Kérdőívek

 

Önismeret megalapozása, 7-13 éveseknél

Párválasztási Érettség Teszt, felnőtteknek 

Kérdőív  tizenéveseknek

Összeillési  próba, felnőtt pároknak

Kérdőív pedagógusoknak

Merevedési  zavarok  mérése 

Szexuális  attitűdök  (Német felmérés) Kapcsolati elégedettség  skálája
Európai kérdőívek a szexológiáról

Kérdések az önismerethez, felnőtteknek

Diádikus Interakciós Harmónia kérdőív

Szexológiai kérdőív (1986)

Kérdések  házasulandóknak Vélemények  a  szexualitásról.  2010

 

 

 

Önismeret és nemiségtani  ismeretek  megalapozása 7-13  éveseknél

  (Német  iskolákban végzett vizsgálat, rajzos feladatlapokkal)

 

 

 1. Bevezető  kérdések

Mit akarok tudni? Mit tartok jónak – és mit várok az iskolától?

Hogyan? Mi miatt? Miért?  Szeretném megtudni, hogy ...

 1. A  gyermekek  énképe  és  tervei

Tudod-e már, hogy mi akarsz lenni?  Milyen  szeretnél lenni? Mit gondolsz, milyen vagy  valójában? Ha valamit változtathatnál a testeden, a külsődön, mi lenne az?

 Ha  választhatnál, inkább  fiú  vagy lány  lennél?

 1. Mit  kívánnak  az  iskolától?

Milyen kívánságaid lennének az iskoláddal kapcsolatban?

Hogyan tetszenek neked  a  felsorolt  sportágak?

Mikor érzed magad igazán jól az osztályodban?

Jónak tartod-e, ha a fiúkat és lányokat néha külön tanítják valamire?

Ha tőled függne, az iskolai táborozáson mit tartanál jobbnak? (Szállás, tusolás)

 1. Az  érzelmek  közlése

Úgy  örültem, amikor ... Undorító volt, amikor ... Úgy féltem, amikor ...

Olyan  szomorú voltam, amikor ... Nagyon  csodálkoztam, amikor ...

Mit lehet látni az ajtó mögött? Ha valami gondod van, kivel tudod azt megbeszélni?

 1. Kérdések  a  másik  nemről.  Barátság-igények. Nemi  szerepek

A fiúkról / lányokról szeretném megtudni:

Egy igazi barát/  ilyen  legyen:...  (Ez rendben van, mert.../ nem lehet, mert ...

Ha a felnőttkorra gondolsz, szerinted kinek a feladata a háztartásvezetés és gyermeknevelés?

 1. Vélemények  és  tapasztalatok  az  agressziv  viselkedésről

Előfordul-e lökdösődés, verekedés az iskolaudvaron? Kik kezdik – lányok, vagy fiúk?

A szünetekben sok minden előfordulhat. Képzeld el, hogy az alábbiakat csinálnád valakivel:  S most képzeld el, hogy ezeket más csinálja veled... Mit gondolsz erről?

Két fiú ver a szünetben egy harmadikat. Ha ezt látod, mit teszel?

Milyennek találnád, ha egy felnőtt ilyesmit tenne veled: /  Ezt már  átéltem: ......

Mit csinálsz, ha egy felnőtt erőszakoskodik veled?

 1. Kérdések  és  vélemények  a  szexről  és  szerelemről

Mit is jelent a szerelem?... Honnan szereztél ismereteket a szexualitásról?

Ha ilyen problémáid vannak, kivel tudod megbeszélni?

Elég jól ismered-e  tested  működését?  Miről szeretnél többet tudni?

Itt megjelölheted, amiről többet szeretnél tudni (szex)

Mi a véleményed a  tévében és újságokban látható szexről?

 1. Kívánságok  az  iskolai  szexuális  nevelés  módszereiről

A  szexuális felvilágosítást kitől fogadnád el szívesebben?

Szerinted hogyan történjen az iskolában a szexuális  felvilágosítás?

Hogyan akarsz többet megtudni a szerelemről és szexről?

 

 

Előzetes megjegyzések a rajzos kérdések használatához

 

A gyermekeknek a testükkel és a nemiséggel kapcsolatos kérdéseit, véleményeit és előzetes ismereteit próbáljuk felmérni a munkalapokkal.  Kiindulópontunk, hogy a szexuális nevelés  lényegében szociális (vagyis kulturált társas viselkedésre) nevelés; ezért a szűkebb értelemben vett szexualitáson kívül a gyermekek ismeretigényeire, érzelmeire és közérzetére is rákérdezünk.

A munkalapokból a pedagógus összeállíthat magának saját „kérdőíveket”, vagy egyenként megbeszélheti a témákat az osztályával. A gyermekek névtelenül válaszolhatnak, s a kitöltött lapokat bedobhatják  az osztály „postaládájába”. Aki a témáról egyénileg is szeretne beszélgetni a pedagógussal, az ezt nevének feltüntetésével jelezheti az adott munkalapon.

A szexuális nevelés fontos célja az érzelmek kifejezésének megtanítása. Az ezzel kapcsolatos kitöltött munkalapokat  érzelmek könyve”-ként külön össze lehet gyüjteni,  és hozzáférhetővé tenni a gyermekek számára és/vagy megbeszélni velük.  Az ideális barátokról--barátnőkről szóló kérdésekre adott válaszok szintén megbeszélés tárgyát képezhetik.

A válaszok bepillantást engednek az iskolai együttléttel kapcsolatos  véleményekbe és a gyermekek szexuális tájékozottságába, ill. tájékozódási igényeibe.  Az egyes válaszok gyakorisága irányt mutathat az osztályfőnöknek, hogy milyen témákkal érdemes foglalkozni az osztályban. Ezzel kapcsolatban az egyes válaszok gyakoriságát érdemes a gyermekekkel is  értékeltetni.

 

 

 

 

                                                                                                                                            

 

Kérdőív  tizenéveseknek

                                                       

 

A szexuális kultúra szükségességének felméréséhez kérjük a segítségedet, az alábbi kérdések megválaszolásával. Névtelenül válaszolhatsz, több száz társaddal együtt, válaszaidat bizalmasan kezeljük, csak a válaszok összesítése érdekel. Ahol válaszlehetőségek vannak, a kiválasztottat húzd alá.

 

1.      Általában nehezedre esik-e a szexualitással kapcsolatos dolgokról beszélni?

Igen, mert erről nem illik beszélni

Attól függ, hogy kivel és milyen helyzetben

Nem, mert ez is fontos része az életemnek

 

2.      Mennyire tartod magad tájékozottnak, felkészültnek a nemi élet terén?

Semennyire  --  egy kicsit  --  közepesen  --  teljesen

 

3.      Honnan szerezted ismereteidet a nemi életről?

Anyámtól/apámtól – barátomtól/barátnőmtől  -- felvilágosító írásokból, előadásból

Orvostól/pszichológustól  --  filmekből / pornólapokból  --  illetve:: . . . . . . . . . . . . . . .  .

 

4.      A nemi élet milyen formáit ismered?

Hallomásból, olvasmányokból: . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tapasztalatból :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

5.      Milyen problémáid vannak  (voltak) a szexualitással kapcsolatban?  (Amit szívesen

megbeszélnél valakivel):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

6.      Kihez fordultál (vagy fordulnál)  tanácsért  ilyen problémák esetén?

 

7.      Milyen fogamzásgátló  (családtervezési)  módszereket ismersz? (Sorold fel őket)

 

8.      Honnan szereztél  róluk tudomást?

 

9.      Szerinted melyik a legjobb fogamzásgátló módszer?

 

10.  Milyen, nemi úton terjedő betegségeket ismersz? (Sorold fel őket)

 

11.  Ezek közül melyiket nem lehet biztonságosan gyógyítani?

 

12.  Hogyan lehet megelőzni az ilyen betegségeket?

 

13.  Szerinted van-e a szexualitásnak elsajátítható kultúrája?  Lehet-e tanulni a szexet?

 

14.  Milyen intézkedéseket javasolnál a szexuális kultúra terjesztésére?

 

(Alap-adatok:  életkor,  nem,  vallásosság,  szülők  isk. végzettsége és foglalk.)

 

 

 

Kérdőív pedagógusoknak

a szexuális  nevelésről

 

1.      Szükségesnek tartja-e a tervszerű, intézményes szexuális nevelést?

2.      Ha igen, kinek a feladata ez  Ön szerint?

3.      Alkalmasnak tartja-e a szülőket erre?

4.      Mit kellene tenni, hogy a szülők alkalmasabbak legyenek?

5.      Feladata-e a szexuális nevelés az iskolának?

6.      Ha igen, mi kell  e feladat sikeres megoldásához?

7.      Milyen lehetősége van  a pedagógusnak erre?

8.      Elegendő-e, hogy csak néhány osztályfőnöki órán foglalkozzanak vele?

9.      Ha nem tartja elegendőnek, mennyit szánna erre?

10.  Milyen külön tantárgy, vagy milyen meglévő tárgyak keretében?

11.  A saját tantárgya keretében milyen lehetőséget lát erre?

12.  Milyen iskolán kívüli lehetőségeket lát a szexuális nevelésre?

13.  Hogyan lehetne elérni, hogy a pedagógusok felkészültebbek legyenek?

14.  Volt-e része ilyen irányú továbbképzésben?

15.  Volt-e a tantestületben vita, megbeszélés erről?

16.  Igénylik-e a tanulók a szexuális felvilágosítást?

17.  Hány éves korban kezdené a szexuális nevelést?

18.  Különválasztaná-e a fiúkat és lányokat az ilyen témájú órákon?

19.  Hogyan ítéli meg a tizenéves kori nemi életet (önkielégítés, szex. kapcsolat)?

20.  Milyen javaslatai lennének az iskolai szexuális neveléssel kapcsolatban?

 

 

Párválasztási érettség teszt

 

Önismereted fejlesztése érdekében válaszolj őszintén az alábbi kérdésekre.  Fölhasználhatod a megadott válaszlehetőségeket is. Húzd  alá  a kiválasztott (vagy legfontosabb) választ. Ha több választ adnál egy kérdésre, úgy a válaszok elé írt sorszámokkal jelezd azok rangsorát, fontossági sorrendjét.

                                                             Dátum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.      Milyen párkapcsolat felelne meg neked legjobban?

 

…. Egy életre szóló, kizárólagos párkapcsolat  (házasság)

. Egymást követően több, kizárólagos kapcsolat

…. Egy állandó  és több, ideiglenes kapcsolat

. Függetlenségemet nem veszélyeztető kapcsolatok

…. Illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2        Véleményed szerint van-e jövője a házasság intézményének?

 

…. A házasság, mint a család alapja, változatlanul szükséges

. Válságba került, de kiheveri, sőt, továbbfejlődik

. Idejétmúlt, hovatovább felesleges intézmény

…. Ill.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

3        Mit vársz elsősorban egy párkapcsolattól?

 

…. Nagyobb függetlenséget  (szülőktől  stb.)

. Rendszeres és kielégítő nemi életet

…. Életerős  saját  gyermek(ek)et

. Segítséget az érvényesüléshez, célok eléréséhez

. Biztonságot, megbecsülést, barátságot

. Kölcsönös szerelmet, csodálatos élményeket

…. Ill.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

4        Milyennek képzeled  leendő partnered / házastársad?  Mit tartasz

                      vele kapcsolatban a legfontosabbnak?

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

5.      Szerinted melyek a jó házasság alapfeltételei?  (Ha többet jelölsz, rangsorold)

 

. Anyagi megalapozottság, lakás, jövedelem stb.

…. Kölcsönös, nagy szerelem,  kizárólagosság

…. Hasonló világnézet  és  műveltségi szint

…. Szexuális  összhang, kielégítő nemi élet

. Egyetértés a családtervezésben, gyermeknevelésben

. Közös érdeklődési kör, hasonló hobbik

. Egymást kiegészítő különbségek

. Hasonló származás és társadalmi helyzet

. Nyitottság, egymás szabadságának tisztelete

…. Ill.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

6.      Sokak szerint a nők  monogám, a férfiak  poligám természetűek, így a nők  kizárólagosságra, a férfiak viszont változatosságra  törekszenek.  Egyetértesz  ezzel?

 

. Egyetértek, magam is ezt tapasztaltam

. Nem, mert a nők is változatosságra törekszenek

. Nem, mert a férfiak is kizárólagosságra törekszenek

. Ez egyénenként, a beállítottságtól függően különböző

…. Ill.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

7.      Megengedhetőnek tartod-e  az  alábbi  jelenségeket?  (Tégy  X-et!)

Feltétlenül,    csak felté-    semmiképp

                                                                                    mert          telekkel

a)      Önkielégítés  (férfinél, nőnél egyaránt)

b)      Nemi kapcsolatok házasság előtt

c)      Homoszexuális kapcsolatok

d)      Sztriptíz  (vetkőző műsor) nézése

e)      Nudizmus  (meztelen strandolás)

f)        Pornográf képek, írások használata

g)      Prostitúció  (üzletszerű  szex)

h)      „Félrelépés”, külső  kapcsolattartás

i)        Csoportszex  összejöveteleken  részvétel

 

8.      Ezek közül melyik érdekel leginkább  (és  miért)?

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

9.      Kivel  tudsz  teljesen őszinte lenni , s milyen feltételekkel?

 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

10.  Hány éves  voltál, amikor

 

a)  az  első  magömlésed ill. havivérzésed  volt?                      Kb. . . . . . . . . .  éves

b)  először próbálkoztál  önkielégítéssel?                                         . . . . . . . . . . éves

c)  először  érezted magad  szerelmesnek?                                    . . . . . . . . . . éves

d)  először  csókolóztál, ölelkeztél?                                                   . . . . . . .     .éves

e)  először  közösültél?                                                                        . . . . . . . .  éves

 

11.  Eddig  összesen  hány  partnerrel  jutottál  el

 

a)  a csókolózásig?                                                                          Kb. . . . . . . . . .

b)  és a közösülésig?                                                                             . . . . . . . . . .

 

12.  Hányszor  érezted  már  magad  szerelmesnek?  Összesen . . . . . . . .   esetben

 

13.  Eddigi legnagyobb szerelmed  kezdődött: . . . . . . . .  éves korban

S eltartott  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –ig

 

14.  Milyen kapcsolatot látsz  a  szex  és  a  szerelem  között?

 

…. A kettőnek  nem sok köze van egymáshoz

. Jobb, ha együtt van, de a szex külön is jó

. Számomra a kettő elválaszthatatlan

ill.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

15.  Milyen formában  szereted  leginkább  a  szexet?

 

…. Közösüléssel         …. Kézzel  ingerléssel             …. Szájjal ingerléssel:

 

16.  Milyen gyakran igényled a szexuális  élvezeteket?  Átlag heti …… (havi ………)

 

17.  Az utóbbi  1  évben  hányszor elégültél ki

 

önkielégítéssel?  Kb. …….   Pettinggel? Kb. ……..  Közösüléssel? Kb. ………….

 

18.  Ha éppen magányos vagy, menyire hiányzik  a  partnerkapcsolat?

 

…. Nagyon     . Kicsit      ill.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

19.  Ha most épp nincs intim partnered, mióta?   Kb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

20.   Elegendő  lehetőséged  van-e  az ismerkedésre,  párkeresésre?

 

…. Igen, bőven      . Nagyjából elég     …. Sajnos, nem elég

 

 21. Jól kihasználod-e  a  lehetőségeket?  (Ha nem,  miért?)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        

         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

22     Életedben  milyen  szerepe  van  a párválasztás  megoldatlanságának?

 

…. Van több, súlyosabb  gondom  is

. Ez a második legnagyobb problémám

…. Most ez a legfontosabb  számomra, mert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

23.  Igaznak tartod-e önmagadra nézve az alábbiakat?                          Igen           Nem

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a)      Magabiztos és határozott vagyok

b)      Gyakran túl sok bennem a feszültség

c)      Alaptermészetem vidám és optimista

d)      Ismeretlenek közt feszélyezett vagyok

e)      Szeretek gyerekekkel foglalkozni

f)        Nem akarok megváltozni, nincs okom rá

g)      Nehezen tudok nemet mondani másoknak

h)      Kedvelem a nehéz feladatokat, kihívásokat

i)        Új helyzetben bizalmatlan vagyok

j)        Tudok lazítani, könnyen elengedem magam

 

      Kiegészítés  (magyarázat): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

24     Egy  számodra megfelelő partnerrel mit szeretnél csinálni a nemi életen kívül?

 

. Szép otthont teremteni

. Közös kirándulásokat, utazásokat

. Együttes kertészkedés, gazdálkodás

…. Saját gyermekek  közös nevelése

. Nagy beszélgetések, jó viták mindenféléről

…. Egy nagy eszme közös  szolgálata

…. Közös kulturális élmények  (színház, hangverseny  stb.)

…. Közös  társasági élet  (házibulik  stb.)

…. Ill.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

 

25.      Az utóbbi időben  kik  (milyen rokonok, ismerősök, partnerek)  voltak számodra  a legfontosabbak --  és  miért?

 

1.      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2.      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

3.      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

26.      Milyen  világnézetű  embernek  tartod  önmagad?

 

…. Vallásos, éspedig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

…. Nem  vallásos, éspedig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .

 

       …. Ill:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

27    Partneredtől  milyen  világnézetet  várnál  el?

 

. Legyen velem azonos világnézetű

…. Legalábbis hasonló világnézetű, értékrendű  legyen

. Ez számomra nem olyan lényeges

…. Ill.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

28.   Mi  a legfontosabb  számodra  az életben?

 

…. Az, hogy  szabadnak érezzem magam

. Hogy jólétben és kényelemben élhessek

. Jó hírem, tekintélyem legyen, hallgassanak rám

. Legyenek sikereim a partnerkapcsolatokban

. Kimagasló munkateljesítmények, szakmai sikerek

…. Sok új  élmény, kaland, utazás

. Nyugalmas, békés, szolid élet

…. Gyermeke(i)m  sikeres  fölnevelése

…. Ill.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

29.  Mennyire érzed képesnek magad az életben való  helytállásra?

 

…. Nekem minden sikerül,  amit  elkezdek

…. Amit nagyon akarok, azt végül is  elérem

…. Nálam  sikerek  és kudarcok  váltakoznak

…. Kudarcaim folytán  már  kevéssel  is beérem

…. Segítség nélkül  nehezen  boldogulok

…. Ill.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

30.  Miben  szeretnél  változtatni  önmagadon?

 

Testi  tulajdonságok terén:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Szexuális-párkapcsolati képességek:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Értelem, műveltség terén:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Érzelem, akarat, jellem:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Egyéb vonatkozásban:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

31.  Mi  az,  amit  leginkább  értékesnek, jónak  tartasz önmagadban?

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

32.   Mennyire  vagy  elégedett a  jelenlegi  életkörülményeiddel?

 

…. Körülményeim tarthatatlanok, sürgős  változtatásra  szorulnak

…. Jó lenne  sok mindenen  változtatni,  de  nem  lehet

…. Bizonyos körülményektől  eltekintve  tűrhetőek

. Alapjában véve egészen jónak mondhatóak

…. Ill:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

33.  Milyennek tartod  saját  lelki  alkatod?

 

Vérmérsékletem:   . Heves, indulatos  (kolerikus)

                               …. Élénk, jó kedélyű  (szangvinikus)

                               …. Szomorkás, lassú  (melankólikus)

                                …. Egykedvű,  higgadt  (flegmatikus)

Személyiségtípusom:

                                   …. Kifelé forduló, könnyen barátkozó  (extravertált)

                                   …. Befelé  forduló,  zárkózott  (introvertált)

                                   …. Ill:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

34.  Milyen  lelki alkatú  partnert tartanál magadhoz illőnek?

 

Legyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

35.  Rangsorolérdeklődésed    irányait: 

 

…. Műszaki, technikai kérdések, főleg: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

…. Irodalom, képzőművészet, zene, főleg:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

…. Közgazdaság, pénzügy, kereskedelem:  . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

…. Egészség, betegség,  gyógyítás:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

…. Nevelés, oktatás, főleg:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

…. Közlekedés, utazás, főleg:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

…. Szórakozás, játék,  sport:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

…. Ill.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

36.  Milyen  érdeklődést  vársz  el  (leendő)  partneredtől?

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

37.  Ismersz-e  valakit,  akihez  (leendő)  partnered  hasonlíthatna?

 

…. Igen,  éspedig:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.  Nem,  mert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

38.  Eddig  hogyan  próbáltad  megtalálni  a  hozzád  illő  partnert?

 

…. Még sehogy,  nem  foglalkoztam ezzel, mert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

…. Baráti társaságban, vagy  (táncos)  összejöveteleken

…. Társas útakon,  kirándulásokon

…. Szakértő  segítségét  kértem

…. Hirdetés  útján  is  próbálkoztam

…. Ill.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

39.  Eddigi  partnerkapcsolataidban  milyen  problémák  voltak?

 

…. Nem voltak komolyabb problémák, mert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

…. A legnagyobb  baj  az volt, hogy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

 

 

40.  Milyen  tanulságokat  vontál le  eddigi  próbálkozásaidból?

 

…. Ehhez  még nincs  elég  tapasztalatom

 …. Nem  rajtam múlt, sosem  az Igazival  találkoztam

…. Túlságosan engedékeny, jóhiszemű  voltam

…. Túl magas követelményeket  állítottam

…. Ill.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

41.  Együttélés  (házasság)  esetén  kinek  a  dolga  lenne?                     férfié           nőé        mindkettőé

        -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a)      a háztartás  vezetése  (mosás, főzés, takarítás)

b)      a jövedelem  beosztása, a pénz  kezelése

c)      a  gyermek(ek)  gondozása, ellenőrzése

d)      a nemi élet kezdeményezése

e)      közös szabadidő-programok kialakítása

f)        alkalmilag meghívandók kiválasztása

g)      otthoni javítgatások elvégzése

h)      nagyobb értékű vásárlások eldöntése

i)        alkalmi többletmunkák vállalása

Kifejezetten a  férfire  tartozik még:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    -- „ --        a nőre  tartozik még:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

42.  Változtatnál-e  bizonyos  szokásaidon, ha a  (házas) társad  kérné?

 

…. Nem, mert nincsenek kifogásolható  szokásaim

…. Ha  szeret, elfogad a szokásaimmal együtt

…. Csak indokolt esetben  változtatnék

. Csak kölcsönösségi alapon változtatnék

. Bármit megtennék, aminek örülni tudna

…. Attól függ, hogy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

43.  Mit tennél, ha  fontos  ügyekben  konfliktusba  kerülnénk?

 

…. Ez majdnem kizárt, mert csak összhang esetén  házasodom

…. Nem vitatkoznék, az időre  bíznám  a  megoldást

. Igyekeznék meggyőzni, hogy nekem van igazam

…. A békesség kedvéért igazat adnék neki

…. Ill.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Összeillési  próba

(Compatibility  Quiz)

 

Kérdőív  a  szexuális  összeillés  elbírálásához. Judith  Bennett,  a  „Life Crisis Counselling” vezetője, a Northwestern  University  (Chicago)  tanára  állította össze  (1985,  The Forum  collection).

A kérdésekre a  partnerek külön, egymástól függetlenül válaszoljanak, s  csak utána beszéljék meg a válaszokat. Nincs jó vagy rossz válasz, mert minden válasz teljesen egyéni. A legtöbb kérdésre  igennel  vagy  nemmel  lehet válaszolni. Ha több válasz lehetséges, a legmegfelelőbbet válasszuk.  A válaszok utólagos megbeszélése  közelebb hozhat  egymáshoz.  A  kérdések  a  következők:

 

1.      A    legyen  szexuálisan  aktiv,  kezdeményező?

2.      Járjon egy nő dolgozni akkor is, ha emiatt kevesebbet lehet férjével (és családjával)?

3.      Szűz maradjon-e  a    a  házasságig?

4.      Szexuálisan gátlásosnak tartod-e  magad?

5.      Elősegíti-e a házasság  sikerét, ha van  gyermek?

6.      A  fogamzásgátlás  csak a nő  dolga?

7.      Igazán jól szeretkezni csak az ágyban lehet?

8.      Fontos-e  számodra, hogy  egyszerre elégüljetek ki?

9.      Fontosabb-e  a  szerelem, mint a szex?

10.  Igényled-e, hogy  partnered  szavakkal is becézgessen?

11.  Kapcsolatotok legfontosabb részének tartod-e a szexet?

12.  Elavult dolognak tartod-e a  romantikát  egy  házasságban?

13.  Szükség van-e  szexuális kizárólagosságra  a    házassághoz?

14.  Belemennél-e egy  szexuálisan is  nyitott  házasságba?

15.  Elmennél-e  partnereddel  egy  csoportszex partira?

16.  Szexuális igényeidet milyen fokúnak tartod?  (Erős – átlagos – gyenge)

17.  Partnered  szexuális  igényei  hasonlóak-e a tiédhez?

18.  Veszélyesnek  tartod-e a női  emancipáció  mozgalmát?

19.  Van-e  elég  önbizalmad  egy jó  intimkapcsolathoz?

20.  Tetszik-e  a  saját  tested  és  megjelenésed?

21.  Jól ismered-e  a  női  szexuális anatómiát és reagálást?

22.  Jól ismered-e a  férfi  szexuális  anatómiát  és  reagálást?

23.  Közlöd-e partnereddel, hogy a szexuális ingerlés milyen módjait kedveled?

24.  Szívesen beszélgetsz-e őszintén partnereddel  a  szexről?

25.  Szívesen meghallgatod-e partnered korábbi szexuális élményeit?

26.  Szívesen elmeséled-e partnerednek saját szexuális élményeidet?

27.  Szeretnéd-e, ha partnered gyakrabban kezdeményezne  szexet?

28.  Szívesen kezdeményezel-e  szexet  partnereddel?

29.  Fölizgat-e  a  szexuális  erőszak  gondolata?

30.  Szoktad-e  magad tehetetlennek  (kiszolgáltatottnak)  érezni?

31.  Tudod-e  szerelem nélkül is élvezni a  szexet?

32.  Szerinted  a  férfiak jobban igénylik és élvezik a szexet, mint a nők?

33.  Lehet, hogy a  férfiak  természetüknél fogva  poligámok?

34.  Kielégültnek és nyugodtnak érzed-e magad a szex után?

35.  Előfordult-e, hogy bűntudatot éreztél a szex után?

36.  Szoktál-e  szorongani a  szex  előtt?

37.  Előfordult-e, hogy csalódást jelentett számodra a szex?

38.  Szoktad-e  élvezni a hosszabb előjátékokat?

39.  Szereted-e, ha a közösülés  fél óránál tovább tart?

40.  Tudod-e  orgazmus nélkül is élvezni a szexet?

41.  Meztelenül  szeretsz-e  aludni?

42.  Szeretsz-e  félig levetkőzve  szeretkezni?

43.  Felizgat-e a partnered teste?

44.  Izgatólag hat-e partnered öltözködési stílusa?

45.  Szeretsz-e  világosban szeretkezni?

46.  Szeretsz-e  sötétben  szeretkezni?

47.  A környezetnek fontos szerepe van-e nálad a szexben?

48.  Kedveled-e az orális  szexet?

49.  Elfogadod-e az anális szex lehetőségét?

50.  Normális  dolognak tartod-e az önkielégítést?

51.  Megbeszéled-e partnereddel az önkielégítésedet?

52.  Kedveled-e  az együttes  önkielégítést?

53.  Vannak-e  heteroszexuális  fantáziáid?

54.  Vannak-e  homoszexuális  fantáziáid?

55.  Jelentős szerepe van-e felizgulásodban a szexuális fantáziáknak?

56.  Kedveled-e  partnered  testszagát?

57.  Szívesen megpróbálnád-e partnereddel a szado-mazochizmust?

58.  Van-e  bűntudatod a szexuális fantáziáid  miatt?

59.  Megbeszéled-e  szexuális fantáziáidat a partnereddel?

60.  Előfordul-e, hogy szeretnél másvalaki lenni a szex  során?

61.  Előfordul-e, hogy elképzeled: partnered valaki más, a szex során?

62.  Félsz-e attól, hogy erős hangokat adsz a szex során?

63.  Fölizgatnak-e partnered sóhajai, nyögései, sikolyai?

64.  Használsz-e  trágár szavakat  erotikus  ingerekként?

65.  Szeretsz-e  kísérletezni a  szexben?

66.  Kedveled-e a  szexuális  segédeszközöket?

67.  Felizgatnak-e  a  pornóképek, pornófilmek?

68.  Szívesen nézel-e partnereddel  szexfilmet?

69.  Szívesen szeretkeznél-e egyszerre több partnerrel?

70.  Szívesen néznéd-e  mások  szeretkezését?

 

Értékelés:

Ha  legalább  60  válasz  egyezik, akkor igen jó az összeillés a szex terén. 50 és egynéhány válasz

egyezése esetén is  egészen jó, de  néhány  téren  fejlesztésre  szorul.  50-nél  kevesebb válasz egyezése gyenge összeillést mutat :  tisztázandók és egyeztetendők a különbségek!

 

 

 

A merevedési zavarok mérésének

többdimenziós skálája

 

Az Urology” című amerikai folyóirat 1997. évi 6. számában neves orvos-szexologusok (KR. Rosen, Alan Riley, Gorm Wagner és mások) tanulmányt kôzöltek a címhen megjelölt témáról. Összefoglalójuk  szerint céljuk az volt, hogy kifejlesszék a merevedési funkció mérésének egy rövid, megbízható és a kliens által elvégezhető módszerét, amely más kultúrákban is hasznosítható és pszicbometriailag elég érzékeny a kezeléstôl függő változásokra.

Módszereik lényege, hogy a szakirodalom révén, valamint a merevedési zavarokban szenvedô páciensek és partnereik kikérdezése révén megállapították, hogy melyek a szexuális funkciók fő jeliemzői a különbözô kultúrákban. Kérdőívet szerkesztettek, s azt kipróbálták jó néhány pácienssel, majd az eredményeket kiértékeltették egy szakember-gárdával. A végső, 15 tételes kérdóívet — amelyet a Mereve4ési Zavarok Nemzetközi Indexének neveztek, s 10 nyelvre lefordítva jó néhány országban ellenôrizték megbízhatósága, szerkezete és érvényessége szempontjából.

Eredményül  kapták, hogy a férfi  nemi életének öt  fő  tényezője van:  a merevedési funkció, az orgazmus, a szexuális vágy, az elégedettség a közôsüléssel és általában a nemi élettel. A kipróbálások során kitűnt, hogy szoros összefüggés van mind az öt tényező közôtt, s a teszt megismétlése megbízhatóan mutatja a terápia során bekövetkező változásokat mind az öt területen.

Az alkalmazott kérdőív 15 kérdése az elmúlt 4 hétre vonatkozik: 

 1.   Milyen gyakran volt merevedése a nemi élet során?

 2.   Az ingerlésre kialakult merevedés mennyiben volt elegendő  a közösülésre?

 3.   A közösülésre rátérve milyen gyakran sikerült a hüvelybe hatolnia?

 4.   A közösülésre rátérve milyen gyakran maradt meg a merevedése?

5. A közösülés során milyen nehéz volt végig’ megtartani merevedését?

6.  Hányszor próbálkozott  közösüléssel?

7. Hányszor érezte sikeresnek, kielégítönek a közösülést?

8.  Mennyire élvezte a közösüléseket?

9.  Milyen gyakran volt magömlése az ingerlés vagy közösülés során?

10. Milyen gyakran volt ezzel együtt orgazmusa?

11. Milyen gyakran érzett szexuális vágyat?

12. Milyen erősnek tartja saját vágyait?

13. Mennyire  elégedett  a saját nemi életével?

14. Mennyire  elégedett a szexuális partnerkapcsolatával?

15. Mennyire bízik abban, hogy képes merevedést létrehozni és

fenntartani?

Mindegyik kérdéshez 5, elôre megadott válaszlehetőség van, amelyek közül egyet kell megjelölni a kliensnek. A válaszokból nyilvánvaló, hogy van-e szexuális zavar az adott férfinél, s az milyen jellegű. A teszt magyar változata, amely viszont csak öt kérdésbôl állt,  a családorvosok várószobáiban volt hozzáférhető (amíg el nem fogyott). Más lapra tartozik, hogy mit tudtak kezdeni a családorvosok  a kérdéseket megválaszoló  férfiakkal – azon kívül, hogy esetleg felírták nekik a  Viagrát  vagy más, hasonló  gyógyszert. Nem beszélve arról, hogy maga a kérdőív is kissé elavultnak tűnik, mert a nemi életet a közösüléssel azonosítja.

  

             

Szexuális attitűdök

(Kérdőíves német adatgyűjtés)

 

Prof. Norbert Kluge és M. Sonnenmoser:  "Sexualleben der Deutschen"  (2002)  c. könyvükben ismertették  reprezentativ  felmérésüket, amelynek  8 kérdésére  kb. 2,500  felnőtt férfi és nő válaszolt.. A válaszokat a kérdezőbiztos tájékoztatása után mindenki maga írta be a „laptop”-ba.

 

1.      A szexualitás jelentését, értelmét illetően az alábbiak közül melyikkel ért egyet?

a)      A szexualitás lényege a gyermeknemzést célzó  közösülés.

b)      Minden egyéb viselkedés mellékes, kizárólag a közösülés  fontos.

c)      Ösztönös viselkedés, függetlenül az érzelmektől és élvezettől.

d)      Sokféle szexuális viselkedés  (pl. ölelkezés, csókolózás,, közösülés, önkielégítés  stb.) gyüjtőfogalma, s mindegyikben fontos tényező az élvezet és szeretet.

 

2.      Sokak szerint a szexualitás és a szerelem elválaszthatatlanul összetartoznak.  Mennyiben ért egyet azzal, hogy  „Számomra is döntő feltétele a szexuális kapcsolatnak, hogy szerelmet érezzek a partnerem iránt”?

1.teljesen egyetértek   2. többé-kevésbé    3. mindegy    4. nem nagyon   5. egyáltalán nem

 

3.      Mit válaszolna erre a kérdésre: Nemi életemben a következőket  tartom különösen fontosnak:

a)      Ölelkezés, csókolózás, mindenféle  gyengédség.

b)      A mellek símogatása és csókolgatása

c)      A nemi szervek símogatása és csókolgatása.

d)      A  közösülés

e)      Az önkielégítés.  

 

4.      Milyen gyakran közösült az utóbbi  12  hónapban? 

a)      hetenként átlag háromszor vagy többször

b)      hetenként átlag kétszer

c)      hetenként átlag egyszer

d)      általában kéthetenként

e)      havonta átlag egyszer

f)        kb. negyedévenként

g)      összesen csak egyszer

h)      egyáltalán nem

 

5.      Az utóbbi  egy évben hogyan védekezett közösülései során a nem kívánt terhesség ellen?

a)      kondommal  (óvszerrel)

b)      antibébi tablettával

c)      pesszáriummal

d)      méhspirállal

e)      kémiai eszközzel  (zselé, hüvelykúp stb.)

f)        megszakított közösüléssel

g)      természetes módszerekkel (peteérés körüli napok kihagyása, hőmérőzés stb.)

h)      sterilizálással

i)        semilyen megelőző módszert nem használtam

j)        az elmúlt évben nem közösültem.

 

6.      Mennyiben ért egyet azzal, hogy  „az önkielégítés  nem pótcselekvés, hanem  a nemi élet önálló  formája, amely az egyénnek partner nélkül is kielégülést biztosít” ? 

1. teljesen egyetértek   2.                   3.                      4.                         5. egyáltalán nem értek egyet

 

7.      Mennyiben ért egyet azzal,  hogy  „azonos nemű partnerek szexuális kapcsolatát  (homoszexualitás)  nálunk is egyre inkább  elfogadják, s nem számít megvetendőnek” ?

1. teljesen egyetértek   2.                   3.                        4.                       5. egyáltalán nem értek egyet

 

8.      Mennyiben ért egyet azzal a kijelentéssel, hogy  „Nemi életem alakítását erősen befolyásolják annak a vallási közösségnek az előírásai, amelyhez tartozom” ?

1. elég erősen    2.  egy kissé     3.  alig    4. egyáltalán nem  5. nem tartozom ilyenhez

 

A  német  kutatók  a  válaszokat  sokféle szempontból  kiértékelték.

 

 

   

Kapcsolati  Elégedettség  Skálája

(Spanier:  Dyadic  Adjustment  Scale)

 

            A 32 kérdésből álló kérdőív  első  15  kérdésére  ötfokú  skálán  (Mindig – többnyire – felerészben – ritkán – sohasem)  lehet  válaszolni.  A külön megválaszolandó kérdések arra vonatkoznak, hogy

  egyetértenek-e

 

1.      a pénzügyek kezelése terén?

2.      kikapcsolódási, üdülési kérdésekben?

3.      világnézeti, vallási kérdésekben?

4.      az érzelmek kimutatása terén?

5.      a baráti kapcsolatok terén?

6.      a  szexuális kapcsolatok terén?

7.      az illem, a helyes viselkedés terén?

8.      az életfilozófia (alapbeállítottság)  terén?

9.      fontosnak tartott dolgok, célok terén?

10.  a  szülőkkel való kapcsolat terén?

11.  az együtt töltött idő mennyisége terén?

12.  a  fontosabb döntések terén?

13.  a  háztartási munka terén:

14.  szabadidő  tevékenységek terén?

15.  karrier-kérdések terén?

 

      Hasonlóképpen a  gyakoriságra  (Sokszor – elég gyakran – nem gyakran – elég ritkán – sohasem)  kérdeznek rá  a  következő kérdések:

 

16.  Milyen gyakran szoktak  veszekedni, vitatkozni?

17.  Milyen gyakran fordul elő, hogy a vita után egyikük elrohan?

18.  Milyen gyakran „mennek egymás idegeire”?

19.  Milyen gyakran merül fel a szakítás, válás kérdése?

20.  Milyen gyakran érzi úgy, hogy a kapcsolatuk  kielégítő?

21.  Megbízik-e a partnerében?

22.  Megbánta-e, hogy  elkötelezte magát mellette?

23.  Milyen gyakran szokta megcsókolni partnerét?

24.  Milyen gyakran fordul elő érdekes  beszélgetés?

25.      „           „            „       közös  nevetgélés?

26.      „           „            „       nyugodt  megbeszélés?

27.      „           „            „       közös  munka?

28.  Szoktak-e  együtt menni valahova  (közös időtöltésre)?

29.  Előfordult-e, hogy valamelyiküknek nem volt kedve a szexhez?

30.         „                   valamelyikük  tudatosan nem mutatott szeretetet?

    

     Az utolsó két kérdés  lehetséges válaszai  eltérő  skálájúak:

           

31.  Mindent figyelembe véve  mennyire érzi kielégítőnek ezt a kapcsolatát?

             Teljesen harmónikus – nem túl harmónikus – elviselhető – romló – teljesen elromlott

32.  Mit gondol  kapcsolatának (házasságának)  jövőjéről?

             .. Azt hiszem, hogy sikeres lesz és nagyon sokáig tart;  ezért mindent megteszek

  Jó lenne, ha sikerülne, de az eddigieknél többet nem nagyon tudok tenni érte

   Jó lenne, ha sikerülne, de az eddigieknél többet nem vagyok hajlandó tenni érte

  Semmiképpen sem sikerülhet, s nem is tehetek ez ellen semmit.

 

 

 

        Európai  kérdőívek  a  szexológiáról

 

„A képzés kritériumai és a szexológusok helyzete”

Kérdőív az  E.F.S. minden tagszervezetéhez

 

E kérdőív célja információk begyűjtése az Európai Unió minden tagállamából..  Minthogy a helyzet tagállamonként igen különböző, azzal kell kezdenünk, hogy  tisztázzuk a szexológia fogalmát, minden tagállamban azonosítva a tevékenység azon területeit, amelyekre ez a fogalom vonatkozik.  Ide tartozik a szexológusok önmeghatározása, a képzés és az akkreditáció  kritériumai, valamint az ilyen kritériumok  (állami)  elismerése.  Ezért szeretnénk választ kapni az alábbi kérdésekre:

 

1.  Az Önök szervezetének vagy intézetének neve és  pontos postai címe.

2.  Céljainak rövid ismertetése.

3.  Vannak-e hasonló célú szervezetek vagy intézmények az Önök országában?

      Ha igen, kérjük azok nevét és pontos címét, kivéve, ha már tagjai az EFS-nek.

4.       Vannak-e olyan szervezetek vagy intézmények az Önök országában, amelyek céljai ugyan különböznek, de

tevékenységük  részben szexológiai jellegű?  Ha igen, kérjük megadni azok nevét és címét.

5.       Együtt tudnak-e működni minden más, érintett  szervezettel vagy intézménnyel az országban, ahhoz, hogy

Megszerezzék e kérdőívben említett információkat?

6.       Ha ez nem megy,  kérjük, nevezzék meg azokat, akikkel közvetlenül felvehetjük a kapcsolatot, s adják meg címüket.

7.       Kérjük, jelezzék, hogy az alábbi tevékenységek közül  mivel foglalkoznak a szexológusok, s melyikhez milyen előzetes képzettség szükséges:

a)      Kutatómunka

b)      Az egészségügyi vagy egyéb szakemberek  képzése  (hogy felismerjék ügyfeleik szexuális problémáit és tájékoztassák őket a kezelésről.

c)      Az egészségügyi vagy más szakemberek képzése , hogy ügyfeleiket szexuálterápiában részesíthessék..

d)      A  szexuális és partnerkapcsolati problémák  pszichológiai kezelése.

e)      A  szexuális funkciózavarok  szomatikus  kezelése.

f)       A közvélemény  felvilágosítása és informálása.

g)      Egyéb feladatok ellátása  (kérjük részletezni).

8.       Országukban milyen szervezetek vagy intézmények  folytatnak kutatómunkát az alábbi területeken?

a)      Az állatok szexuális viselkedése:  ……..

b)      Emberi szexuális viselkedés:   …….

c)      Az emberi szexuális működések:   …..

d)      Szexuális funkciózavarok és kezelésük:   …..

e)      A  szexuális funkciózavarok különböző  pszichoilógiai kezelésének összehasonlító vizsgálata:   ……

f)       A  szexuális funkciózavarok  különböző, szomatikus kezelésének összehasonlító vizsgálata:   …….

g)      A  (szexuális)  nevelési programok  értékelése:   …….

h)      A  képzési programok  értékelése:   …….

i)        A  közvéleményformálás hatékonyságának értékelése:   ……

j)        Egyéb  kutatómunka  (kérjük részletezni):   …………

9.      Az  oktatási-nevelési tevékenység részletei:

a)      Milyen egészségügyi vagy más szakemberek csoportjainak  ajánlanak szexológiai képzést?

b)      Milyen intézményeken vagy szervezeteken keresztül  biztosítják ezt?

c)      Vannak-e elfogadott standardjai az ilyen oktatási programoknak?  Kérjük, ismertessék.

d)      Az önök kormánya  elismeri, jóváhagyja-e ezeket a standardokat?

10.  A  szakképzési tevékenység  részletei:

a)      Milyen egészségügyi vagy más szakembereknek nyújtanak  szexuálterápiás képzést?

b)      Milyen típusú intézmények vagy szervezetek révén valósítják ezt meg?

c)      Vannak-e  különleges előírások, amelyeknek a képzésnek meg kell felelnie?  Ha igen, kérjük ismertetni.

d)      A  kormányzat jóváhagyta-e ezeket a feltételeket?

11.   A  szexuális funkciózavarok  pszichoterápiájáról:

a)      Országukban milyen módon történik a szexuálterápiai praxis  egyénenkénti akkreditálása?

b)      Milyen intézményeknél vagy szervezeteknél lehet akkreditáltatni?

c)      Regisztrálják-e valahol az egyéni akkreditációval  rendelkezőket?

d)      Kérjük a regisztráció jellegének meghatározását:

1.       Funkcionális  (azt jelenti, hogy jogszabály írja elő:  csak a regisztráltak végezhetnek ilyen terápiát)

2.       Ajánló  (csak azok regisztrálása, akik az előírt képzésben részesültek, de ez nem korlátozza mások jogát a praktizáláshoz)

3.       Felsoroló  (a szexuálterápiával foglalkozók egyszerű felsorolása, az elérhetőség közlésével, de a képzettség mellőzésével).

12.    A  szexuális funkciózavarok orvosi kezelése: Kik végezhetnek szomatikus kezelést?

a)      Orvosi diplomával rendelkezők?  1.  Általános orvosok?  2.  Szakorvosok?  (Ha igen, milyen szakorvosok?)

b)      A  szexuális  funkciózavarokat szomatikusan kezelő orvosok számára van akkreditáltatás?  Ha igen, hogyan?

c)      Ha igen,  kell-e oktatáson résaztvenniük a funkciózavarok pszichológiai vonatkozásairól?

d)      Van-e tudomásuk olyan nem-orvosi képzettségüekről, akik  testileg kezelik a szexuális funkciózavarokat?  Ha igen, kérjük ismertetni.

13.  A  közvélemény  szemléletének alakítása:

a)      Van-e országukban a szexualitás problémáival foglalkozó információs szolgálat?

b)      Ha igen, kik nyúőjtanak ilyen szolgáltatást?

c)      Milyenek és hogyan működnek ezek a szolgálatok?

d)      Vannak-e konkrét  szabályai az ilyen felvilágosító szolgálatoknak?

14.  A  szexológia művelésének egyéb, nem említett elemei.

Kérjük ismertetni azokat az itt nem említett tényezőket, amelyek az Önök országában a szexológi részfeladatát képezik.

15.  Erkölcsi elvek:  Milyen etikai kódok irányítják Önöknél  a szexológus szakma egészét, vagy annak egyes részterületeit?

 

    A  fenti kérdőívet  a  European Federation of Sexology (EFS) vagyis a Szexológia Európai Szövetsége)  küldte szét 1992-ben az Európai Unió tagállamaiban működő  szexológiai szervezeteknek  vagy intézményeknek.  Abban az időben már létezett az ún.  Magyar Szexológiai Társaság  dr. Lux Elvira vezetésével, azonban még nem voltunk tagjai az EU-nak, így nem kapták meg ezt a kérdőívet. Ám nagyon valószínű, hogy  szinte minden kérdésre nemleges választ kellett volna  adniuk.

            Vajon, ha ma az EFS tagjaként kellene válaszolniuk ugyanezekre a kérdésekre, tudnának-e más válaszokat adni?  S mit lehetne válaszolni  az alábbi kérdőívre?  

 

   

Európai kérdőív a szexuális nevelésről

(In: „The Safe Project”, 2006)

 

  

Demografikus

adatok  

A  15-19 évesek

     %-aránya 

    A 20-24 évesek

          %-aránya                                                 

A  vidéken élők

   %-aránya

 

Jogi  szabályozás         

Az engedélyezett 

heteroszex.kapcs

       életkora

Az eng. homoszex.

 kapcsolat  életkora

fog.gátlók használatának

     feltételei

Politika és vallások       

Család- és gyermekvédelmi

   intézmények      

Az  egyházakhoz

tartozók  aránya

 

 

 

Adatok a szexuális

egészségről            

A   koitarche  

átlagéletkora  

 

Tizenéves szülések aránya   

 

15-19 éves  HIV -     fertőzöttek     aránya                        

A 16 éves kor elött

szex.aktivak aránya

 

15-19 évesek  STI

   fertőzései aránya  

 

Az 1. aktusnál fog. 

gátlást nem alkalm

   aránya                                                                                               

Tizenéves terhességek 

%-aránya

 

Tizenévesek abortuszai

   %-aránya

 

A fog.gátlást alkalm. 15-19 évesek aránya

 

                                                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                 Szexuális Szexuális  egészségnevelés

 

 

Iskoláskorúak egészségnevelése

A legutóbbi  HIV / AIDS felvilágosító kampány adatai

Újabb intézkedések a tizenéves terhességek és STI-k (nemi úton terjedő betegségek) megelőzésére

 

 Szexuális  attitűdök

 A hivatalos szemlélet  pro- vagy anti-natalistának mondható?

 Milyenek az ifjúkori szexszel kapcsolatos attitűdök?

 Szexuális  nevelés

 Altalában  hogyan nevezik a szexuális nevelést?

A szexuális nevelés története

Időrendben hogyan alakult az országban a szexuális nevelés?

 

A szexuális nevelés

törvényi  szabályozása

Kötelező-e az iskolai szexuális nevelés? Ha igen, mikortól?

Milyen feltételek és kivételek vannak? (Pl. szülői beleegyezés stb.)

Vannak-e minimum standardjei a szex. nevelésnek? Ha igen, kik

határozták meg ezeket?

 

 

 

A szexuális nevelés jellemzői

Általában hány éves korban kezdődik?

Milyen intézmények és kik felelősek ezért? (Pl. pedagógusok, védőnők vagy mások?)

Kik a politikailag felelősek? (Helyi elöljáróság, minisztérium, igazgatók?)

Mire fókuszál a szex.nev.? (biológia, pszichoszociális tényezők, személyi kapcsolatok? Stb.)

Hogyan jelennek meg a szex. nevelés egyes témái az isk. osztályokban?

Milyennek tartja a szexuális nevelést országában?

 

Kik tanítják a szexuális kultúrát?  (Ha tanárok, mely tárgy keretében;  ha nem ők, akkor milyen más szakemberek?)

Részt vesznek-e civil szervezetek a szex. nevelésben? Ha igen, hogyan?

Milyen módszereket alkalmaznak a szex. nevelésben? (Pl. osztály-előadás, szemléltetés, kortárs-nevelés  stb.)

Főleg melyik módszert alkalmazzák?

Hogyan építik be a szex. nev.-t a  tanrendbe? (Pl. a biológiába, állampolgári ismeretekbe, egészségnevelésbe,  vagy  másként?)

Különbözik-e a szex.nev. régiók vagy népsűrüség szerint? (Város stb.

 

 

 

Kérdések

a szexuálpszichológiai önvizsgálathoz

(Nyugati dokumentumok alapján)

 

A  szexuálpszichológus  (és  -terapeuta)  segítő munkájának hatékonysága nemcsak a korszerű szakmai ismeretein és kommunikációján múlik, hanem tudatosan elmélyített önismeretén is.   A kommunikáció fejlesztése leginkább csoport-módszerekkel történhet,  az önismerethez pedig baráti, vagy önmagunkkal folytatott dialógus  szükséges.  Ebben ilyen  kérdések megválaszolása  segíthet:

 

Viszonyom a nemiséghez  (szexuális értékrendem):

 

 1. Mennyire fontos számomra a szexualitás  életem jelenlegi szakaszában?
 2. Mennyiben különböztek ebből a szempontból  egyes korábbi időszakok?
 3. Miben tér el a beállítottságom a környezetemtől és a közfelfogástól?
 4. Hogyan értékelem a házasság előtti és azon kívüli  szexuális kapcsolatokat?
 5. Hogyan értékelem  a  különböző szexuális orientációkat?
 6. Hogyan értékelem a  pornográfiát és a prostitúciót?
 7. A  szexuálpolitika  ágazatait hogyan alakítanám?

 

Saját pszichoszexuális  fejlődésem

 

 1. Kisgyermekkori  élményeim  (meztelenség a családban,  auto- és heteroerotika, traumák)
 2. Első szexuális ismereteim forrásai?  (Nemi különbségek, fogamzás, terhesség  stb.)
 3. Gyerekkori  szerelmeim, kötődéseim – és hatásuk?
 4. A  serdülés  által  kiváltott  problémáim   (menzesz, pollúció, maszturbáció  stb.)
 5. Tizenéves kori szerelmeim, első randevúk és pettinélmények  emlékei?
 6. Az első közösülés időpontja, körülményei és hatásai?  (Orgazmus, kölcsönösség  stb.)
 7. Az első szexuális kapcsolat  időtartama és megszakadásának okai?
 8. Mennyiben fordultak elő kénytelenségből vállalt, kellemetlen együttlétek?
 9. Hogyan tudtam feldolgozni a negativ szexuális élményeket?  (Csalódások, káros hatások)
 10. Eddigi  szerelmi és/vagy szexuális kapcsolataimban milyen tényezők okoztak problémát?
 11. Legutóbbi ilyen kapcsolatom hogyan alakult?  (Értékelése és  tanulságai)
 12. Melyik kapcsolatomban és hogyan merült fel a féltékenység  problémája?
 13. Milyen  játszmák és  dominancia-problémák  fordultak elő, s hogyan oldódtak meg?
 14. Milyen normákhoz, elvárásokhoz ragaszkodom egy partnerkapcsolatban?
 15. A  válaszokat áttekintve hogyan értékelem  eddigi pszichoszexuális fejlődésemet?

 

A  kérdések természetesen  tetszés szerint folytathatók és elmélyíthetők a reális  szexuális önismeret érdekében, ami lehetővé teszi az önfejlesztés irányának és feladatainak kijelölését,  így pl. az empátiás képesség és a kommunikációs  stílus  fejlesztését.  (Ehhez érdemes olyan további kérdéseket megválaszolni, mint:

·         Mennyire tudatosan használom a  verbális és  non-verbális kommunikáció eszközeit?

·         Könnyen tudok-e alkalmazkodni  mások kommunikációs módjához?

·         Hogyan adok és hogyan fogadok  visszajelzéseket  (dicséret, kritika  stb.)?

·         Könnyen tudok-e  belekérdezés nélkül  végighallgatni  másokat?   stb. )

 

 

 

Diádikus Interakciós Harmónia kérdőiv

                                  (Forrás: ELTE, PPK,  Affektiv Pszichológia Intézeti Közp.)

Név:                            

Dátum:

 

Kérjük gondoljon vissza a legutóbbi együttléteikre  partnerével,  s.

jelölje meg, mennyire voltak jellemzőek ezekre az alábbiak. Karikázza be a megfelelő számot. Az 1-es azt jelenti, hogy egyáltalán nem,

              az 5-ös pedig azt, hogy teljes mértékben jellemző volt.

              A közbeeső értékek a két véglet közötti fokozatos átmenetet jelentik.

 

szimpátia..........................

1 - 2 - 3 - 4 - 5

feltárulkozás..............

1 - 2 - 3 - 4 - 5

együttműködés................

1 - 2 - 3 - 4 - 5

feszültség..................

1 - 2 - 3 - 4 - 5

szorongás........................

1 - 2 - 3 - 4 - 5

nyíltság......................

1 - 2 - 3 - 4 - 5

kölcsönös bizalom..........

1 - 2 - 3 - 4 - 5

fölérendeltség...........

1 - 2 - 3 - 4 - 5

kényszeredettség............

1 - 2 - 3 - 4 - 5

gyengédség...............

1 - 2 - 3 - 4 - 5

egymásra hangolódás....

1 - 2 - 3 - 4 - 5

harmónia...................

1 - 2 - 3 - 4 - 5

megértés..........................

1 - 2 - 3 - 4 - 5

ridegség.....................

1 - 2 - 3 - 4 - 5

alárendeltség...................

1 - 2 - 3 - 4 - 5

humor.........................

1 - 2 - 3 - 4 - 5

szeretet.............................

1 - 2 - 3 - 4 - 5

intimitás.....................

1 - 2 - 3 - 4 - 5

türelem.............................

1 - 2 - 3 - 4 - 5

nehézkes...................

1 - 2 - 3 - 4 - 5

oldott................................

1 - 2 - 3 - 4 - 5

izgalom......................

1 - 2 - 3 - 4 - 5

versengés.........................

1 - 2 - 3 - 4 - 5

játékosság.................

1 - 2 - 3 - 4 - 5

unalom..............................

1 - 2 - 3 - 4 - 5

összhang...................

1 - 2 - 3 - 4 - 5

bensőségesség...............

1 - 2 - 3 - 4 - 5

meghitt.......................

1 - 2 - 3 - 4 - 5

visszafogottság...............

1 - 2 - 3 - 4 - 5

kiszolgáltatottság.....

1 - 2 - 3 - 4 - 5

erotika/érzékiség.............

1 - 2 - 3 - 4 - 5

felszínesség..............

1 - 2 - 3 - 4 - 5

boldogság........................

1 - 2 - 3 - 4 - 5

melegség...................

1 - 2 - 3 - 4 - 5

egymásra figyelés...........

1 - 2 - 3 - 4 - 5

lelkesítő.....................

1 - 2 - 3 - 4 - 5

őszinteség........................

1 - 2 - 3 - 4 - 5

kölcsönösség............

1 - 2 - 3 - 4 - 5

elutasítás..........................

1 - 2 - 3 - 4 - 5

önfeledt......................

1 - 2 - 3 - 4 - 5

közvetlenség....................

1 - 2 - 3 - 4 - 5

felkavaró....................

1 - 2 - 3 - 4 - 5

szerelem...........................

1 - 2 - 3 - 4 - 5

könnyedség...............

1 - 2 - 3 - 4 - 5

félelem..............................

1 - 2 - 3 - 4 - 5

szenvedély.................

1 - 2 - 3 - 4 - 5

felszabadultság...............

1 - 2 - 3 - 4 - 5

távolságtartás............

1 - 2 - 3 - 4 - 5

személyesség..................

1 - 2 - 3 - 4 - 5

közelség.....................

1 - 2 - 3 - 4 - 5

 

Van-e még olyan jellemző, ami itt nem szerepelt, de fontosnak tartja az önök együttléteinek jellemzéséhez? (Többet is írhat):

Kérjük, kitöltés után ellenőrizze, hogy minden tételnél bejelölte-e választását!

 

 

Szexológiai kérdőív

felnőtteknek

 

Ez a kérdőív  dr. Szilágyi Vilmos:  Szexuális kultúránkról  (1986, Lapkiadó)  c. könyvének Függelékeként jelent meg, s  1029  felnőtt küldte vissza, jól kitöltve.  A kérdésekre adott  válaszok megoszlását  külön cikk ismerteti.  (Lásd: „Cikkek, referátumok”)   Itt csak  maga  a kérdőív (és az azt bevezető  Tájékoztató)  olvasható. 

 

Tájékoztató

 

            Kérjük, olvassa el figyelmesen az itt következő kérdőívet  és válaszoljon őszintén a kérdésekre.  Ennek kettős haszna lehet:  egyrészt jobban megismerheti önmagát, felmérheti saját szexuális kultúráját és problémáit.  A lehetséges válaszok átgondolása fontos, új felismerésekre vezethet.  Másrészt a válaszokkal és a kitöltött kérdőív visszajuttatásával elősegíthet egy tudományos vizsgálatot, az eredmények hasznosítását és a szaksegítség továbbfejlesztését.  Válaszait majd  összehasonlíthatja másokéval.

A  válaszadás önkéntesen és  névtelenül  történik.  Férfiak és nők egyaránt kitölthetik a kérdőívet, ha túl vannak a serdülőkoron  (elsősorban a  20 és  40  év közöttiekre számítunk),  ha komolyan  veszik a feladatot és képesek  őszintén  válaszolni.  A tudományos adatgyűjtéshez ugyanis csak az őszintén kitöltött kérdőívek használhatók. (Szakértő számára ez hamar kiderül.)  Fontos az is, hogy egy ember csak egy kérdőívet töltsön ki, de azt egyedül és önállóan !

A válaszadást nagyon megkönnyítik a kérdések többségénél előre megadott válasz-lehetőségek, amelyek közül  aláhúzással  választhat, vagy  x-jelet tehet a megfelelő rovatba. De mindenütt lehet ezektől eltérő válaszokat is adni.  Egyes kérdésekre több válasz is adható  -- ilyenkor a válaszok fontossági sorrendje  (rangsora)  sorszámokkal jelölhető.

Ha nem elég a válaszra kihagyott hely, akkor a kérdés számának feltűntetésével  külön papiron is lehet válaszolni  (vagy a választ folytatni), mellékelve azt a  kérdőíyhez.

Segítségét előre is köszöni a kérdőív összeállítója,  akinek ez már a harmadik kérdőíves vizsgálata  (1970  óta),  s aki szívesen ad további felvilágosítást  is,

 

                                                                                                     Dátum:  . . . . . . . . . . . . . . .

 

A  kérdések első csoportja a véleményét tudakolja:

 

1.      Ön szerint van-e a szexualitásnak elsajátítható kultúrája? Lehet-e tanulni a szexet?

(Húzza alá a kiválasztott választ!)

Nem, mert ösztönös, velünk születik, jön magától

Csak a korlátok közé szorítását lehet megtanulni

A lényeget nem, csak a kifejezési módot lehet tanulni

A  szexuális kultúra csakis tanulással sajátítható el

Illetve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

 

2.  Milyen intézkedéseket javasolna a szexuális kultúra terjesztésére és fejlesztésére?    (Több válasz esetén eléjük írt számokkal jelölje a fontossági sorrendet.)

…. Terjesztés helyett inkább korlátozni kell

…. Ez csakis a szülők dolga, őket segítsék

…. Több felvilágosító előadás, könyv és film kellene

…. Legyen ez külön tantárgy az iskolában

…. Rendezzenek erről tanfolyamokat a fiataloknak

…. Legyen a tudományos kutatás fontos témája

…. Létesítsenek szexuális és házassági tanácsadókat

…. Inkább csak hagyni kell kibontakozni

illetve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 1. Sorolja fel emlékezetből az Ön által olvasott szexuális felvilágosító vagy tudományos könyveket.  (Szerző és/vagy  cím)

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 1. Szokott-e  teljesen nyiltan és részletekbe menően beszélgetni valakivel a szexről? (Húzza alá) 

Erről így nem szoktam senkivel,  kerülöm a témát

Szívesen beszélgetnék róla, de nincs kivel

Zavarba jövök, ha a partnerem néha szóba hozza

Partneremmel (élettársammal)  elég rendszeresen

Csak egy-két azonos nemű jó baráttal beszélem meg

Ha úgy adódik, bárkivel, akivel lehet

Illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 1. Véleménye szerint mikor és kinek kell elkezdeni a gyermekek szexuális felvilágosítását?

 

Ezzel nem kell foglalkozni, majd rájön magától

Az iskolában úgyis felvilágosítják a serdülőket

Azonos nemű szülő figyelmeztesse a gyermeket a veszélyekre

Csak arra feleljen a szülő, amit a gyermek kérdez

Óvodás kortól ez a szülők és pedagógusok közös dolga

Illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .

 

 1. Mit gondol, hány éves kortól és milyen feltételekkel fogadható el, hogy egy fiatal közösüljön? 

Fiú: ….. éves kortól  és

Csak, ha házasságot kötött

Csak leendő házastársával

Csak kölcsönös szerelem esetén

Felkészültség esetén baráti alapon is

Illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Lány: …. éves kortól  és

Csak ha házasságot kötött

Csak leendő házastársával

Csak kölcsönös szerelem esetén

Felkészültség esetén baráti alapon is

Illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 1. Mi a véleménye az önkielégítésről?  Kinél tartja megengedhetőnek és  milyen előnyét vagy veszélyét látja? 

Nőknél:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Férfiaknál:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 1. Megengedhetőnek tartja-e az alábbi jelenségeket?  (Tegyen x-et a megfelelő rovatba)

Csak felté-     Semm-i

                                                                                              Igen       telekkel         képpen

a)      Felnőttek homoszexuális kapcsolata

b)      Nudizmus  (meztelen strandolás,kijelölt helyen)

c)      Sztriptíz  (vetkőző  műsor)

d)      Pornográf képek, filmek forgalmazása

e)      Prostitúció  engedélyezése

f)        Időleges házastárs-csere  (swinging)

g)      Csoportszex önkéntes alapon

Megjegyzés:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 1. Sokak szerint a nők monogám, a férfiak poligám természetűek, s emiatt a nők kizárólagosságra, a férfiak változatosságra törekszenek.  Mennyiben ért ezzel egyet?

 

Egyetértek, magam is ezt tapasztalom

Nem, mert a nők is változatosságra törekszenek

Nem, mert a férfiak is kizárólagosságra törekszenek

Ez egyénenként különböző, a neveléstől függően

Illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 1. Mi a véleménye az ún.” szexuális  forradalomról”?  (Húzza alá)

 

Nem tudom, nem ismerem eléggé ezt a fogalmat

Nem volt ilyen és remélhetőleg nem is lesz

Még nincs, de lesz, mert szükség van rá

Sajnos, megkezdődött, egyre lazulnak az erkölcsök

Megkezdődött, de akadozik,  irányítani kellene

Szerencsére már túl is vagyunk rajta

Illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 1. Véleménye szerint van-e jövője a házassá intézményének?

 

A házasság örök intézmény, semmi sem rendítheti meg

Válságba került, de kiheveri, alapjában változatlan marad

Nincs válságban, csak változik, módosulgat

Válságából új típusú házasság születik

Idejétmúlt, hovatovább felesleges intézmény

Illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 1. Mi a véleménye az úgynevezett nyitott házasságról?

 

Nem ismerem eléggé ezt a fogalmat, s nem is érdekel

Szeretnék többet tudni róla, esetleg kipróbálnám

Egyeseknek talán jó, de nekem nem kellene

Ésszel elfogadnám, de megvalósítani nem tudnám

Egyelőre megvalósíthatatlan, de előbb-utóbb elterjed

Teljesen elfogadhatatlan, veszélyes, erkölcstelen

Illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 1. Véleménye szerint mi a jó házasság  alapfeltétele? (Ha többet jelöl, rangsorolja )

 

…. Anyagi megalapozottság:  jövedelem, lakás  stb.

…. Kölcsönös szerelem, rajongás egymásér

…. hasonló értékrend és műveltségi szint

…. Szexuális összhang, kielégítő nemi élet

…. Egyetértés a családtervezésben, gyermeknevelésben

…. Közöa érdeklődési kör v. hasonló munkakör

…. Illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 1. Milyen partnerkapcsolatok felelnének meg Önnek legjobban? 

 

Egész életre szóló, kizárólagos párkapcsolat, házasság

Egymást követően több, kizárólagos párkapcsolat

Egy állandó és több, rövidebb kapcsolat

2-3 tartós, párhuzamos kapcsolat

függetlenségemet nem veszélyeztető, alkalmi kapcsolatok

szexmentes, baráti jellegű  kapcsolatok

illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 1. Elsősorban mit várt vagy várna a házasságtól? (Rangsorolja, amit aláhúz)

 

…. Ne kelljen többé a szüleimtől  függnöm

…. Rendszeres és kielégítő nemi életet

…. Egészséges, saját gyermeke(ke)t

…. Segítséget az érvényesöléshez és jóléthez

…. Lelki gazdagodást, fejlesztő élményeket

…. Szeretetet, megbecsülést, biztonságot

…. Eddigi tapasztalataim alapján nem sokat

…. Illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 1. Mit tenne, ha megtudná, hogy partnere v. házastársa mással csókolózott?

 

Szakítanék vele  (elválnék)  emiatt

Felelősségre vonnám, figyelmeztetném

Nem szólnék, de nem bíznék többet benne

Viszonzásul én is ugyanazt tenném mással

Megbeszélném, miért történz, esetleg megbocsátanám

Nem érdekelne különösebben (az ő dolga)

Illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 1. S ha megtudná, hogy partnere v. házastársa mással közösült?  (Válasszon az előző kérdés válaszai közül) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

18, Véleménye szerint melyek a megbízható, illetve a bizonytalan fogamzásgátló módszerek?

 

Megbízhatóak:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bizonytalanok:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

19.Beleegyezne-e saját illetve partnere véletlen (nem kívánt)  terhességének megszakításába?

 

Feltétlenül    --   Semmi esetre   ---  A körülményektől függően

Illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Kérdések az eddigi szexuális fejlődéséről és élményeiről:

 

20. Kitől vagy honnan kapta a legtöbb szexuális felvilágosítást? 

Elsősorban:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Másod- és harmadsorban:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

21. Hány éves volt, amikor

 

a) az első magömlése / menstruációja volt?   Kb.    . . . . éves

b) először próbálkozott önkielégítéssel?                  . . . . éves

c) először komolyan szerelmes lett?                         . . . .  éves

d) először randevúzott egy partnerrel, kettesben?    . . . . éves

e) először csókolózott?                                               . . . .  éves

f) először közösült?                                                     . . . .  éves

 

22. Ha még soha nem közösült,  ennek oka? (Akit nem érint, húzza át, s menjen tovább)

 

Eddig nem találtam megfelelő partnert

Házasság előtt erkölcstelennek tartanám

Félek a kellemetlen következményektől

Egyelőre nem igénylem,  korainak tartom

Illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

23 .Hányszor (és meddig)  érezte magát szerelmesnek?

 

Összesen  . . . . esetben

Ezek közül kölcsönös (viszonzott)  volt:  . . .

Eddigi legnagyobb szerelme kezdődött  . . .  éves korban, s eltartott: . . . . évig

 

24. Hányszor élt át szerelmi csalódást, s milyen hatásuk volt?

 

Összesen  . . . . alkalommal

A legsúlyosabbat  . . . .  évesen

Hatásuk (jellege, időtartama):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

25. Eddig összesen hány partnerrel jutott el  a

 

a)  csókolózásig?                   Kb.               …….partnerrel

b)  nemi szervek ingerléséig?                   . . . . . partnerrel

c)  tényleges közösülésig?                         . . . . . partnerrel

 

26. Az Ön első közösülésekor

 

a) hány éves volt a partnere?                            Kb.   . . .  . éves

b) volt-e partnerének közösülési tapasztalata?

            Igen  ---  Nem  ---  Nem tudom

            Illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .

c) milyen viszonyban volt ezzel a partnerrel?

            Éppen házasságot kötöttünk

            Szerelem volt, házasságot terveztem

            Tartós együttjárás, házassági terv nélkül

            Régi ismerős volt, de nem jártunk együtt

            Alkalmi partner volt,  futó kaland

            Illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

27. Milyen tényezők játszottak szerepet az első közösülés megtörténtében? (Jelezze a sorrendet)

 

…. Kiváncsi voltam, hogy milyen lesz

…. Bizonyítani akartam, hogy már felnőtt vagyok

…. Erős nemi vágyat éreztem, nagyon kívántam

…. Partnerem nagyon kívánta,  engedtem neki

…. Alkohol  (vagy egyéb „szer”)  befolyásolt

…. Ezzel vigasztalódtam bizonyos kudarcok miatt

…. Illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

28. Meddig tartott az első  szexuális kapcsolata? 

 

Nem volt folytatás

Csak néhány további együttlét volt

Elég sokáig  (kb. ………..-ig)  együtt voltunk

Még most is tart

Illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

29. További szexuális kapcsolatainak időtartama?

 

Az  eddigi leghosszabb  . . . . . . . . . . . . . . . .-ig  tartott

A  legrövidebb:  . . . . . . . . . .         Átlagos idejük:  . . . . . . . . . . . . . . .

 

30. Van-e szexuális kapcsolatainak alakulásában valami közös vonás? Ha igen, mi az?

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

31. Ki tud-e elégülni az alábbi módokon?  (Tegyen x-et) 

                                                                 Könnyen   nehezen   nem megy   nem tudom

a)      Önkielégítéssel:

b)      Közösüléssel:

c)      Petting során, kézzel ingerléssel

d)      Petting során, szájjal ingerléssel

 

32. Milyen gyakran végzett önkielégítést a legutóbbi egy évben?

 

Átlag  heti  . . . . (havi  . . . )  esetben   ---   Nagyritkán    ---   Soha

 

 

 33. Milyen gyakran elégült ki  közösüléstől a legutóbbi egy évben?

 

       Átlag heti . . . . (havi . . . )  esetben  ---   Nagyritkán   ---   Soha

 

34. Milyen gyakran elégült ki a közösüléstől és önkielégítéstől eltérő módon (pettinggel) ?

 

      Átlag heti . . . . (havi . . .  ) esetben   ---    Nagyritkán   ---    Soha

 

35. Előfordult-e már, hogy

                                                                 igen,        igen,        szerencsére        sajnos

                                                               egyszer    többször          nem                 nem

a)      pornográf képtől felizgult?

b)      Homoszexuális élménye volt?

c)      Csoportszexben vett részt?

d)      Meg akarták erőszakolni?

e)      Núdista strandon fürdött?

f)        Üzletszerű szex. kapcsolata volt?

g)      Partnercserében vett részt?

h)      Más, különleges szexélmény,

éspedig:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

36. Volt-e két, vagy több partnerrel párhuzamos szexuális kapcsolata?

 

       Igen, egyszer   ---   Többször is   ---   Még soha

     Ha igen, tudtak-e egymásról a partnerei?

        Sohasem   ---   Csak sejtették   ---   Egyikük tudta   ---   Mindketten tudták

     Milyen nehézségei voltak emiatt?

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

37. Hogyan védekezett eddig a nem kívánt terhesség ellen?

 

      A partneremre bíztam   ---   Megszakított közösüléssel   ---  Óvszerrel  -- Tablettával

       Illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

38. Hányszor kellett eddig Önnek illetve partnerének művi abortuszon átesni?

 

       Összesen  . . .  esetben

 

39. Egyéni problémái között milyen arányban szerepelnek szexuális, párkapcsolati kérdések?

 

      Éppen ezek a legfőbb problémáim

       Elég sok gondot okoznak, sokat foglalkoztatnak

       Vannak ilyen gondjaim, de nincs időm velük foglalkozni

        Jelenleg nincs ilyen gondom

       Illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Igényelne-e  személyes szaksegítséget?   

         Igen   ---   Nem

 

A következő  öt kérdés csak nem-házasoknak, egyedülállóknak szól !  (Mások a 45. kérdésnél folytassák!)

 

40. Ha éppen magányos, mennyire hiányzik egy intim partnerkapcsolat?

 

       Nagyon   ---   Egy kicsit   ---   Különösebben nem   ---  illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

41. Elegendő lehetősége van-e ismerkedésre, párkeresésre?

 

      Igen, bőven  ---  Nagyjából elég  ---  Kicsit kevés  ---  Túl kevés

 

      Kihasználja-e a lehetőségeket?  (Ha nem,  miért?)

 

      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

      Ha kevés, ennek okai?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

42. Milyen partnert keres, milyen a partnerideálja?

 

a) Életkora:                 Legyen velem kb. egyidős 

Legyen fiatalabb pár évvel

Legyen idősebb pár évvel

Ez számomra nem lényeges

b) Magassága:             Legyen velem kb. egyforma magas

 Legyen kifejezetten magasabb

 Inkább alacsonyabb legyen

  Ez számomra nem lényeges

c) Iskolázottsága:          Legyen hozzám hasonló szintű

Nálam magasabb szintű

Inkább alacsonyabb végzettségű

Ez számomra nem lényeges

d) Világnézete:               Legyen vallásos, istenhívő

 Ne legyen vallásos, inkább ateista, humanista

Legyen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Ez számomra nem lényeges

e)      Egyéb igényeim:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

43. Ha van partnere, de még nem közösültek, hogyan elégül ki?

 

      Csak önkielégítéssel  ---  Pettinggel  ---  Mindkettővel   ---  Sehogyan

     

      S hogyan elégül ki a partnere?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

44. Mennyire érzi fontosnak a házasságkötést?

 

      Fontos és sürgős  ---  Fontos, de nem sürgős  ---  Nem olyan fontos

 

      Miért?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

A következő  11 kérdés  csak (egyszer már)  házasoknak / együttélőknek  szól !

 

45. Hányszor volt eddig házas (együttélő) ?  ………………..

 

46. Most is házas / együttélő?       Igen   ---   Nem

     Ha igen, mióta?   . . . . . . . .  éve

 

47. Jelenlegi vagy legutóbbi  házas- ill. élettársának milyen az

 

    a) életkora?     Idősebb . . .  évvel   ---   Fiatalabb  . . . . évvel

   b) iskolázottsága?    Hozzám hasonló  ---  Alacsonyabb  ---  Magasabb  --  ill.: . . . . . . . . . .

 

48 Házasságkötés  (összeköltözés) előtt  meddig volt szexuális kapcsolatuk?

 

       . . . . .  évig  --   . . . . .  hónapig  ---  Nem volt, mert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

49. Mi volt a házasság (együttélés) fő indoka, alapmotivuma?

 

a)      Szerelem:  kölcsönös  ---  inkább részemről  ---  inkább részéről

b)      Gyermek utáni vágy:  kölcsönös  --  inkább részemről  --  inkább részéről

c)      Egyéb ok, éspedig:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

50. Ha szerelmi házasság volt, akkor

      a) meddig tartott a társa iránti szerelme?  Kb.  . . . . . –ig  --  Barátsággá alakult

      b) meddig tartott társa szerelme Ön iránt?  Kb. . . . . .  –ig  -- ill.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      c) ha kihűlt a szerelem, mi az összetartó erő?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

51. Együttélésük során hányszor voltak szerelmesek (szex nélkül)  egy „harmadikba”?

    

      Én:  titokban . . . .. .   --  bevallottan  . . . . .

      A párom:  Konkrétan tudok  . . .  esetről  --  Feltételezetten  . . . –ről  --  Nem tudom

 

52. Hány „külső” szexuális kapcsolatuk volt?

 

       Nekem:  . . . .. . . . . . . . . . . . . . .     Páromnak:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

53. Szoktak-e beszélgetni egymással a külső kapcsolatok lehetőségéről? Ha igen, hogyan hatott?

 

      Nem, mert kínos lett volna, jobb erről hallgatni

       Legfeljebb futólagos utalások, célzások voltak

       Próbáltam, de ő mindig kitért előle

       Ha mégis megbeszéltük, sértődés lett a vége

       Az ilyen beszélgetés közelebb hozott egymáshoz

       Illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

54. Eddig mennyiben voltak féltékenyek egymásra?

 

      Én: Mindig, nagyon  --  Kicsit  --  Csak régebben  --  Sohasem  --  ill.:  . . . . . . . . . . . . . .

      A társam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

55. Mennyiben elégedett ezzel a házassággal  (kapcsolattal)?

 

       Teljesen  --- Lényegében igen  ---  Csak részben   ---   Egyáltalán nem

 

      Miért?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

8        kérdés jön, csak (egyszer már)  elváltaknak!  (A többiek a 64. kérdésnél folytassák.)

 

56. Hány évi házasság után vált el  (legutóbb?  . . . . . . . . . . .

57. Hány év telt el a (legutóbbi)  válása óta?  . . . . .. . . . . . . .

58. Ki kezdeményezte a válást?   Én  --- Házastársam  ---  Együttesen  (közösen)

 

59. Mik voltak a válás legfőbb okai?  (Rangsorolja!)

 

…. Felfogásbeli (értékrendbeli) ellentétek

. . . Egy „harmadik”  megjelenése

. . . Mások (szülők  stb.)  beleszólása, befolyása

. . . Alkalmazkodási nehézségek

. . . Szexuális összhang hiánya

. . . Házastárs szenvedélybetegsége (alkoholizmus  stb.)

. . . illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

60. Milyen élmény volt az Ön számára a válás?

 

      Eléggé megviselt, nehezen hevertem ki

      Felszabadítólag hatott, szinte újjászülettem

      Illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

61. Miben látja válásának fő tanulságait?

 

a)      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b)      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

c)      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

62. Szándékában áll(t)-e  újra házasodni?

 

      Igen, minél előbb  ---  Csak később, megfontoltabban  ---   Többé sohasem

      Illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

63. Milyen a viszonya a volt házastársával?

 

      Eléggé feszült,  kerüljük egymást

      Közömbös; ritkán találkozunk, alig beszélgetünk

      Baráti;  elég gyakran találkozunk

      Olyan jó, hogy még szex is előfordul

      Illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

A következő  20 kérdés  mindazoknak szól, akiknek van vagy volt szexuális partnerük.  (Házasoknak, elváltaknak és özvegyeknek is.)

 

64. Van-e jelenleg is szexuális partnere?      Igen, van  ---  Nem, most nincs

 

      Ha van, mióta?  . . . . . . . . . . . . . . . .  . .     Ha nincs, mióta?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

65. Amennyiben több partnere van (vagy volt),  egyszerre hány?   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

      Miben különböznek (-tek) ezek a kapcsolatok?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

66. Milyen a mostani (vagy legutóbbi) szexuális kapcsolatának jellege?

 

      Házassági  --  Élettársi  --  Szerelmi  --  Baráti  --  illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

67. Hogyan értékeli ezt a  (legfőbb) intim-kapcsolatát?

 

      Teljesen elégedett vagyok vele, szeretném megtartani

      Általában elégedett vagyok, de nem mindenben

      Elég sok gonddal jár, de talán megoldjuk ezeket

      Nagyon problematikus, jövője kétséges

      Illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

68. Melyikük szokta kezdeményezni a szexet?

 

      Mindig én  --  Többnyire én  --  Fele arányban  --  Többnyire ő  --  Mindig ő

      Illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

69. Van-e elegendő hely és idő a zavartalan szeretkezésekhez?

 

      Hely:  Megfelelő  --  Csak részben (ritkán) jó  --  Nem megfelelő

      Idő:   Általában elég  --  Ritkán elég  --  Sohasem elég  --  illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

70. Mennyi a szexuális együttlétek átlagos időtartama?

 

      Alkalmanként átlag   . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      Ebből az előjáték  kb.  . . . . . . .  perc,  a közösülés  kb.  . . . . . . . . . . . .  perc

 

71. Milyen arányban jutnak orgazmushoz  (kielégüléshez) a szex együttlétek során?

 

      Én:   Mindig  --  Többnyire  --  Kb.  felerészben  --  Ritkán  --  Soha

      Partnerem:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

72. Mennyire  tartják  fontosnak az orgazmust?

 

      Számomra:  Nagyon fontos  --  Nem mindig fontos  --  Nem olyan lényeges

      Partneremnek:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

73. Törekszenek-e a szeretkezés során több orgazmusra?

 

      Nem, mindkettőnknek elég egy  orgazmus

      Lehetőleg  . . . . . .  orgazmusra törekszem

      Partnerem általában  . . . . .   orgazmust igényel

      Illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

74. Hogyan értékeli saját nemi életét?

 

      Minden szempontból teljesen kielégítő

       Nagyon megszokottá vált, nem elég izgalmas

       Nem mindig sikerül úgy, ahogy szeretném

        Egyre inkább félek a kudarcoktól

       Nagyon változó, mert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

75. Milyen testhelyzetben szeret közösülni?

 

      Hagyományos helyzetben  (férfi felül, nő alul)

      Fordított helyzetben  (nő felül, férfi alul)

      Oldalt fekve, szembe fordulva  --  inkább hátulról

      Minél változatosabb helyzetben:  ülve  -- térdelve  --  állva

      Illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

76. Szokta-e  siettetni vagy késleltetni a saját  orgazmusát?

 

      Nem, csak hagyom, hogy megtörténjen

      Siettetem,  mert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      Késleltetni próbálom, mert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      Illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

77. Hogyan szokta irányítani a partnerét  a szex együttlét során?

 

      Általában sehogy,  nem érzem szükségesnek

      Apró testmozgásokkal, helyezkedéssel

      Megfogom a kezét (vagy más testrészét)  és vezetem

      Hangokkal jelzem, hogy mit érzek vagy igénylek

      Szavakkal is irányítom menet közben

      Illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

78. Kellemesen izgatónak érzi-e, ha a partnere

                                                                              Nagyon     Egy kicsit    Nem    Nem tudom

a)      az Ön nemi szervét kézzel ingerli?

b)      – és ha szájjal ingerli?

c)      Ha Ön simogatja az ő nemi szervét?

d)      – és ha szájjal ingerli az ő nemi szervét?

 

79. Milyen ingerlési módokat részesít(enek)  előnyben?

 

      Én:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Partnerem:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

80. Előfordult-e már, hogy

 

a)      bár nem kívánta, mégsem utasította el partnere közeledését?

Soha  --  Néha igen, mert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b)      kellemetlenül érezte magát a szeretkezés  során?

Soha  --  Néha igen, mert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c)      színlelte az élvezetet, vagy a kielégülést?

Soha  --  Néha igen, mert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

81. Voltak-e olyan vitái, konfliktusai  partnerével, amelyek negativan hatottak a szexben?

 

      Voltak, de csak átmeneti zavarokat okoztak

      Ezek eléggé elrontották nemi kapcsolatunkat

      Illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

      A viták gyakoribb témái:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

82. Eddig mi volt Önnek leginkább problematikus a szexben?

 

      Mennyiségileg:  Túl kevés volt  --  Túl sok volt  --  illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

      Minőségileg:  Időzítési nehézségek  --  Kielégülési nehézségek  --

                  Illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

83. Ha volt szexuális problémája, hogyan próbálta megoldani?

 

      Az időre bíztam a megoldást, ritkítva az együttléteket

      Felvilágosító könyvek, cikkek alapján

      Tanácskéréssel:  partnertől  --  rokontól  -- ismerőstől  --  szakembertől  --

      Illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

      Sikerült-e megoldani a problémát?   Teljesen  --  Részben  --  Egyáltalán nem

                  Illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

84. (Csak  nőknek!)

      Mi segíti elő leginkább, hogy a szeretkezések során eljusson a kielégülésig?

 

      Ha nincs köztünk neheztelés, feszültség, megoldatlan konfliktus

      Ha nem vagyok túl fáradt és levert, kedvetlen

      Ha elég hosszú és változatos az egész együttlét

      Ha a partnerem rám is figyel, s nem ragaszkodik a közösüléshez

      Illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

 

85. (Csak nőknek!)

      Mennyiben érzi különbözőnek a pettinggel (kézzel vagy szájjal ingerléssel)  és a közösüléssel

      elért  orgazmust?

       Nem érzek lényeges különbséget köztük

 Jobb a közösüléssel elért orgazmus

 Jobb a közösülés nélkül  (pettinggel)  elért orgazmus

 Nem tudom megítélni, mert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

86. (Csak  nőknek!)

      A  terhesség és szülés  hogyan befolyásolta  nemi életét?

 

      Még nincs ilyen tapasztalatom

      A szülés körüli heteket kivéve nem befolyásolta lényegesen

      Szexuális igényeimet  jelentősen csökkentette

      Illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Befejezésül mindenkinek szóló,  vegyes kérdések: 

 

87. Saját életkora?   . . . . .  éves

 

88. Neme?     Férfi  ---  Nő

 

89. Családi állapota?    Nőtlen / hajadon  --  Házas  --  Elvált  --  Özvegy

 

90. Iskolai végzettségének szintje?   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

91. Foglalkozása?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

92. Lakhelye?   Budapest  --  nagyváros  --  kisváros  -- nagyközség  --  kisközség 

 

93.  Milyen, kezelésre szoruló  betegsége  van?   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

94. Származását, társadalmi helyzetét illetően hová sorolná önmagát?

 

      Felsőbb osztályba (elit)  --  Középosztályba  --  Alsóbb osztályba

      Illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

95. Hogyan ítéli meg saját szüleinek  szexuális kulturáltságát, nemi kapcsolatát?

 

      Anyám:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      Apám:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

96. Mi a véleménye  eddigi partnereinek  szexuális kultúrájáról?

 

      Szexuális kultúrájuk többnyire alacsony szintű  volt

      Voltak köztük, akiktől tanultam, másokat én tanítottam

      Általában elégedett voltam velük ezen a téren

      Illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

97. Milyen világnézetűnek (vagy vallásúnak)  tartja magát?

 

      Ez még nem alakult ki teljesen, nem tudom eldönteni

      Istenhívő vagyok, de nem járok templomba

      Mélyen vallásos vagyok,  eszerint élek

      Egyáltalán nem vagyok vallásos, nincs rá szükségem

      Illetve:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

98. Melyek a fontosabb életcéljai?  (Hármat rangsoroljon)

 

      …. Kiemelkedő érvényesülés,  vezető állás

      …. Sikeres párválasztás, jó házasság

      …. Jó kereset, magas életszínvonal

      …. Saját gyermek(ek)  sikeres felnevelése

      …. Sok új élmény, kaland, szabad élet

      … Érdekes munka, kellemes munkahely

      …. Egy nagy eszme szolgálata

      …. Szép otthon teremtése

      …. Illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

99. Mennyiben  szeretne változtatni  önmagán és körülményein?

 

      Önmagamon:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

      Körülményeimen:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

100. Mi a véleménye erről a kérdőívről?  Van-e olyan téma, amit kihagyott, vagy még belevett volna? 

       (Kérjük, nézze át még egyszer!)

 

      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

     

Kérdések  házasulandóknak

 

Az alábbi kérdések közös megválaszolására érdemes a házasságra készülőknek rászánni legalább egy órát.  Éspedig úgy, hogy a kérdéseket hangosan felolvasva  abban értsenek egyet, hogy

a)      erről már kölcsönösen megegyeztek  (ezt jelenti a kérdés alatti „igen” válasz),

b)      erről ugyan még nem beszéltek, de nem is fontos  („nem”  válasz),

c)      ezt még nem tisztázták, vagy nem jutottak egyezségre, de érdemes még beszélni róla  („még” válasz)

Tehát minden kérdés után döntsék el, melyik választ karikázzák be.  Természetesen csak a közös válasz a megnyugtató;  ha nincs ilyen, akkor térjenek rá vissza később  (illetve mielőbb).

 

I.                   Munkamegosztás

 

1.      Hogyan osztják meg egymás között a feladatokat?  A  hagyományos  férfi—női szerepek szerint? Kívánság szerint?  Fogják-e váltogatni egymás között a feladatokat, és mit végeznek közösen?

                                                                                            Igen                                       Nem                                         Még

 

2.      Ki lesz a felelős a  nagytakarításért  és ki a napi takarításokért?

                                                                                             Igen                                        Nem                                       Még

 

3.      Ki intézi a háztartásban a nagyobb,  és ki a kisebb javításokat?

                                                                                               Igen                                        Nem                                      Még

 

4.      Hogyan fogják intézni az élelmiszer-vásárlást?  Hogyan döntenek a ruházati cikkek vásárlásáról?

                                                                                                Igen                                       Nem                                      Még

 

5.      Ki fog főzni? Ki fog teríteni?  Ki mosogat?  Ki viszi ki a szemetet és hulladékot?

                                                                                                 Igen                                     Nem                                        Még

 

6.      Ki lesz a felelős a nagymosásért és a kisebb mosásokért?

                                                                                                   Igen                                    Nem                                        Még

 

7.      Egyéb tennivalókért  (pl. autó-karbantartás, kert-gondozás, állatok)  ki lesz a felelős?

                                                                                                     Igen                                     Nem                                      Még

 

II.                Anyagi  ügyek,  munkahely

 

1.      Ki lesz a felelős a megélhetésért?  Ki mennyi pénzt hoz a házhoz?  Milyen változások várhatók?

                                                                                         Igen                                       Nem                                       Még

 

2.      Ki fog gazdálkodni a pénzzel?  Ki vezeti a család költségvetését?

                                                                                            Igen                                      Nem                                      Még

 

3.      Ki lesz a nagyobb beruházások felelőse?  Van-e már közös tervük ezekről?

                                                                                           Igen                                       Nem                                        Még

 

4.      Mindkettejüknek fontos-e a munka, a karrier? Hogyan segítik egymást a munkában?

                                                                                           Igen                                       Nem                                         Még

 

III.             Szexuális  kapcsolat

 

1.      Ismerik-e  és  elfogadják-e  egymás  szexuális igényeit?

                                                                                          Igen                                          Nem                                    Még

 

2.      Milyen szexuális  viselkedéswkwt  fognak kerülni  -- és milyeneket nem?

                                                                                          Igen                                           Nem                                   Még

 

3.      Mennyire és kik előtt lehet a saját nemi életükről beszélni  (rokonok, barátok stb.)?

                                                                                          Igen                                           Nem                                     Még

 

4.      Kinek és milyen feltételekkel engedhető meg egy „külső  kapcsolat”?

                                                                                          Igen                                         Nem                                      Még

 

5.      Bármelyikük szexuális problémája esetén mit fognak tenni?

                                                                                            Igen                                           Nem                                 Még

 

IV.              Rokoni kapcsolatok 

 

1.      Milyen alkalmakkor és mennyi időt fognak – külön vagy együtt – a saját szüleikkel tölteni?  Melyikük mit vár el ezzel kapcsolatban a házastársától?

                                                                                            Igen                                       Nem                                       Még

 

2.      A  rokonokkal milyen kapcsolatot kívánnak ápolni – és ők mit várnak el?

                                                                                             Igen                                       Nem                                       Még

 

3.      Milyen esetben kérik vagy fogadják el a szülők véleményét, tanácsait?  Hogyan korlátozzák ezt?

                                                                                              Igen                                      Nem                                       Még

 

4.      Kettejük életéről  mit lehet és mit nem lehet vagy nem kell közölni a szülőkkel

                                                                                             Igen                                       Nem                                       Még

 

5.      Elfogadnak-e anyagi vagy egyéb segítséget a  szülőktől – és milyen feltételekkel?

                                                                                             Igen                                       Nem                                         Még

 

6.      Nyújtanak-e valamilyen segítséget, támogatást a szülőknek – és milyen feltételekkel?

                                                                                              Igen                                      Nem                                          Még

 

V.                 Barátok,  ismerősök

 

1.      Mennyi időt szoktak tölteni eddig a barátaikkal (külön-külön)?  Változni fog-e ez?

                                                                                               Igen                                       Nem                                       Még

 

2.      Van-e olyan barátja egyiküknek, aki nem tetszik a másikuknak? Mi fog történni ezekkel?

                                                                                               Igen                                        Nem                                        Még

 

3.      Melyiküknek mennyire fontosak a baráti kapcsolatok?  Vannak-e, lesznek-e közös barátaik?

                                                                                               Igen                                       Nem                                        Még

 

4.      Mit lehet elmondani  ismerősöknek és barátoknak a házasságukról – és mit nem?

                                                                                              Igen                                      Nem                                          Még

 

VI.              Magánélet 

 

1.      Mennyi időt fognak (naponta vagy hetente)  külön eltölteni – és mennyit  együtt?

                                                                                             Igen                                       Nem                                        Még

 

2.      Milyen gyakran fognak társaságba járni, vagy ismerősöket, barátokat meghívni?

                                                                                            Igen                                       Nem                                          Még

 

3.      Szabadságukat mennyiben fogják külön vagy együtt eltölteni – és kivel, ill. mivel?

                                                                                           Igen                                         Nem                                           Még

 

VII.           Gyermekvállalás és nevelés 

 

1.      Mikorra tervezik az első gyermeket?  És a továbbiakat?  Hány gyermeket szeretnének?

                                                                                              Igen                                      Nem                                       Még

 

2.      Hogyan védekeznek a nem kívánt terhesség ellen?

                                                                                              Igen                                         Nem                                      Még

 

3.      Meddőség esetén mit sazándékoznak tenni?

                                                                                              Igen                                     Nem                                        Még

 

4.      Hogyan gondoskodnak az újszülöttről? Mi lesz az anya, és mi az apa feladata? Kell-e külső segítség?

                                                                                              Igen                                      Nem                                        Még

 

5.      Hogyan fogják gondozni és nevelni a gyermeke(ke)t? Ki miért lesz felelős?

                                                                                             Igen                                       Nem                                       Még

 

6.      Vallásos vagy ateista-humanista nevelést szánnak nekik? Hogyan képezik őket?

                                                                                             Igen                                       Nem                                        Még

 

 

A kérdések megbeszélése után tekintsék át , hol találhatók  „Még”  jelzésű kérdések, s ezekre mikor  térnek vissza.  Milyen területeken sok az „Igen” válasz, tehát amiben egyetértenek, s végül a „Nem” válaszok témáit nem kellene-e újra mérlegelni?

 

*   *   *

 

 

Vélemények a szexualitásról

 

E 26 kérdés  megválaszolásával  az önismeretét is  fejlesztheti.  A beérkezett, 1100 válasz feldolgozása

          a  "Nemiségtudomány..."  című könyvben olvasható  (lásd:  főoldal)        

 

 1. Egyáltalán, szokott-e beszélgetni valakivel a szexualitásról?

Nem szívesen, inkább kerülöm a témát

Beszélgetnék róla, de nincs kivel

Zavarba jövök, ha valaki szóba hozza

A partneremmel elég rendszeresen

Csak egy-két, azonos nemű barátommal

Inkább névtelenül, pl. internetes fórumokon

Illetve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 1. Mennyire tartja fontosnak a szexualitást, úgy általában?

Ezt nehéz eldönteni, mert egyénileg igen különböző

A fontossága főleg abból adódik, hogy sok bajt okoz

Ez az egyik legfőbb örömforrása az emberi életnek

Azért fontos, mert csak ezáltal születhet gyermekünk

Sokan túlzott jelentőséget tulajdonítanak neki

Illetve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 1. Vannak-e jelenleg  szexuális-párkapcsolati problémái?

Éppen ezek a legfőbb problémáim mostanában

Egyéb problémák mellett ezek is sokat foglalkoztatnak

Vannak ilyen gondjaim, de nem érek rá velük foglalkozni

Jelenleg szerencsére nincsenek ilyen problémáim

Illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 1. A  szexuális viselkedést ösztönösnek, vagy tanulandónak tartja?

Alapjában ösztönös, velünk születik, jön magától

Csak azt kell megtanulni, hogy mit szabad és mit nemi

Sokfélesége miatt ez a kérdés nehezen dönthető el

Az állatoknál ösztönös, de az embernél egyértelműen tanulandó

Illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 1. Ha a szexuális viselkedés tanulandó, hogyan lehet azt megtanulni?

Épp az a probléma, hogy sem a szülők, sem az iskola nem tanítja

Ezzel nem kell sokat törődni, mindenki megtudja valahonnan

Mostanában főleg a pornográfiából tanulják a szexet a fiatalok

Nyugati példák nyomán az iskolákat kellene erre kötelezni

Szexuális tanácsadásokat kellene szervezni, szakemberekkel, tanfolyamokkal

Illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 1. Mennyiben tartja szorosan összetartozónak a szexuális viselkedést és a szerelmet?

Szerelem nélkül nem tartom elfogadhatónak a szexuális kapcsolatot

A  szexuális viselkedés szerelem nélkül is örömet és kielégülést jelenthet

A  szerelem szexuális kapcsolat nélkül is igen nagy és felemelő élmény

Jó szexuális kapcsolat barátságon és rokonszenven is alapulhat

Illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 1. Milyen gyakorisággal tartja szükségesnek a szexuális kielégülést?

Ez az életkortól is függ: ifjúkorban gyakrabban, később ritkábban

A férfiak általában jóval gyakrabban igénylik, mint a nők

Kölcsönös szerelem esetén mindketten gyakran igényeljük, de aztán egyre  ritkábban

A rendszeres és kielégítő nemi élet a párkapcsolatok egyik alappillére

A párkapcsolat (házasság)  sikere nem a gyakori nemi életen múlik

Illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 1. Mi a véleménye az önkielégítésről?

Régen károsnak, bűnnek tartották, de ma is veszélyes és egészségtelen

Tizenéves fiúknál átmenetileg elfogadható, de később már nem

Felnőtteknél is csak akkor indokolt, ha nincs partnerük

Mindkét nemnél és bármikor természetes módja a nemi életnek

Lányoknál elősegítheti az orgazmuskészség kialakulását és fejlődését

Illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 1. Milyen feltételekkel fogadmá el, hogy egy 15-18 éves fiatal  közösüljön?

Semmiképpen, mert még éretlen rá

Csak eljegyzés után, leendő házastársával

Kölcsönös szerelem esetén, ha mindketten igénylik

Csak alapos felkészültség, biztonságos fogamzásgátlás esetén

Csak a  szülők  hozzájárulásával

Illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 1. Mi a véleménye az azonos neműek  szexuális kapcsolatáról?

A homoszexuális és biszexuális beállítottság gyógyításra szorul

Igy születtek, nem tehetnek róla, de legalább tartsák titokban

Hátrányos helyzetűek, de joguk van a szexuális kapcsolatokra

Ők is normális emberek, nincs mit szégyellniük

Illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 1. Elfogadja-e a közösüléstől eltérő  szeretkezési módokat? .

Nem, mert minden más módot egészségtelennek tartok

A nemi szervek simogatását elfogadom, ha nincs mód a közösülésre

A nemi szervek szájjal ingerlését is élvezni tudom, ha én kapom

A  franciázást csak bizonyos feltételekkel kedvelem

Egy jó partnerrel az anális szextől sem zárkózom el

Illetve:  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

. .

 

 1. Hogyan ítéli meg a nudista strandolást és kempingezést?

Nagyon egészségesnek tartom, szívesen részt veszek benne

Lehet, hogy sokaknak tetszik, de tőlem idegen

Erkölcsileg veszélyesnek tartom, főleg a fiatalokra nézve

Nálunk is kezd elterjedni,  biztosan van jövője

Illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 1. Mi a véleménye a pornográf képekről, szövegekről, filmekről?

A  pornográfiát nehéz elkülöníteni az erotikus művészettől

A  pornográfia nem kifogásolható,ha egészséges szexet mutat be

Legtöbb pornográf mű rossz példát mutat, megalázza a nőket

A pornográfia veszélyeit csak az átfogó szexuális nevelés ellensúlyozhatja

Illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

 

 1. Hogyan vélekedik a prostitúció mai helyzetéről, elterjedtségéről, hatásáról?

A helyzet tűrhetetlen, minden eszközzel küzdeni kell a prostitúció ellen

Ezt az „ösi mesterséget”  betiltani úgysem lehet, de legalább korlátozni kell

A prostituáltak többsége kiszolgáltatott, függő helyzetű áldozat, segítségre szorul

Az üzleti szex veszélyei miatt valahogy el kell érni, hogy ne legyen rá igény

A prostituált legyen önálló vállalkozó, aki adót fizet és társadalombiztosítást kap

Illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 1. Mi a véleménye a mai fogamzásgátló módszerekről és azok használatáról?

Az  „antibébi”  tabletták és a kondomok ma már biztonságosnak mondhatók

Hiába vannak jó fogamzásgátlók, ha sokan nem jutnak hozzá vagy nem jól használják

A családtervezés természetes módszerekkel is megoldható lenne, ha ismernék ezeket

Legbiztosabb fogamzásgátlás a közösülés mellőzése (absztinencia)

Nemcsak fogamzást gátol, de kielégülést is biztosít közösülés helyett a petting

Illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 1. Hogyan ítéli meg a  terhességmegszakítás  mai szabályozását?

A népesség hazai fogyatkozásának egyik fő oka a sok művi abortusz

Vallási szempontból a terhesség megszakítása gyilkosságnak minősül

A véletlenül, vagy erőszak folytán létrejött terhesség megszakítása érthető

Megfelelő szexuális nevelés esetén művi abortuszokra alig kerülne sor

Illetve:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 1. Véleménye szerint van-e jövője a házasság intézményének?

A  házasság, mint a család alapja, szükséges  intézmény  marad

Túl sok kötöttséggel járó, idejétmúlt intézmény, amelynek nincs jövője

Világszerte válságba került, de új tipusai jönnek létre

A  hagyományos házasság helyébe egyenrangú partnerek szabad kapcsolata lép

Illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 1. Igaznak tartja-e, hogy a nők kizárólagosságra, a férfiak változatos kapcsolatokra törekszenek?

Egyetértek, magam is ezt tapasztalom, a női és férfi természet ugyanis különböző

Nem igaz, mert a legtöbb nő is szereti a változatosságot (csak kevesebb alkalma van rá)

Azért sem igaz, mert sok férfi is kizárólagosságra töürekszik

Ez a körülményektől és neveléstől függően egyénenként különböző

Illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 1. Jelenleg milyen jellegű párkapcsolatot tart legkedvezőbbnek?

Egész életre szóló, kizárólagos párkapcsolatot, házasságot

Egymást követően több, szerelmi jellegű  kapcsolatot

Egy állandó és több ideiglenes, hosszabb-rövidebb kapcsolatot

Az egyéni függetlenséget nem veszélyeztető, változó kapcsolatokat

Illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 1. Mi  várható elsősorban az intim párkapcsolattól?

            Rendszeres és kielégítő nemi élet

                Életerős  saját  gyermek(ek) létrejötte és felnevelése

                Segítség az érvényesüléshez,egyéni  célok eléréséhez

                Biztonság, megbecsülés, barátság és szolidaritás

         Illetve:  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 1. Milyen alapfeltételei vannak egy jó és tartós párkapcsolatnak / házasságnak?

Kölcsönös szerelem és szexuális összhang

Anyagi megalapozottság, megfelelő jövedelem, lakás  stb.

Érzelmi és szexuális kizárólagosság, egy „harmadik” kizárása

Hasonló világnézet, értékrend és műveltségi szint

Kölcsönösen reális igények és elvárások egymástól

Illetve:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 1. Mi a teendő, ha a partnerek között elmúlik a szerelem, s a szex is akadozik?

Ha a problémák tartósan fennállnak, el kell válni és új partnert keresni

Meg kell vizsgálni, ki felelős a problémákért, s rábírni, hogy megváltozzon

A  szerelem helyett a barátságot kell erősíteni és közös célokért dolgozni

Pszichológiai szaksegítséget kell igénybe venni a problémák rendezésére

Illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 1. Milyen esetben tartja indokoltnak a féltékenységet?

Aki igazán szerelmes, az féltékenyen őrzi szerelmét

Vetélytárs, vagy félrelépés gyanúja esetén jogos a féltékenység

A  féltékenység betegség, ami tönkreteszi a kapcsolatot

A mai,férficentrikus társadalomban a féltékenység leküzdhetetlen

Illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 1. Mi a véleménye az úgynevezett  szexuális  forradalomról? 

Állítólag már lezajlott, amit nem hiszek, mert nem érzek változást

Sajnos, megtörtént, ezért lazultak az erkölcsi normák, sokan félrelépnek

Ma inkább „antiszexuális forradalom” van, erősödött a szexuáltabu

A nők társadalmi méretű egyenrangúsítása jelentene forradalmi változást

Illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 1. Mi a véleménye az egyenjogú, nyitott  párkapcsolatról, házasságról?

Nem világos, hogy a nyitottság   mit jelent és meddig terjedhet

Egyenjogú partnerek ne sajátítsák ki és ne korlátozzák egymást

Az egyéni szabadság mértékében meg kell egyezniük a partnereknek

A  hűség nem azonosítható az érzelmi és szexuális kizárólagossággal

A házastársak, mint egymással szolidáris jó barátok, szabad emberek maradhatnak

Illetve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 1. Milyennek ítéli  a felnőtt férfiak  és nők szexuális kultúráját  hazánkban?

       Úgy tűnik, hogy nálunk a nők szexuálisan kulturáltabbak, mint a férfiak

 Sajnos, nálunk a szexuális viselkedés színvonala mindkét nemnél nagyon alacsony

Nem hiszem, hogy elmaradnánk ezen a téren a nyugati országoktól

Sokan küzdenek szexuális zavarokkal a tudatlanságuk és előítéleteik miatt

A  bajok oka, hogy nincs korszerű szexuális nevelés, tanácsadás és gyógykezelés

Illetve:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 . . .

Befejezésül néhány  viszonyítási adat:

a)  Neme:   férfi      --    nő

b)  Életkora: . . . . .  éves

            c)   Iskolai végzettsége:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

      d)  Családi állapota:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      e)  Világnézeti / vallási beállítottsága:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .