Katalógus

Szilágyi Vilmos írásai

 

Az alábbi katalógus a szerző felnőttkori írásainak túlnyomó többségét tartalmazza  (kivéve pl. a naplószerű feljegyzéseket.).

 

                                              I.                   Könyvek

            1.      Magyar nyelven

Bevezetés a szexuálpedagógiába. 1973, Tankönyvkiadó, 186 p

Párválasztás. A partnerkapcsolatok pszichológiája. 1974  (Buda Bélával) Gondolat, 372 p. (2. kiadás  1988)

Pszichoszexuális fejlődés –párválasztási szocializáció. 1976, Tankönyvk., 168 p. (2. kiad.  1978)

Nemi nevelés a családban. 1976, Medicina, 336 p.

Pszichológia . 1976  (Tanárképző Főisk.tankönyve, társszerzőkkel) Tankönyvkiadó., 446 p. (10. kiad. 1996)

A házasság jövője – avagy a jövő házasságai. 1978, Minerva, 226 p.

Mélylélektan és nevelés. 1979, Tankönyvkiadó., 256 p.

Szexualitás és párkapcsolat a felnőttkorban. 1979  (Buda B. és Cseh-Szombathy L.-val) Tankönyvk., 264 p.

Szexuális kultúránkról. 1983, Lapkiadó, 176 p. (Bővített kiadás.: 1986, 326 p.)

A pszichológus válaszol – szerelemről, szexről. 1984, Gondolat, 299 p.

Szerelmi kultúránk. Képeskönyv a szexről. 1988, M.E.Sz., 192 p. (fele részben eszperantóul)

Tizenévesek szexualitása. 1988  (Németh E.-vel) Folk-Union, 160 p.

Nyitott házasság – korszerűbb életstílus. 1988, I.P.V., 192 p.

Hogyan éljek?  Az életvezetés ABC-je. 1989, Content, 174 p.

A gyönyör művészete. Az erotikus örömszerzés. 1990, Unió Kft., 224 p.

Intimkapcsolat kézikönyve. Szeretkezés felsőfokon. 1994, szerző kiadása, 272 p.

Szexuálpedagógia – a fogyatékosok körében.  év n., B.G. Gyógyped. Főisk., 48 p.

Szexuális szocializáció. Nemi nevelés a családban. 1997, Medicina, 324 p.

Vezérfonal az intézményes szexuális neveléshez. 2000. (M. Szexol. Szemle különszáma)

Szexuális  életünk  dilemmái. 2002,  Hungarovox,  168  p.

Párválasztásaim -  naplók, levelek, randevúk  tükrében 2003,  szerző kiadása, 352 p.

Üdvözlégy, változás! Versek. 2003,  3BT  Kiadó,  147 old.

A  szexuálpszichológus  válaszol – szexről, párkapcsolatról. 2004, Animula, 260  p.

Szexuálpszichológia. Tankönyv és  dokumentáció.  2005, Medicina,  280 p.

Szexuálpedagógia. Szexuális egészségnevelés 2006, Athenaeum,

 A nemek viszonyának jövője.  Egyenrangúság,  nyitottság,  önmegvalósítás    2010, Háttér k., , 319 p.

Nemiségtudomány - és a magyar valóság.  2012.  Magánkiadás

Nemiségünk :  sorsunk  alapköve  és kitöltendő kerete.  2013.  Magánkiadás 

Humanista  szexuáletika.  2016,  online

 

2.      Idegen nyelven

Bgyescseto na braka, ili brakovete na bgyescseto. 1981, Nauka i izkusztvo, Szófia, 228 p.

Kultúra Milosci. 1990, Wyd. KLEKS, Bielsko-Biala, 78 p.

Kultúra na ljubovta. 1990, Pres Esperanto, Szófia, 176 p.

Die Zukunft der Ehe. 1981, Urania V., Leipzig (Lefordították, de a pol. vezetés letiltotta)

 

        3.      Általam fordított könyvek

Ruth Bang: A segítő kapcsolat, mint a személyes segítés alapja. 1980, Tankönyvk., 178 p.

Kurt Starke: Te meg én – mi ketten. Az ifjúkori partnerkapcsolatok. 1988, Móra K.-,208 p.

Jürg Rüedi: Bevezetés az individuálpszichológiai pedagógiába. 1998, Animula, 88 p.

Karl Dienelt: Freudtól Franklig.  (kézirat, 140 p., nem talált kiadóra)

Norbert  Kluge: A  gyermeklét  antropológiája.  2004,  Animula, 159 p.

Szexológiai Dokumentumok. Válogatás  E.J. Haeberle munkáiból. 2004, Magánéleti kultúra…., 172 p.

Alapismeretek a szexuálterápiáról.  E.J. Haeberle e-learning kurzusai alapján. 2004, Animula &  Magánéleti  kultúra...Alapítvány,  152 p.

Iskolai  szexuális  nevelés – Németországban. (Tanulmánykötet)  2004, Animula  &  Magánéleti  kult.  Alapítv. 199 p.

Erwin Haeberle:  Atlasz -- szexualitás.  2006, Athenaeum, 216 p.

A szexuális egészség e-learning kurzusai. (6 tanfolyam a Magnus Hirschfeld Szexológiai Archivum weblapjáról, 2004-2008.  (Ezen a weblapon)

 

4.      Néhány, általam szerkesztett könyv és folyóirat (a fontosabbak):

„Pszichológia – nevelőknek”  c. könyvsorozat első 21 kötete  (Tankönyvkiadó, 1974-1981)

A családi élet mai problémái --  ahogyan hazai szakértőink látják. 1980, Tankönyvk., 150 p.

Együttérzés, önzetlenség, felelősség. A proszociális magatartás vizsgálata. 1983, Tankönyvk.,184 p

Az első magyar szexológiai konferencia referátumai.  1985, M.P.T., 118 p.

Magyar Szexológiai Szemle. 1998—2002, Magánéleti kultúra – korszerű életvezetés Alapítvány negyedévekénti  folyóirata

Király József:  Spiritizmus  és  okkultizmus  (2007, Athenaeum)  új, átdolgozott kiadásának szerkesztése

 

                                                       II. Könyvfejezetek 

         1.      Magyar nyelven

Az ember átalakítja a természetet. In: Természettudományi  ismeretek az ip.tan. iskolák számára. 1953, Tankönyvkiadó

A párválasztás és családalapítás problémái. In: Lőcsei P.(szerk.): Család és házasság a mai magyar társadalomban.  1971, Közg. és Jogi K.

A szexualitásról – a fogamzástól a felnőtté válásig  c. könyv (szerk.: Ludas M.L.l975, Tankönyvk.) alábbi fejezetei:

            A „férfiasság” és a „nőiesség”

            A szerelem – illúziók nélkül

            A párválasztás

            A nemi nevelés hazai kérdései

Szakkifejezések magyarázata

            Ajánló irodalomjegyzék

Rokonszenv, szerelem, házasság. In: Minerva Évkönyv, 1975, 57-95 p.

Pszichológia  c. tankönyv  (Szerk. Geréb Gy., Takönyvkiadó,  1976  és további 10 kiadás)  köv. fejezetei:

             A  pszichológia fejlődésének főbb  sajátosságai és szakaszai

             Az  akarati  cselekvés

             Fejlődéspszichológia  (151-170 old.)

             A  gyermek  pszichoszexuális fejlődésének áttekintése  (237-299 old.)

             A  családi életre nevelés pszichológiai problémái   (401-412  old.) 

A szexuális nevelés. In:  Nagy S., Horváth L.(szerk.): Neveléselmélet. Tankönyvk.,1976, 347-367 p.

Nemi nevelés – egykor és ma. In: Lux A.(szerk.): Az alakuló ember. Gondolat, 1976, 169-193 p.

Helyzetkép a nemi erkölcsről.  In: Minerva Családi Évkönyv, 1976, 75-108 p.

A féltékenységről. In: Élet és tudomány Kalendáriuma, 1977, 300-308 p.

Az ujraházasodás problémái.  In: Élet és tudomány Kalendáriuma, 1977

Szexuálpszichológia.  In: Pszichológiai alapfogalmak kis enciklopédiája, 4.kiad.,1978, Tankönyvk.)

Házasság és szexualitás.  In:  Családi lap Kalendáriuma, 1979

A házasság és család korszerűsítésének pszichológiai problémái.  In: Szabady E. (szerk.):Társadalom, család, gyermek, 1979, TIT, 3-21 p.

Szexuális zavarok és kezelésük 1979, ( Élet és tud. Kalendáriuma)

Házasság és szexualitás. In: Magyar J. (szerk.): Családok Könyve, 1980, Lapkiadó, 67-73 p.

Négyszemközt a pszichológussal: szexuális zavarok és kezelésük. In: Élet és tudomány Kalendáriuma, 1980, Lapkiadó,  205-210 p.

A párválasztás folyamata. In: A családi élet mai problémái, 1980, Tankönyvk., 82-93 p.

Előszó. In: Szilágyi V. (szerk.): Együttérzés, önzetlenség, felelősség, 1981 Tankönyvk., 5-12 p.

A párválasztás problémái.  In: Magyar J. (szerk.): Családok Könyve, 1981, Lapkiadó, 33-37 p.

A pszichoszexuális fejlődésről. In: Magyar J.(szerk.): Családok Könyve, 1981, Lapk., 37-41 p.

Kommunikáció  szexuális  problémákról.  In:  Orvos—beteg kommunikáció. 2003 és 2007,Medicina K.

 

                                         III. Tanulmányok, szakcikkek 

1.      Szakmai  vonatkozásúak:

C.G. Jung komplex-pszichológiájának világnézeti alapjai. (Filozófiai szakdolg.) Magyar Filozófiai Szemle, 1957,

Megjegyzések a „galeri” kérdéshez.  Valóság, 1959      

A kérdőíves módszer pszichodiagnosztikai értékéről.  1958, (pszich. szakdolgozat)

Gyermekvédelmünk néhány időszerű kérdéséről.  Valóság, 1965/5

Irracionalizmus, pszichológiai köntösben. C.G.Jung világnézetének alapjai. Világosság, 1965/9

Az ősi jóga – mai szemmel.  Világosság,  1965/11

A jövő társadalmának víziói. Jelenkor, 1965/11

Illúziók nélkül. Világosság,  1965/10

Képeskönyv a vallás keletkezéséről.  1965  (kb. 40 flekk + képek). Publikálása leállítva a megrendelő által.

A preventiv gyermekvédelem helyzete kerületünk iskoláiban.  1965,  27 flekk kézirat

Mozaikok nyugati útinaplómból.  Jelenkor, 1966/3

Hová fog ez vezetni?  A mai utopizmus világnézeti kérdései.  Alföld, 1966/3

Weöres Sándor: Hold és sárkány.  Tiszatáj, 1966/7

Évezredek művészete. Artner Tivadar könyve kapcsán.  Tiszatáj,  1966/8

A fantasztikus irodalom műfaji problémáiról.  Kortárs, 1967/2

Elvek és eszmék Weöres Sándor költészetében.  Alföld, 1968/6

A szexuális nevelés időszerű kérdései.  Magyar Pedagógia, 1969/4

Javaslat a pedagógusképző intézmények programjához.  Felsőoktatási Szemle, 1969/5

Szexuális nevelés az iskolában.  Köznevelés,1969,  27 flekk

Ifjuságkutatók országos tanácskozása Debrecenben.  Pedagógiai  Szemle, 1970/5

Ifjuságkutatás és pszichológia.  Pedagógiai Szemle, 1970/8

A párválasztás pszichológiai és szociológiai problémái.  Valóság, 1970/8

Sors és ösztön. Szondi Lipót „sorsanalízisének” bírálatához.  Világosság, 1970/6

Világnézet és szexualitás. Egy hazai vizsgálat tanulságaiból. Világosság, 1971/

Hamis tudat, voluntarizmus, elidegenedés.  A Valóság folyóirat vitájához     (12 flekk kézirat)

Egy beszélgetés jegyzőkönyve. Részletek egy mélyinterjúból.  (Kézirat, 21 flekk)

A szexuális normák elsajátításáról.  Pedagógiai Szemle, 1971/   (22 flekk)

A házasság sikerének, vagy kudarcának tényezői.  (?)      (24 flekk)

Két könyv a nevelőmunka válságáról.  Pedagógiai Szemle, 1974/1

A házastársak házassággal kapcsolatos elképzeléseinek  különbségeiből adódó problémák.  1975.
                                          Az MTA Szociol. Kut. Int.-nek (19 flekk)

Világnézet és párválasztási érettség.  Világosság, 1971/3

A felnőtté válás problémái.  Magyar Pedagógia,  1972/4

Akceleráció, pszichoszexuális fejlődés, nemi nevelés.  1973. Nyári Egyetem, Szeged

Az ifjuságkutatás pszichológiai és pedagógiai problémái. 1973, MTA Ped. Kut.Csop.Közleményei (40+20 p.)

Tudománytörténeti áttekintés a szexológiáról.  Valóság, 1973/2

A szexuálpedagógia időszerű problémái. (A nemi nevelés alakulása  századunkban Világosság, 1973/2

A pedagógusjelöltek és a nemi nevelés. Egy vizsgálat eredményeiből. Pedagógiai Szemle,  1973/2

A házasság harmóniája – és a pszichológia.  Világosság, 1974/8

A házasság szociálpszichológiája.  Világosság,  1975/1

A párválasztási érettség és a pszichoszexuális szocializáció vizsgálatához. Pszichol. Tanulmányok, 1975, XIV. köt. 301-310 p.

Szakanyag a „szexuális nevelés” c. filmsorozathoz.  (197?, 43 flekk kézirat)

A pszichoszexuális fejlődésről.  In: A családi életről, felnőtteknek. 1977, Vöröskerszt (37 flekk)

 Pszichoterápiás módszerek alkalmazása a szexuálterápiában.  In: MTP  Orsz.tud.konf., 1981

A nemi erkölcsről.   ?    (1978,  20 flekk)

Személyiségfejlődés, pszichoszexuális fejlődés, párválasztási szocializáció. 1980. OEI  (23p)

Hol tart a magyar szexuálterápia? (Lux Elvira könyve kapcsán) Pszichológia, 1982/2  (305-312)

A szexuálterápiai kiképző tanfolyamról.  In: Az első magyar Szexológiai Konferencia referátumai 1985, M.P.T., 62-66 p.

Magánéletre nevelés az iskolában.  In: Pedagógiai Technológia, 1988/4

Életvezetési ismeretek  (a sorállomány számára). 1991  (24 flekk)

Életvezetési stratégiák, újrakezdések  (a sorállomány számára). 1991  (24 flekk)

Helyzetkép a nemi erkölcsökről.  (1991, 67 flekk kézirat)

Szexológiai konferencia Berlinben.  Szenvedélybetegségek, 1993/1

A nyitott házasság és a csoportszex terjedése és elfogadása Magyarországon. Szenvedélybetegségek, 1993/2

Szexuálszociológiai szekció a M. Szociol. Társ. kongresszusán.  Szenv.betegs., 1993/6

Lillafüredi pszichiátriai napok, 1994 nov.  Szenvedélybetegségek, 1995/2

A 19. Nemzetközi Individuálpszichológiai Kongresszusról. Pszichoterápia,  1993/4

Pszichológusok országos nagygyűlése Debrecenben.  Pszichoterápia, 1994/3

Logoterápiás és egzisztenciaanalitikus konferencia, Feldkirch. Pszichoterápia, 1994/3

Emóciók, racionalizmus, irracionalizmus. Vita  A. Längle-vel. Pszichoterápia, 1995/1

Vita a transzperszonális pszichológiáról.  Pszichoterápia, 1996/3

Az individuálpszichológia 20. Kongresszusa, Oxford.  Pszichoterápia, 1996/6

Gondolatok a szexológiáról, Haeberle tanulmánya kapcsán. Szenvedélybetegségek, 1996/3

Szexualitás a társadalomban. A holland Szexuálszoc. Kutatóint. Közleményeiről. Szenvedélybetegségek, 1996/4

Egy szexuálterápiai kiképző tanfolyam tanulságai.  OAI Network, 1992/19

Individuálpszichológia és logoterápia.  O.A.I. Network, 1994/6

Ellenvélemény a féltékenységről. (Vita Haraszti Lászlóval).  Szenvedélybet., 1995/4

Az élet értelméről.  Kláris, 1996/1

A jövő társadalmának víziói az utopikus és a tud.-fant. irodalomban. Kláris, 1995/ 4 és 5 sz.

Napló  1956-ról.  In: Rebellitás, 1994/7

Viták és vélemények a monogámia jövőjéről.     ?    (25 flekk)

Beszámoló a szexuális nevelés és AIDS-megelőzés egy modellkísérletéről.  1995, N.E.V.I.-nek, kézirat

Új trendek a házastársi kapcsolatokban és a párterápiában. In: M. Szexológiai Szemle, 1999/1

A magánéleti kultúráról.  In: M. Szexológiai Szemle, 1999/2

Az M.P.T. Szexológiai Munkacsoportjáról. In: M. Szexológiai Szemle, 1999/2

A szexológiai képzésről.  In: M. Szexológiai Szemle, 1999/4

A párválasztási érettség mérése.  In: M. Szexológiai Szemle, 1999/4

A szexuálterápia magyar weblapjai.  In: M. Szexológiai Szemle, 2000/1

Szexuális kultúránk állapotáról.  In: Belügyi Szemle, 2000/4

Elméletek a női orgazmusról.  In: M. Szexológiai Szemle, 2001/1

Prostitúció – csalás, vagy öncsalás.  In: Belügyi Szemle, 2001/4—5

A XV. Szexológiai Világkongresszus.  In: M. Szexológiai Szemle, 2001/4  (4-28 p.)

További szakcikkek találhatók e weblapom  „Cikkek, referátumok” és egyéb  rovataiban.

 

2.      Etikai és politikai tanulmányok

Számvetés. 1956 (68 füzetoldal)

Etikai gondolatok.  1956  (33 füzetoldal)

Széljegyzetek és aforizmák.  1957 (72 kézírásos old., géppel  38 old.)

 

3.      Lefordított tanulmányok 

Haeberle, E.J.: A szexológia nemzetközi szervezetstruktúrái. Szenvedélybetegségek., 1993/3

Rüedi, J.: A tudattalan fogalma az individuálpszichológiában.  Pszichoterápia, 1993/   

Haeberle, E.J.: A szexuális beállítottság, mint tudományos probléma.  Szenv.bet., 1994/2

A szex Nagy-Britanniában. Szenvedélybetegségek, 1994/3

Längle, A.: Rábízhatom-e magam az érzelmeimre? Pszichoterápia, 1994/3

Rothe, H.-M.: Az emóció védettsége a terápiás kapcsolatban.

             „Áttétel” és „viszontáttétel” a pszichoanalízisben.  Pszichoterápia, 1995/4 

Waynberg, J.: A szexológusok és Európa. Szenvedélybetegségek, 1995/1

Haeberle, E.J.: Az ember szexuális fejlődésének régi és új modelljei. Szenvedélybet., 1996/3

Berker, P.: A szupervizió megtanulása.  In: Lippenmeyer,N.(ed.): Tanulmányok a szupervizióról I.köt., 1996,

Buchinger,K.: Pszichoanalitikus fogalmak a szupervizióban. In: (mint az előző).

Fengler, J. et al.: Kortárscsoport szupervizió. In: (mint az előző).

Ammon, G.: Én-szerkezeti teszt.  1996  (15 flekk, kézirat)

Haeberle, E.J.: Az egészségügyiek szexológiai képzése.  Szenvedélybetegségek, 1997/2

Haeberle, E.J.: Szexuális zavarok és kezelésük. In: M. Szexológiai Szemle köv. számaiban:

                                   1998/2,  1999/1,  1999/2,  1999/3, 1999/4, 2000/1

Haeberle, E.J.: Pornográfia. Mult, jelen, jövő.  Szenvedélybetegségek, 1999/3

Haeberle, E.J.: Modern szexológia, 1938-tól napjainkig. M. Szexológiai Szemle, 2001/1

Haeberle, E.J.: A szexuális beállítottságról.  M. Szexológiai Szemle, 2001/2--3

           

4.      Német és angol nyelvű  konferencia- referátumok

Über  Problemen der Anspruch und Reife für Partnerwahl.  1969, Leipzig, Konferenz für Jugendforschung

Entwicklungsstand und Perspektive der ungarischen Jugendforschung.  1971, Leipzig

Sex therapy in Hungary. 1979, Prága. 5. Konf. of Internat. Academy oF Sex Research

Combining different psychological methods in sex therapy practice.  1981, Jerusalem, 5. World Congress of Sexology

Sexualerziehung in Ungarn. Entwurf einer neuen Auffassung. 1981, Bratislava, Konf. of C.S.S.

Effects of sex troubles on marital and family relations. 1981, Zagreb. Publ. In: Hudolin,V.(ed): Social  Psychiatry, Plenum  Pr.,1984, N.York,London

Teorie o zenskom orgazme. 1982, Kosice, Szexol. Konf.

Anwendung von Einübungspartner in Sexualtherapie. 1982, Opava, Szexol. Konf.

Vereinbarkeit verschiedener psychologische  Richtungen (aus der Sicht der Individual-psychologie.   1986, Budapest, IP Kongress

Family therapy and sex therapy in Hungary.  1987, Prága. Családterápiás kongresszus

Eine neue Auffassung der Sexualerziehung in Ungarn.  1997, …..

Sexology in Hungary and the state of sex culture. 2000, Berlin. Kongress der E.F.S

New trends in marital relations and couple therapy.  2001, Berlin. Kongress der E.F.S.

 

       Hazai konferenciákon:

Legalább fél tucat előadás az OTKI és az MPT konferenciáin.

 

                                  IV. Szépirodalom 

1.      Versek és műfordítások

Üdvözlégy változás! Versek  (2003, 3BT, 147 old. Ifjabb kori versek)

Elvi Sinervo  2 verse  (kézirat, 1952)

Becher, J.R.  5 verse  (kézirat)

Pesado, J.  2 verse     (kézirat)

Paul Eluard:  Picasso  c. verse  (kézirat)

Wünsche, G.: Egy dal kísér  c. verse  (kézirat)

Orwell, G.:  1984  c. regényének részlete  (1966, 35 flekk, kézirat

Utopikus tendenciák a modern angol irodalomban.  (10 flekk, kézirat)

A mai utopizmus világnézeti kérdései.  (22 flekk,  kézirat)   

 

2.      Széppróza

Dunántúli kaland  (1964, 25 flekk, kézirat)

Nász a barlangban  (1964, in:  Nemiségünk  c. könyvemben)

Három dialógus  Alföld, 1968/3

Űrvendégek, inkognitoban.  (1967, 19 flekk, kézirat)

Levél egy elvetélt szerelemről.  (1967, 13 flekk, kézirat)

A sarokTudatfolyam. Idézés.  (1967,  2—7 flekk, kézirat)

Párválasztásaim – naplók, levelek, randevúk tükrében.( 2003, M.K. Alapítv., 352 p.)

 

               3.  Olvasónapló,  1964-től

Veres Péter "Olvasónapló".járól   (6 kézzel írt old.)

Weöres Sándor  Nehéz  óra"  c  prózaverséről   (2 kézzel írt old.)

Hubay Miklós  "Antivédegylet"  c.  cikkéről  (3 kézzel írt lap)

Juhász Ferenc  József Attila  sírja   c.  verséről   (3 kézzel írt old.)

Almási Miklós  "Az elidegenedésről"   c.  esszéjéről  (6 kézzel írt old.)

A. Camus  a "humanista partizán"  ( 5 kézzel írt old.)

Weöres  Sándor  ars poetikájáról    (5 kézzel írt old.)

Füst Milán  "Látomás és indulat a művészetben"   c. könyvéről   (9 kézzel írt old.)

Szathmári Sándor  Kazohinia"  c. utopikus regényéről   (5 kézzel írt old.)

Sánta Ferenc  "Húsz óra"  c.  regényéről   (2 kézzel írt old.)

A párizyi "Magyar Műhely"  Weöres-számáról    (6 kázzel írt old.)

W. Faulkner  "Az öreg"  c.  regényéről   (2 kézzel írt old.)

Kolozsvári-Grandpierre Emil  "Párbeszéd a sorssal"  c.  könyvéről   (3 kézzel írt old.)

Somogyi Tóth Sándor:  "Próféta voltál, szivem"  c. könyvéről   (3 kézzel írt old.)

Aradi Nóra  "Absztrakt  képzőművészet"  c.  könyvéről   (2 kézzel írt old.)

Blaise Cenrars  "Húsvét New Yorkban"  c.  könyvéről   (2 kézzel írt old.)

J.-P. Sartre   "Az ördög és a jóisten"  c. drámájáról   (2 kézzel írt old.)

Németh László: "A minőség  forradalma"  c. könyveiről   (15 kézzel írt old.)

M.  Proust:  "Az eltűnt idő  nyomában"  c. regényéről   (8 kézzel írt old.)

Dr.Völgyesi Ferenc:  "Az orvosi hipnózis"  c.  könyvéről   (4 kézzel írt old.)

Lengyel József:  "Prenn Ferenc  hányatott élete"  c. regéníéről   ((2 kézzel írt old.)

Fritz  Baade.  "Versenyfutás a 2000.-ik évig"  c.  könyvéről   (3 kézzel írt old.)

Halász László:  "Művészet és pszichológia"   c. könyvéről   (6 kézzel írt old.)

Király József.  "Kísérletező pszichológusok"  c.  könyvéről   (3 kézzel írt old.) 

C.  Riess.  Bestseller  c. könyvéről    (1 kézzel írt old.)

 

                          V.               Ismeretterjesztő  cikkek 

1.           Újságcikkek

Cikkek az „Új Zala” c. napilapban. 1949 jan. – szept.

A „csigabrigád” szárnyakat kap. Szabad ifjúság, 1951

Avicenna.  Természet és technika, 1952/8

Az ősember gondolatvilága.  Népszabadság, 1966, ápr.10.

Életstílus és szexualitás.  Új Tükör, 1977/5

Beszélgetések a szerelemről. S.Á. interjúja dr. Sz.V-sal. In:.A jövő mérnöke, 1976 nov.

Tabuk erdejében. S.Tóth S. interjúja dr. Sz.V.-sal. Új Tükör, 1976

            Élet és tudomány cikkek:

A természeti erők megszemélyesítése.  1952/18

Giordano Bruno, a haladás és tudomány vértanúja.  1952/10  (Egy amerikai magyar lapban is megjelent)

Campanella.  1952/26

A vadember vallásossága.  1952/36

Kossuth természettudományos világnézete 1952/39

Gábor Áron, az ágyúöntő és szabadsághős.  1952/35

Miért terjedt el a kereszténység?  1953/4

A  Hatha jóga.  1959/31

(1974-ben azok a cikkek, amelyek bekerültek a „Szexualitásról…” c. könyvbe)

Ki és mikor alkalmas a házasságra?  1977/1

A házasság megváltozó feladatai.  1977/7

A hagyományos és a korszerű házasság.  1977/9

A házasság jövője és a gyermeknevelés.  1977/?

A nemi összehangolódás.  1977/17

A házasság és a gyermek.  1977/23

A válás és következményei.  1977/29

Az elváltak.  1977/31

Taktikák a szerelemben.  1978/40                                                            

Tanár—diák indulatáttétel 1979/3

           

Családi lap cikkek:

A szexuális kultúráról.  (7 cikkből álló sorozat, az 1970-es évek közepén)

Az orvos válaszol  rovatban  jeligés válaszok  (1975—1980)

A nemi nevelésről.  1975—1977. A cikksorozat többsége bekerült s  Szexuális kultúránkról  c. kötetbe

 

                          „Világ ifjúsága” cikkek

Válaszok a V.I. kérdéseire.  1978/

Interjú dr. Szilágyi Vilmossal.  1978/

Szexuális nevelés Svédországban. 1979/11

Ki a szép nő?  1980/5

Van-e a Szovjetunióban szexuális forradalom? 1980/

A pszichológus válaszol  rovat, 1979—1981 cikkei  (amelyekből a hasonló című könyv készült)

Korunk nagy szexológusai 1981/11

Van-e jövője a házasságnak?  1986/12

Szexológusok tanácskozása.  1987/11

Család tanfolyam: 1. Légy szüleid partnere 1987/10

                               2.Tanuljunk egymással beszélni.  1988/7

                               3.Vitázzunk okosan.  1988/8

A pornográfia, mint vitatéma.  1988/1

 

"Köznevelés" lap, cikkek:

Az osztályfőnöki feljegyzésekről.  1965/6

Gyermekvédelmi szemlélet iskoláinkban.  1965/9

Még egyszer az osztályfőnöki feljegyzésekről.  1965/11

Az iskolai gyermekvédelem megtervezése.  1965/19

Egy gyermekvédelmi felmérés tanulságai.  1966/1

A francia gyermekvédelemről.  1966/5

Munka-napközi a nehezen nevelhetőknek  1966/23

Gyermekmentő pszichológusok 1967/7

Az osztályfőnök műhelye.  1969/9

Ifjuságkutatás világszerte.  1969/15

Igények és szükségletek. Vita a pedagógiai könyvkiadásról  1968/19

Szexuális nevelés az iskolában.  1969/9

Térkép az ifjuságról. Interjú W. Friedrichhel.  1969/18

 Iskolai kirándulások – szexuális nevelés.  1970/1

Napirenden az ifjuságkutatás.  1970/9

Nemi nevelés az NSzK-ban 1970/9

Az ifjuságkutatás és a pszichológia.  1970/11

Pszichológiai tanulmányok. 1971/3

Nehezen nevelhető serdülők.  1971/19

A pedagógus és a nemi nevelés.  1972/

 

              Nők lapja cikkek:

A párválasztás problémái.  1970. Tíz cikkből álló sorozat

A magánélet kultúrájáról – ami nem magánügy.  1985 máj.18

A magánélet kultúrája – és a nők.  1985 jun.8.

Házasság és magánélet.  1985 aug.

 

            Magyar Nemzet cikkek:

Kispolgári szentimentalizmust – vagy korszerű nemi nevelést?  1970 jan. 21.

Szexuális nevelésünkről 1970 jan.                                                           

Párválasztásra alkalmas. 1976 ápr.9

A nő szexuálpatológiája. Sviadosh könyve.  1978 máj.10.

Magánéleti kultúránkról.  1985 jan.

A magánélet válságai.  1985 jun. 8.

Vita a magánéletről.  1985 aug. 7.

Még egyszer a magánéletről. Válasz Ungvári T.-nak 1985 szept.

 

           Ifjusági Magazin cikkek:

Zárszó az előítéletek-vitához.  1975/2

A partnerkapcsolatok kezdetei.  1978/1

A diákszerelem.  1978/2

A párválasztás.  1978/3

A próbaházasság.  1978/4

Napló – saját magunknak.  1988/6

Türelem tanfolyam, 1.  1988/7

Mi a siker. Siker ABC.  1988/10

Siker ABC.  1988/11

Év végi számvetés. Siker ABC.  1988/12

Holnaptól megváltozom. Siker ABC.  1989/1

Ezt is tanulni kell.  1989/5

Erotikus álmok.  1990/1

Szex lexikon 1990/ 8—10—11—12 sz.

A porno-ügyről.  1990/6

Fiúvilág. Válaszok egy kérdőívre 1991/3

.Diáklányok barátságai.  1991/

A petting.  1991/

A csókolózás.  1990/

A randevúzás.  1991/?

 

Őszidő  (+Új Őszidő) cikkek:

Szerelmi élet idősebbeknél.  1991/3

Mit tegyen a feleség?  1991/6—7—8

Társkeresés a mi korunkban.  1991/10

Szex nélküli partnerkapcsolat?  1991/11

Szerelem – nagy korkülönbséggel.  1991/12

Aki keres, az talál.  1992/2

Magány, vagy önfeladás.  1992/3

Az illegális szerelem jogai.  1992/4

Késői szerelem, akadályokkal.  1992/5

Elfogult vagyok?  1993/3

A pszichológus válaszol.  1993/ 4, 6, 7, 9, 10. sz. cikkei

 

                        Egyéb  helyeken:

Avasson be magánéletébe.  Magánélet, 1990/1—2—3—4. sz.  cikkei

Van-e jövője a házasságnak?  Elixir, 1988/2

Fellendülőben a szovjet orvosi szexológia.  Ádám Magazin, 1979/11

Nász az avaron? (Vagy hol?)  Képes 7.  1989 okt.

Szexuális kultúránk alakulása. Magyar Hirlap, 1991 jan.

Család, házasság és szex – a tudomány fényében.  Fokuso, 1987/10

A szex titkai.  Zimanko, 1987

A szeretkezés művészete.  Mi világunk, különszám, 1987  (39-45.p.)

Miről vitatkoznak a szexológusok?  Mi világunk, 1987 dec.

Valóban nincs kiút? Miskolczi M. könyvéről.  Új Tükör, 1985/6

A „Miskolczi-jelenség” Alföld, 1986/6

Egy érzelmi fejlődés naplója. Tornai J. könyvéről Kritika, 1986/2

Szexualitás – nyugdíjas korban.  Tavaszi magazin, 1991 ápr..

Veszélyes életkor?  Őszi magazin, 1991 okt.

Tizenévesek – és a szex.  A „Mi világunk” évkönyve, 1987

A pornográfia és a nők.  1989, Hölgykoszorú

Mérjük fel a szexuális kultúránkat!   Nagyító, 1985

Mennyire lehet nyitott egy házasság?  Filmszem, 1984/6

Körülményes forradalom. Beszélgetés a szexuális kultúráról.  Élet és irodalom, 1980 nov.15

Beszélgetés a szexuálpszichológussal. Csapó I. interjúja.  1981, Vas Népe

Együtt, egymással.  Interjú dr. Sz.V.-sal.  Déli Hirlap,,1981  márc. 25.

Házasság ma és holnap. Beszélgetés dr. Sz.V. szexuálpszichológussal.  Zalai Hirlap, 1982 jan.

Szakértői vélemény dr.Veres Pál előadásáról. A Hungarotonnak, 1985 márc.

Gondolatok érzelmi életünkről. Mi a szerelem? Szerelem Magazin, 1989/1

A szerelmi képesség kialakulása.  Szerelem Magazin, 1989/2

Szerelem és házasság.   Szerelem Magazin, 1989/3.

Szex-problémák fóruma. Cikksorozat az ERATO magazinban, 1990/8, 9, 10, 11 és 12, valamint az 1991/2  számban

Töprengés a teendőkről.  Aquincum (MDF lap), 1989

Mit köszönhetek a rendszernek? Aquincum, 1989

Egy amerikai individuálpszichológiai kongresszusról.  1998, IP folyóirat

Családi életre, vagy magánéletre nevelés?  OAI Network, 1992/

Individuálpszichológia és logoterápia integrációja. OAI Network, 1994/6

Dedikálom:  Intimkapcsolat kézikönyve.  Könyvvilág, 1994/

Szexualitás nyugdíjas korban.  ÁSZ, tavasz, 1991

A gyönyör művészete.  Rakéta Regényujság, 1991/17

Tipikus  szexuális tévhitek.  Rakéta Regényujság, 1991/35 és 36 sz.

Fantáziát a házastársi szexbe!  Rakéta Regényujság, 1991/50

 

Cikkek a Magyar Szexológiai Szemlében:

Beköszöntő.  1998/1

Szexuális kultúránk helyzete.  u.ott

Ősi prüdéria az új világban.  u.ott

Egy szexuálpedagógiai könyvsorozat,  u.ott

Mikor kóros a vágy? (W. Berner szerint)  u.ott

A szexuális kérdések megbeszélésének készségéről,  u.ott

A német Szexuálszociológiai Társaságról,  u.ott

A szexuálpolitikáról,  u.ott

A 13. Szexológiai Világkongresszusról,  u.ott

Újabb szexológiai kongresszusok és konferenciák,  u.ott

A „Szex Edukációs Alapítvány”  működése,  u.ott

A hazai prostitúcióról,  u.ott

Új amerikai impotencia gyógyszer,  u.ott

Szexuális nevelés: alapfogalmak és témakörök.  1998/2

A Német Szexuálpedagógiai Társaság információs lapjáról,  u.ott

A partnerkapcsolatok erkölcsi megítélése,  u.ott

Szexuális felvilágosító könyvekről,  u.ott

A merevedési zavarok konzervativ kezelése,  u.ott

Figyelmet érdemlő könyvek a szexuálterápiáról,  u.ott

Az Ifjuságkutatók Európai Szövetségének 6. Konferenciája,  u.ott

Van-e  nemi ösztönünk?  Vitacikk és válasz,  u.ott

 

Intimitás  a 90-es években.  1999/1

Baden-Wittenberg iskolatörvénye, a szexuális nevelésről,u.ott 

Szexuális visszaélések gyermekekkel,  u.ott

Szexuális felvilágosító könyvekről,  u.ott

Rákbetegség és nemi élet,  u.ott

A (pszicho)szexuális fejlődés régi és új modelljei,  u.ott

Szexuálpszichológiai tanulmányok,  u.ott

A klinikai szexológusok nemzetközi regisztere,  u.ott

Impotensek és gyógyításuk hazánkban,  u.ott

Médiafigyelés a nemiség témakörében,  u.ott

 

Két fontos szexológiai folyóiratról.  1999/2

A Janus-Report kérdőíve,  u.ott

A Magyar Szexológiai Társaság  honlapja,  u.ott

Szexológiai témák a M.P.T. vándorgyűlésén,  u.ott

Szexológiai konferenciák külföldön,  u.ott

Olvastuk…  u.ott

 

A házasságra felkészülés fejlesztése.  1999/3

Szexuális felvilágosítás  CD-ROM-on,  u.ott

„Merevedés Minőségi Mutatók” a családorvosoknál,  u.ott

Nem-átalakító műtétek,  u.ott

Két szexuálszociológiai előadás,  u.ott

A 14. Szexológiai Világkongresszus,  u.ott

Jutalom szexuális nevelésért. Amerikai szexológiai könyvek,  u.ott

A  SIECUS  nemzetközi programja,  u.ott

Támogatás az incesztus áldozatainak Norvégiában,  u.ott

A szexuális visszaélések ellen,  u.ott

 

A széleskörű szexuális nevelés irányelvei az USA-ban.  1999/4

10 éves a német Szexuálpedagógiai Intézet,  u.ott

Német és magyar felvilágosító CD-ROM-ok,  u.ott

Felvilágosító könyvekről,  u.ott

Egy szexológiai felmérésről,  u.ott

Szexuálszociológiai  írások folyóiratokban,  u.ott

A 14. Szexológiai Világkongresszus programja,  u.ott

Interjú az „antibébi tbl atyjával”,  u.ott

Külföldi szakfolyóiratok újabb számairól,  u.ott

Szexuális felvilágosítás – magyar tankönyvekben,  u.ott

Párkapcsolati témák a médiában,  u.ott

 

Szexuálpszichológiai témák a J. of Sex Research-ben.  2000/1

Szexológia az interneten,  u.ott

Határozat szexuális jogainkról,  u.ott

Vita a családpolitikáról és a melegekről,  u.ott

Szexológiai témák a magyar médiában,  u.ott

A „tinédzser-ambulanciákról”,  u.ott

Az EROTIKA kiállítás visszhangja és tanulságai,  u.ott

 

A  prostitúció problémái hazánkban.  2000/2

Magánélet-vezetés – tantárgy, vagy nevelési cél?  u.ott

Javaslat szexuálpedagógiai képzésre,  u.ott

Website-ok a szexuális nevelésről,  u.ott

A  felvilágosító videofilmekről,  u.ott

Szexuális bűnelkövetők terápiájáról.  U.ott

„Szexológia az új évezred küszöbén” (nőgyógyászok konf.),  u.ott

Szexológiai előadások az M.P.T  vándorgyűlésén,  u.ott

Website-ok a szexuálterápiáról,  u.ott

Szexológiai szakképzés Európában,  u.ott

Szexuális kultúránk alakulása,  u.ott

Újabb szexuálszociológiai művekről,  u.ott

Szexológiai kongresszusok Berlinben és máshol,  u.ott

Hazai szexológusok tanácskozása,  u.ott

Külföldi szexológiai folyóiratok,  u.ott

A nemiség témái magyar lapokban,  u.ott

Fenntartható fejlődés? A környezeti nevelés paradigmaváltása,  u.ott

„Pszichológia 2000”: a Pszichológiai Társaság naggyűlése,  u.ott

Szexológiai kongresszus Berlinben.  2000/3 

Szexológiai képzés egy spanyol egyetemen,  u.ott

Szexuálpedagógiai segédkönyvek a német iskoláknak,  u.ott

Felvilágosítás= erőszakmegelőzés?  U.ott

Nigéria is megelőzött?  U.ott

Iskolai szexuális felvilágosítás Angyalföldön,  u.ott

A női szexuális zavarokról,  u.ott

A G-pont problematikája,  u.ott

Új trendek a szexuálterápiában,  u.ott

A prostitúció szabályozása Hollandiában,  u.ott

„Kultúra, egészség és szexualitás”,  u.ott

Külföldi szexológiai folyóiratok,  u.ott

Egy bácskai felvilágosító, dr. Varga Sándor,  u.ott                                                                     

Szexológiai témák néhány konferencián,  u.ott

Sajtónk és a szexológia,  u.ott

 Internet és szexológia,  u.ott

Amire még visszatérünk,  u.ott

 

Német irányelvek a szexuális neveléshez.  2000/4

Új információs kiadvány – orvosoknak,  u.ott

I.P.S.A. – „pótpartnerek” nemzetközi szervezete,  u.ott

Szexológiai képzőhelyek Európában,  u.ott

A cyberszex függősségről,  u.ott

Lehet-e áru a szerelem?  U.ott

A pedofilia vizsgálata,  u.ott

Nővédelem Svédországban,  u.ott

Német vita a gyógyszeres terhességmegszakításról,  u.ott

SEXUALITIES  - új angol folyóirat,  u.ott

A fiatalok szexuális neveléséről,  u.ott

A  15. Szexológiai Világkongresszus,  u.ott

Nők az oktatásban,  u.ott

Elektronikus könyvkiadás és szexológia,  u.ott

A  VÁLÁSKOR  c. lap,  u.ott

Egy nővédelmi kampány,  u.ott

Prostituált-egyesület alakult,  u.ott

Az  5. EROTIKA kiállítás,  u.ott

 

További, szexualitással (is) foglalkozó kiadványok.  2001/1

Újságírók intenzív képzése a nemek közötti diszkriminációról,  u.ott

Új segédeszköz a női szexualitáshoz,  u.ott

„Pszinapszis 2001”: 5. Budapesti Pszichológus Napok,  u.ott

 

A humánetológus nézőpontjából. (Interjú dr.Csányi Vilmossal). 2001/2—3

A szexuális problémák gyakorisága és a segítség igénye,  u.ott

Hírek a 15. Szexológiai Világkongresszusról,  u.ott

Egy szexológiai speciálkollégium,  u.ott

Cikkek a magyar sajtóból,  u.ott

Hungerotika,  u.ott

Magyar szexológusok látogatása Erdélyben,  u.ott

Parafiliák. Speciálkollégium Miskolcon,  u.ott

A pszichológia weblapja a szexről,  u.ott

A virtuális könyvkiadás és a szexológia,  u.ott

A szexuális kultúra hazai perspektivája,  u.ott

Felhívás: Basic Sex Workshop indul,  u.ott

Szexuálszociológiai konferencia Dubrovnikban.  2001/4

Családterápiás konferencia, Budapest,  u.ott

Új vita a melegekről,  u.ott

Társkeresés az interneten,  u.ott

 Az Európai Szexológusok Szövetségéről,  u.ott

Újabb német szakirodalom,  u.ott

Napilapcikkek,  u.ott

 

Drogstratégia – szexológus szemmel.  2002/1   (Ez és az alábbiak olvashatók ezen a weblapon!)

Ki lehet szexológus az USA-ban?  U.ott

A „Szenvedélybetegségek” két újabb száma,  u.ott

Párkapcsolat, konfliktuskezelő magazin,  u.ott

„Replika”. Társadalomtudományi folyóirat,  u.ott

Cikkek a napi sajtóból,  u.ott

Népszámlálás és szexológia,  u.ott

Haeberle professzor és archivuma,  u.ott

Az Európai Szexológusok Szövetségének kongresszusa,  u.ott

                        (Ez a szám csak az interneten olvasható:  www.szexualpszichologia.hu

                          Ugyanígy a következő,  2002/2  szám is.)

 

                        Vegyes:

Mélylélektan és az óvodai nevelés. Óvodai nevelés, 1999/

Nemi nevelés az óvodában.  Óvodai nevelés,  1999/

Szexuális nevelés az óvodában.  Óvodai élet,  2000/4

A Szexológiai Szemléről.  Köznevelés, 2000 márc. 24.

Olvasók fóruma.  ÖKM, 1998/

Szex problémák fóruma.  Sex kultúra Magazin, 2000  (kb. 20 cikk)

A szexológus válaszol.  Playboy, 2000/12 és 2001/1 és 2

Mérjük fel a szexuális kultúránkat. Egészség Magazin, 2001/1 és 2

Párkapcsolati kultúránkról. Megjegyzések egy vitához. Párkapcsolat magazin, 2002/2—3

Közösülés helyett – petting?  A kultúrált szeretkezésről. Család és egészség, 2001/

 

                        VI.  Bizonytalan publikáltságú kéziratok:

A párválasztás és a társadalmi fejlődés  (9 flekk.)

Az erkölcsi stabilizálódás néhány pszichológiai vonatkozása  (7 flekk)

Szexuális kultúránk – adatok tükrében  (1992, 7 flekk)

A női mell pszichoszexuális jelentősége.  (3 flekk)

Vélemény „A női orgazmus problémája” c. cikkről.  (1982, 4 flekk)

A szexuális normák elsajátításáról. Tézisek.  (1976, 3 flekk)

Über ein Sexologie-Kongress in Heidelberg. (1987, 4 flekk)

Über ein Familientherapie-Kongress in Prag.  (1987, 2 flekk)

Mein sexualtherapeutisches Praxis.  (1988, 2 flekk)

Újabb írások a szexről.  (1986,  11 flekk)

Előszó az EROTIKA kiállításhoz  (4 flekk)

Gyakorlati útmutató a szexuális működészavarok kezeléséhez. (1996, 5 flekk)

(Munka)társválasztás.  (4 flekk)

Amanda esetéről  (2 flekk)

Tizenévesek otthoni konfliktusai.  (6 flekk)

Gondolatok a családvédelemről.  (5 flekk)

A magány fajtái – és legyőzésük.  (3 flekk)

Magánéleti tanácsadás.  (3 flekk)

A fiatalok szexuális nevelése.  (1973, 8 flekk)

Vélemény a családi életre nevelés irányelveiről.  (1973, 3 flekk)

Vélemény dr. Szendei Ádám: Szexuális nevelés c. cikksorozatáról (Gyermekünk, 1973;  6 flekk)

A „nagy család” – avagy a mikrokultúrák hibridizációja.  (5 flekk)

A jövő városa.  (4 flekk)

Tűnődés neveléstudományunk állapotáról.  (1967, 6 flekk)

Hazai pszichológiánk újabb irodalmából.  (5 flekk)

Vallásos és tudományos nevelés  (6 flekk)

Gondolatok a szexuális nevelésről.  (5 flekk)

Über die Aneignung der Sexualnormen.  (4 flekk)

A pubertás problémái új könyvek tükrében.  (4 flekk)

Újabb pedagógiai-pszichológiai kiadványok.  (9 flekk)

Mit tartalmazzon a pedagógusok alapkönyvtára?  (6 flekk)

 

VII.   Könyvismertetések

1.      Különböző kiadványokban publikáltak:

Beszpalko, V.P.(szerk.):Információs pszichológia és didaktika. 1968, Tankönyvk.In: M.Pszich. Szemle, 1969/

Bruner, J.S.: Az oktatás folyamata. 1968, Tankönyvk. In: M.Pszich. Szemle, 1969/

Kelemen László: A gondolkozás nevelése az ált. isk.-ban. 1969, Tankönyvkiadó. In:  M.Pszich. Szemle, 1969/4

Buda Béla: A szexualitás modern elmélete.  2.kiad.,1974, Tankönyvk.  In: Középfokú Szakoktatás, 1974/6

Kon, I.Sz.: Kultúra – szexológia. 1981, Kossuth K. In: Valóság, 1982/1

Bágyoni Attila: Üzenet a férfiaknak. 1985, Lapkiadó. In: Családi lap, 1985/7

Sheridan,Ch.L. – S.R.Radmacher: Health Psychology. 1992. In: Szenvedélybet. 1993/2

Haeberle, E.J. – R. Gindorf: Sexology Today. A Brief Introduction. 1993,Düsseldorf.,In: Szenvedélybetegségek, 1993/4

Wessel, K.F. – H.A.Bosinski (Hrsg.): Interdisziplinäre Aspekte der Geschlechter-Verhältnisse. 1992, Kleine V. In: Szenv.bet., 1993/5

Pozsgai Anna: Szabadulásom az alkoholtól. 1993, Vác. In: Szenv.bet., 1993/6

Kun János és K.J-né: Szeretet, szerelem, szexualitás. 1993, Dinasztia K. In: Szenv.bet. 93/6

Hawton, K.: Sex Therapy. A Practical Guide. 1990,Oxford. In: Szenv.bet.,1994/1

C.Molnár Emma: A praenatalis élet és a terhesség pszichológiája. 1994,Miskolc. In: Szenv.bet.,1994/4

Eszenyi M. – B.Székely T.: A szex bibliográfiája. 1994,Miskolc. In: Szenv.bet., 1994/4

Schmidt, G.(Hrsg.): Jugendsexualität. 1993, Enke V. In: Szenv.bet., 1994/5

Dienelt,K.: Das neue Denken in der Erziehungswissenschaft.1989,Wien. In: Szenv.bet., 1994/5

Luban-Plozza,B. et al.: Pszichoszomatikus betegségek. 1994, Animula. In: Szenv.bet., 1994/5

Léderer Pál(szerk.): Az AIDS-gondolkozás. 1994, T-Twins. In: Szenv.bet., 1995/1

Suggs,D.N. – A.W.Miracle (eds.): Culture and Human Sexuality. A Reader. 1993, Brooks/cole,California. In: Szenv.bet., 1995/1

Garai László: Quo vadis, tovaris? A modernizáció útjáról… I-II.köt.,1995, Scientia Humana. In: Szenv.bet., 1995/2

Haeberle,E.J. – R.Gindorf (Hrsg): Bisexualitäten. Ideologie und Praxis des Sexualkontaktes  mit beiden Geschlechtern. 1994, Fischer.  In: Szenv.bet.,1995/!

Aresin,L. – K.Starke: Lexikon der Erotik. 1996, Knaur,München. In: Szenv.bet., 1996/5

Haynal André: Viták a pszichoanalízisben. 1996, Thalassa. In: Pszichoterápia, 1996/4

Frankl,V.E.: Az ember az értelemre irányuló kérdéssel szemben. 1996, Kötet K.  In:Pszichoterápia, 1997/1

Kockott,G.: Die Sexualität des Menschen. 1995,Beck, München. In: Szenv.bet., 1997/2

Frankl, V.E.: Orvosi lélekgondozás. A logoterápia és az egzisztenciaanalizis alapjai. 1997,UPK. In: Pszichoterápia, 1998/2

Luhmann,N.: Szerelem—szenvedély. Az intimitás kódolásáról. 1997,Jószöveg M. In:Szenv.bet., 1998/3

Strauss,B.(Hrsg.): Psychotherapie der Sexualstörungen. 1998, Thieme V. In: Szenv.bet.,1998/6

Morvai Krisztina: Terror a családban.A feleségbántalmazás és a jog. 1998, Kossuth K. In:Szenv.bet., 1999/1

Milsten,R.—J.Slowinski: The Sexual Male. Problems and Solutions. 1999, Norton.In: Szenv.bet.,2000/1

 

                        Recenzióim a M. Szexológiai Szemlében:

SIECUS (1991): Szexuális nevelés: célok és értékek.  1998/1

Giddens, A.: The Transformation of Intimacy. (1992, London)  1998/1

Prinz, Ch.: Cohabiting, Married or Single. (1995)  1998/1

Lengyel Zsuzsanna. Kalandorok kíméljenek! Házassági hirdetések régen és ma. (1999, Trio) 1999/4

Schenk, H.: Familien der Zukunft. (Die postmoderne Familie), 1991)  1998/1

Aszódi Imre—A. Ágnes: Szexológiai ABC orvosoknak. (1998, Golden Book)  1998/1

Mansfield, P.: Intimity in the 90’s.(S.M.Th.,1997/3)  1998/2

Wiederman:  A szexuálterápia jelen helyzetéről. (J. of Sex Res.,1998/1)  1998/2

Riley, A.: A merevedési zavarok gyógyszeres kezelése. (SW.M. Ther.,1998/1)  1998/2

Hill, A.: A szexuális motívumok különbözése a szexuális vágytól és a kívánatos partner tulajdonságaitól. (J. of Sex Res.,1997/2)  1998/2

Diamond, J.: Miért élvezet a szex? Az emberi szexualitás evolúciója. (1997, Kulturtrade) 1998/2

Di Mauro, D.:A szexológia helyzete az USA-ban. (Z.f.Sexualf., 1966/2)  1998/2

Wiederman, M.: Házasságon kívüli szex: gyakoriság és korrelátumok. (J. of Sex R.,1997/2)  1998/2

Goldman, J.: Szex. Mit? Miért? Hogyan? (1998, Alexandra K.)  1999/1

Jaanus, S.S.& C.L.Janus: JANUS-Report. (1993, Wiley)  1999/1

Etschenberg, K.:Szexuális nevelés az iskolában és azon kívül. (DGG Inform.,1998/4)  1998/2

SIECUS: Szexuális nevelés: alapfogalmak és témakörök. (1991)  1999/2

Bácskai Júlia: Magánélettan, I.-II. (1998, Raabe-Klett K.)  1999/2

Gray, J.: A férfiak a Marsról jöttek, a nők a Vénuszról. (1995, Fabula K.)  1999/2

Ranschburg Jenő: Szeretet, erkölcs, autonómia. (1998, OKKER K.)  1999/2

Freeman, D.R.: Házassági krízisek. (1994, Animula K.)  1999/2

Linsenhoff, A.: A női „libidohiány”  kezeléséről. (Z. für Sexualf., 1995/4)  1999/2

Haeberle, E.J.: Pornográfia. Mult, jelen, jövő.  1999/2

Kyman, W.: Az iskolai szexuális nevelés megújítása. (J. of Sex & M. Ther.,1998/2)  1999/3

Barker, T.: Az orgazmus iskolája. (1998, JLX K.)  1999/3

Wise, Th.N.: A Viagra-terápia pszichoszociális mellékhatásai. (J.of Sex &M. Th.,1999/2) 1999/3

Cordier, B.: A pedofiliáról. (Család,gyermek,ifjuság, 1998)  1999/3

Petrak, J. et al.: A nemi erőszak pszichés hatásai a nőkre. (J.of S.&M.Ther.,1997/4)  1999/3

Kluge, N.:14—17 éves német fiatalok nemi élete napjainkban.(DGG Inf.,1999/1-2)  1999/3

Catania, J.A.: A szexológia kutatási módszerei. (J. of Sex Res.,1999/1)  1999/3

Walker, R.:A SZEX és az emberi kapcsolatok. (1997, Akad.K.)  1999/3

D.G.G.:Felvilágosító és pornográf ábrázolások. (DGG Inf.,1999)  1999/3

Vargo, M.E.: Ők és mi. Melegek a társadalomban. (1999, Háttér K.)  1999/3

Robinson, B.E.: Szex-ábrázolások terápiás felhasználása. (J.of Sex & M.Th., 1999/2)  1999/4

Fekete Ferenc: Erekciós zavarok. (1999, Springer Orv.K.)  1999/4

Byers, E.S.- S. Demmons: Őszinteség és kielégülés viszonya. (J. of Sex Res.,1999/2)  1999/4

McCarthy, B.W.: Házasság nemi élet nélkül. (J. of Sex & M.Th.,1999/3)  1999/4

Gottman, J.: A házasság beválásának előrejelzése. (Egy francia lap)  1999/4

Bloom, S.L.- M.C.Reichert: Tanuságtétel. Erőszak és kollektiv felelősség. (1998, Haworth Pr.) 1999/4

D.G.A.Z.: Jugendsexualität, 1998. (1999)  1999/4

Bancroft, J.: Szexológia a 21. Században. (J. of Sex Res., 1999/3)  1999/4

Runkel, G.: A kereszténység nemi erkölcse. (J. of Sex & M. Ther., 1998/2)  2000/1

Heaner, M.K.: 7 perc szex-titok. (1997, Trivium K.)  2000/1

Naroskin, Per: A felnőtté válás útján. (1998, Édesvíz K.)  2000/1

McCarthy, B.W. A szexuális elhidegülés leküzdése. (J. of Sex & M.Th., 1999/4)  2000/1

Milsten, R.- J. Slowinski: The Sexual Male. (1999, Norton, London)  2000/1

D’Ardenne, P.: A szexuális egészség ABC-je. (J. of S.& M. Th.,1999/2)  2000/1

Langbein, K.—Ch. Skalnik: Viagra, a kék csoda. (1998, Trivium K.)  2000/1

Lauster, P.: A szerelemről, a szeretetről. ((1998, M. Könyvklub)   2000/1

Carter, B.- J.K.Peters: Macht und Liebe. (1997, iskopress)  2000/1

Tiefer, L.: A maszturbációról. (J. of Sexual & M. Ther., 1998/1)  2000/2

Szőczei Beáta:Tinédzserkalauz. (1999, Golden Book)  2000/2

Hirschfeld János: A szex. Öröm és gyönyör.  (1998, Seneca)  2000/2

Veres Pál: Fedezze fel Ön is az új szexualitást!  (1992, TOP Trading)  2000/2

Grubin, D.: Szexuális visszaélés gyermekekkel. (1998, Res. Of Police)  2000/2

Etschenberg, K.: Testábrázolások a felvilágosító irodalomban. (DGG Inf.,1999/4)  2000/2

Dove, N.L. & M. Wiederman: Figyelemzavar és női szexualitás. (J.of Sex & M. Ther.,2000/1)  2000/2

Minne, A.& L.M.Kampman: A szorongás hatása a szexre. (J. of S. and Rel. Ther.,2000/1)  2000/2

Hesse, B.: Szex az idősek otthonaiban. (Pro Familia, 1998/5)  2000/2

Hite, Sh.: Hite Report. A nők szexuális életéről. (2000, M. Könyvklub)  2000/2

Bácskai Júlia: Együttélősdi. (1999, Korona K.)  2000/2

Komlósi Sándor (szerk.): Családi életre nevelés. 2.kiad. 1998, Tankönyvk.)  2000/3

Kon, I.Sz.: Inkább az AIDS, mint a szexuális nevelés. (2000, előadás Berlinben)  2000/3

Rosen, R.R. et al.: A merevedési zavarok mérésének többdimenziós skálája. (Urology, 1997/6) u.ott

Schaef, A.W.:Menekülés a meghittség elől. (2000, Új Paradigma K.)  2000/3

Gottman, J. & N. Silver: A boldog házasság hét titka.  2000, Vince K.)  2000/3

Vidal-Graf, A. & S.: Térjünk a lényegre! Intim párbeszéd a párkapcsolati szexről. (1988,  Maitraya K.)  2000/3

Weig, W.: A szexuális elégedettség fejlesztése. (Sexuologie, 1996/4)  2000/3

Strauss, B.—D. Heim: Standardizált eljárások a szexuálpszichológiában. (Z. für Sexuaalforschung,1999/2 )  2000/3

Foucault, M.: A szexualitás története, I-II. (1999, Atlantisz K.)  2000/3

Coolsaet, B. &  L. de Keyzer: A szerelem ecsetje. A pénisz élete és munkássága. (2000,Magvető) 2000/3

Etschenberg, K.: Sexualerziehung in der Grundschule. (2000, Cornelsen Sc.)  2000/4

Metz, M.E. & J.L. Pryor: A korai magömlés pszichofiziológiai megközelítése. (J. of Se & M. Therapy, 2000/4 )  2000/4

Greeff, A.P. c T. de Bruyne: Konfliktuskezelési stílus és házastársi elégedettség. (J. of Sex & Rel. Therapy,2000/4)  2000/4

Watson, L.: Jacobson’s organ  and the remarcable nature of smell. (1999, Penguin Press) 2000/4

Pines, A.M.: A féltékenység. Okok, tünetek, gyógymódok. (2000, Fiesta-Saxum)  2000/4

Lévai Katalin: A nő szerint a világ.  (2000, OSIRIS)  2000/4

Schmidt, G. – B. Strauss (Hrsg): Sexualität und Spätmoderne. (1998, Enke V.)  2000/4

The Journal of Sex Research,  2000/2  2000/4

Osthoff, R.: Ha lányok válnak anyává. Német tizenévesek problémái. (DGG Inf., 2000/3-4) 2001/1

Mackay, J.: Globális szex: szexualitás és nemi élet világszerte. (2000, előadás, Berlin)  2001/1

Haeberle, E.J.: Technological Change and the Future of Sexology. (In: Ch. of  S., 2001/1)                                                                             

Haeberle, E.J.: Modern szexológia, 1938-tól napjainkig. (R.K.I Archivum, weblaap)  2001/1

Csikszentmihályi Mihály: Flow. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. (1997, Akad. K.) 2001/1

Klotter, Ch. (Hrsg.): Liebesvorstellungen im 20. Jahrhundert. (1999, Psychosozila V.)  2001/1

Comer, R.J.: A lélek betegségei. Pszichopatológia. (2000, OSIRIS )  2001/1

Hooper, A.: Szexuális intimitás. (2001, M. Könyvklub)  2001/1

Journal of Sexual and Relationship Therapy.  2000/4     2001/1

Plummer, K. (ed.): SEXUALITIES. 2000/4.   2001/1

Etschenberg, K.: Az isskolai szexuális nevelés módszerei  (DGG Inf.) 2000/3-4.  2001/1

Papp Görgy (ed): Sexual Health Capsule and Comment.  (2000/2 )   2001/1

Zimmermann, S.: Sexualpädagogik in der BRD und in der DDR in Vergleich. (1999, Psychosozial V.)  2001/2-3

Prinz, R. – J. O’connor:  NLP és párkapcsolatok. (2000, Bioenergetic K.)  2001/2-3

Redecker, G.: Szex két fül közt. Az agy, mint erogén zóna. (2000, Bioenergetic K.)  2001/2-3

Besser-Sigmund, C.: Féltékenység nélkül.  NLP – a lelkierő program. (1997, Bioenergetic K  2001/2-3

Mackay, J.: Human Sexual Behavior. (2000, Myriad Ed.)  2001/2-3

Clulow, Ch. (ed.): Adult Attachment and Adult Psychotherapy. (2001, Brunner/Routledge) u.ott

Széchey Orsolya (szerk.): Szexuális gyermekbántalmazás a családban. (2001, Animula) 2001/2-3

Szilágyi Gyula: Tiszántúli Emanuelle. (2001, M. Könyvklub)   2001/2-3

Németh Endre: Ezredvégi gondolatok, aforizmák. (2000, Szeged)  2001/2-3

Journal of Sex and Marital Therapy, (2001/2 )  2001/2-3

The Journal of Sex Research. (2000/4)  2001/2-3

Journal of Bisexuality. (2001/2-3)  2001/2-3

Pro Familia Magazin.  (2000/4)  2001/2-3

Fair Play.  (2001/4 )  2001/2-3

Szex-tett. Szexuális kultúránk. (DVD,2000, Kossuth K. CD-ROM)  2001/2-3

Schorsch, E. – N. Becker: Angst, Lust, Zerstörung. (2000, Psychosozial V.)  2001/4

Simona Vinci: Szégyenteleneek. (2001, Ulpius-ház K.)  2001/4

Popper Péter.  A meghívott szenvedély.  (2001, Saxum K.)  2001/4

Francoeur, R.T. (ed.): The International Encyclopedia of Sexuality, I-III. (1997, Continuum  Publ) 2001/4

Düring, S. – M. Hauch (Hrsg): Heterosexuelle Verhältnisse. ((2000, Psychosozial V.)  2001/4

Sándor Bea és tsai:  Leszbikus tér, erő. (2000, Labrisz Egy.)  2001/4

Esély  (2001/2-3)  2001/4, (2001/5 )  2002/1

Ismerd meg önmagad!  SexQ + Love Q.  (2001, Unit Kft.CD-ROM)  2001/4

Szilágyi Gyula: Melegfront.  (2001, M. Könyvklub)  2001/4

  Lauster, P.: A társkapcsolat krízise..  (2001, M. Könyvklub)  2002/1

Pines, A.M.: A szerelem bűvölete. Miért éppen ő?  (2001, Fiesta-Saxum K.)  2002/1

Hadas Miklós: Szex – és forradalom. Tíz monológ.  ((2001, Replika könyvek)  2002/1

Kluge, N.(Hrsg.): Német szexuálpedagógiai könyvek. (1998—2000, Univ. Koblenz) 2002/1

Buda Béla (szerk.): Szenvedélybetegségek.  (2001/6 )  2002/1

DGG Informationen.  (2001/2-3 )  2002/1

Replika.  (2001/3-4 )  2002/1

Rózsa Imre András (szerk.): Párkapcsolat, konfliktuskezelő magazin. (2002/1

Madarász Imre: Az érzékek irodalma. (2001.Hungarovox K-)  2002/2

Friday, N.: Women on top. (1992, Pocket, N.York, 559 p) 2002/2

További recenzióim elérhetők e  weblap „Könyvismertetések” rovatában és a két tankönyv Dokumentumai közt

 

2.     Kéziratos feljegyzések, könyvekről

     a)      Szexológia

G. Stanley Hall: Adolescence: Its Psychology… I-II. 1904, Appleton, N.York/London (6 kéziratos oldal)

Ellis, Havelock: Die Gattenwahl bei Menschen… 1906, Würtzburg  (15 kézir. old.)

Kinsey, A.C.—W.B.Pomeroy—C.E.Martin: Sexual Behavior in the Human Male. 1948,Saunders Co.,Phil.-London,803 p.(8 kézir.old.)

Kinsey,A.C. et al.: Sexual Behavior in the Human Female. 1953, u.ott,842p.(27 kézir.oid.)

Van de Velde, Th.H.: Die Abneigung in der Ehe. 1928, Leipzig, 278 p.(10 kézir.old.)

Keyserling,H.(szerk.): Könyv a házasságról. 1927, Nova, 402 p. (12 kézir.old.)

Girard, A.: La choix du conjoint. 1964, PUF.,Paris, 202 p. (10 kézir. old.)

Malewska, A.: A nemi élet kulturális és szociálpszichológiai meghatározói. 1967,Varsó,261 p.  (5 kézir. old.)

Haims, L.J.: Sex Education and the Public Schools. 1973, Heath & Co.,Lexington etc.148 p. (7 kézir. old.)

Polte, W.(Hrsg.): Unsere Ehe. 1968, Verlag für die Frau, Leipzig,430 p. (4 kézir. old.)

Havas, L.—L. Pauwels: Les derniers jours de la monogamie. 1969, Mercure de France 336 p.  (14 kézir. old.)

Lantz, H.R. – E.C. Snyder: Marriage. An Examination of the Man—Woman Relationship2.ed.,1969, Wiley, N.York etc.,512 p. (31 kézir.old.)

Kirkpatrick, C.: The Family, as Process and Institution. 2.ed., 1963, Reinold Pr.,N.York,705 p. (34 kézir. Old.)

Grassel, H.: Jugend, Sexualität, Erziehung. 1967, Staatsverlag DDR, Berlin, 280 p.(13 kézir. + 8 printelt old.)

Brückner, H.: Das Sexualwissen unserer Jugend. 1968, D.V. der Wiss.,Berlin, 272 p.  (17 kézir. Old.)

Hoffman,G. – P.G. Klemm: Őszinte szó a szerelemről. 1965, Kozmosz, 350 p. (6 kézir. o.)

Bauer, F. et al.: Erziehung und Sexualität. 1968, Diesterweg, Frankfurt/M. 106 p.(12 kézii. Old)

Atarov, T.Sz.: A nemi nevelés kérdései. 1960, Jegyzetellátó, 100 p. (2 kézir. Old.)

Morali-Daninos, A.: Sociologie des relations sexuelles. 1963, PUF, Paris, 128 p.(9 kézir old)

Giese, H. – G. Schmidt: Studentensexualität. 1968,Rowohlt, Hamburg, 415 p. (12 kézir.o)

Sigusch,V. – G.Schmidt: Jugendsexualität. 1973, Enke, Stuttgart, 211 p. (11 kézirásos,+ 30 printelt oldal)

Zitelman, A. – T. Carl: Didaktik der Sexualerziehung. 1974, Beltz V.,Weinheim, 159 p.(2 kézir. Old.)

Kluge, K.J.(Hrsg.): Entwicklungsphänomene, Pubertätsprobleme und sexualpädagogische Aufklärung behinderter Kinder.  1971, Schindele    V,Karlsruhe,188 p. (8 kézir. Old.)

Ladas, A.K., B.Whipple, J. Perry: The G Spot  and other Recent Discoveries about Human Sexuality. 1982, Corgi Book, London, 208 p. (4.old.)

Lipman-Blumeis, J. – J. Bernard /Eds.): Sex Roles and Social Policy. 1979, Sage  Publ 404 p. (2 kézir.old.)

Reich, Wilhelm: Die Entdeckung des Orgons. Die Function des Orgasmus. 1977, Fischer, Frankfurt/M.,310 p. (2 kézir.old.)

Robinson, P.: The Modernisation of Sex. 1976,Harper & Row, N.York etc., 200 p. ( Könyv Ellisről, Kinseyről, Masters-Johnsonról)

Francoeur, R.T. és A.K.: The Future of Sexual Relations. 1974, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 150 p. (6 kézir. old.)

Borneman, E.: Die neue Eifersucht. 1986, Heyne, München, 240 p. (1 kézir. old.)

Landis, P.H.: For Husbands and Wives. A Plan for Happy Marriage. 1955, Appleton-Cen N.York, 260 p.  (1 kézir. old.)

Tanner, F.: Moderne Ehe – Bindung und Freiheit. 1972, Reinhardt, München/Basel, 211p (2  kézir. old.)

Rausch, H.L. et al.: Communication, Conflict and Marriage.  1974, Jossey-Bass, San Francisco etc., 250 p. (5 kézir.old.)

Greer, G.: Sex and Destiny. 1984, Picador, London, 469 p. (2 kézir. old.)

Margolis, J.S.: The Ins & Outs of Orgies. 1973, Cliff House, Los Angeles, 189 p. (2 kézir.o.)

Fischer, H.: Sexuelles Gruppenverhalten in Deutschland. 1969, Merlin, Hamburg, 222 p.(4 kézir. old.)

Singer, J.& I.: Types of Female Orgasm. In: J. of Sex Res.,1972/   (1 kézir.old.)

Mandel, K.H. et al.: Einübung der Liebesfähigkeit. 1975, Pfeiffer, München  (4 kézir.old.)

Talese,G.: Thy Neighbour’s Wife. 1980, Collins, London, 512 p. (2 kézir. old.)

Neubeck, G, /Ed.): Extramarital  Relations. 1969, Prentice Hall, N.York, 205 p. (4 kézir.o.)

Morali-Daninos, A.: Histoire des relations sexuelles. 1963, PUF, Paris, 123 p. (1 kézir.old

Gartner Pál: Ösztön, kultúra, illúziók. 1946(?)  (2 gépelt old.)

Reich, W.: Character Analysis. 1950, London  (4 kézirásos oldal)

O’Neill, G. & N.: Open Marriage. 1972,Evans , 287 p. (4 kézir.+kb.30 printelt old.+ 7 flekk)

Siegmund, G.: Warum heiraten? Die Ehe heute. 1974, Seewald, Stuttgart, 115 p. (1 kézir)

Thibault, O.: A la decouverte de la sexualité. 1972, Dunod, Paris, 184 p. (1 kézir.+13 print

Leist, M.: Mutter erzählt mir alles. 5.Aufl.,1973, Rex, München, 25 p. (2 kézir. old.)

Kentler, H.: Texte zur Sozio-Sexualität. 1973, Leske V., Opladen, 367 p. (2 kézir. old.)

Elliott, K. (Hrsg.): Hat die Familie noch eine Zukunft? 1971, Desch V., 275 p. (4 kézir.old.

Delarge, B.: Vie amour et sexualité. 1975, Univ. (5 füzet, á 36-40 p. – 1 kézir. old.)

Brecher, E.M.: Les Sexologues. 1971, R.Laffont,Paris, 406 p. (15 kézir. old.)

Himelhoch, J. – S.F.Fava (Eds): Sexual Behavior in American Society. 1955, Norton, New York, 446 p. (9 kézir. old.)

Nelson, J.L.:Teen-agers and Sex…  Prentice Hall, 118 p.  (2 kézir. old.)

Thomas, K.:Sexualerziehung. 2.Aufl., 1970, Diesterweg, Frankfurt/M., 281 p.(11 kézir.old)

Leslie, G.L.&E.: Marriage in a Changing World. 1977, Wiley, N.York, 452 p. (2 kézir. old.)

Ansart, P. et al.: La societé, le sex et le loi. 1971, Custerman, Paris, 169 p.(1 kézir. old.)

Comfort, A.: More Joy of Sex. 1974, Simon & Schuster, N.York, 222 p. (1,5 kézir.old.)

Schelsky, H.: Soziologie der Sexualität. 1955, Rowohlt, 148 p. ( 12 kézir. old.)

Linnér, B.: Sex and Society in Sweden. 1967, Random House, 204 p. (4 kézir.old.)

Holter, H.: Sex Roles and Social Structure. 1970, Univ. Oslo, 299 p. (4 kézir.+30 printelt )

Dannhauer, H.: Geschlecht und Persönlichkeit. 1973, VEB D.V., 200 p. (2 kézir. old.)

Fischer, H. et al. (Hrsg.): Normenprobleme in der Sexualpädagogik. 1971, Quelle und Meyer, Heidelberg, 200 p. (1 kézir. old.)

Ruthe, R.(Hrsg,): Sexualerziehung in der Schule. 1970, Claudius V., München, 291 p.(2 kézir. old.)

Muchow, H-H.: Sexualreife und Sozialstruktur der Jugend. 10.Aufl.,1968, Rowohlt, 164p(4 kézir. old.)

Dietz, K.- P.G. Hesse: Wörterbuch der Sexuologie und ihrer Grenzgebiete. 2.Aufl. 1967,VEB Greifenverlag, 388 p.(3 kézir. old.)

Dietz, K.-P.G.Hesse: Szexológia. 1975, Gondolat K., 453 p. (1,5 kézir.o.)

Pfeiffer, R. –J. Markmann (Hrsg.): Bibliographie zur Sexualerziehung. 1970, Beltz V.,Weinheim etc., 112 p. (3 kézir. old.)

Weber, D.& G.: Es geht um die Liebe. Fragen der Sexualerziehung. 1967, VEB V.Volk,Berlin, 198 p. (1 kézir. old.)

Borrmann, R,: Ifjuság és szerelem. 1967, Kossuth, 216 p. (1 kézir. old.)

van Ussel, J.: Histoire de le repression sexuelle. 1972, Laffont,Paris, 349 p. (3 kézir. Old)

Landis, P.H.: Adolescence and Youth. The Process of Maturing. 2.ed.,1952, McGraw Hill, N.York, 461 p. (6 kézir. old.)

Landis, P.H.: Understanding Teenagers. 1955, Appleton,N.York, 246 p.(1 kézir. old.)

Fromm, E.: Die Kunst des Liebens. 1959, Ullstein V., Frankfurt/M., 171 p. (4 kézir. old.)

Kolbanovszkij, V.M.: A felnövekvő nemzedék nemi neveléséről. Szovj. Ped.,1964/3 (1 kézir old.)

Biener, K.: Jugendsexualität und Preventionsmedizin. 1973, Fischer, Stuttgart, 86 p. (2 kézir. old.)

Schweger, H.: Antisexuelle Propaganda. Sexualpolitik in der Kirche. 1969, Rowohlt,136 p. (7 kézir. old.)

Seelman, K.: Gólya hozza? 1967, Medicina, 108 p.  (2 kézir. old.)

Amelang, M. et al. (Hrsg.): Partnerwahl und Partnerschaft. 1991, Hogrefe, Göttingen, 227 p. (4 flekk)

Starke, K.- W. Friedrich: Liebe und Sexualität bis 30. 1984, Veb D.V., Berlin, (8 flekk)

Hoehl, E. (Hrsg.): Ehe – heute und morgen. 1962, Rütten V., Hamburg, 286 p.(3 kézir.o.)

Cserba Olga: A házassági tanácsadás intézménye,…   54 p. (3 kézir. old.)

Plattner, P.: Glücklichere Ehen. 2.Aufl.,1961, Huber V.,Bern, 85 p. (4 kézir. old.)

Blood, R.O.: Love Match and Arranged Marriage. 1967, Free Pr.,N.York,264 p.(6 kézir.o.)

Kahn, F.: A szerelem iskolája. 1968, Medicina, 380 p. (2 kézir.old.)

Blieweis, Th.: Es gibt noch glückliche Ehen. 1964, Herder, Wien, 287 p. (2 kézir.o.)

Landis, P.H.: Making the Most of Marriage. 5.ed.,1975,Prentice Hall,N.Jersey, 533 p.(4 kézir.o.)

Sanctuary, G.: Marriage under Stress. 1968, Allen & Unwin, London, 197 p. (6 kézir.o.)

Freeman, M.D.A. – C.M. Lyon: Cohabitation without Marriage. 1983, Gover, 228 p.(1 kézir.o

Skolnick, A. & J.H. (Eds.): Intimacy, Family and Society. 1974, Little,Brown, Boston,598 p (3 kézir.+ 15 printelt old.)

Albertin, P. et al.: La vie du couple. 1969, Marabout, Paris, 442 p.  (1 kézir.o.)

Schwartz, G. et al.: Love and Commitment. 1980, Sage, London, 271 p. (2 kézir.o.)

Davis, M.S.: Intimate Relations. 1973, Free Pr., N.York, 332 p.  (13 kézir.o.)

Sigusch, V.(Hrsg.): Ergebnisse zur Sexualmedizin. 1973, Wissenschaft V.,186p (2 kézir.o

Lieberman, B. /Ed.): Human Sexual Behavior. 1971, Wiley, 444 p. (11 kézir.old)

Robbins, J. &J.(Eds.): An Analysis of Human Sexual Inadequacy. 1970, Signet,N.York, 317 p. ( 1 kézir.old.)

Comfort, A. (Ed.): The Joy of Sex.  1972, New York  (1 kézir.old.)

Schnabl, S.: Mann und Frau intim. 2.Aufl., 1970, Greifen V., 334 p. (6 kézir.old.)

Beach, F.A. (Ed.): Sex and Behavior. 1965, Wiley, 593 p. (3 kézir.old.)

Broderick, C.B. – J. Bernard: The Individuel, Sex  and Society. 1969, J.Hopkins,Baltimore 406 p. (2 kézir.old.)

Robinson, P.A.: The Sexual Radicals. 1970, Temple Smith, London, 256 p. (3 kézir.old.)

Nemes Nagy Zoltán: Szexuális neurózisok. É.n.(1940?) 508 p. (2 kézir.old.)

Katz, Ph.A.(Ed.): Sex Roles. A Journal of Research. 1975. Vol.1.  (1 kézir.old.)

Raboch,J.: Sexualmedizin in Prag. In: Sexualmedizin, 1978/11  (1+2 kézir.old.más szerz.)

Bach, K.R.: Geschlechtserziehung in der soz. Oberschule. 2.Aufl.,1974, Berlin, 316 p (1 kézir.old.)

Tóth László (szerk.): A szex. Szociológia és társadalomtörténet. Szöveggyüjt.,I-II., 1996, Új Mandátum K.  (2 kézir.old.)

J.: The Sensuous Woman. 1969, Dell, N.York, 192 p.  (2 kézir.old.)

Beecher, M. & W.: An Anatomy of Jealousy. 1971, Harper, N.York, 193 p.  (2 kézir.old.)

Bárdos László I.: Gondolatok az erkölcsi, nemi nevelés kérdéseiről.. In: Ped. Szemle, 1963/7-8(1 kézir.old.)

Majzik Lászlóné – Dobos László: Általános alapelvek az ifjuság szexuális nevelésére. In: Ped. Szemle, 1963/ 9  (1 kézir.old.)

Cikksorozatok az Élet és tudományban: 1. A fiatalok szexuális életének kérdései.  1968-69 , print.

                                                                2. Házasságpszichológiai sorozat     u.ott

Farkas Gyula: Akceleráció, szexuális nevelés.  (kb. 1969,  1,5 kézir.old.)

Davis, M.: Sex and the Adolescent. 1960, New York, 239 p. (1 kézir.old.)

Bárán Dezsőné: Kerekasztal az ifjuság szexuális neveléséről. In: Ped. Szemle, 1965/1 (2 kézir.o)

Dobó Géza: A hallgatók szexuáletikai nevelésének problémái. In: Felsőokt. Szemle, 1968/7-8 (1 o)

Gábor Pál: Szexuális felvilágosító előadások tapasztalatai iskolás lányok között. In: Eü. Felvil. 71/1

Mohás Livia: Hogyan nevel az iskola a házasságra? Köznevelés, 1971/17  (1 kézir.old.)

Szenes Imre: Párválasztás ma  Népszava, 1972, 8 cikk  (5 kézir.old.)

Szabady Egon, Métneki János et al.: A szexuális nevelésről. In: Eü. Felvil.,1970/1, 4 cikk (2 kézir.old

A szexuális nevelésről. Család és iskola, EFK Évkönyv 1965-68 évi számaiban  (3 kézir.old.)

„Zu viel Sex?” Der Spiegel, 1970 aug.3.  (11 kézir.old.)

Dobos László: Fiúk, lányok együtt az osztályban. 1973, Tankönyvk., 161 p.  (2 kézir.old.)

Eibl-Eibesfeldt, I.: Liebe und Hass. 1970, Piper V.,München, 293 p. (1 kézir.old.)

Kossakowski, A.: Über die psychischen Veränderungen in der Pubertät. 1965, Volk u.Wissen, Berlin, 192 p.  (5 kézir.old.)

Seelman, K.: Zwischen 15 und 19.  1971, Reinhardt, München/Basel,   (2,5 flekk)

Dobos László: Koedukáció és közvélemény.  In: M. Pedagógia, 1971/    (5 flekk)

Scarbath, H.: Geschlechtserziehung. In: Handbuch der pädagogischen Grundbegriffe,I-II.,1970, Kösel V.,München,  (2 kézir.old.)

Kilander, H-F.: Sex Education in the Schools. 1970, Macmillen Co.,N.York,435 p.(39 kézir.old.)

Juszt László: Szerelem és környéke. 1980  (3 flekk)

Heleszta S.- Rudas J.: Munkásfiatalok és egyetemisták szexualitása. 1978   (5 flekk)

Gathorne, J. – Hardy: Love, Sex, Marriage and Divorce. 1981, Cape, N.York  (4 flekk)

Kassorla, I.: Ahogy az igazi lányok… 1990, Univerzum K.,Szeged, 251 p.  (1 kézir.old.)

Kramer, J.- D.Dunaway: Miért kevés a szex a férfiaknak? 1994, Studium, 281 p. (1 kézir.old.)

Keesling, B.: How to Make Love All Night. 1994, Harper Collins, N.York, 177 p. (4 kézir.old.)

Szexuálpszichológiai tanulmányok ( rövid ism., USA szexol. lapokból)

Oriana Fallaci: A haszontalan nem. 1968, Kozmosz, 168 p.  (1 kézir.old.)

Gonda Zsuzsa: Férfi? Nő? Szórakoztató…tesztek. 1987, Akad.K.,399 p. (1 kézir.old.)

Piontek, M.D.: A nő és a Tao…       M. Könyvklub, 271 p.  (2 kézir.old.)

Covan,C.- M.Kinder: Okos nők – ostoba választások. 1988, IPV, 237 p.  (2 kézir.old.)

Schnabl, S.: Die Lust des Liebens. Frau und Man intim. 1992, Ullstein, Berlin, 463 p. (1  o)

Schnabl, S.: 100 Fragen zu Sex und Liebe. 1994, Ullstein,Berlin, 229 p.  (1 kézir.old.)

Richardson, L.W.: The Dynamics of Sex and Gender. 1981, Mifflein, Boston, 338 p. (1 kézir.old)

Szepes Mária: A szerelem mágiája. 1990, Vízöntő, 75 p.  (1,5 kézir.old.)

Review of Sexology. Journal from Central-Europe. 1995-1996  (2 kézir.old.)

Janus,: The Janus Report on Sexual Behavior. 1993, Wiley, N.York, 430 p. (5+5 flekk)

Hauck, P.: Mitől jó a házasság? 1990, Park K.,95 p. (2 kézir.old.)

Ortega y Gasset, J.: A szerelemről. 3 tanulmány. 1991,Akad.K., 103 p. (1 kézir.old.)

Veres Pál: Fedezze fel Ön is az új szexualitást! 1992, TOP Traiding, 150 p. (2 kézir.old.)

Chia, M.&M.: Gyógyító szerelem. Titkos kínai tanítások…1997, Lunarimpex, 265 p. (1 kézir.old.)

Jacobi, J.: Frauenprobleme, Eheprobleme. 1968, Rascher, Zürich, 251 p.  (7 kézir.old.)

Encyclopedia of Love and Sex. I., 1972,Cavendish-Amora, 256 p.  (1 kézir.old.)

Natanson, J.: Education sexuelle et maturité sociale. Revue francaise de ped., 1969 (5 kézir.old.)

Auers, A.: A testben való ember. 1981, Opus Myst., Wien, 204 p. (A nemiség keresztény szemmel, 2 kézir.old.)

Hite, Sh.: The Hite Report on Male Sexuality. 1981,Knopf, N.York, 1129 p. (6 kézir.old.)

Nádas Péter: Az égi és a földi szerelemről. 2000, Pécs, Jelenkor K., 163 old. (1 old)

Grád András: Félrelépők  kézikönyve.  2002, Strasbourg Bt., 196 old. (3 old.)

N. Luhmann:  Szerelem – szenvedély. Az intimitás kódolásáról. 1997, Jószöveg M., 231 p. (1 old)

Annamarie Jagose: Bevezetés a queer-elméletbe.  2003, Uj Mandátum K., 141 p. (1 old)

Thomas Laqueur:  A testet öltött nem. Test és nemiség a görögöktől Freudig. 2002, Uj Mandátum K.  309 p.  (1 old.)

O. Pocs (ed.): Human Sexuality,  91/92.  1991, Dushkin Publ., 243 p.  (1 old.)

Csaplár Vilmos: Kurva vagyok. Karriertörténet. 1989, Pannon K., 239 p.  (1 old.)

Eric Berne:  Szex  a  szerelemben.  1998, Osiris, 253 p.  (2 flekk)

Ph. C. McGraw: Válás  helyett. Párkapcsolatok megmentése. 2002, Édesviz, 221 p. ( 1 old.)

C, Johnson: Boldog párok bibliája. 1992, Hunga-Print,  370 p.  (1 old.)

Sáringer Károly: Nőt akarok! Válasz Terézanyunak.  2002, Pallas Antikvár Kft.,274 p. (1 old.)

 

b)      Szociológia, (szociál)pszichológia, ifjúságkutatás)

Jeunesse difficile ou societé fautive? 1966, Les Editions du Pavillon, Paris,234 p. (11 kézir.old.)

Albou, P.: Les questionnaires psychologiques. 1968, PUF, Paris, 204 p. (5 kézir.old.)

Origlia, D.- H. Ouillon: L’adolescent. 6.ed. 1971,ESF, Paris, 215 p. (4 kézir.old.)

Zetkin, C.: Visszaemlékezések Leninre. In: A kommunista erkölcsről, 1970, Kossuth (2 kézir.o.)

Prihoda, V.: Az emberi pszichikum ontogenezise. 1969, (7.fej.:Serdülőkor) (6 kézir.old.)

Nock, S.L.: Sociology of the Family. 1987, Prentice Hall, N.Jersey, 401 p.  (2 kézir.old.)

FORUM – the internat. Journal of human relations. 1968 óta megj.magazin (3 kézir.,5 számról)

Somlai Péter: Konfliktus és megértés. A családi kapcsolatrendszer elmélete. 1986, Gondolat, 359 p. (1 kézir.old.)

Somlai Péter: A családi stabilitás kapcsolati szemlélete. Szociológia, 1982/4  (1 kézir.old.)

Wormser, R.: Sensitiv-Spiele. 1976, Mosaik V.,München,190 p. (24 kézir.old.)

Böszörményi-Nagy, I.- G.M. Spark: Invisible Loyalties. 1984, Brunner/Masel, N.York, 408 p. (3 kézir.old.)

Andreasen, A.R.: Marketing Social Change. 1995,,Jossey-Bass, San Fr.,348p. (4 kézir.old.)

Argyle, M.: The Social Psychology of Everiday Life. 1992, Routledge, London etc.,312 p. (2 kézir.+12 printelt old.)

Perczel Tamás: Életstratégia, foglalkozási szerep, értékorientáció. 1990, Akad.K.,328 p. (3 kézir.old.)

Böttcher, H.R.: Rückblick auf die Eltern. 1968,VEB D.V.,Berlin, 204p. (4 kézir.old.)

Moody, R.A.: Life after Life. 1975, Macingbird, Covington

magyarul: Élet az élet után. 1983, Ecclesia, 338 p.  (1 kézir.old.)

Friedrich, W.: Interwallstudien in der Sozialforschung. 1969, manuscript  (3 kézir.old.)

Gazsó Ferenc: Társadalmi folyamatok az ifjuság körében. 1987, MSzMP Társ.tud.Int.,90 p. (2 kézir.old.)

Kamarás István – Varga Csaba: Reformvár. Utopia. 1984, Magvető, 194 p. (2 kézir.old.)

Hoppál Mihály – Szekcső T.(Szerk.): Értékek és változások. I-II.,1987, Tömegk.K.,277 p. (2 kézir.old.)

Lindemann, H.: Autogenes Training. É.n.,Bertelsman, 160 p. (1 kézir.old.)

Jugendliche + Erwachsene ’85. Generationen in Vergleich. 1985, Leske, Opladen, 490 p. (7 kézir.+ 2 printelt old.)

Bányai Éva: Aktivitás-fokozással létrehozható, módosult tudatállapot. 1987, kandid.ért. Kb.200 p. (2 kézir.old.)

EMOTION. W. Reich Zeitschrift, 1980.  (1 kézir.old.)

Dornbusch, S.M.- M.H.Strober (Eds.): Feminism, Children and the New Families. 1988, GuilfordN.York, etc., 366 p. (3 kézir.old.)

Sherman, R. – N.Fredman: Strukturális technikák a pár- és családterápiában. 1989, MPT, 200 . (publ.)

Halász László: Hasonmás. Az ember kettőssége. 1992, Scientia Hum.,265 p. (2 kézir.old.)

Reuben Hill et al.: Family Development in 3 Generations. 1970, Schenkman, Cambridge, 424 p. (6 kézir.old.)

Skolnick, A.S.& J.H.(Eds.): Family in Transition. 1971, Little,Brown, Boston, 542 p. (3 kézir. + 12 printelt old.)

Goode, W.G.: Soziologie der Familie. 3.Aufl. 1970, Juventa, München,   (6 kézir.old.)

Doucet-Bon, L.V.: Le mariage dans les civilisations anciennes. 1975, Michel, Paris, 457 p. (6 flekk)

Schütz Antal: A házasság. 1933, Szt.István Társ., 223 p.  (1 kézir.old.)

Feil, J.(Hrsg.): Wohngruppe, Kommune, Grossfamilie. 1972,Rowohlt, 136 p. (4 kézir.old.)

Heller Ágnes – Vajda M.: Családforma és kommunizmus. Kortárs, 1970/10  (4 kézir.old.)

Mattinson, J.: Marriage and Mental Handicap. 1970, Duckworth, London, 231 p. (1 kézir.old.)

Gummer, J.S.: The Permissive Society.. 1971,Cassel, London, 181 p.  (1 kézir.old.)

Rosenbaum, H.: Familie als Gegenstruktur zur Gesellschaft. 1973, Enke V.,Stuttgart, 188 p.(3 kézir. + 24 printelt old.)

Geiger, H.K.(Ed.): Comparativ Perspectives on Marriage and Family. 1968, Little?Brown,Boston, 222 p. (6 kézir.old.)

Sanctuary, G. – C.Whitehead: Divorce and After. 1972, Penguin B., 202 p.   (2 kézir.old.)

Bohannan, P.(Ed.): Divorce and After. 1970, Doubleday, N.York,  (4 kézir.old.)

Lüschen, G. – C.Lupri (Hrsg.): Soziologie der Familie. 1970, Westd. V.,527 p.,(4 kézir.+15 print.old.)

Schwägler, G.: Soziologie der Familie. 1970,Mohr, Tübingen, 208 p. (4 kézir.old.)

Rogers, R.H.: Family Interaction and Transaction. 1973, Prentice-Hall, Englewood Cliffs,273 p (2 kézir.old.)

Zulliger, H.: Die Pubertät der Mädchen. 1972, Huber, Bern etc., 181 p. (1 kézir.+24 printelt old)

Balint, M.: Primary Love and Psychoanalitic Technique. 2.ed.,1965, London, 307 p. (1 kézir.old)

Hadfield, J.A.: Childhood and Adolescence. 1962, Penguin B.,Harmondsworth, 286 p. (2 kézir.old.)

Makszimov, L.: A családi élet tartóoszlopai. 1973, Trud   ((1 kézir.old.)

Csikszentmihályi Mihály: és addig éltek… A mindennapok minősége. 1998,Kulturtrade,178 p. (11flekk)

Goleman, D.: Érzelmi intelligencia. 1997, HáttérK., 454 p.  (2,5 flekk)

Buda Béla: Empátia – a beleélés lélektana. 1978, Gondolat, 335 p. (5 flekk)

Wiedemann, F.: Praktische Menschenkenntnis. 1960, Heidenheimer, 277 p. (8 kézir.old.)

KSH Statisztikai Évkönyv, 1968, Bp.,(3 kézir.o.:Népmozgalom)

Ráth-Végh I.: Szerelem, házasság. 1963, Gondolat, 675 p. (1 kézir.old.)

Nők enciklopédiája, II.köt., 1966, Minerva, 1091 p. (3 kézir.o.: Házasság, család)

Richter, H.-E.: Patient Familie. Entstehung, Struktur und Therapie. 1971,Rowohlt, 258 p. (3 kézir old.)

Wienold, H.: Kontakt, Einfühlung und Attraktion. 1972, Enke, Stuttgart, 126 p. (2 kézir,old.)

Gordon, M.(Ed.): The Nuclear Family in Crisis. 1972, Harper&Row, N.York, 224 p. (4 kézir. + 18 printelt old.)

Erlebach, et al: Schülerbeurteilung. 1972, Volk u.Wiss.,Berlin  (5 flekk)

Mussen, P.H.(Ed.): Manual of Child Psychology. II.vol.,3.ed-,1970, Wiley, N.York, 872 p.   (4 kézir. + 21 printelt old.)

Lexikon der Pädagogik, 1970, Herder, 2.köt.,495 p.(Eg.nev. címszó, 1 kézir.old.)

Gubi Magda: Illúziók és gondok az iskolában. Valóság, 1968/4

Hegedüs András: Változó világ. 1970, Akad.K.,167 p. (2 kézir.old.)

Weiler, W.: Zur Problematik der Sozialnormen. Jugendforschung, 197§/15 (3 kézir.old.)

Zibolen Endre: Egy rajongó lány feljegyzései. M. Pedagógia, 1947/    (1 kézir.old.)

Jackins, H.: A mai RC kulcsfogalmai és tételei. 1981 (7 kézir. + 7 printelt old.)

Rehm, W.: Die psychoanalitische Erziehungslehre. 1968, Piper, München, 228 p. (2 kézir.old.)

Boorstein, S.(szerk.): Transzperszonális pszichoterápia.   (ford., 8 kézir.old.

Rudas János: Delfi örökösei. 1990, Gondolat, 377 p. (10 kézir.old.)

Bagdy E.- Koronkai B.: Relaxációs módszerek. 1977, Medicina,   (7 kézir.old.)

Ell, E.: Fragende Jugend,I., 1971,Benziger V.,Zürich, 187 p.  (1,5 kézir.old.)

Kulcsár Kálmán (szerk.): A szociológia ágazatai. 1975, Kossuth, 332 p.  (2 kézir.old.)

Füredi János (szerk.): Pszichoterápiás esettanulmányok. 1990, OTE, 208 p.  (1 kézir.old.)

Bakó T. – Biró S.(szerk.): Rövid dinamikus pszichoterápia. 1992, Animula, 220 p.  (1 kézir.old.)

Kardos Lajos: Tanuláslélektan,I., 1957, jegyzet  (5 kézir.old.)

Harsch, H.: Alkoholism. 1979, Prugg V., 144 p.  (3 kézir.old.)

Kulcsár Zsuzsanna: Egészségpszichológia. 1998, Eötvös K.,272 p.  (4 kézir.old.)

A lélek és az értelem ABC-je. 1997, Readers Digest válogatás  ( 3 kézir.old.)

Kulcsár Zsuzsanna: Pszichopátia. 1991, Akad.K., 100 p.  (1 kézir.old.)

Huxley, A.: Majom és lényeg. 1951, London, 151 p. (7 kézir.old.)

Huxley, A.: Island. 1962, London, 280 p. (11 kézir.old.)

Laudon, E.: The courage to be Gifted. 1990, N.York, 140 p.  (1,5 kézir.old.)

Bang, R.: Autorität, Gewissensbildung, Toleranz. 1967, Reinhardt, München, 122 p.  (3 kézir.old.)

Stefanic, K. – Allmayer: Schnell und richtig Entscheiden. 1972, Zürich, 124 p. (1 old.)

Dokumentation zur Jugendforschung. 1968/2, München   (5 kézir.old.)

Hall, E.T.: Hallgatólagos feltevések a társas kommunikációban. 1972, MRT Tömegk.K.,25 p.(1 o)

Buss, A.: Psychology. 1973, Wiley,,N.York, 667 p. (2 kézir.old.)

 Dragastin, S.E. – G.H.Ehler (Eds.): Adolescence in the Life Cycle. 1975, Hemisphere Co.,Washington, 324 p.  (6 kézir.old.)

Swingle, P.G.(Ed.): Experiments in Social Psychology. 1968, Academic Pr., N.York, 258 p.(2 kézi

Bandura, A. . R.H.Walters: Social Learning and Personality Development. 1967, Holt etc.,(1 kézir

Caplan, G. – S.Lebovici (Eds): Adolescence. Psychosocial Perspectives. 1969, Basic Books, N.York,London,412 p.(2 kézir.old.)

Maslow, A.: Motivation and Personality. 1970, Harper&Row, N.York, 369 p. (1 kézir.old.)

Gergen, K.J.: The Psychology of Behavior Exchange. 1969, Addison-Wesley, Reading/Mass.,  109 p.  (4 kézir.old.)

Kardos Lajos: A lélektan alapproblémái. 1957.     (6 kézir.old.)

Pauli, W.: A tudattalanról szóló eszmék term.tud. aspektusai. Dialectica, 1954/12  (4 kézir.old.)

Cuvillier, A.: Manuel de philosophie, I. 21.fej.: Tudat, tudattalan   ((2 kézir.old.)

Baudouin, Ch.: Psychagogia. Az önfegyelmezés művészete.     (4 kézir.old.)

Erlebach, E. et al.: Psychologie für Lehrer. 1970, Volk u.Wiss.,Berlin, 467 p.  (6 kézir.old.)

Salk, L..: What Every Child Would Like His Parents to Know. 1972, McKay, N.York, 239 p. (2 kézir.old.)

Storr, A.: Human Agression. 1968, Penguin B.,London, 127 p.  (3 kézir.old.)

Neidhardt, F. et al.: Jugend im Spektrum der Wissenschaften. 1970, Juventa, München, 251 p. (5 kézir.old.)

Steinert, H.: Die Strategien sozialen Handelns. 1972, Juventa, München, 231 p. (2 kézir.old.)

Undeutsch, U.: Die psychische Entwicklung der heutigen Jugend. 1967, Juventa, München,103 p.  (2 kézir.old.)

Pfaff, K.: Die Welt der neuen Jugend. 1962, Walter V.,Olten, 278 p.  (1,5 kézir.old.)

Csizmadiáné: Családpedagógiai tanterv. 1992, Bp.Tanítóképző  (4 kézir.old.)

Silva, José: Agykontroll – mesterfokon. 1992, Agyk.K., 205 p.  (2 kézir.old.)

Sheridan, Ch.L. – S.A.Radmacher: Health Psychology. 1992, Wiley, N.York etc., 392 p.(8 kézir.o

Tramer, M.: Lehrbuch der allgemeinen Kinderpsychiatrie, 1949, Basel, 550 p. (42 kézir.old.)

Joseph, H. – G.Zorn: Der Erziehungsberater. 1956, Zürich, 270 p.   (1 kézir.old.)

Zietz, D.: Child Welfare. Principles and Methods. 1959, N.York,    (18 kézir.old.)

Becker, W.: Kleines Handbuch des Jugendschutzes. 1958, Berlin.  (8 kézir.old.)

Robin, G.: L’education des enfants difficiles. 1958, Paris.  (40 kézir.old.)

Mieskes, H.: Der Jugendliche in der Situation der Straffälligkeit. 1956, Jena, 550 p. (9 kézir.o.)

Lutz, M.- W.Ronellenfitsch: Gruppendynamisches Training in der Lehrerbildung. 1971,  Ulm,160 p. (1,5 kézir.old.)

Kardos Lajos: Freudizmus, vagy tudományos lélektan. 1955, TIT, 22 p. (4 kézir.old.)

Keller, U.- G. Neumann: Kritische Erziehung. 1972, Leske, Opladen,114+Anhang.(2 kézir.old).

Fischer, W.: Der junge Mensch. 1958, Lambertus, Freiburg, 177 p.  (3 kézir.old.)

Fischer, W.: Neue Tagebücher von Jugendlichen. 1955, Lambertus, 151 p.  (1 kézir.old.)

Küppers, W.: Mädchentagebücher der Nachkriegszeit.  1964, Klett, Stuttgart, 334 p.  (4 kézir.old.)

Singer, K.: Lernhemmungen, Psychoanalyse und Schulpädagogik. 1970, Ehrenwirth, München,331 p.  (7 kézir.old.)

Bittner, G.: Psychoanalyse und soziale Erziehung. 1970, Juventa, München, 205 p. (3 kézir.old.)

Erikson, E.H.: Jugend und Krise. 1970, Klett, Stuttgart, 344 p.  (1 kézir.old.)

Wyss, D.: Die tiefenpsychologische Schulen. 1961, Vandenhoek & Ruprecht, Göttingen, 412 p.(1,5  kézir.old.)
Aichhorn, A.: Psychoanalyse und Erziehungsberatung. 1974, Fischer, Frankfurt/M., 124 p.(2 kézir.o.)

Aichhorn, A.: Verwahrloste Jugend.  8.Aufl.,1974, Huber, Wien, 212 p. (2  kézir.old.)

György Júlia: A nehezen nevelhető gyermek. 1965, Medicina, 199 p.  (1 kézir.old.)

Forrai Tiborné: Iskolai teljesítmény és szorongás. 1968, Akad.K., 158 p.  (1 kézir.old.)

Roberts, Th.B.(Ed.): Four Psychologies Applied to Education. Freudian, Behavioral, Humanistic,Transpersonal.

                                                                                               1975, Wiley, N.York, 588 p.  (2 kézir,old.)

Ligeti Magda: Menekülő lelkek. 1943, Új Hang, 356 p.  (1 kézir.old.)

Németh László: Freud és a pszichoanalizis. In: Európai utas. 1929, ill. Magvető, 1973. (1 kézir.old.

Walter, H. (Hrsg): Sozialisationsforschung, I. 1973, Frommen,Stuttgart   (2 kézir.old.)

Stern, E.: Tiefenpsychologie und Erziehung. 1959, Reinhardt, München, 103 p.  (4 kézir.old.)

Berencz János: Freud, mélylélektan, pedagógia. 1957, Ped.Főisk.Évk., Eger.  (2 kézir.old.)

Richter, H,E.: Eltern, Kind und Neurose. 1963, Klett, Stuttgart, 325 p.  (1 kézir.old.)

Freud, Anna: Einführung in die Psychoanalyse für Pädagogen. 3.Aufl.,1956, Huber, Bern,  Stuttgart, 97 p.  (2 kézir.old.)

Hermann István: Sigmund Freud, avagy a pszichológia kalandja. 1964, Gondolat, 307 p. (2 kézir.old.)

Barlow,W.: The Alexander Principle. 1975, Arrow Books, London, 223 p. (1 kézir.old.)

Wartegg, E.: Gestaltung und Charakter. 1939, Leipzig, 290 p.  (9 kézir.old.)

Ulich,D.: Konflikt und Persönlichkeit. 1971, Oldenbourg, München, 175 p. (2 kézir.old.)

Roede, H.: Befrager und Befragte.  1968, VEB D.V.W.,Berlin,250 p. (3 kézir.old.)

Bang,R.: Das gezielte Gespräch. 1968, Reinhardt, München, 220 p. (9 kézir.old.)

Roland, D.- W.Hennig (Hrsg): Der Schüler von 10 bis 16.  1975, Volk u.Wiss.,Berlin, 224 p. (2 kézir.old.)

Molnár István (szerk.): A beállítottság pszichológiája. 1971, Akad.K., 406 p. (2 kézir.old.)

Jarosevszkij, M.G.: A freudizmus és a motiváció kategóriája. M.Fil.Szemle, 1971/5-6.(1,5 kézir.)

Horváth György: Személyiség és öntevékenység. 1978, Tankönyvk.  (2 kézir.old.)

Freedman, A.M et al.: Comprehensive Textbook of Psychiatry,II. 2.ed.,1978, Williams &Wilkins, Baltimore, 1300 p.  (4 kézir.old.)

Hermann Imre: L’instinct filial.  1972, Denoel,Paris, 436 p.  (3 kézir.old.)

Ausubel, D.P.: Theory and Problems of Adolescent Development. 1954, Grun &Stratton, N.York, 580 p.  (2 kézir.old.)

Jersild, A.T.: The Psychology of Adolescence. 2.ed., 1963, Macmillan,London,468 p.(1 kézir.old)

Csirszka János: Pályalélektan.  1966, Gondolat   (2 flekk)

Vastagh Zoltán: A szociometriai módszer…  Doktori értek.  (3 flekk)

Gothe, L. – R.Kippe: Ausschuss. Protokolle und Berichte aus der Arbeit mit entflohenen

                                   Fürsorgezöglingen. 1970, Kiepenhauer, Köln,226 p. (9 flekk)

Nehezen nevelhető serdülők. Tanulmányok. 1971, Tankönyvk.   (3 flekk)

Seyffarth, H.: A túlterhelés csökkentésének metodikájáról. 1970, Gondolat,  (2,5  flekk)

Pszichológiai Tanulmányok, XII., 1970, Akad.K.   (3  flekk)

Nagy László: Az ismeretek alkalmazásának pszichológiai problémái.  1970, Tankönyvk.,150 p. (2 flekk)

Petrikás Árpád (szerk.): Ifjuságkutatás. 1969, Tankönyvk.   (3  flekk)

Zazzo, R.(ed.): Jeunesse difficile ou societé fautive?  1966, Pavillon,Paris  (6  flekk)

Thouless, R.H.: General and Social Psychology. 1947, Univ. London   (19 kézir.old.)

Weiss, D.: Az életszervezés művészete.  1986, Park K.,63 p.   (2 kézir.old.)

McCormack, M.H.: Ha vinni akarod valamire.  1990,Novotrade, 263 p.  (1 kézir.old.)

Alexander, F.M.: Die Grundlagen der Alexander-Technik. 1984, Arbor, Heidelberg, 147 p.(2 kézir.old.)

Watzlawick, P. et al.: Változás. A problémák keletkezésének és megoldásának elvei. 1990, Gondolat, 213 p.  (1 kézir.old.)

Füredi J.- Buda B.: A pszichoterápia műhelyei. 1990, Medicina, 281 p. (1 kézir.old.)

Diamond, H.& M.:Testkontroll. 1990, Agykontr., 220 p. (2 kézir.old.)

Piszareva, I.V.: Az ideges gyermek nevelése. 1950, 80 p.  (6 kézir.old.)

Brun, R.: Allgemeine Neurosenlehre. 1946, Basel.  (9 kézir.old.)

Éltes M.: A gyermeki intelligencia vizsgálata. 1914, Bp. (4 kézir.old.)

Roth, H.: Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens. 1957, Hannover,(8 kézir.o.)

Kecskés Pál: Lélektan. 1953, R.k.Hittud.Ak.  (8 kézir.old.)

Bing, R.: Az idegbetegségek tankönyve. 1944, Bp.  (7 kézir.old.)

Beck, W.: Grundzüge der Sozialpsychologie. 1956, München.  (5 kézir.old.)

Biedma, C.- P.D.Alfonso: Le langage du dessin. 1955.    (20 kézir.old.)

Ulett, G.A.: A Synopsis of contemporary Psychiatry. 5.ed.,1972, Moshry,St.Louis, 367 p. (2 kézir.old.)

Rubinstein, Sz.L.: Az általános lélektan alapjai. 1946, Moszkva.  (16 kézir.old.)

Saulnier, L.- T. Simard: Personal Growth and Interpersonal Relations. 1973, PrenticeHall,  New Jersey, 287 p. (8 kézir.old.)

Grof, S. – J. Halifax: The Human Encounter with Death. 1978, Souvenir Pr.,London, 240 p.  (2 kézir.old.)

Stern, E.: Tests in der klinischen Psychologie, I-II.,1954, Rascher,Zürich  (11 kézir.old.)

Rorschach,H.: Psychodiagnostik. 5.Aufl., 1946, Bern.   (10 kézir.old.)

Palmade, G.: Psychotechnique. 1948, Paris, 302 p.  (34 kézir.old.)

Horváth L.- Nagy S.: Neveléselmélet. 1972, Tankönyvk., 212 p.  (4 kézir.old.)

Szondi Lipót: Freiheit und Zwang im Schicksal des Einzelnen. 1968, Huber, Bern/Stuttgart,96 p. (12 kézir.old.)

Remplein, H.: Psychologie der Persönlichkeit. 6.Aufl., 1967, Reinhardt,München, 687 p (4 old).

Ágoston György: A kommunista erkölcs tartalma… 2.kiad., 1962, Tank.,216 p. (1 kézir.old)

 Diákéletmód Budapesten. 1969, Főv.Tanács, 168 p.  (4 kézir.old.)

Lückert, H.R. et al.: Beiträge zur Psychologie der Gegenwartsjugend.  1965, Reinhardt, München 287 p.  (2 kézir.old.)

Seidmann, P.: Moderne Jugend. 1963, Rascher, Zürich, 194 p.  (1 kézir.old.)

Rókusfalvy Pál: Pályaválasztó tanulók pályaválasztási érettsége. 1966, Dokt.ért. (2 kézir.old.)

Rókusfalvy Pál: Teljesítmény-motiváció és döntés. In: Pszich. Tanulm.,XII, 1978, Ak.K.,506 p.(2 k

Erikson, E.H.: Kindheit und Gesellschaft, 1957, Pen V., Zürich, 389 p. (1 kézir.old.)

Rehm, W.: Die psychoanalytische Erziehungslehre. 1968, Piper, München, 228 p. (1 kézir.old.)

Goffman, E.: A hétköznapi élet szociálpszichológiája. 1981, Gondolat, 788 p. (1 kézir.old.)

Lénárd Ferenc: A lélektan útjai. 1947, Bp.   (37 kézir.old.)

Meili, R.: Lehrbuch der psychologischen Diagnostik. 1951, Bern.  (3 kézir.old.)

Beck, W.: Szociálpszichológiai diagnózis-séma. 1952 (?)  (2 kézir.old.)

Wexberg, E.: Az ideges gyermek. 1930, Bp.   (3 kézir.old.)

Gebhart, W.: Zum Problem der intellektuellen Entwicklung.  ’952, Basel.  (3 kézir.old.)

Radnai Béla: Statisztikaai módszerek a típustanban. 1943.  (6 kézir.old.)

Ziegler, E. – I.L. Child (Eds.): Socialisation and Personality Development. 1973, Addison-Wesley Reading, 397 p.  (2 kézir.old.)

Stapf, K. et al.: Psychologie des elterlichen Erziehungsstils. 1972, Klett, Stuttgart, 176 p.(2 kézir old.)

Gamernikow, E. et al.: The Public and the Private. 1983, Heinemann, London, 180 p. (1 kézir.o.)

Németh Attila (szerk.):  Kényszerbetegség.  1994, Cserépfalvy, 230 old  (2 old.).

Watzlawick, P. – J.H. Weakland – R. Fisch:  VÁLTOZÁS. A problémák … 1990, Gondolat, 213 p.

Mády Krisztina – Császár Noémi: Pszichológiai erőpróba. 1993, Anonymus, 113 p. (1 old.)

Zsolnai József:  Vesszőfutásom a pedagógiáért. 2002, N. Tankönyvk., 376 p.   (1 old.)

Bakó Tihamér: Verem mélyén. Könyv a krízisről. 2002, Psycho Art, 125 p.  (2 kézir.old.)

Eugen T. Gendlin: Fókuszolás. Életproblémák megoldása önerőből. 2000, Edge, 217 o. (2 old)

Wiktor  Charon: Önmenedzselés felsőfokon. 1990, Szemtanu K., 163 o. (2 old.)

Robin Skynner – John Cleese: Hogyan éljük túl a családot? 1993, Helikon, 327 o. (1 kézir.o.)

Farkas Endre (szerk.): Az értelemig és tovább. 1993, Inter-es K., 119 o.  (1 kézir. old.)

Szepes Mária: Pszichografológia.  1990, Háttér K. 280 o.  (1 kézir. old.)

Bagdy Emőke:  Pszichofitness.  1997, Animula, 103 old.  (2 flekk)

Szakács F. – Kulcsár Zs. (szerk.):  Személyiségelméletek. 2001, ELTE, 411  o. (4 flekk.)

Klein Sándor: Az intelligenciától a szerelemig. 1998, SHL Kft. 330 old. (2 flekk)

Mérei Ferenc:  Lélektani napló. 1998, Osiris K., 483 p.  (1 old.)

Frankl, V.:  Die Sinnfrage in der Psychotherapie. 1988, München, Piper, 196 p. (2 old.)

 

c)      Filozófia

Zemplén Jolán: Roger Bacon. 1954, Művelt Nép, (8 flekk, Fil. Évkönyv,1955)

Lukács György: Az ész trónfosztása.  1954, Szikra (?)  680 p. (6 kézir.old.)

Lang Dezső: Legenda és történet. 1955, Művelt Nép,  (12 kézir.old.)

Garaudy, R.: Theorie materialiste de la connaissance. 1955, Press Univ.,Paris, (11 kézir.old)

Cuvillier, A.: Manuel de philosophie.  1948, Paris.  (6 kézir.old.)

Fischer, A.: Die philosophische Grundlagen der wissenschaftlichen Erkenntnis. 1947 Springer, Wien  (14 kézir.old.)

Drobnickij, O.G.: A szellemi értékek világa. 1970, Kossuth, 254 p.  (1 kézir.old.)

Artner Tivadar:  Évezredek művészete.  1982, Gondolat.  5 flekk

Csányi Vilmos:  Az  emberi viselkedés.  2006, Sanoma.   5 flekk

Garai László:  Quo  vadis, tovaris?  1995, Sciencia Humana, I.II kötet.  6 flekk

 

            d)  Utopikus és science fiction irodalom

Schwonke, M.:  Vom Staatsroman zur Science Fiction.  1957,Stuttgart   (11 kézir.old.)

XX. century authors.  1955, New York, I. Supplement.  (22  kézir.old.)

Pszichologiai utopiák.  Pietikäinen, P. kutatási terve.  (4 flekk)

      [Ezen kívül kb. 10 oldalnyi irodalomjegyzék (annotált)]

        3.     Javaslatok, tervek, szinopszisok

Kisregény szinopszisa az Ifjusági Könyvkiadónak. 1951

Személyiség és társadalom.  Szinopszis és próbafejezet a Művelt Nép kiadónak, 1953.

A gyermek- és ifjuságvédelem kis kézikönyve. Szinopszis + III.rész 1. és 2. fej. 1960

Javaslat nevelési tanácsadó létesítésére. 1964. (4 kézir.old.)

Témajavaslatok az Élet és tudomány számára. 1966. (1 flekk)

Szinopszis a jógáról szóló könyv  kiadására a Gondolat Kiadónak. 1966.  (1 flekk)

Kutatási terv a párválasztási érettségről. 1969.  (2 flekk)

Javaslat a pedagógusképző intézmények programjához.  1972 (?)  (5 flekk)

Kutatási terv: A társkeresési igény fejlesztése… 1969.  (6+4 flekk)

Szakanyag A párválasztási érettségről szóló, 15 p-es filmhez. 1970. (13  flekk)

Javaslat felvilágosító előadássorozat tematikájára, a II.ker. Műv.Otthonnak

Javaslat szexuálpedagógiai speciálkollégiumokra. 1972

Javaslat középtávú szexuálpedagógiai kutatási tervre. 1972.  (4 flekk)

Kutatási terv A családi életre nevelés témához. 1973.  (7 flekk)

Témavázlat A párválasztási szocializáció tényezői  c. kandid. Disszert.-hoz.1974. (5 flekk                                                               

Javaslat a családi életre nevelést elősegítő kiadványokra. 1974, (2 flekk)

Témavázlat az 1976-os Minerva Évkönyvhöz.  1975  (4 flekk

Javaslat párkapcsolati tanácsadó könyvre, a Táncsics Kiadónak. 1976

Javaslat egy házassági tanácsadó könyv kiadására Minerva szerk.-nek 1977

Javaslat „A szexuális tanácsadás és terápia alapjai” c. tanulmánykötet kiadására. 1978

Javaslat szexológiai kurzus  tematikájára, a B.M.E.-nek. 1979

Javaslat rádiós programokra és taanácsadásra. 1978, majd 1991

Szinopszis az „Alapismeretek a családi életről” c. tankönyvhöz. 1978. (3 flekk)

Javaslat a gimnáziumi „Pszichológia”  tankönyvre. 1978.  (2 flekk)

Tervezet szexuális ismeretterjesztő sorozatra, a Móra Kiadónak. 1979.  (15  flekk)

Javaslat az OTKI  szexológiai tanfolyamára. 1979.  (1 flekk)

Szinopszis a Tudnivalók a nemiségről  c. könyvhöz, Móra Kiadónak.  1980.  (4  flekk)

Javaslat a Szexualitás és párkapcsolat a felnőttkorban új kiadására.  1980.

Előterjesztés  pszichológiai lap indítására.  1980.  (4 flekk)

Javaslat személyiségfejlesztő csoportra, társkeresőknek. 1983.

Javaslat előadás-sorozatra, a BMK-nak.  1984.

Javaslat „szocialista magánélet” tanfolyamra.  1984.

Magánéleti tanfolyam az Óbudai Műv. Házban.  1985

Javaslat tréning-csoportok indítására. 1985.  (1 flekk)

Pályázat a SOROS Found.-hez, szexológiai adatgyüjtésre. 1985.

Pályázat az OTKA-hoz; szexuálszociológia + szexuálpszichológiai témák. 1985

Javaslat fejlesztő csoportok alakítására.  1986.  (1 flekk)

Javaslat egy szexológiai cikksorozat tematikájára. 1987.  (1 flekk)

Szinopszis a Magánéletünk titkai  c. könyvhöz. 1987.  (3 flekk)

Javaslat az egészségügyi reform  MDF programjához. 1989.  (7 flekk)

A házasságterápia új koncepciója. 1989, Családter. Kongr. (4x2 flekk)

A gyönyör művészete  c. videokazetta terve.  1989  (2+4 flekk)

„Szex-tesztek”. Egy kézikönyv szinopszisa. 1990. (3 flekk + mell.)

Javaslat a hazai  AIDS prevencióhoz. 1992.  (2 flekk)

Javaslat a fogyatékosok szexuális nevelésének programjára. 1993, OKI.  (2,5 flekk)

Javaslat „Új kurzusok a pszichológiában” c. pályázatra. 1994.  (1 flekk)

Javaslat: Telefonos tanácsadás az intimkapcsolatokról, a MTV-nek. 1994

AIDS-prevenciós projekt. 1994. (2 flekk + körlevél)

Javaslat pszichológiai előadásra. 1995.  (1 flekk)

Javaslat a Mentálhigiénés Programirodának.  1995.  (1 flekk)

Javaslat a naturista gyermeküdültetés pedagógiai megalapozására. 2000. (2 flekk)

Javaslat a Galenus Lapkiadónak cikksorozatra. 2000. (1 flekk)

Audiokazetta-terv: 30 perc lazítás – napi felfrissülés!  (kb.1988, P.Köhlével)

Tervezet  házassági tanácsadó  intézmény létesítésére. 1989  (2 flekk)

Javaslatok a III. kerületi  mentálhigiénéhez. 2003  (1 flekk)

Egészséges életmód, harmónikus párkapcsolat. Tanfolyam védőnőknek. 2003, ( 1 flekk)

 

VIII.        Egyéb  anyagok

A PÁRVÁLASZTÁS PROBLÉMÁI. Irodalomjegyzék, 7 flekk + 3 kézir.old..  1973

Feljegyzések videokazettákról, a 80-as évekből: Szex ABC, Örömszerzés (Pereszlényi Z.),

Szex d.e.f. (Makara, Halász Z. stb.)

Mótusz János: Reflexológia. 1991, 359 p. (2 kézir.old.)

Logoterápia és egzisztencia-analizis kurzus tematikája.  Kb.1995  (1 flekk)

 

(Írásaim fenti katalógusa eléggé hozzávetőleges;  hiányoznak belőle pl. a többezer oldalnyi naplóm szakmai és szépirodalmi  jellegű  részei, továbbá a legutóbbi években (2006 óta) készült, kisebb publikációk.).