan változott a  történelemben?

8.       Mit  kell  tudni  a „szexuális  forradalomról”?

9.       A házasság típusai  és  funkcióváltozásai?