Erwin J. Haeberle

 

 Szabadon  hozzáférhető  tananyag a szexuális egészségről

           A kurzusok  címei:

1. Az ember alapvető  szexuális  anatomiája és fizológiája

2. Emberi  reprodukció

3. Nők és férfiak testi problémái

4. Nemi úton terjedő betegségek és  megelőzésük

5. Szexuális diszfunkciók és kezelésük

6. Emberi szexuális  viselkedés

         IBevezetés:  E tanmenet célja és használata

Véleményem szerint a szexuális egészség jövőjét csak a szabad hozzáférés biztosíthatja a tudományos információkhoz. Ezért az Egészségügyi Világszervezet  (WHO)  ismételt ajánlásainak megfelelően  összeállítottam a szexuális egészség alapvető tananyagát. Ez egy globális project,  amely hat önálló, de egymást kiegészítő kurzusból áll, s a gyakorlat szempontjából legfontosabb témákat tárgyalja.

Az ilyen  e-learning  kurzusok előnyei:

 

1. Bárki számára  szabadon hozzáférhetők.

2. Mindenféle technikai trükkök alkalmazása nélkül készültek, s nem igényelnek olxan speciális eljárásokat, mint a JavaScript, vagy a Flash. Igy még az igen régi egy egyszerő  személyi számítógépekkel is elérhetők.

3. A kurzusok nem igényelnek semmilyen előkészületet  az oktatók, vagy a hallgatók részéről. Sőt, olyan fogalmazásban készültek, hogy a legalább középiskolai szintűek anélkül taníthassák és tanulhassák, hogy előzetes  szakismereteik lennének.

4. A kurzusokat könnyen lehet felhasználni az osztályban. Az oktató egyszeráen kivetítheti a kurzust egí széles felületre. A teljes anyag így  lépésről lépésre, egyszerű klikkeléssel  tanítható.

5. De ugyanilyen könnyű  az otthoni használata is.  A tanulók  lépésről lépésre, tetszés szerinti ütemben folytathatják a tanulást, amíg azt nem érzik, hogy le tudnak vizsgázni belőle.

 

 

A  kurzusok együttesen alapvető ismeretek nyújtanak az emberi szexualitásról.  Azok a tanulók, akik jól elsajátították ezeket az ismereteket,  feltehetőleg megérdemenek eg bizonyítványt vagy diplomat. Ha egy felsőfokú oktatási intézmény  jóváhagyná és alkalmazná, ez a tananyag  BA, sőt,  MA  végzettséget is eredményezhetne.

Kérjük azonban megjegyezni:  nem kívánok válaszokat adni az ellenőrző kérdésekre, s nem tudom biztosítani  bármelyik kurzus sikeres elvégzését. Ez  az emberi szexualitás programjait oktató intézmények privilégiuma. Jelenleg  világszerte néhány tucat ilyen program létezik.  (Ennek részleteiről olvashat  itt.)  Ezek az akadémikus prigramok  használhatják az adott kurzusokat, vagy kiegészíthetik azokat saját anyagukkal. Használhatják azokat egyetemi hallgatóknál vagy egyetemet végzetteknél is, sikeres elvégzésükért pedig  adhatnak  oklevelet, diplomat, vagy tudományos fokozatot. 

 

A “szexuális  egészség”, mint fő, vagy kiegészítő szak.

A “szexuális egészség”  tanulható fő tárgyként (saját jogán), vagy mellékszakként, az oktatási intézménytől függően.  Ám a WHO  Ajánlása szerint  “az emberi szexualitást  önálló tudománnyá kell fejleszteni az egészségügyi szakképzésben és oktatásban..” (Ennek részleteiről, klikkeljen ide.)  Mint mellékszak, hozzáadható a pedagógia, pszichológia, büntetőjog, szociológia, szociális munka, ápolóképzés vagy közegészségügy különböző, meglévő tananyagához, hogy cask néhányat említsünk.  Valamilyen formában hasznos kiegészítője lehet az orvosképzés  bizonyos szakterületeinek is.

Továbbképzés 

A  kurzusok nyilván alkalmasak a továbbképzés különböző formáiban is, különösen  a házassági és családi tanácsadók, a klinikai pszichológusok, a szociális munkások, az egészségügyiek, az oktatók,  a különböző egyházi segítők kiegészítő képzésére is.  Az oktatás helyet kaphat az egyetemen illetve főiskolán, egy oktatási központban, vagy levezethető elektronikus uton is, nemzeti, vagy épp nemzetközi szinten.  Egyes ügynökségek és szervezetek hasznosnak találták a kurzusok – sőt, az egész  website – CD-re vagy DVD-re másolását és szétosztását azon oktatók és tanulók között, akik nem rendelkeznek internet hozzáféréssel.  Ez különösen a fejlődő országokban tűnt sikeresnek.

Távoktatás

Azok a főiskolák, egyetemek vagy szervezetek, amelyek távoktatási célra kívánják alkalmazni kurzusaimat, hozzáadhatják saját, interaktiv elemeiket.  Ez természetesen egy kezdeti beruházást igényel részükről.  Ám ez a beruházás rendkívüli haszonnal járhat.  Ugyanis igen előnyös azoknak a hallgatóknak, akik olyan országban élnek, ahol hiányoznak a szükséges tanulási feltételek.  Ha pedig a kurzusok interaktívvá válnak a wilághálón,  akkor a hallgatók jelentkezhetnek, befizethetik a tandíjat, kapcsolatba léphetnek a fakultással és a társaikkal, feladatokat vállalhatnak. vizsgázhatnak  stb.  Épp ezért, minden olyan program, amelyt sok külföldi hallgató igénybe vehet, pénzügyileg  bevételt jelent.  A kurzusok különösen hasznosak lehetnek az egészségügyiek és a szexuálpedagógusok képzésében.  Ez az egyik oka annak is, hogy miért közlöm a kurzusokat több nyelven.  Weblapomnak jelenleg több mint napi  7000 intenziv olvasója van  (vagyis olyan “látogatók”, akik legalább 30 percig maradnak).  Ha ezeknek cask 0,1%-a jelentkezik egy távoktató programra, ez akkor is 7 jelentkezőt jelent naponta.  Tehát azáltal, hogy világszerte a potenciális hallgatók tömegeit vonzza, szabadon hozzáférhető tananyagom jelentős bevételt biztosíthat a felsőoktatási intézményeknek és szakmai szervezeteknek.                                                      

A jelen  tanmenet                                                                 

 Ez a tananyag nem más szerzőktől összeszedett szövegek gyűjteménye, hanem eredeti munka.  Vagyis “egy kézből való” és egységes szerkezetű. Gyakorlatilag nemcsak a szövegeket írtam meg, hanem – a webtervezőmmel együtt – a legtöbb illusztrációt is én alkottam.  Azonkívül felhasználtam a saját tankönyvem és a személyes, történelmi gyüjteményem képeit  Néhány illusztráció állami ügynökségektől származik;  néhány pedig más, nyilvános forrásból, vagy kollégáktól.  A kurusok szerkezete egészen egyszerű, s minden használó gyorsan felismerheti.  A tanmenet az alapvető ismeretekre koncentrál, közben azonban igyekszik az emberi szexualitásnak nemcsak a biológiai, hanem a pszicho-szociális vonatkozásait is megismertetni.  A kurzusok ezáltal többet nyújtanak, mint a legtöbb tankönyv.  Még amikor kifejezetten anatómiai, fiziológiai vagy orvosi témákat tárgyalok, akkor is igyekszem megmutatni azok szociális, kulturtörténeti vagy etnológiai hátterét.  Megpróbáltam megmutatni, hogy a társadalmi és tudományos haladás nem egyszerűen “megtörténik”, hanem különleges egyének kollektiv munkája, akik megérdemlik, hogy emlékezzünk rájuk.  Lehetőség szerint az arcképükkel és roved életrajzi jegyzetekkel mutattam be őket.  Minthogy több mint 30 évig  különböző amerikai és európai egyetemeken tanítottam szexológiát,  a legtöbb modern szerzőt  személyesen ismerem (vagy ismertem)  és sokukkal összebarátkoztam. Közülük többen már nem élnek.. 

 Arra törekedtem, hogy mindent egyszerűen, de pontosan és tárgyilagosan írjak le, s kerüljem az előítéletes, illogikus, félrevezető, vagy más okból alkalmatlan tudományos és szakkifejezéseket.  Ezen a téren kurzusaim különböznak a legtöbb, hagyományos szövegtől. Maga a tartalom azonban nem teljesen más és kifejezi a korszerű, szakmai konszenzust. Ebben az értelemben az egész tananyag határozottan  “mainstream”  project;  olyan tényeket képvisel, amelyekben ma a szexológusok túlnyomó többsége egyetért.  Az ellentmondásosan megítélt témák esetén  igyekeztem semlegesen állást foglalni, bemutattam a tárgy mindkét oldalát.  Vagyis nem részesítettem előnyben a saját preferenciáimat, hanem igyekeztem megadni az olvasók által igényelt információkat.  Elvből nem hivatkoztam jól ismert tényekre, ismerős idézetekre és más, standard szövegekre, amelyek könnyen megtalálhatók  és ellenőrithetők az interneten, a keresők segítségével.  A lábjegyzetek pedáns tömkelege feleslegesen telezsúfolta volna  a képernyőt.  Szerencsére  a weblapom elég tágas és sok, további olvasmányt tartalmaz.  Igy a kurzusokon belül számos link vezet közvetlenül az online könyvtáram könyveihez és tanulmányaihoz.  Ez nagy előnyt jelent  az olyan országokban, ahol hiányosak a szükséges, könyvtári források.  Ha a hallgatók megkeresnek minden linket és elolvasnak minden szöveget a kiegészítő irodalomból,  akkor sokkal átfogóbb oktatásban lehet részük, mint amennyire számítottak.                                                                                                                              

További fordítások  szükségessége

Online könyvtáramnak néhány könyve és dolgozata  kivételével  az egész weblapom lényegében a saját művem.  Igy a szexuális egészség tananyaga is kezdettől fogva  a saját projektem.  Az internetre vitelt mindig a saját zsebembők fizettem, bár az évek során  előfordult, hogy néhány adomány érkezett, amelyeket köszönettel fogadtam.  A fordítások különböző országok lelkes kollégáinak művei voltak, akik velem együtt szükségesnek tartották a szabad hozzáférést a tudományos ismeretekhez.  Sohasem volt pénzem arra, hogy munkájukat megfizessem.  Néhányan egyetemi elismerést adtak  hallgatóiknak a kurzusok  kisebb-nagyobb részeinek lefordításáért.  Ám meg kell jegyezni, hogy néhány fordítás nagyon lassan készül. Ez indokolja ezt a felhívást.  Ha bárkinek felkészültsége és érdeklődése lehetővé teszi, hogy további, ingyenes fordításokat ajánljon, örömmel hívom, hogy lépjen kapcsolatba velem.  Szívesen fogadok adományokat is,  amelyek lehetővé tennék, hogy fizessek más nyelvekre történő, új fordításokért                                                                                                         

A  tananyag  kibővítése  

Bár a jelenlegi tananyag biztosítja az alapismereteket, ki lehetne és kellene bővíteni az emberi szexualitás teljesebb megértése érdekében.  Például igen hasznos lenne  az alábbi kurzusokkal kiegészíteni:                                                                                                     

- Gender: A nők és a férfiak pszichoszociális szerepei.                                                            

- Szexuális  orientáció.                                                                                                                        

– A  házasság és a család.                                                                                                                        

– Szexuális  konformitás  és  szexuális  deviancia         

Sajnálom, hogy ez idő szerint nem tudok kurzusokat biztosítani ezekről a fontos témákról. Most csak felhívhatom az érdeklődő olvasók figyelmét a tankönyem fontos fejezeteire.  Egy másik, nagyon informativ kurzus lenne a szexológia történetéről szóló.  Itt ismét utalnom kell a weblapom megfelelő részeire.  Remélhetőle előbb-utóbb megkapom a szükséges támogatást  a még hiányzó kurzusok megírásához is.

Pillanatnyilag azonban, miután évekig magam finanszíroztam ezt az online tananyagot, nem tudom tovább fizetbi a kiegészítéseket.  Bármennyire is nehezemre esik, be kell látnom, hogy nem írhatok több internetes kurzust, amíg hiányoznak a szükséges pénzügyi alapok, amelyeket eddig nem sikerült biztosítanom. 

 

Kitekintés

Meggyőződésem, hogy hosszabb távon nem lehet a tudományos információkat  a fizető ügyfelekre korlátozni.  Végül is mindez szabadon hozzáférhetővé válik az interneten,  vagy más. elektronikus medium révén. Csupán két kivétel marad:  1. A kormányok által megrendelt kutatás és 2. a magánvállalatok kutatómunkája,  amit üzleti célból titokban tartanak.  A kormányok mindig védik titkaikat a külföldi kémektől, épp úgy, ahogy a vállalatok igyekeznek megelőzni az ipari kémkedést.

Ám egyetlen ilyen kategóriába sem esik a közpénzből támogatott, tudományos kutatás, amit az egyetemeken folytatnak. At ilyen kutatás mindig nyomtatott formában jelent meg, de az új, elektronikus médiumok  kitágították a hatókörét  és meggyorsították a terjesztését.  Megváltoztatták a gazdasági alapelveket is,  amennyiben a nyilvános kutatás eredményeit minden érdeklődő számára  szabadon elérhetővé tették.  Mégis úgy tűnik, hogy mindeddig kevés egyetemi intézmény értette meg az elektronikus forradalom  következményeit.  Legtöbbjük továbbra is a saját, fizető hallgatóira korlátozza az információadást.  Csakhogy ugyanezek a hallgatók egyre inkább találhatnak hasonló vagy éppen azonos információkat ingyenesen az interneten, gyakran frissített formában.  Ugyanez figyelhető meg  a tudományos folyóiratok kiadóival kapcsolatban.  Közülük többen úgy érzik, hogy a gazdasági alap kicsúszik a lábuk alól.  Ezért ragaszkodnak az általuk közölt cikkek copyright-jához és megpróbálják azok elérhetőségét a megrendelőikre, vagy az előre fizető online olvasókra korlátozni.  Nyilvánvaló, hogy nem ez az érdeke a szerzőiknek, akik sem honoráriumot, sem jogdíjat nem kapnak, viszont örülnének több olvasónak.  Előfordulhat, hogy a meg nem fizetett szerzők végül is rájönnek: ez a helyzet szükségtelen akadálya az eszmék szabad cseréjének.  Minthogy sok ilyen folyúirat tudományos szervezetek hivatalos kiadványa,s jórészt a tagdíjakból finanszírozzák azokat,  a tagok egyszer rájöhetnek, hogy kikapcsolhatják a “közvetítőket”, és sokkal több olvasót érnek el, ha közvetlenül az interneten publikálják ingyen olvasható számaikat.   

 Meggyőződésem, hogy a “szabad hozzáférés” iránt még meglévő ellenállás végül értelmetlennek bizonyul. Sőt, hála a hatalmas szponzoroknak, a világ néhány legjobb egyeteme (pl. Harvard, MIT)  máris rengeteg, értékes információt nyújt ingyenesen az olvasóknak. Hasonlóképpen egyre több, ingyenes online folyóirat közöl komoly, “peer-reviewed” tudományos cikkeket.  A felsőoktatás világszerte egyre növekvő igénye és annak növekvő költsége folytán az általános trend egészen nyilvánvaló. A könyvtáraknak  nem lesz pénzük arra, hogy minden új könyvet és folyóiratot megrendeljenek.  Az elektronikus folyóiratok sem lesznek képesek  az olvasók helyett fizetni.  Végül is, ha egy szöveg hozzáférhető az interneten,  akkor azt könnyen lemásolják a “felhatalmazott” olvasók,  aztán szétküldik barátaiknak és kollégáiknak, azok pedig megtehetik ugyanezt.  A sokszorosításnak ezt a módját aligha lehet megelőzni.  Ez azt jelenti, hogy a tudományos cikkek vagy ingyenesek lesznek az interneten, vagy nem lesz olvasójuk.                                                                                                                                           

A fontos tudósok és tanárok már emiatt is ragaszkodni fognak ahhoz, hogy műveik ingyen legyenek olvashatók az interneten.  Ugyanezért a professzorok nem tudnak majd standard előadásokat tartani a zsúfolt termekben,  ha kollégáik más városban vagy országban ugyanazt a tartalmat ingyenesen hozzáférhetővé teszik az interneten.  A növekvő online versengés miatt magam sem látok nagy jövőt a hagyomáynos tankönyveknek.  Vagyis idővel az egyetemi és akadémiai szerzőknek nem lesz más választásuk,  minthogy minden kutatásukat ingyenesen hozzáférhetővé tegyék, a publikálás finanszírozására pedig más módokat keressenek.

Mindezek részét képezik azoknak a változásoknak, amiket  az oktatás és tanulás globalizálódása magával hozhat, de ennek részletesebb kifejtésére itt nincs hely.  Itt csupán megjegyzem, hogy az egész weblapom egy kísérlet az elkerülhetetlen jövő előrejelzésére és megkönnyítésére.  A szexuális egészségnevelésben érdekeltek számára azt is demonstrálni kívánom, hogy nem kell újra feltalálni a kereket.  Az említett  WHO  Jelentések  világos akció-terveket tartalmaznak.  Megállapítják, hogy kinek, kitől, mit kell tanulnia, és részletesen vázolják a szükséges kurzusokat.  Jómagam egyszerűen követtem ezt az útmutatást.

Most már az e területen dolgozókon múlik, hasznosítják-e ajánlatomat.  Minden egyetemnek, szakmai társulásnak, nemzeti vagy nemzetközi  képviseletnek, valamint civil szervezetnek felajánlom kurzusaim teljes körű használatát.  Viszonzásul cask némi visszajelzést és elismerést kérek. Ha elfogadták, szívesen vennék egyértelmű jóváhagyást vagy hivatalos támogatást, ami elősegíthetné  e project folytatását és továbbfejlesztését.

 2007 március

 

Erwin J. Haeberle

haeberlee@web.de

 

 

 

 

Magnus Hirschfeld Szexológiai Archivum

 

Nemiség:  szervek és funkciók

(Prof. E.J. Haeberle  1. e-learning kurzusa alapján)

 

                        Tartalom  

 

        I. A  nem   meghatározásának tényezői

Mit jelent a nem?

1.      Kromoszomális nem

2.      Gonadális  nem

3.      Hormonális  nem

4.      A  belső  nemiszervek

5.      A  külső  nemiszervek

6.      A  tanult  nem

7.      A  szexuális identifikáció

 

        II.     Az  emberi  szexualitás  alapvető  komponensei

A  nemiség  első  alapkomponense  (Szexus)

A nemiség második alapkomponense  (Genus)

A nemiség harmadik alapkomponense  (Szexuális identifikáció)

Szexuális sokféleség

A nemi ismertetőjegyek praktikus felosztása

A kromoszómák szerepe

      Problematikus fejlemények

A  hormonok szerepe

      Problematikus fejlemények

      Interszexualitás

 

        III.  A  férfi és női  nemi szervek  szerkezete és funkciói

Mit jelent a „nemi szervek” kifejezés?

1.      A  női  nemi szervek

Külső  nemi szervek

Belső nemi szervek

Hasonló struktúrák a férfi és női nemi szervekben

A  menstruációs  ciklus

A  menopauza

A  női  mellek

2.      Férfi  nemi szervek

 Külső nemi szervek

 Belső nemi szervek

A női és férfi nemi szervek homológ strukturái

 

IV.               A  szexuális  reagálás

Ingerlés  és  reagálás

Érintés: Erogén  zónák

Pszichoszociális kondicionálás

A reagálás  négy  szakasza

A.      Moll,  W. Reich,  W.H. Masters és V. Johnson

A  nő szexuális  reagálása

  A reakcióciklus: megfigyelt lefolyás, normák nélkül

1.      Izgalmi fázis

2.      Platófázis

3.      Orgazmusfázis

4.      Elernyedési fázis

Idősebb  nők  szexuális reagálása

A férfi szexuális reagálása

1.      Izgalmi fázis

2.      Platófázis

3.      Orgazmusfázis

4.      Elernyedési fázis

Idősebb férfiak  szexuális reagálása

     Ellenőrző kérdések

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

  1. A nem meghatározásának alapvető tényezői

 

 Mit  jelent  a „nem”?

Biologiai szimbólumok a nőies és  a    férfias számára

Balra:  a női  (Vénusz?     Kézitükör? Hüvelybemenet?)

Jobbra:  a férfi  (Mars?  Nyíl és ijj?  Pénisz  és   herék?)

 

A „nem” szó  eredetileg   valaminek a fajtáját, féleségét  jelenti, vagyis  csak azt, hogy két fajta ember van:  a    és a férfi. A latin „Sexus” (secare: szétvágni, szakítani)  ugyanazt jelenti. Arra utal, hogy az emberiség kétféle csoportra válik szét – egy  nőire és egy férfire.  Igy mindenki  vagy az egyik, vagy a másik csoportba tartozik, tehát vagy férfi, vagy nőnemű. Alaposabban vizsgálva kiderül, hogy a helyzet nem ilyen egyszerü, ugyanis néha igen nehéz megállapítani, hogy egy ember nő, vagy férfi.

 

     Hogyan állapítható meg, hogy egy ember férfi, vagy  nő?

A pontos nem-meghatározás érdekében alapjában hét tényezőt kell megkülönböztetnünk. (Minden ilyen tényezőnél  a  szabályos  esetek mellett  kivételek is adódhatnak:) :

 

1. A kromoszomális nem

2. A gonadális  nem

3. A  hormonális  nem

4. A  belső  nemi szervek

5. A  külső  nemi szervek

6. A  tanult  nem

7. A  szexuális  identifikáció

 

1.    Kromoszomális  nem

Tipikus eset:

A  női test  sejtjei  többek közt két X–kromoszómát (XX)  tartalmaznak.

A férfi test  sejtjei többek közt egy X  és egy Y kromoszómát (XY) tartalmaznak.

Különleges esetek:

Néha előfordulnak problematikus szabálytalanságok, például olyan kombinációk, mint az XXY, az XYY vagy XXX.  Az így született emberek testi fejlődése problematikus, vagy meddővé válnak.

 -

2 .A  gonadális  nem

Tipikus eset:

A női testben  vannak  petefészkek  (női gonádok, vagyis nemi mirigyek)

A férfi testben vannak  herék  (férfi gonádok)

Különleges esetek:

Néha ugyanabban a testben  a petefészkek és  a herék szövetei is megtalálhatók.

 

3.      A  hormonális  nem

 Tipikus eset:

A gonádok által  termelt  ’férfi’ és ’női’ hormonok  fontos szerepet játszanak a jellegzetesen  férfi, ill. női  testi fejlődésben, éspedig különösen a születés előtt és a pubertásban, de  a későbbi élet során is.

Különleges esetek:

A  férfi és női nemi hormonok csökkent vagy túlzott mennyisége  döntő hatást gyakorolhat  a  férfias vagy nőies testi működésekre, és szabálytalan képződményekhez vezethet.

 

4.      A  belső  nemi szervek

 Tipikus eset:

A női testben vannak  petevezetékek,  egy méh  (lat.  uterus) és  egy hüvely (lat. vagina)

A férfi testben  vannak ondóvezetékek, ondóhólyagok  és egy  prosztata  stb.

 Különleges esetek:

Néha  ezek  a  szervek  fejletlenek, vagy  hiányzanak.

 

5.      A  külső  nemi szervek

Tipikus eset:

A  női  testnek  van egy  csiklója, nagy (külső)  és  kis (belső) szeméremajkai  stb.

A férfi test rendelkezik  hímvesszővel  (pénisz) és  egy  herezacskóval.

Különleges esetek:

Ezek a szervek néha szabálytalanul fejlődnek, csökevényesek, vagy  hiányoznak.

 

6.       A tanult nem

Tipikus eset:

Egy női testtel született gyermeket általában lányként  nevelnek.

Egy férfi  testtel született gyermeket általában  fiúként  nevelnek.

Különleges esetek:

Lehetséges és néha előfordul, hogy  olyan gyermekeket, akik testileg egyértelműen nők, ill. férfiak, mégis  a  másik  neműek  szerepére  nevelik.

 

7.       A  szexuális  identifikáció

Tipikus eset:

Egy  nőnek született gyermek, akit lányként nevelnek, általában maga is nőnek tartja nagát.

Egy férfinek született gyermek, akit fiúként nevelnek, általában maga is  férfinek  tartja  magát.

Különleges esetek:

Előfordul, hogy  nőnek született és lányként nevelt gyermekek  önmagukat mégis fiúnak érzik és férfiként azonosítják, s hasonlóképpen előfordulhat, hogy fiúk  lánynak, nőnek érzik magukat.

 

 

       II. Az emberi szexualitás alapvető  komponensei

 

A nemek meghatározásának  7  tényezője  szokásos formáival és  lehetséges kivételeivel együtt  független egymástól. Igy adott esetben sokféle kombináció lehetséges.  Az embernél tehát a nem  komplex képződmény, amelynek  biológiai, pszichológiai és  szociális összetevői  vannak. Mindenekelőtt azonban  két  alapvető szempontot  különböztethetünk meg:

       a  testi  nemet  és

-          a  nemi  szerepet.

Ehhez társul egy harmadik szempont:

 -  a  szexuális  orientáció.

 

         A nemiség első alapkomponense

 

Az  első  öt  tényezőt:

              1  Kromoszomális nem

2  Gonadális nem

3.  Hormonális nem

4.  A  belső  nemi szervek

5.  A külső  nemi  szervek

  mint első  alapkomponenst, a  testi nem  fogalmával  foglalhatjuk össze.

(Ezt az ötös  csoportot  szexusnak = biológiai  nemnek  is  nevezhetjük.)

 

         A  nemiség  második  alapvető  komponense

 

A  6. és 7.  tényezőt: a  tanult  nemet  és a szexuális  identifikációt

a  nemi szerep  fogalmával, mint további  alapvető  szemponttal  foglalhatjuk össze.

(Ezt a kettős  csoportot összességében  genusznak (angolul:  Gender) = pszichoszociális nemnek is nevezhetjük.)  A 6. tényező  (tanult nem)  azt a szerepet jelöli, amely kifelé megnyilvánul, a 7. tényező (szexuális identifikáció) pedig ennek belső átélését.

 

          A  nemiség  harmadik  alapvető  komponense

 

A nemiségnek van még egy harmadik alapvető  komponense, éspedig az egyén  szexuális érdeklődése  a  női  vagy  a  férfi  test  iránt.  Ezt ma többnyire  a  szexuális  orientáció  fogalmával  jelölik.

 

    Fokozati  különbségek:

A  nemiség, a  szexualitás  mindhárom alapvető  komponense, tehát

          1.  a  testi  nem,

2  a  nemi  szerep  és

3  a  szexuális  orientáció

f o k o z a t i  k ü l ö n b s é g e k e t   jelöl, ezért  semmi esetre sem kell  vagy—vagy  alapon  megítélni. Ezt  legjobban  egy  áttekintéssel  szemléltethetjük:

 

A  testi  nem  (szexus)

A  testi  nemet mint az egyén testének  nőies  vagy  férfias  jellegét  határozhatjuk meg.  Ez  öt  testi  kritérium  alapján  történik: a  kromoszomális, a gonadális, a hormonális  nem, a belső és a külső  nemi szervek. Az  egyének  olyan mértékben  nők vagy  férfiak, amennyiben  a  nőiesség vagy férfiasság testi kritériumait  birtokolják.

A  legtöbb ember  mind az öt  kritérium  szerint egyértelműen  nőies  vagy  férfias.

Egy  kisebbséget  azonban  nem  lehet egyértelműen besorolni.  Testük ugyanis mind nőies, mind férfias jegyekkel rendelkezik. (Interszexualitás)

 

      Gender és  nemi szerep  (genusz)

A  nemi szerepet,  mint  az  egyén  nőies  vagy  férfias jellegét  határozzák  meg.  Ez bizonyos  pszichoszociális  tulajdonságok  alapján jön létre, amelyeket az egyik nemnél fejlesztenek, a másiknál viszont elnyomnak.

Az  egyének olyan  mértékben  femininek vagy maszkulinok, amennyiben a nemi szerepükkel  összhangban vannak.

A legtöbben  vállalják a testi nemüknek megfelelő nemi szerepet. Egy kisebség nemi szerepviselkedése azonban  részben ellentétes a saját  testi nemével  (transzvesztizmus), egy  még csekélyebb kisebbségnél pedig teljes  szerepcsere  figyelhető meg  (transszexualizmus).

 

       A  szexuális  orientáció

A  szexuális  orientációt  mint a heteroszexuális vagy homoszexuális beállítottságot határozhatjuk meg,  a  szexuális  partnerválasztás  alapján.

Az  egyén  olyan mértékben  heteroszexuális vagy homoszexuális,  amennyire erotikusan a másnemű, vagy azonos nemű partnerekhez vonzódik.

A  legtöbben  kifejezetten előnyben  részesítik a másnemű  partnereket  (heteroszexualitás). Egy kisebbség azonban mindkét nemhez vonzódik  (biszexualitás),  egy jóval csekélyebb kisebbség viszont  főleg  (vagy kizárólag) azonos nemű partnerekhez vonzódik (homoszexualitás).

 

       Variációk

Ha az emberi szexualitás három alapvető komponensét közelebbről vizsgáljuk, azt látjuk:

Az utolsóként említett kisebbségek vagy kivételek lehetséges variációi és számaránya  1 – 3-ig növekszik:

Legcsekélyebb a  testi  nemnél

(az interszexuálisok kevesen vannak),

nagyobb a nemi szerepeknél

(viszonylag több a transzvesztita és  transszexuális)  és

legnagyobb  a  szexuális  orientációnál

(legtöbb a biszexuális és homoszexuális).

 

Még valami különösen fontos. A nem-meghatározás  hét tényezője itt is érvényes:

         A szexualitás három alapkomponense  mindig fokozati különbségeket is jelöl.

A szexualitás három alapkomponense  ezenkívül elvileg független egymástól.

Igy minden elképzelhető kombináció előfordulhat. Vannak például  nőies, feminin, heteroszexuális egyének (az un. tipikus nők), de vannak nőies, feminin, homoszexuális  egyének  és nőies, maszkulin, heteroszexuális egyének, vagy  férfias, feminin, heteroszexuális egyének  és  férfias, maszkulin, homoszexuális egyének is  stb., vagyis minden lehetséges kombináció.

 

     Példák:

 

Férfias – maszkulin – heteroszexuális

Egy férfinek született egyén  általában elfogadja a maszkulin nemi szerepet  és heteroszexuális  beállítottságot alakít ki. Az ilyen egyén aztán megfelel a „tipikus férfi”-ről kialakított elképzelésünknek.

Férfias – maszkulin – homoszexuális

Egy férfinek született egyén, aki maszkulin nemi szerepet fogadott el,  homoszexuális beállítottságot is kialakíthat.

Az ilyen egyén feltehetőleg  semmiben sem különbözik más, „tipikus”  férfiaktól, kivéve a szexuális partnerválasztást.

Férfi  -  feminin  - heteroszexuális

Egy férfinak született egyén feminin nemi szerepet is felvehet. Extrém esetben egy ilyen egyén sok mindent megpróbálhat  (beleértve a  „nem-átalakító  műtétet”), hogy testét a feminin énképével összhangba hozza.

Ha az ilyen egyén erotikusan férfiakhoz vonzódna,  akkor őt heteroszexuálisként kellene kezelnünk.

Férfi  -  feminin  - homoszexuális

Egy férfinak született egyén extrém esetben  feminin nemi szerepet is felvehet, és mindent megpróbálhat, hogy testét  a feminin énképével összhangba hozza.

Ha aztán ez az egyén erotikusan a nőkhöz vonzódik, akkor szexuális beállítottságát  homoszexuálisnak nevezhetjük.

 

 

      Szexuális  sokféleség

A  három alapkomponens kölcsönhatásában alakul ki mindenkinél az élete folyamán  az  egyéni  szexualitás.

Igy alakul ki a sajátosan egyéni szexuális érdeklődés és  kedvtelések, amelyek azonban nem feltétlenül maradnak mindig egyformák. Sőt, eléggé meg is változhatnak, néha spontán módon, de különféle negativ vagy pozitiv élmények, vagy terápia révén is. Másrészt a szexualitás bizonyos elemei  változatlannak bizonyulhatnak, igy például  a  kromoszomális nem,  a  szexuális identifikáció, vagy a szexuális beállítottság.

 

     Az egyén  szexuális  profilja

Az itt vázolt sokféleségből és  változandóságból adódik pozitiv és negativ értelemben az emberi szexualitás  sajátossága, ugyanis az állatoknál, még a fejlettebb emlősöknél is, ez sokkal kevésbé figyelhető meg, vagy teljesen hiányzik.  Ez teszi lehetővé  minden egyén  csak rá jellemző, egészen egyéni szexuális profilját.

 

      Az  ember:  bio-pszicho-szociális lény

Az  emberi szexualitás  többdimenziós, széles spektruma igen nehézzé, ha ugyan nem lehetetlenné teszi, hogy pontos határt húzzunk az öröklött adottságok  (biológiai nem)  és a szerzett tulajdonságok  (pszichoszociális nem)  közé. Bizonyos, hogy mind a természetnek, mind a kultúrának része van benne,  s ugyanilyen biztos, hogy  itt  csak a természet-  és  társadalomtudományok együttműködése vezethet  mélyebb megértéshez. Erre törekszik a szexologia, mint lényegében interdiszciplináris tudomány,  amely  az  embert, mint  bio-pszicho-szociális lényt  tanulmányozza.

 

    A nemi ismertetőjegyek  praktikus  felosztása

A köznapi gyakorlat  számára, erős  leegyszerűsítéssel a nemi ismertetőjegyek  három fajtáját különböztethetjük meg:

 

1.      Elsődleges nemi jegyek

 Ennek elsődleges  jellemzői  a  külső  nemi szervek. Ezek a születéstől kezdve megvannak és általában jól felismerhetőek és megkülönböztethetőek (az interszexuális variánsok ritka kivételével). Az újszülött nemét tehát általában az elsődleges nemi jegyek alapján  határozzák meg.

2. A másodlagos nemi jegyek a pubertás során alakulnak ki, s erősítik a férfi és nő közötti testi különbségeket  (pl. mellek a nőnél, szakáll a férfinél).

3. Harmadlagos nemi jegyek a pszichoszociális tulajdonságok, amelyeket az egyik nemnél erősítenek, a másiknál pedig elnyomnak (pl.  kedvesség a nőnél, harciasság a férfinél).  A nemek kulturálisan elvárt különbsége általában a ruházat és hajviselet különbözőségében is megnyilvánul.

Az elsődleges és másodlagos nemi jegyek az egyén női vagy férfi  voltát jelölik (vagyis a nemére jellemző testi sajátosságát) jelölik, a harmadlagos jegyek pedig  nőiességét vagy férfiasságát  (vagyis a nemére jellemző  pszichoszociális  sajátosságát).  Az elsődleges és másodlagos nemi jegyek  biológiailag meghatározottak. A harmadlagos jegyeknek is van biológiai alapjuk, de túlnyomórészt kulturálisan meghatározottak.

 

 

     A kromoszómák szerepe

A nő és a férfi szexuális fejlődését messzemenően meghatározzák a kromoszómák és a hormonok.

A következő részek pontosabban leírják a kromoszómák hatásait.

 

     Mik a kromoszómák?

 

Minden emberi test sejtekből áll, s e sejtek mindegyike  46  kromoszómát  tartalmaz (görögül chroma= szín,  soma= test). Ezek erősen színezhető, hurokalakú  részei a sejtmagnak, amelyek az öröklés anyagát hordozzák és  döntő tényezői a nem meghatározásának is.

 

 

 

 

 

Mennyiben határozzák meg  a  nemet?

 

Az emberi test sejtjei két nem-meghatározó és 44 egyéb kromoszómát tartalmaznak. A női testben  két X-kromoszóma  ( XX+44), a férfi testben pedig egy X és egy Y kromoszóma ( XY+44) található.  Ám amíg egy petesejt a megtermékenyítésre éretté válik, elveszti kromoszómáinak felét  (igy csak X+22 marad), s ugyanígy elveszti érése folyamán a spermium is kromoszómáinak felét  (igy csak  X+22, vagy Y+22 marad). Tehát  a megtermékenyítésnél  a  két félből újonnan keletkező sejt  vagy XX+44, vagy XY+44 kromoszómából állhat. Növekedését ennek megfelelően vagy egy női, vagy egy férfi egyed irányában kezdi, bár embrióként külsőleg még nem különböztethetők meg.

 

      Hogyan határozzák meg a nemet?

 

 Ha az új sejtbe két X-kromoszóma kerül, akkor az embriónak petefészkei képződnek. Ha egy X  és egy Y kromoszóma kerül, akkor az eleinte  differenciálatlan  nemi mirigyekből  herék képződnek. A herék aztán a tesztoszteron nevű hormont termelik, amely tovább erősíti a  férfias vonásokat.

 

       A  kromoszómák szerepe: elsődlegesen nőies – másodlagosan férfias

A tesztoszteron termelés nélkül az embrio  ’automatikusan’  nőies jelleget kap. Más szóval: a női nem az elsődleges, vagyis első és alapvető.  Fejlődéstörténetileg is idősebb. A férfinem csak a megfelelő hormonok hatásának következtében  alakul ki a terhességnek egy adott időszakában.  Mitológikus-költői módon kifejezve:

Éva lett először,  s aztán Ádám, az ő bordájából.

 

 

      Problematikus fejlemények

A kromoszomálisnál éppúgy, mint a hormonális és gonadális nemnél előfordulhatnak különleges esetek, vagyis  szabálytalanságok, vagy  hiányos fejlődés.

 

      Kromoszomális problémák

A kutatás újabban a nemi kromoszómáknál  sokféle lehetséges eltérés talált, amelyek közül itt csak a legfontosabbakat említjük. Többnyire  a  szabályos XX, vagy XY kombinációktól való eltérésről van szó. Ezek a lakosság  kb. 0,5—1%-át érintik.

 

       Lányoknál

.1.   Az un. Turner-szindroma, vagyis, hogy csak egyetlen X-kromoszóma va, a másik hiányzik (X0). Az állapot megnyilvánul  a testi növekedés csökkentségében, a petefészkek hiányos fejlődésében, hiányzó menstruációban és mellfejlődésben, valamint terméketlenségben.  Egy célzott hormonkezelés  legalábbis a testi megnyilvánulásokat  normalizálhatja. Ez a szindroma kb. 3000 élve születettnél található meg.

 

2. A háromszoros X-szindroma  (XXX), vagyis amikor a két szabályos X-kromoszóma  kiegészül egy harmadikkal. Az ilyen lányt külsőleg nem lehet megkülönböztetni  más  nőktől,  de valószinüleg  csökkent fogamzóképességű, s pszichikus problémák is könnyen felléphetnek. A szindroma kb. ezer élve születettnél található meg.

 

      Fiúknál

1. Az un Klinefelter-szindroma, vagyis az XXY kromoszómakombináció (vagy nagyritkán az XXXY). Megnyilvánul a herék sorvadásában, alacsony tesztoszteron-szintben, gyakran mellek képződésében is, aránytalan karokban és lábakban, meddőségben és az értelmi fogyatékosság valószínűségében Ifjúkori célzott tesztoszteronkezeléssel gyakran elérhető a test „férfiasodása”. A szindroma kb. ezer élve szülöttnél fordul elő.

 

2. Az XYY szindroma a nemiszervek hiányos képződésében és csökkent megtermékenyítő képességben nyilvánul meg. Az értelmi fogyatékosság valószínűsége is emelkedik. A szindroma kb. ezer élve születettnél fordul elő.

 

       A hormonok  szerepe

A férfi és a nő szexuális fejlődését a kromoszómák és a hormonok messzemenően meghatározzák

A következő részek pontosítják a hormonok hatásait

 

Mik a hormonok?

 

 


 A hormonok  (görög hormaein= serkenteni)  kémikus jelzőanyagok, amelyek a belső elválasztású (endokrin) mirigyekből  közvetlenül a vérkeringésbe kerülnek  és különböző testi folyamatokat serkentenek. Az emberi szexualitás szempontjából mindenekelőtt a következő mirigyek fontosak: 1. Az agyalapi mirigy (hipofizis), 2. A női, ill. férfi gonádok  (petefészkek, ill. herék)  és  3.  A mellékvesék

.

 

1. Az agyalapi mirigy  csak mintegy  borsónyi méretű. A koponya alján, az agy alatt helyezkedik el, s hormonokat termel, amelyek más mirigyeket stimulálnak, többek közt a gonádokat is, s ezáltal szabályozzák azok petesejt, ill. ondósejt termelését.

       2. A gonádok

A petefészkek termelik többek közt az un. ’női’ hormonokat:  az ösztrogént és a progeszteront.

A herék termelik többek közt az un. ’férfi’ hormont, a tesztoszteront..

      3. A mellékvesék  ugyancsak ezen hormonok egy kis részét termelik.

 

     A hormonok:  hogyan határozzák meg a nemet?

A közbeszédben gyakran megkülönböztetnek  ’női’ és ’férfi’ hormonokat. Ez azonban téves, mert mindkét fajta megtalálható mindkét nemben. Az adott nemre csak a keveredési arányuk jellemző, vagyis a hormonok aránya  a nemeknél  életük különböző fázisaiban eltérő.

 

     A  s z ü l e t é s   e l ö t t

 

1. Elsődleges nemi jegyek:  a terhesség  12. és 17. hete között  válik a főtusz  nő-, vagy férfi neművé, s ennek során alakulnak ki  a megfelelő, elsődleges nemi jegyek. A férfi főtusznál a tesztoszteronszint ilyenkor tizszer magasabb, mint a női főtusznál. Ezt követően visszasüllyed  és a nőivel azonos szinten marad, csak a pubertásban emelkedik meg újra.

 

2. Az agy:  A születés előtti hormonális hatások a férfi és női agy fejlődését is különbözőképpen befolyásolják. Ez többek közt abban nyilvánul meg, hogy a férfiakéval ellentétben a  női agyalapi mirigy megtartja azt a képességét, hogy  havi ciklusokat hozzon létre (menstruáció). Ilyen és egyéb különbségek miatt beszéltek egy ’cerebrális  nemről’,  mint a nem-meghatározás további tényezőjéről. Az eddigi kutatások azonban még nem elegendőek annak eldöntéséhez, hogy ezek a különbségek milyen mértékűek, s hogy a nemi szerepviselkedést és más szociális viselkedést is meghatározzák-e. 

 

     A  p u b e r t á s   s o r á n

 

A pubertás során a tesztoszteronszint a fiúknál kicsit magasabb, mint a lányoknál, s ugyanakkor az ösztrogénszint a lányoknál jelentősen magasabb, mint a fiúknál. Ezek a különböző hormonszint-arányok  hozzájárulnak többek közt a másodlagos nemi jegyek kialakulásához..

 

      Hormonok és  szexuális viselkedés

A köznyelvben néha „nemi hormonokról”  beszélnek, azonban ez is félrevezető.  Igy keletkezik ugyanis az a téves elképzelés, hogy ezek határozzák meg a nemi szerepviselkedést : minél több a nemi hormon, annál  erősebb a szexuális vágy;  s minél kevesebb,  annál gyengébb.  Régebben azt is hitték, hogy ezek befolyásolják  a szexuális orientációt. Mindez azonban nem igaz.  A hormonoknak ugyan van némi hatásuk,  ám ez nem ilyen egyértelmű.

 

     Tesztoszteron:  túl kevés, vagy túl sok?

Felnőtteknél is testi elváltozásokhoz vezethet, ha a hormonokból túl kevés, vagy túl sok van; például  szakállnövekedés a nőknél, mellek növekedése a férfinél. A tesztoszteronhiány esetleg – bár nem feltétlenül – bármelyik nemnél oka lehet a szexuális vágy hiányának. Ezzel szemben a túl magas tesztoszteron-termelés elősegítheti  az agresszivitást és erősítheti a szexuális aktivitást.  A szexuális viselkedés szempontjából azonban fontosabbak a pszichoszociális tényezők.

 

     Túl sok tesztoszteron?

Az erősen megnövekedett, vagy éppen kényszeres szexuális aktivitást általában nem a nagyobb  tesztoszteron-termelődés váltja ki. Hanem itt többnyire meghatározott szexuális szkriptek hatnak az adott szituációban. Példák: váratlan szabadság „a disznó kiengedéséhez”,  kötetlenség egy válás után,  nem remélt alkalom, kényelem a szabadságidő alatt, frusztráció és a tenniakarás vágya, pénzügyi nyomás a prostituciónál  stb. Mindenesetre az ellenkezője is érvényes:  a tesztoszteronszint hirtelen süllyedése  (például bizonyos gyógyszerek miatt) általában gátolja a szexuális aktivitást, függetlenül a külső körülményektől. 

 

       Milyen következményei vannak a kasztrációnak a szexuális viselkedésre?

A kasztráció, vagyis  a  herék  műtéti eltávolítása a pubertás előtt megakadályozza a nemi érést, így a fiúnál nem következik be a  hangváltás, nemi szervei fejletlenek maradnak, s emiatt gyermeknemzésre is képtelen. A felnőtt férfi kasztrációja másként hat: gyermeknemzésre ugyan ő is képtelen, de szexuális képessége, motivációja és teljesítménye nem feltétlenül szűnik meg azonnal. Távlatilag viszont csaknem mindig bekövetkezik egy jelentős korlátozódás, s a másodlagos nemi jegyek visszafejlődnek. A pszichoszociális szinten azonban néhány szexuális szkript tovább működik. Az érintett szexuális beállítottsága nem változik. A kasztráció szükségessé válhat pl. hererák, vagy más betegségek miatt. Ilyen esetekben a negativ következmények (a gyermeknemzési képtelenség kivételével) megfelelő hormonkezeléssel  kivédhetők, vagy csökkenthetők. A kasztrációt a nemi erőszak miatt elítélt szexuális bűnözőknél törvényes büntetésként is alkalmazzák.

Az utóbbi években a szexuális bűnözők műtéti kasztrációját egyre inkább un. kémiai, ill. hormonális kasztrációval helyettesítik. A cyproteronacetáttal  és hasonló szerekkel  történő kezelés révén a gonádok hormontermelése  akadályozható. Az ilyen „kasztráció” természetesen visszafordítható, amennyiben a kezelést abbahagyják.

                                                                                             

        Milyen következményei vannak a menopauzának a szexuális viselkedésre?

 A nőknél kb. az 50 éves kor körül kezdődik a menopauza, vagyis a  havi vérzések  megszűnése. Ez azért történik, mert a petefészkeik fokozatosan megszűntetik a hormontermelést. Mindez azonban nem feltétlenül jelenti  a  női szexuális reagálás legyengülését. Sőt, pszichoszociális okokból ez még erősödhet is, pl. a terhességtől való félelem megszűnése folytán.

                                                                                             

      Problematikus fejlemények

  A kromoszomális és a gonadális nemhez hasonlóan a hormonális nemnél is előfordulhatnak szabálytalanságok.

A szülés előtti ’hibás’ hormonkeverékek is a nemiszervek szabálytalan képződményeit eredményezhetik, igy ott részben női, részben férfi struktúrák  találhatók. Ilyen esetekben interszexualitásról beszélünk.

 

       Interszexualitás

      Példák

Igen ritka esetben  fordul elő petefészek-  és  hereszövet  ugyanabban a testben. De az egyik nem gonádjai és a másik nem külső nemi szervei is előfordulhatnak. Azonkívül  igen ritkán megtörténik, hogy a férfi hormonok iránti, kromoszomálisan meghatározott érzéketlenség a férfi magzatnál a női hormonok túlzott befolyásához vezet. Az eredmény: látszólag női nemi szervek, amelyek belső struktúrája azonban hiányzik. A problematikus esetek variációs szélessége igen nagy.

      Mit tehetünk?

Hogy az ilyen újszülötteket milyen neműként legjobb nevelni, az a körülményektől függ. Egy sor intézkedés kínálkozik, a hormonkezeléstől a kozmetikai sebészeten keresztül  a pszichológiai tanácsadásig és vezetésig. Napjainkban a sebészi beavatkozásokat általában elhalasztják, amíg a gyermek  el nem éri a serdülőkort. Ezt követően  a  fiatal  a tanácsadójával együtt dönthet  a műtéti beavatkozásról.

 

 

III. A  férfi és női nemi szervek szerkezete és funkciói

 

Mit  jelent  a „nemi szervek”  kifejezés?

 

        A kifejezésnek kettős értelme van:

1. Azokat a szerveket jelöli, amelyek  az ember testi nemét döntően meghatározzák. A  nemek közötti legnagyobb, anatómiai különbségeket mutatják. Épp ezért nevezik őket az elsődleges nemi jegyeknek.

2. Ugyanakkor olyan szervek is, amelyek a szexuális reagálásban fontos szerepet játszanak. Mindenesetre  nem kell feledni, hogy  ebben más szervek is közreműködnek. Az emberi szexuális reagálás nem korlátozódik néhány különleges szervre, hanem az egész testet érinti. Ebben az értelemben pl. a  száj, vagy a bőr is „nemi szervek”, hiszen ezek is fogadják és közvetítik a szexuális ingerlést.

 

      Helytelen szakkifejezések

A nemi szerveket sok tankönyvben nemzőszerveknek vagy genitáliáknak is nevezik (genitalia latinul= nemző szerv). Az ilyen egyoldalú kifejezések félreértésekhez vezethetnek, mert a tényállást ideológiai okokból leszűkítik. Ugyanis e szervek nemző funkcióját hangsúlyozzák, azok  élvezeti funkciójának mellőzésével. Holott valójában  legtöbbször az örömszerzést  szolgálják, és sokkal ritkábban a nemzést. Ezt már a gyermekek is tudják, akik jóval a nemzőképességük megjelenése előtt szexuális élvezetet, sőt, orgazmust is átélhetnek. De tudják a fiatalok is, akik önkielégítést végeznek, tudják a menopauza utáni nők, és azok a párok, akik fogamzásgátlókat használnak.

 

 

    1.  A  női  nemi szervek

 

 

                                                                              1. Vénuszdomb

2. Nagyajkak

3. Kisajkak

4. A csikló makkja

5. Húgycsőnyílás

6. Húgyhólyag

7. Hüvelynyílás

8. Hüvely (vagina)

9. Méhnyak

10. Méh

11. Petevezeték

12. Petefészek

 

 

 

 

 

 

 

A  női  külső  és belső nemi szervek sematikus ábrázolása

 

 

         Külső nemi szervek

 

A női külső nemi szervek részei:  a Vénuszdomb  (lat. mons Veneris), a (külső)  nagy ajkak  (lat. labia majora), a  (belső)  kis ajkak (lat. labia minora),  a csikló (klitorisz) és  a  hüvelynyilás. Ezeket a szerveket együttesen  gyakran  a  vulva  gyüjtőnévvel is jelölik.

 

      A  vénuszdomb  (mons Veneris)

A vénuszdomb zsírszövetből áll, amely a bőr alatt, közvetlenül a szeméremcsont (os pubis) felett helyezkedik el. Felületét a pubertás során szőr növi be, s ez a vénuszdombot a vulva legfeltünőbb részévé teszi.

       A  nagyajkak  (labia  majora)

A  nagy (külső) ajkak: két vastag, zsírszövetből álló bőrredő, amelyek a vénuszdombról lefelé haladnak  és  a  vulva külső határát képezik. A serdülőkortól ezek is szőrrel fedettek. Minthogy a nagyajkak rendszerint szorosan egymáshoz símulnak, az egész vulvát befedik.

A  kisajkak  (labia minora)

A nagyajkak alatt találhatók. Két vékony bőrredőből állnak, átszőve vérerek és idegvégződések sűrű hálózatával. Épp ezért érintésre igen érzékenyek. A kisajkak felső vége összenőtt, s egy olyan bőrredőt képez, amely a csiklót elfedi. Ezt a bőrredőt a csikló előbőrének (lat. praeputium)  is nevezik.

 A csikló (clitoris)

A csikló  (görögül  kleitoris= kis domb)  a vénuszdomb alatt kezdődik, ott, ahol a kisajkak összenőnek és előbőrt (fitymát) képeznek. Az előbőr alatt látszik a csikló makkja, vagyis  egy rövid, henger alakú szerv, amely két ’lábbal’ nyúlik a test belsejébe. Mindkettő mellett búra alakú , szivacsos szövet található. Köztük van  a szintén barlangos testtel körülvett húgycső. Ezt az egész, duzzasztható barlangos rendszert együttesen csiklónak (klitorisz) nevezhetjük, s hasonlósága a péniszhez  még nyilvánvalóbb.

 

 

        A test belsejében:  a csikló és a barlangos testek

 

 Az élvezet szerve

A csikló tulajdonképpen a nő élvezeti szerve, amely a nemzés szempontjából szükségtelen.

A csikló valójában inkább belső, mint külső szexuális szerv.  Itt csak azért ismertetjük a külső szervek között, mert sajnos, a legtöbb tankönyvben ez igy szokásos.

        Merevedése

A csikló barlangostest rendszere  gyorsan telítődhet vérrel, s ezáltal megnagyobbodik és merevvé válik. Az ezt előidéző vérteltséget  tumeszcenciának (lat. tumescere= növelni)  is nevezik.

       A hüvely- és a húgycső-nyílás

A hüvelynyílás a húgycsőnyílás alatt található, amely a női testnél a nemiszervektől független és csak a húgyhólyag kiürítését szolgálja.  Mindenesetre egyes nőknél az orgazmus során a húgycső melletti, prosztatához hasonló mirigyek váladékának ejakulációjára is sor kerülhet a húgycsőnyíláson keresztül.  Ez utóbbi igen kicsiny, s a csikló és a sokkal nagyobb hüvelynyílás között  található.  Az újszülöttek hüvelynyílását  általában részben elzárja egy vékony bőrréteg, a szűzhártya.

      A szűzhártya

A szűzhártya biológiai funkciója nem ismeretes.  Néhány ókori, sőt, mai kultúrában a szüzhártyának  azonban  valamilyen pszichoszociális jelentőséget tulajdonítanak.

      A  szűzhártya  pszichoszociális jelentősége

Bizonyos hiedelmek szerint a  sértetlen  szűzhártya  a  nő „szűzességét”, vagyis  szexuális tapasztalatlanságát  bizonyítja.  Ezért is hívják többnyire „szűzhártyának”,  ami azonban babona. A szűzhártyán általában több lyuk van, amelyek rugalmasak és lehetővé teszik  egy ujj, vagy akár egy pénisz bevezetését. Másrészt a szűzhártya  számos lánynál könnyen megreped, nemcsak közösülés, hanem tamponhasználat, vagy testi erőfeszités, sport révén is. Néhány esetben a szűzhártya teljesen hiányzik. Azonkivül meggondolandó, hogy a sértetlen szűzhártyájú lányok esetleg már szeretkeztek orálisan, vagy análisan

 

A  szűzhártya különböző  formái

A szűzhártya igen különböző formájú lehet. Néha csaknem teljesen elfedi a hüvelynyílást, máskor több kisebb, vagy egy nagyobb nyílás van rajta. Utóbbi esetben  úgy  tűnhet, mintha szakadt lenne, holott valójában sértetlen.

 

 

Fájdalmas-e a szűzhártya szakadása?

A szüzhártya szakadása kissé kellemetlen lehet, s együtt járhat némi vérzéssel.  Komolyabb fájdalom azonban nem várható. A hüvelynyílás két oldalán, a szűzhártya széle és a kisajkak között találhatók  a Batholin-mirigyek  (amelyek a férfitest Cowper-mirigyeinek felelnek meg). Ezek a mirigyek egy csekély, színtelen sikosító folyadékot választanak ki. A legtöbb sikosító folyadékot azonban közösüléskor maga a  hüvely termeli.

                                                                               

Belső  női  nemi szervek

 

 Belső női nemi szervek:  a két  petefészek  (ováriumok),  a két petevezeték,  a  méh  (uterus)  és  a  hüvely  (vagina).

 

    A  petefészkek

 

Helyzete, alakja és funkciója (12)

A petefészkek  (női ivarmirigyek  vagy gonádok) az alhasban, a méh két oldalán találhatók. Két diónagyságú  szerv, amelyeknek kettős funkciója van:

 

 

 

1. petesejteket  termelnek, majd leadják azokat    a petevezetéknek.

2. hormonokat  is termelnek, amelyeket a  vérkeringésbe juttatnak.

 

 

 

 

 

 

Petesejtek termelése

Mielőtt egy lány megszületik, petefészkeiben már megvan minden sejt,  amelyek később petesejtté fejlődnek. Ezeket korai szakaszukban  őspetének (oogonien)  hívják. Később  primer  oocitákká  fejlődnek, végül pedig  érett  petesejtekké  (ova).

Az  oociták -  nagy, de lassan  csökkenő mennyiség. A  petesejttermelés – oogenezisnek  is nevezik -  a női főtuszban kezdődik, de már a születés előtt befejeződik. Igy minden újszülött lánynál  kb. 400,000  oocita található, amelyek közül igen sok fokozatosan elhal,  igy a pubertás kezdetén  még kb. 30,000 marad. 30 éves korig ez a szám  kb. 10,000-re csökken, s  a menopauza idején már egy sem marad.

Az érett petesejtek (ova) -  csekély, havonta termelt mennyiség

Ha a pubertásban megindul a petesejt-termelés, akkor a petefészkekben a menopauzáig havonta egy, vagy néhány érett petesejt keletkezik. Igy a nő termékeny évei során  400 érett petesejtet termel. Ezek közül  természetesen csak néhány játszhat szerepet a fogamzásban. Mindez nagyban ellentétes a férfiak  ondósejt-termelésével (naponta sokmillió ondósejt a pubertástól az öregkorig).

 

      A  havi  petesejt-érés

Az érett petesejt fejlődése több lépésben történik:

Minden oocita  segédsejtek  hólyagjába ágyazódik, amelyek a petefészek  külső rétegében találhatók. A hormonok hatása következtében  havonta egy ilyen sejtcsoport növekszik hólyagocskává, s láthatóvá válik a petefészek felületén. Az ilyen hólyagocskákat  Regnier de Graaf (1641-1673) holland anatómus nyomán – Graaf-tüszőnek is nevezik. A tüsző-növekedés alatt megosztódik a primer oocita – amely, mint minden más sejt, 46  kromoszómát tartalmaz – két, igen különböző nagyságú  részre: egy viszonylag nagy, másodlagos oocitára  és egy kis, sejtplazma nélküli  pollentestre. Ennek során a kromoszómák száma megfeleződik: 23 kromoszóma  (köztük egy X-kromoszóma) jut a  másodlagos  oocitába  és  a  pollentestbe. Utóbbi azonban elhal és feloszlik.

Csak a másodlagos oocita  fejlődik tovább.  Először úszkál a növekvő tüsző folyadékában, mignem az megreped és igy kisodródik belőle. Ez a folyamat  az ovuláció. A másodlagos oocitát aztán az egyik petevezeték felveszi és továbbítja a méh felé.

A  másodlagos oocita újra két, egyenlőtlen méretű részre osztódik: egy viszonylag nagy, érett petesejtre és egy kis, másodlagos pollentestre. Ezuttal azonban a kromoszómák száma nem feleződik, igy mindegyik rész 23 kromoszómát tartalmaz (köztük egy X-kromoszómát). Az osztódás azonban csak a megtermékenyítés után következik be.  Miközben a pollentest itt is elhal, az érett petesejt 23 kromoszómájával egyesül a  spermium  23  kromoszómájával.  Igy új sejt keletkezik, 46 kromoszómával. Ezt az új sejtet (a megtermékenyített petesejtet)  hívják  zigotának.

 

       A hormontermelés

A petefészkek  (éppúgy, mint a herék a férfitestben)  hormonokat is termelnek. Ezeket a gonadális hormonokat  gyakran ’női’  és ’férfi’  hormonoknak nevezik  (ösztrogének  és  androgének). Ám ez félrevezető,  mert mindkét hormonfajta termelődik a  női és férfi testében egyaránt. Csak a relativ arányuk különböző. A petefészkek  az  ösztrogénen és androgénen kívül  a pubertástól kezdve  még progeszteront is termelnek. Ez a hormon  fontos szerepet játszik a  női termékenységben.

 

       A  petevezetékek

Helyzetük, formájuk, funkciójuk

A petevezetékek a petefészkektől a méh felé, az érett petesejtek célja felé vezetnek. 

 Ott ugyanis, ha megtermékenyültek,  beágyazódhatnak.  A petefészkek közelében a petevezetékek széles, nyitott végei  ujjakhoz hasonló nyúlványokkal rendelkeznek, amelyek mozgásukkal  felfogják és magukba vezetik az ovuláció során szabaddá vált, érett petesejtet.  A petevezeték  szőrszerű  kinövései és falának összehúzódásai  a petesejtet továbbítják. Egyuttal azonban utat nyitnak  a felfelé törekvő spermiumoknak is. A petesejt megtermékenyítése általában a petevezeték  felső  részében  történik.

                                             

A  méh

 

Helye, alakja és funkciója (10)

A méh  (lat.  uterus)  egy izmos szerv, amely kb. az alhas közepén,  valamivel a petefészkek alatt található.  Kb.  7  cm  hosszú  és egy  fordított körtéhez hasonló. A petevezetékek a méh felső részébe torkollnak, jobbról és balról. A  méh teste előlről érinti a  húgyhólyag  tetejét, s a keskenyebb alsó  részétől  egy enyhe szűkület választja el.  Ez az alsó rész a méhnyak  (lat.  cervix),  amely benyúlik a hüvely  belső  végébe. A méhnyaknak van egy kis nyílása,  a  méhszáj, amelyen át a spermiumok a  hüvelyből  a méhbe juthatnak. A méhszájat általában elzárja egy sűrű  nyákcsepp, s csak a peteérés idején válik átjárhatóvá.

 

 

 

 

      

 

A  méhfal  három  rétege

 

1.     A külső réteg, a  perimetrium,

 2.    A középső izomréteg, a  miometrium  és

 3.    A belső  nyálkás réteg,  az  endometrium.

Az endometrium részben havonta újraépül, hogy lehetőleg elősegítse egy megtermékenyített pete  beágyazódását. (Implantáció)  Ha ez nem következik be, akkor a szövet legnagyobb része leválik és a menstruáció során  a méhnyakon és a hüvelyen keresztül  kiürül a szervezetből.

 

       A  méh  a  terhesség  alatt

A terhesség alatt a méh kiszélesedik a benne növekvő magzatnak megfelelően.  Az endometrium sajátos szerkezete nagy kitágulást tesz lehetővé, s aztán a szülés során  biztosítja a szükséges tolófájásokat, amelyek a magzatot a  hüvelyen át  kinyomják. A méhizmok az orgazmus során is összehúzódnak.

 

      A  hüvely

       Helye, alakja és funkciója

A hüvely  (lat. vagina)  kb. 8 – 10  cm hosszú, izmos cső, amely a méhnyaktól  egy külső nyílásig terjed, amely a vulva egy részét képezi. A hüvelynek  3  fő funkciója van:

1.  Lehetővé teszi a menstruációs vér kifolyását.

2. A közösülés során felveszi a péniszt és az ejakulált ondót,

3.    A szülésnél  lehetővé teszi a gyermek világra jöttét.

 

   A  hüvelyfalak

A hüvely legtöbbször egy összelapult cső, tehát inkább csak lehetséges, mint valóságos üreg. Belső felszíne – hasonlóan a szájhoz – lehetővé teszi különböző mikroorganizmusok létezését egy ökológiai egyensúlyban, amely azonban kémiai hatások révén kívülről megzavarható.  Ezért nem ajánlatos a nőknek hüvelyspréket vagy hasonló szereket használni. A hüvely önmagát tisztítja és egy sajátos fertőzésvédelemmel is rendelkezik. Az egymáshoz símuló hüvelyfalak sok nyáktermelő sejtet és vérereket tartalmaznak, de mirigyeket nem, és csak kevés idegvégződést. Szexuális izgalom esetén sikosító folyadékot  bocsátanak ki  a  koitusz megkönnyítésére. Enélkül a közösülés mindkét résztvevő számára fájdalmas lenne.

 

 

 

       

 

 

 

 

A hüvely a közösülésnél

 Közösülésnél a hüvely  alkalmazkodik  a  kis, vagy a nagy péniszhez egyaránt.  Ám előfordulhat, hogy a hüvely  alsó része  olyan laza, hogy  a péniszt már nem tartja szorosan. Ez lehet egy szülés , vagy egyszerűen az  öregedés következménye. Fordított esetben a hüvelynyílás olyan görcsösen elzáródhat, hogy a pénisz nem tud behatolni. Ezt az akaratlan hüvelygörcsöt nevezik vaginizmusnak.  Az ilyen problémák általában viselkedésterápiával, vagy megfelelő gyakorlatokkal megoldhatók.  Az egyik ilyen gyakorlat a medencefenék izmait  (musculus  pubococcygeus)  erősíti.  Ezt a gyakorlatot minden nő, bármikor és bárhol gyakorolhatja. Kegel-gyakorlatnak nevezik  első ajánlója, a 20. századi amerikai nőgyógyász, Arnold H. Kegel nyomán. 

 

 

 

Ejakuláció  a  húgycsőből?

 

Egyes nők az orgazmus során némi folyadékot spriccelnek ki a húgycsőből. Sokáig azt hitték, hogy ez csak vizelet lehet. Mások szerint a folyadék a hüvelyből jön. Valójában azonban egy prosztata-váladékszerű folyadékról van szó, amely a húgycsőből jön. Azokból a mirigyekből származik, amelyek  a húgycső körül vannak (parauretrális mirigyek). Ezek a mirigyek egyes nőknél olyan fejlettek, hogy a prosztatához hasonlóan elegendő váladékot termelnek az ejakulációhoz. E mirigyeket ezért „női prosztatának” is nevezik, s anatómiailag is megfelelnek a férfi prosztatának, amely szintén a húgycsövet övezi. (A női magömlés természetesen nem tartalmaz ondósejteket.)

 

 

      

 

A  G-zóna

 

 Míg a női ejakuláció  igen ritka, sok nőnél található egy különleges, mechanikus ingerlésre érzékeny zóna, amely a hüvely elülső falán tapintható. Ez az erogén zóna (amely nemcsak egy pont!)  valószínűleg kapcsolatban áll az uretrális mirigyekkel. Ingerlés hatására megduzzad és  elősegítheti egy igen intenziv orgazmus létrejöttét. Ezt a zónát  (röviden: G-zónát)  Ernst Gräfenbergről (1881—1957), a német-amerikai  nőgyógyászról nevezték el, aki azt 1950-ben elsőként írta le.

 

 

 

 

 

  

      Hasonló struktúrák a nemi szervekben

 

Az először differenciálatlan embrio  „automatikusan”  női irányban fejlődik, de aztán  „férfi” hormont, tesztoszteront fog kapni. Ha ez elmarad, akkor az újszülöttnek  női  nemi szervei lesznek.  A tesztoszteron hormon megjelenése  viszi az eleinte differenciálatlan embriót  a  férfivé fejlődés útjára. Igy lesz az újszülöttnek férfi nemi szerve.

Minthogy azonban mind a női, mind a férfi nemi szervek ugyanabból az embrionális  sejtmasszából származnak,  bennük még később is felismerhetők  az egymásnak  megfelelő, homolog  struktúrák.

 

 

Női

  Petefészkek

húgycső

kis (belső) ajkak

nagy (külső) ajkak

csikló

Bartholin-mirigyek

parauretrális mirigyek („női prosztata”)

 

 

Férfi

Herék

a húgycső prosztatában levő része

a húgycső  péniszben levő része

 herezacskó

pénisz

Cowper-mirigyek

Prosztata

 

 

 

        A menstruációs  ciklus

 

A    a  serdülőkorban válik fogamzóképessé, s ezt a képességét  a  változás korában veszti el, kb. 50 éves korában, vagy nem sokkal később. Mindenesetre fogamzóképes éveiben is csak havonta egyszer, viszonylag rövid ideig eshet teherbe,  amikor az egyik petefészke  érett petesejtet termel. E  folyamat havonta történő ismétlődését és az ezzel kapcsolatos testi változásokat nevezik  női (menstruációs) ciklusnak. Legfontosabb  külső jele a  hüvelyből történő havi vérzés, a menstruáció (lat. mensis=  hónap).  Ezért beszélünk menstruációs ciklusról.

 

 

 

 

 

 

 

    

 Első  és  utolsó  menstruáció

A  legtöbb lány  11—13 éves kora között éli át első  menzeszét  (gr. Menarche).  Előfordulhat, hogy utána több, mint egy hónap telik el a következő menstruációig. Ebben a korban ugyanis a  menstruációs ciklus még szabálytalan. Csak később áll be a megbízható sorrend. A nők menstruációs ciklusának időtartama  28—35  nap. Azonban szabálytalanságok bármikor előfordulhatnak, s ezek is normálisak. Az idősebbé válással a szabálytalanságok gyakoribbá válnak, s a változás éveiben  a  menstruáció  teljesen megszűnik. Ezt követően beszélünk menopauzáról.

 

       A  menstruációs  ciklus  fázisai 

Az orvosi tankönyvek a menstruációs ciklust két, három, négy, vagy még több szakaszra  osztják. Itt most egy hármas beosztás tűnik elegendőnek:

      A  menstruációs ciklus három fázisa (A menstruáció utolsó napjától számítva) 

 

1.      Előkészület az ovulációra  (vagyis a peteérésre)

 Az endometrium a menstruáció után kezd növekedni

2.  Az implantáció, vagyis a beágyazódás)  előkészítése

 Az endometrium készen áll a megtermékenyített petesejt befogadására

3         Menstruáció  (vagyis a havi vérzés)

 Ha nem történik implantáció, az endometrium lebomlik, a menstruációval kiürül, s a ciklus  előlről kezdődik.

     Mutatók:

A. Endometrium  B. Nyákcsepp a méhnyakban  C. Az endometrium lebomlik és kilökődik  D. A méhnyak megnyílik és a nyákcsepp kilökődik.

 

 

 A  menstruációs ciklus  három  szakasza

   (A menstruáció első napjától számítva)

P :  progeszteron.(Figyeljük a progeszteronszint jelentős emelkedését  az  ovuláció utáni  24 órában)

 

 

      A  menstruációs ciklus  funkciója

A  menstruációs ciklus  alapfunkcióját így foglalhatjuk össze:

Előkészíti az endometriumot, vagyis  a  méh belső nyálkahártyáját az implantációra, vagyis a megtermékenyített petesejt beágyazódására. Ha elmarad az implantáció, az endometrium felbomlik  és a menstruáció, a havi vérzés során a hüvelyen keresztül kilökődik.

 

Mutató:

FSH: Follikulusz stimuláló hormon

E : ösztrogén

LH: Luteinizáló hormon

 


 

  Amikor ez a vérzés véget ér, az egész  ciklus újra kezdődik. Elméletileg a ciklus leírása bármelyik fázisával kezdődhet. Orvosi számítások céljából pl. a  menstruáció első napjával kezdik, s tart a következő menstruáció előtti napig. A jelen összefüggésben azonban praktikusabb  a peteéréssel és az endometrium növekedésével kezdeni.

 

 

A jobb megértés céljából a menstruációs ciklus  3  fázisát külön írjuk le:

1. Az ovuláció előkészítése

2. Az implantáció előkészítése

3. Menstruáció

 

      Az ovuláció előkészítése

A menstruáció után az endometrium igen vékony. Azonban fokozatosan vastagszik az ösztrogén hormon hatására, amit a petefészkek termelnek. A növekvő ösztrogénszint  néhány Graaf-tüsző  növekedését is serkenti, amelyekben az éretlen petesejtek úszkálnak. Ám csak az egyik tüsző fejlődik erősebben, a többi visszafejlődik. Kb. két hét elteltével a tüsző megreped és szabaddá teszi a petesejtet. Ezt nevezik ovulációnak. Ekkor az endometrium már vastag és készen áll egy esetleges beágyazódásra.

 

Az ovuláció kb.  14  nappal a következő menstruáció kezdete előtt következik be.

 Ez azt jelenti, hogy ha nem történik beágyazódás, akkor az endometrium felbomlik és  14  nappal később kilökődik. Visszafelé számolva: a 28 napos menstruációs ciklusnál  az ovuláció a 14.  napon történik, a  35  napos  ciklusnál  a  21.  napon. Más szóval:  az  ovuláció és a menstruáció közti időtartam viszonylag állandó.  Ám a menstruáció és a következő ovuláció közti időtartam jelentősen eltolódhat. Ezt különösen a fogamzásgátlás (főleg az un. ritmusmódszer) szempontjából  érdemes figyelembe venni.

  

      Az  implantáció  előkészítése

Röviddel az ovuláció előtt a  petesejtet tartalmazó  tüsző  egy új hormont, a progeszteront kezdi termelni. Az ovuláció  után e hormon termelése fokozódik.  A megrepedt tüsző ugyanis  un. sárgatestet (lat. corpus luteum) képez, hogy több progeszteront és ösztrogént is termelhessen. E hormonok hatására válik legvastagabbá és a beágyazódásra legalkalmasabbá az endometrium

Az ovuláció után a petesejt az egyik petevezetékben elindul a méh felé. Néhány órán belül megtörténnek az érés utolsó  lépései, s ezzel már alkalmas a megtermékenyítésre. A megtermékenyítés után  sejtcsomóvá fejlődik, amely kb. 3 nap mulva eléri  a méhet. További 3-4 nap mulva megkezdi beágyazódását az endometrium őt védő és tápláló szövetébe. Ezzel kezdődik a terhesség. A terhesség  karban tartja a sárgatestet, s ezzel  a progeszteron és az ösztrogén termelését is. Igy nem kerül sor újabb ovulációra  és az endometrium nem bomlik le. Más szóval: a menstruációs ciklus megszakad és nem lép a következő szakaszba.

 

 Menstruáció

 A megtermékenyítés csak az ovuláció utáni 24 órában lehetséges. Ha a petesejt ebben az időszakban nem találkozik egy spermiummal, akko elhal és felbomlik. Minthogy nem kerül sor implantációra, nincs szükség a vastag endometriumra,  így az hamarosan felbomlik és  a hüvelyen keresztül kilökődik. A kilökött anyag főleg nyálkából, szövet-maradványokból és különböző mennyiségű  vérből áll. Ez az un. menstruáció általában  3—5  napi tart.

 

       A  menstruációs ciklus: néhány  gyakorlati kérdés

A menstruációs ciklus kapcsán adódik néhány  gyakorlati kérdés:

    1.Rossz közérzet a menzesz előtt és alatt

            2.Tamponok és intim-betétek

            3. Közösülés a menzesz alatt

 

       Rossz közérzet a menzesz előtt és alatt

 „Periódusa” alatt egy nőnek rossz közérzete lehet,  például fejfájások, hátfájások vagy alhasi görcsök miatt. Egyes nőknél ezek a tünetek már néhány nappal a menzesz előtt jelentkeznek. Az ilyen „premenstruális” panaszok  általában gyógyszerekkel megszűntethetők, vagy legalábbis enyhíthetők. Csak ritkán kell a megszokott napirenden változtatni.  A menstruáló nő akár sportolhat is.

 

Tamponok és  intimbetétek

 

Napjainkban sok nő hord  tamponokat menstruációja alatt. Ezek vattából, vagy más,     szívóképes anyagból készülnek. A hüvelybe kerülnek, ahol  felszívják a menstruációs folyadékot. Amíg elég gyakran cserélik őket, addig  használatuk  viszonylag problémátlan. Mindenesetre ennek során előfordulhatnak bakteriális fertőzések, s igy az orvosok inkább az intimbetétek használatát ajánlják, mert azok a vulvára helyezve  meggátolják  a  kórokozók hüvelybe kerülését. Erősebb havi vérzésnél ezek megfelelőbbek.

 

 

 

 

 

 

      Közösülés a menstruáció alatt

 A multban sok társadalomban szigorúan tilos volt a menstruáció alatti közösülés.  A nőket ebben az időszakban „tisztátalannak”  tartották, s olyan hiedelem is volt, hogy  az ilyenkor történő közösüléstől a férfi megbetegszik. Az újabb kutatás azonban megmutatta, hogy az ilyen nézeteket semmilyen tény nem támasztja alá.  Az egészség szempontjából   semmi ok sincs a közösülés kerülésére a menstruáció során. Valójában egyes nők éppen ilyenkor különösen reagálóképesek. Sok pár mégis vonakodik, talán esztétikai okok miatt. Ez esetben ajánlatos lenne pesszáriumot használni.  Ez ugyanis nemcsak a menstruációs vért tartja vissza, hanem a fogamzást is akadályozza. A spermiumok ugyanis  a női testben napokig életképesek, a menstruációs ciklusok pedig szabálytalanok lehetnek. A korai ovulációt sosem lehet biztosan kizárni.

  

      A    menopauza

 A  nők általában  a  45  és 50.-ik életévük között állapítják meg, hogy „periódusaik” szabálytalanná válnak és  végül teljesen elmaradnak. A  menstruációk végleges abbamaradását menopauzának nevezik (gr. Men=  hónap, pauomai= abbamarad). A „klimaktérium” mint átfogóbb megjelölés  azokra az általános testi és lelki változásokra utal, amelyek ebben az új életszakaszban a nőket jellemzik.

 

      A menopauza tünetei

 Ahogy már láttuk, az oociták száma az évek során fokozatosan csökken. Egyuttal csökken a hormontermelés, amely a menstruációs ciklust fenntartja. A hormonháztartás ebből következő átállása  egyes nőknél olyan kellemetlen tüneteket okozhat, mint  a  fejfájások, szédülések, levertség, álmatlanság és depresszió.  Ismételten sor kerülhet másodpercekig, vagy percekig tartó  un. „hőhullámokra”, rövid fázásokkal  és izzadással. Az ilyen és hasonló panaszok megfelelő hormonkezeléssel enyhíthetők vagy elkerülhetők.  A klimaktérium legtöbb esetben nem tart két évnél tovább.

 

      A fogamzóképesség fokozatos elvesztése:

Bár ebben az időszakban a menstruációk egyre ritkábbá válnak, az ovulációk és velük a terhesség még mindig lehetséges. Ezért az a nő, aki nem akar terhes lenni, továbbra is gondoskodjon a fogamzásgátlásról. Csak egy menstruáció nélküli év után lehet biztos abban, hogy többé nem fogamzóképes. Ennek elvesztése azonban nem befolyásolja a nő szexuális reagálókészségét. Valójában sok nőnél a szeretkezés iránti fokozott érdeklődés mutatkozik, hiszen már nem kell félniük egy nem kívánt terhességtől.

 

A női  mellek

 

 

   Formájuk és funkciójuk

 

Bár a gömbölyded  női mellek szűkebb értelemben nem nemiszervek, általában fontos szerepet játszanak a szexuális vonzalom és izgalom terén. Ezenkívül persze az újszülött táplálását szolgálják. A  mellek tehát szerepet kapnak az erotikában éppúgy, mint a  fajfenntartásban.

 

 

A  női mellek két párnája  zsírból és kötőszövetből áll, s bennük tejmirigyek találhatók. A  szülés után ezek a mirigyek tejet termelnek, amit aztán  a z  emlőbimbókon keresztül adnak le. A mellbimbók símaizmokat és sok idegvégződést tartalmaznak. Ezért érintésre érzékenyek, s szexuális izgalom hatására merevednek. A mellbimbók udvara rózsaszín,  a terhesség révén – és alatt – azonban sötétebbé válik. Az emlők a pubertás során hormonális hatások révén fejlődnek ki. Alakjuk és méretük örökletesen meghatározott.

 

 

 

Szexuális jelentőségük

A melleknek sok férfi és nő számára szexuális jelentősége van. Ám ahogy egyébként is a szex terén, a kedvtelések  itt is nagyon különbözőek. Egyes kultúrákban a hosszú, lógó mellet tartják kívánatosnak,  máshol a kemény, kerek melleket. Egyesek a nagy, mások a kis melleket kedvelik. Az ilyen szépségideálok országonként és generációként változnak.  De ugyanazon kultúrán belül is nagyon különböznek egyénileg a szexuális kedvtelések.

  

 

 


A  férfi mellek 

A  férfiaknak is van mellük, bár kevésbé fejlett. De  a  férfiak mellbimbói  is érzékenyek és szexuális ingerlés hatására  merevedhetnek. A  férfimellek azonban  csak fejletlen, jelzésszerű tejmirigyeket tartalmaznak. Tejet is csak egyetlen egyszer, a születéskor adnak. Egy újszülött testében még működnek az anyai hormonok és igy mellbimbói  még tartalmaznak egy kevés  colostrumot, a tej egy előanyagát. Ez az „újszülött-tej”  mindkét nemnél előfordul, de csak rövid ideig.

 

 

 

 

  2. Férfi  nemi szervek

 

 


   1. Pénisz (Hímvessző)

    2 .Barlangos test (egy pár)

    3 Szivacsos test

    4 Fityma

    5 Makk

    6 Húgycsőnyílás

    7 Herezacskó

    8 Herék

    9 Mellékherék

    10 Ondóvezeték

    11 Ondóhólyag  (egy pár)

    12 Húgyhólyag

     13.Dülmirigy (prosztata)

      14. Húgycső

      15. Cowper-mirigy (egy pár)

 

        A  férfi külső nemi szervei

A férfi külső nemi szervei a   pénisz  (hímvessző)  és a    herezacskó.(skrotum). A  heréket és mellékheréket amelyek a herezacskóban vannak, rendszerint a belső szervekhez számolják, bár a hasüregen kívül található.

 

  

 

A  pénisz

     

A pénisz (lat: farok) egy szivacsos szövetből álló, henger alakú szerv. Pontosabban: a pénisz egész hosszában három szivacsos test található, amelyek közül kettő a pénisz felső részén, párhuzamosan halad (a két corpora cavernosa), a harmadik pedig az alsó oldalán (corpus spongiosum). Az utóbbiban fekszik a húgycső, amelyen át a vizelet és az ondó kiürülhet.

 

                               Erekció

 

A pénisz nagy artériái a három szivacsos testet igen gyorsan vérrel telíthetik, s így megnövelhetik és megmerevíthetik. Ezt a vérbőséget tumeszcenciának nevezik (a latin tumescere= megnövel igéből). Ennek látható és érezhető következménye az erekció (lat.= felállás). Viszont ha a vér kiürül a szivacsos testekből, akkor megszűnik az erekció. A pénisz erekcióját legtöbbször a szexuális izgalom váltja ki, de lehet ennek más oka is. Az erekció általi növekedést a pénisz laza bőre teszi lehetővé.

 

 

 

 

 

 

   Fityma

A pénisz külső végén a laza bőr redőt képez, ez az un. fityma (lat. praeputium). A fityma rendszerint befedi a pénisz csúcsát, az un. makkot (lat. glans). Az erekció során azonban a makk előbújik a fityma alól és teljesen láthatóvá válik.

 

 Makk

A makk rendszerint vastagabb, mint a pénisztest. Tulajdonképpen a corpus spongiosum meghosszabbodása, s benne van a húgycső külső nyílása. A makk felszíne számtalan idegvégződéssel ellátott, s így érintésre nagyon érzékeny, különösen a peremén. Ezzel a szexuális élvezet szempontjából is igen fontos lehet. A makk alsó része egy vékony szövet, a frenulum révén kapcsolódik a fitymához. A makk peremén, a fityma alatti mirigyek egy sajtszerű anyagot választanak ki, ez a szmegma. Ha a fityma nagyon szűk, ez a szmegma összegyűlhet és kellemetlen ingerületeket okozhat. A napi testápoláshoz mindenképpen hozzátartozik a makk megmosása és a szmegma eltávolítása. Ehhez a fitymát vissza kell húzni.

 

 Körülmetélés

A fityma szűkülete, az un. fimózis gyakran szükségessé  tesz egy kis műtétet, az un. körülmetélést, melynek során többnyire az egész fitymát eltávolítják. Ez a műtét régóta hagyományos a zsidóknál és a muzulmánoknál, de rutinosan végzik az USA-ban is, ahol születése után csaknem minden fiút körülmetélnek, függetlenül a vallásától. A körülmetélésnek semmilyen hatása sincs a szexuális teljesitő képességre. Fent: védőpaizs (barcel), amelynek nyílásán keresztülhúzzák a fitymát. Alul: egy körülmetélő kés.

 

 

 

Körülmetélés vallási okokból

 A zsidók és a muzulmánok számára a körülmetélésnek vallásos jelentése van, ugyanis Ábrahám õsatyának Istennel való szövetségét szimbolizálja. A kép hagyományos, zsidó körülmetélési eszközöket ábrázol.

 

Péniszméret

A pénisz átlagos hossza felnőtt férfinél ernyedt állapotban kb. 7 és 10 cm között, merevedés után pedig 13 és 18 cm között van. Mindenesetre jelentős egyéni különbségek fordulnak elő. A pénisz nagyságának azonban semmi köze sincs a testmérethez, a bőr színéhez, vagy a szexuális teljesítőképességhez. Egy kis termetű férfinek akár nagyobb pénisze lehet, mint egy nagyra nőttnek (és megfordítva is!); egy „fehér” férfinek nagyobb pénisze lehet, mint egy „feketének” (és megfordítva is), és egy kis péniszű férfinek több orgazmusa lehet, mint egy igen nagy péniszűnek (és megfordítva is). Azonkívül: egy pénisz, amely ernyedt állapotban kicsinek tűnik, mereven ugyanolyan nagy lehet, mint az, amelyik ernyedten sokkal nagyobbnak látszott.

 

 A péniszméret szerepe a közösülésnél

Egy kis méretű, merev pénisz ugyanazt a funkciót tölti be, mint egy nagyobb pénisz. A női hüvely bármely péniszmérethez alkalmazkodik, s minthogy a hüvelyfalak alig tartalmaznak idegvégződéseket, a nők élvezete nem annyira a péniszmérettől függ, mint inkább a hüvelyt körülvevő izmok erősségétől, valamint pszichogén tényezőktől. Ugyanez érvényes az anális közösülés élvezetére. A végbélnyílás záróizmain túl, a végbélben már semmit nem lehet érezni. (Ez az oka annak is, hogy miért nem érzik az esetleges sérüléseket, amikor hosszú és kemény tárgyakat vezetnek a végbélbe.)

                                         

 A herezacskó

 

A herezacskó egy bőrtasak, amelyben a herék találhatók, s a pénisz gyökerénél, a combok között lóg. A herezacskó bőre sötét és sok izzadságmirigye van. Belseje két különálló részből áll, mindegyikben egy herével és annak ondófonatával, amely a hasüregbe vezet. Ennek része egy vékony csatorna, a vas deferens (lat. levezető cső) , amelyen át a spermiumok haladnak. Ezt a csatornát (vas) a sterilizáció (vasektomia) során átszakítják. Az ondófonat ezenkívül ereket, idegeket és izmokat tartalmaz. Bizonyos ingerek, főleg alacsony hőmérséklet hatására ezek az izmok összehúzódnak, s ezzel a herék közelednek a hashoz. Éppígy reagál a herezacskó bőre, amitől aztán vastagnak, ráncosnak tűnik. A herezacskó persze rendszerint lazán lóg, s bőre vékony és sima. Valójában egy termosztát funkcióját tölti be, hiszen stabil hőmérsékletet biztosít a herék számára a spermiumok állandó termeléséhez. Ennek a hőmérsékletnek mindig kicsit alacsonyabbnak kell lennie, mint a test egészének hőmérséklete.

 

 

 A  belső  nemi szervek

 

A  férfi belső  nemi szervei a  herék, amelyek hormonokat és  spermiumokat termelnek, aztán egy csatornarendszer, amely a spermiumokat szállítja és tartalékolja, továbbá néhány olyan       szerv, amelynek váladéka  az ondófolyadék alkotó része.

 

 

 

 

 

 

 

 Herék helye, alakja és funkciója

A  herék  (férfi  nemi mirigyek vagy gonádok)  az embrió hasüregében  alakulnak ki.  Ám rendszerint még a születés előtt  leszállnak a herezacskóba. Az ivarérett férfinél a herék  két, kb. 4  cm hosszú, ovális  testből állnak, amelyek két külön burokban, a herezacskóban (vagyis a hasüregen kívül)  függnek.  Mindkét here kb. egyforma méretű.  A bal here rendszerint kicsit lejjebb lóg és igy nagyobbnak tűnhet. Kettős funkciójuk:

 

1 Csirasejteket (spermiumokat) termelnek, amelyek egy csatornarendszeren keresztül továbbítódhatnak, s végül kilökődhetnek.

2 Hormonokat  termelnek, amelyeket közvetlenül a vérkeringésbe   juttatnak.

 

    A csirasejtek termelése

 

 


Egy here több száz kis részlegből áll, amelyek hajszálvékony, sűrű csatornácskákat tartalmaznak. Ezekben képződnek a csirasejtek vagy spermiumok, vagyis itt történik a spermatogenezis. A folyamat a pubertással kezdődik és az egész életen át tart. A spermiumtermelés három lépésben történik:

 

 

 

 

 

     

       1. Az első  lépés

Az első lépés azokkal a sejtekkel kezdődik, amelyek a herecsatornák belsejét alakítják. Ezeket a sejteket  spermatogoniáknak, vagy ősondósejteknek hívják, s mint minden más sejtnek, 46 kromoszómájuk van, köztük egy  X  és egy  Y kromoszóma. Osztódás révén mindenegyes ilyen ősondósejtből két azonos  sejt keletkezik. Az egyik sejt a  régi sejtet pótolja, a másik viszont a csatornák közepére vándorol. Ezt nevezzük primer spermatocitának.

  

       2.  A második lépés

A  primer spermatociták  nem duplázódnak meg sejtosztódással a többi sejtekhez hasonlóan, hanem egy un. redukciós osztódással „feleződnek” úgy, hogy két új sejt keletkezik, amelyek egyike csak 22 kromoszómával plusz egy  Y-kromoszómával rendelkezik, a másik pedig 22 kromoszóma mellett egy  X kromoszómával. A két új sejtet szekunder spermatocitának nevezik. Mindkettőnek csak 23 kromoszómája van.

 

       3.  A  harmadik lépés

A szekunder spermatociták tovább vándorolnak a csatorna közepére, s ennek során normális sejtosztódással megduplázódnak. Az igy keletkezett négy új sejtet  spermatid-nak hívják. Ezek a spermatidok  megváltoztatják alakjukat,  hosszú farkat növesztenek és érett csirasejtekké, spermiumokká válnak.  A fejlődés e három lépése összesen  kb.  64  napig tart. Ahogy e fejlődés mutatja,  kétféle  spermium  van:  az egyiknek egy  X kromoszómája (és 22  más kromoszómája), a másiknak egy  Y kromoszómája (és 22 más  kromoszómája)  van. Igy tehát amikor egy csirasejt megtermékenyít egy petesejtet, ha  X-kromoszómát visz be, akkor lány, ha  Y-kromoszómát, akkor fiú keletkezik.

                                                                                             

Hormonok termelése

A  férfi és női gonádok (herék és petefészkek)  bizonyos  hormonokat is termelnek. Ezeket a gonadális hormonokat  gyakran  férfi hormonoknak  (androgének)  és  női  hormonoknak  (ösztrogének)  nevezik. Ez azonban tulajdonképpen téves, mert  mindkét fajta hormon  egyaránt előfordul  minden férfi és női testben. Csupán a mennyiségük és

a keverékarányuk  különböző.

       Prepubertás

A pubertás előtt  az  androgén-  és  ösztrogénszint a fiúknál és lányoknál  nagyjából  egyforma.

       Pubertás

 Serdülőkorban az egyensúly eltolódik: a férfitestben az androgénszint magasabb lesz, mint az ösztrogénszint, a női testben pedig  az ösztrogénszint sokkal magasabb, mint az androgénszint. A  férfitestben az androgénszint emelkedése  a másodlagos férfi nemi jegyek kialakulását eredményezi.  A hormonok  szerepét az emberi testben még ezután kell pontosan tisztázni. Néhány alapvető tény azonban már bizonyos. Bár a „nemi hormonok” nélkülözhetetlenek a fiúk és lányok testi fejlődéséhez,  ilyen hormonok nélkül is  szexuálisan aktivvá lehet válni, mert  az emberi szexuális viselkedés nemcsak hormonálisan meghatározott.

       Felnőttkor

 Ha  a  nemi  érés  bekövetkezett, a felnőtt férfiak és nők  bizonyos határokon belül nemi hormonok nélkül is szexuálisan aktívak lehetnek. Ez a menopauza utáni nőknél régóta ismert. Petefészkeik már nem termelnek hormonokat, ám a nők szexuális potenciája emiatt  nem kell, hogy csökkenjen. Ez persze valahogy a férfiakra is érvényes. Néhányan még egy kasztráció után is aktivak maradhatnak szexuálisan, mert a szexuális aktivitásnak sokféle formája lehet, s legnagyobbrészt szociális hatások  befolyásolják, amelyek a hormonműködéstől teljesen függetlenk. Egyébként is meghatározás kérdése, hogy mit értünk szexuális aktivitás alatt. Mindenesetre kétségtelen, hogy már a serdületlen gyermekek is átélhetnek orgazmust.

 

A  nemi csatornák rendszere

                                             

         Helyük, alakjuk és funkciójuk

 A  csirasejtek (spermiumok) egy csatornarendszeren keresztül jutnak a herékből arra a helyre, ahonnan elhagyhatják a testet. Ezek a  párosan elhelyezkedő csatornák tartalmazzák a mellékheréket (epididimydák), az  ondóvezetékeket  (vas deferens)  és az ejakulációs utakat. A heréktől a hasüregbe vezetnek, ahol végül a  húgycsőbe  torkollnak, amely nemcsak vizeletet, hanem – az ejakuláció során – spermiumokat is tud üríteni.

 

 

 


A  mellékherék  (epididimidák)

A  herecsatornákban állandóan termelt csirasejtek  a gyüjtőcsatornákba vándorolnak, amelyek a herék felszínén találhatók. Az ilyen gyüjtőcsatornát  mellékherének vagy epididimisznek hívják (többeszám: epididimidák) és  kb.  6  cm hosszú.  Minthogy azonban  vastag gombolyagot képez, nem tűnik hosszabbnak, mint maga a here. Egy csirasejtnek több hétre van szüksége, hogy átvándoroljon e gyüjtőcsatornán, s eközben kialakítja sajátos mozgáskészségét.

 

     

 

         Az ondóvezetékek  (vasa deferentia)

Amikor a csirasejtek átvándoroltak a gyüjtőcsatornákon,  elérnek egy rövid, viszonylag egyenes folyosót, az ondóvezetéket (lat. vas deferens, többes: vasa deferentia).  Ez a folyosó egy vékony cső, amely a herezacskóból a hasüregbe vezet. Alsó  része a herezacskó bőrén keresztül kitapintható. Minthogy könnyű megtalálni, amennyiben egy férfi meddő kíván lenni, ezen a helyen a bőrön keresztül  sterilizációs műtétet vagy vazektomiát lehet végezni.  A hasüregben a két ondóvezeték nagy ívben megkerüli  a  húgyhólyagot, ahol megnagyobbodik és  táskát képez;  ez az ampulla. A spermiumok itt tárolódnak az ejakulációig. Az ampullába egy további folyosó, az ondóhólyag (lat. vesicula seminalis) csatlakozik, s aztán egy rövid csövet képez, az ejakulációs folyosót. A két ejakulációs folyosó a prosztatán (dülmirigy) belül halad, s ott a húgycsőbe torkollik. A spermiumok még viszonylag mozdulatlanok, mielőtt az ejakulációs csatornákat elérik. Főleg  a csövecskék belső szőröcskéi és az izomösszehúzódások mozgatják azokat.  Az ejakulációval azonban rögtön, élénken mozogni kezdenek. Ezt különböző forrásokból származó váladékok teszik lehetővé, amelyekkel együtt létrejön az ondó. Amint a spermiumok ebben az ondóban úsznak, teljes energiájukat kifejtik.

 

       A  húgycső  ( urethra)

A húgycső egy rugalmas cső, amely a húgyhólyagtól a pénisz hegyéig vezet. (Nem szabad összecserélni a két húgyvezetékkel (az ureterekkel), amelyek a veséktől a hólyagba vezetnek.)  A férfitestben a húgycsőnek két funkciója van:  a vizelet, vagy az ondó kiürítése. (Bizonyos izomműködések következtében a vizelet és az ondó nem ürülhetnek egyidejűleg.)  Míg a vizelet a hólyagból direkt a húgycsőbe kerül, a különböző folyadékokból álló ondó  eltérő nyílásokon, a prosztatán keresztül kerül a húgycsőbe.

 

További  belső  szervek

 

 

 


Az ejakuláció után a csirasejteknek egy sűrű, tápláló és védő folyadékban, az ondóban kell úszkálniuk. Ez különböző váladékokból áll,  amelyek több helyen lépnek be a húgycsőbe. A legfontosabb ilyen folyadékokat a  következő szervek termelik:

 

 

 

 

 

 

              Az ondóhólyagok (vesiculae seminales)

Az ondóhólyagok kis táskák, amelyek a húgyhólyag mögött, szorosan az ampullák mellett találhatók, közel a prosztata felső részéhez. Régebben úgy gondolták, hogy  az ondóhólyagok egyszerűen a spermiumokat raktározzák. Mai ismereteink szerint viszont fő feladatuk egy váladék termelése,  amely a prosztata váladékával együtt  a  spermiumok mozgékonyságát biztosítja az ejakuláció után.

 

A  prosztata  (dűlmirigy)

A közvetlenül a húgyhólyag alatt levő prosztata  egy szilárd, kerek, gesztenye nagyságú test.  Keresztül megy rajta a húgycső  és a két, már leírt ejakulációs csatorna.  A prosztata állandóan termel váladékot, amely részben a vizelettel együtt ürül ki.  Más részei az ondó jelentős részét képezik. Egyes idősebb férfiaknál  a prosztata megnagyobbodik, s ezáltal összenyomja a benne haladó húgycsövet.  Ez vizelési nehézségeket okozhat. Ilyen esetekben szükség lehet prosztataműtétre,  amelynek különböző  módszerei ismeretesek.

 

A  Cowper-mirigyek  (bulbouretrális mirigyek)

 A  prosztata alatt található két, borsóméretű  mirigy, amelyek szexuális izgalom esetén áttetsző folyadékot juttatnak a húgycsőbe. E folyadék egy cseppje gyakran látható  már az ejakuláció előtt  a húgycsőnyílásnál. Előfordulhat, hogy egy ilyen csepp már néhány spermiumot is tartalmaz. (Ez magyarázatot adhatna  az ejakuláció nélkül létrejött terhesség ritka eseteire.)

 

          Az  ondó  összetétele

 Az ejakuláció  során kilövellő (rendszerint kb. egy teáskanálnyi)  ondó  több részből  tevődik össze:  a mellékherék, az ondóhólyagok, a Cowper-mirigyek és a prosztata  váladékából. Ehhez jönnek még az ondósejtek, amelyek azonban csak igen kis részét képezik az ondónak,  amelynek egyik alkatrésze sem káros, s igy tulajdonképpen általában nem okoz gondot az ondó lenyelése. Más a helyzet, ha  az ondó baktériumokat vagy virusokat tartalmaz, s igy fertőző betegségeket okozhat. (Gonorrhea, HIV  stb.)  Ilyen esetekben az ondó lenyelése veszélyes. Az ondó általában sűrű, világosszürke folyadék, de lehet hígabb is. Mennyisége és jellege a magömlés gyakoriságától függ.

 

            A  női és férfi  nemi szervek homológ struktúrái

Az eleinte  differenciálatlan embrio „automatikusan”  női  irányban  fejlődik, később azonban esetleg „férfi” hormont, tesztoszteront kap. Ha ez elmarad, akkor az újszülöttnek női nemi szervei lesznek.  A  tesztoszteron megjelenése azonban az először differenciálatlan embriót a férfivé fejlődés pályájára állítja. Igy az újszülöttnek férfi nemiszervei lesznek. Minthogy  azonban mind a női, mind a férfi  nemi szervek ugyanabból a  sejtmasszából származnak, bennük még felismerhetők  az egymáshoz hasonló, un. homológ struktúrák.

 

 

IV. A  szexuális  reagálás

 

 Ingerlés és reagálás

Az  emberi szexuális viselkedés, mint minden  viselkedés, az ingerlés és reagálás  mintáját követi.  Minden egészséges női és férfi test képes  reagálni a szexuális ingerlésre. A reakció egyénileg különböző, de  alapsémája mindenkinél hasonló.

 

      Az alapséma: lassú feszültségnövekedés – gyors feszültségcsökkenés

 A szexuális aktivitás sokféle, átmeneti elváltozást hoz létre a testben. A pulzus gyorsul, a vérnyomás emelkedik, bizonyos szervek megduzzadnak, izmok megfeszülnek, mirigyek váladékoznak stb., mígnem a növekedő izgalom végül egy élvezetes, rohamszerű reagálással, az orgazmussal feloldódik.

 

       A szexuális ingerlés forrásai

Az ember szexuálisan bármikor, bárhol és sokféleképpen ingerelhető.

 Igy akár napközben, vagy éjszaka bekövetkezhet bárkinél szexuális izgalom, ha valakit lát, vagy érint, ha bizonyos illatot észlel, vagy egyszerűen gondol valamire, ill. fantáziál. Minthogy a szexuális ingerlés lehetséges forrásai ilyen sokrétűek, aligha lehet ezeket felsorolni, vagy osztályozni, ezért ezzel itt nem próbálkozunk. Ám azért hasznos lehet legalább futó pillantást vetni a szexuális reagálás legnyilvánvalóbb kiváltóira.

 

      Érintés: erogén zónák

A szexuális izgalom keletkezésében leggyakrabban az érintésnek van döntő szerepe. Egy érintést a bőrnek és mélyebb szöveteinek idegvégződései révén érzékelünk. Egyes testtájak különösen sok idegvégződéssel rendelkeznek, s így rendkívül érzékenyek az érintésre. Ezáltal természetesen a szexuális ingerlésre is igen érzékenyek. E különböző testtájakat ezért gyakran „erogén” zónáknak nevezik (szó szerint szerelem-termő zónáknak, a görög eros= szerelem és genesthai= termelés szó alapján). A legismertebb erogén zónák: a pénisz makkja, a csikló csúcsa, a hüvely kis- és nagy ajkai, a nemiszervek és a végbél közti terület, a végbélnyílás, a fenék, a combok belső fele, a mellek (különösen a mellbimbók), a nyak, a száj és a fülek.

 

       A reagálás nem automatikus

Az erogén zónák érintése, símogatása, dörzsölgetése, csókolása vagy nyalása gyakran eredményezi, vagy erősítheti a szexuális izgalmat. Ez a reagálás azonban semmiképpen sem automatikus. Igen sok múlik azon, hogy az érintett személy korábban mit élt át, mit kíván és milyen körülmények között kerül sor az ingerlésre. Például: ha egy orvos érinti egy vizsgálat során a páciens erogén zónáit, akkor általában nem keletkezik szexuális izgalom. Ugyanígy aligha keletkezik egy megerőszakolás során. Röviden: minden érintésnél döntő szerepet játszanak a pszichológiai tényezők. (E szabály alól is vannak kivételek, hiszen egyes esetekben reflexes reagálás is előfordulhat. Igy pl. bizonyos gerincsérülések esetén a pénisz érintése erekciót eredményezhet, bár az illető ezt észre sem veszi.)

 

      A reagálás nem mindenkinél egyforma

Az emberek különböző tapasztalatokkal rendelkeznek, s ennélfogva az érintésekre is különbözőképpen fogékonyak. Negativ asszociációk minden pozitiv reagálást megakadályozhatnak egy érintés esetén. Vannak olyan egyének is, akik még a közösülés során is minél kevesebb érintésre törekszenek. Másrészt élvezetes szexuális élmények azt is eredményezhetik, hogy valaki újra fogékony lesz az érintésre és újabb erogén zónákat talál önmagán. Végső soron az egyéneken múlik, hogy mely testtájak hogyan és mennyire reagálnak a gyengéd ingerlésekre.

 

       Más érzékszervek

A legtöbben tudják, hogy nemcsak érintések révén izgulhatnak fel szexuálisan, hanem sok egyéb révén is, amit látnak, hallanak, szagolnak vagy ízlelnek. Erős szexuális inger lehet egy szép test megpillantása, egy hang kellemes csengése, bizonyos ételek íze, vagy egy szeretett személy mirigyváladéka. A hatás mindenesetre az ezekkel kapcsolatos asszociációktól függ. Az egyént azért izgat fel bizonyos látvány, hang, vagy illat, mert ezek korábbi, élvezetes élményekhez kapcsolódnak. (Kellemetlen élményeknek viszont negativ utóhatásuk van. A szexuális reagálást korlátozhatják, vagy egészen megakadályozhatják.)

 

       Pszichoszociális kondicionálás

Nincs olyan látvány, hang, vagy illat, ami önmagában erotikus lenne. Csak akkor tartjuk azokat erotikusnak, ha erotikus élmények kötődnek hozzájuk. Igy nem lehet meglepő, hogy a különböző történelmi korszakok és kultúrák szépségideáljai egészen különbözőek voltak, s hogy valamely zeneszám az egyik emberre izgatólag hat, miközben egy másikat hidegen hagy. A szexuális reagálás is erősen függ pszichológiai tényezőktől, igy sokak már pusztán bizonyos elképzelések révén is felizgulnak. Vannak olyanok, akik szexuális fantáziáik révén is orgazmushoz jutnak.

 

       Különbségek a nemek között

Úgy tűnik, az erotikus gondolatok, fantáziák és elvárások gyorsabban és erősebben hatnak a férfiakra, mint a nőkre.

A férfiak általában vizuális ingerek révén is könnyebben felizgulnak, mint a nők, akik inkább az akusztikus és taktilis ingerekre reagálnak. Közösülés esetén a legtöbb nő csak állandó testi ingerlés révén jut orgazmushoz.

 

                    Reagálás szexuális ingerlés nélkül

 

 Bizonyos, látszólag szexuális reagálások teljesen aszexuális okokra vezethetők vissza. Igy pl. egy férfinek erekciója   lehet,  ha nehéz súlyt emel, vagy tele van a húgyhólyagja.

  Van egy olyan, ritka, beteges állapot is, az un. priapizmus, amelynél egy nem kívánt erekció tartósan fennáll. Ez a kellemetlen állapot igen fájdalmas és tartósan károsíthatja a péniszt. (Neve összefügg az antik görög termékenység-istennel, Priaposszal, akit mindig merev hímvesszővel ábrázoltak.)

 

 

Priapos antik szobrocskája

 

 

      Változó ingerek – azonos reagálás

Ha az emberek szexuálisan felizgultak, akkor szexuális aktivitás révén keresnek kielégülést. Az aktivitás módja az adott körülményektől függ. Azonban függetlenül attól, hogy milyen aktivitást választanak, a testi reagálás mindig ugyanazt a sémát követi. Más szavakkal: fiziológiai szempontból nem jelent különbséget, hogy a szexuális reagálást egy magányos önkielégítés, vagy a szeretkezés bármilyen formája váltja ki és vezeti célhoz. Pszichológiailag ugyan egészen különbözőképpen lehet átélni, de az alapját képező testi folyamatok egyformák maradnak.

 

       Egyéni különbségek

Maguk a testi reakciók sem teljesen azonosak a különböző egyéneknél, sőt, ugyanannál az egyénnél is eltérőek különböző időpontokban. Az emberek nem gépek, hogy mindig és mindenhol ugyanúgy működjenek. Az emberi szexuális reagálás összefoglaló leírása ennélfogva mindig csak általánosítás lehet. Az egyes esetek mindig változatosak. (Igy pl. az is lehetséges, hogy egyes férfiak erekció nélkül is elélveznek és ejakulálnak.)

A női és a férfi szexuális reagálás itt következő, összefoglaló ismertetéseit ezért nem kell normának, vagy ideálnak tekinteni és elérendő célként kitűzni. A cél csupán az, hogy némi fényt vigyünk a szexuális élmények eddigi homályába és bizonyos alapismereteket közöljünk a nők és a férfiak testében lezajló folyamatokról.

 

  A reagálás  4  szakasza

A  szexuális reagálás  sémája legegyszerűbben úgy írható le, mint a feszültség emelkedése  és aztán csökkenése.

E séma részleteinek alaposabb megértése érdekében  különböző tudósok nemcsak két, hanem három, négy, sőt több szakaszra osztották azt. Figyelembe kell azonban vennünk, hogy az ember minden szexuális élménye folyamatos egészet jelent, s így minden fokozati, vagy fázisbeosztás végső soron önkényes. De azért mégis segíthetnek jobban megérteni, hogyan reagál testünk a szexuális ingerlésre.

 

        Miért  négy  szakasz?

 A szexuális reagálás négy szakaszra osztása ugyan alapjában véve önkényes, ám  egy időközben jól megalapozott tudományos tradiciót követ.

 

 

Albert Moll

(1862-1939)

Az újabb korban a szexuális reagálást először Albert Moll vizsgálta és írta le. „A gyermek nemi élete” (1909) c. könyvében négy fő szakaszt különböztetett meg:

1.        Az izgalomba jövést,

2.        A hasonló szinten maradó élvezetet,

3.        Az élvezet csúcspontját,

4.        A hirtelen  lenyugvást.

 

 

 

Wilhelm Reich

(1897-1957)

 Wilhelm Reich  később, „Az orgazmus funkciója” (1927, 1942)  c. könyvében  másféle beosztást ajánlott:

1.      Mechanikus feszültség,

2.      Bioelektromos feltöltődés,

3.      Bioelektromos  levezetődés,

4.      Mechanikus  feszültségoldás.

 

 

 

 

William H. Masters (1915-2001)

Virginia Johnson (1925-)

Végül  William H. Masters  és  Virginia  Johnson  „A szexuális reagálás” ( 1966) c. könyvükben  adták meg a ma  elfogadott beosztást:

1.   Felizgulás,

2.   Plató,

3.   Orgazmus és

4.   Elernyedés.

Ezenkívül  bevezettek még egy fázist, az un. refrakterperiódust.

 

A  női  és  férfi szexuális reagálás itt következő  leírásai  Masters  és Johnson  beosztásán  alapulnak. A jövőben ugyan elképzelhetők pontosabb beosztások és fogalmak, de mostani céljainknak ez a modell teljesen megfelel.

                                                                                             

     A  szexuális  reagálás -  a  női  reagálás

       A modern szexológiai kutatások megmutatták, hogy  a szexuális reagálás mindkét nemnél ugyanazt  az  alapmintát  követi. A nők szexuális képességei  valójában legalábbis egyenértékűek a férfiakéval, sőt, részben  még jobbak is. Közismert az is, hogy  a nők és férfiak ugyanazokra a szexuális ingerekre reagálnak, s hogy a tapintás, a látvány, a hangok, szagok és ízek  nagy szerepet játszanak a  szexuális felizgulásban. Mindkét nemnek vannak  az érintésre különösen érzékeny  testfelületei  és hasonló  erogén  zónái.

      

      Hasonlóságok és különbségek

 Bár a nők és férfiak szexualis reagálása alapjában véve hasonló, vannak bizonyos különbségek.  Néhány ezek közül biológiailag megalapozott, mások pedig szociális hatások és személyes élmények révén keletkeznek. Mindenesetre nem mindig könnyű  egy adott esetben megkülönböztetni  az átöröklés és a  pszichoszociális kondicionálás hatását.

A szexuális reagálás mindkét nemnél ugyanazt az alapmintát követi: A = Felizgulás, B = Platófázis, C = orgazmus, D = elernyedés Mindenesetre a nõi reagálásnak vannak bizonyos variánsai, pl. a többszörös orgazmusok

 

       Néhány kisebb különbség

A női és férfi szexuális reagálás között van néhány kis különbség, amely feltehetőleg biológiailag meghatározott. Igy például a nők nehezebben izgulnak fel  gondolatok és fantáziák révén. A nők a felizgulás ellenére is könnyebben visszaesnek, és sokan csak tartós, testi ingerlés révén érik el az orgazmust.  (Ám itt is vannak kivételek: egyes nők csupán pszichológiai ingerlés révén is elérhetik az orgazmust.)

 

      Az  elavult „kettős  erkölcs”

Nyugati társadalmunkban a nők minden biológiai tény ellenére  sokáig  szenvedtek  pszichoszociális  korlátok miatt, amelyek tiltották  szexualitásuk teljes kifejezését. Általában azt hitték, hogy a férfiak „szexuális ösztöne” erősebb, a nők viszont  csak gyenge szexuális késztetéssel rendelkeznek. Igy a férfiakat  szexuális képességeik kiélésére bátorították, a nőknek viszont azt mondták, hogy  saját szexuális vágyaikat csökkentnek, jelentéktelennek és lealacsonyítónak kell  tartaniuk. Ez az un. kettős erkölcs  igen rossz hatással volt nemcsak a társadalomra, hanem  a  nőkre is.

 

       A  fejletlen női szexuális potenciál

A  nők  gyakran nehezen tudják kialakítani szexuális képességeiket, s közülük sokan anélkül élik le az életüket, hogy  erotikus potenciáljukat kimeríthették volna. Míg a férfiak némi ingerlés után könnyen elérik az orgazmust, ez sok nőnek nem sikerül.  Vannak nők, akik első orgazmusukat csak  sok évi nemi élet után érik el. Ha eltekintünk a testi fogyatékosság, vagy betegség ritka eseteitől, úgy csak azt állapíthatjuk meg, hogy ezek a szükségtelen nehézségek  a  nők nevelésével függnek össze. A lányokat gyakran kényszerítik szexuális vágyaik elfojtására, vagy arra, hogy azokat önmaguk előtt is letagadják. Az ezáltal keletkezett gátlások olyan erősek lehetnek, hogy minden normális szexuális reagálást megakadályoznak.

                                                                                                         

      A  reakcióciklus: megfigyelt lefolyás, normák nélkül

A  szexuális reagálás itt következő összefoglalásának nem az a célja, hogy  a szexuális teljesítmény normáját, vagy  ideálját  jelölje ki. Összefoglalásunk egyetlen célja, hogy nőknek és férfiaknak általános információkat adjunk  arról:  milyen fiziológiai folyamatok kísérik  Ennek során mindig számítani kell egyéni variációkra. Ennek ellenére: egy nő a saját szexuális alap-reagálását  egész élete során meg fogja tartani, függetlenül  attól, hogy mennyire lesz aktiv szexuálisan.

 

1.      Izgalmi fázis (női)


 Általános megfigyelések:

Nemcsak a férfiak, hanem a nők is nagyon gyorsan felizgulhatnak szexuálisan, s néhányan  pár percen belül elérik az orgazmust. Sőt, vannak nők, akik  a közösülés kezdete után 15—30 másodperccel már orgazálnak. Mindenesetre úgy tűnik, hogy a nők az izgalom kezdeti szakaszán könnyebben  visszaesnek, mint a férfiak, s inkább szükségét érzik a tartós ingerlésnek. Ebből kifolyólag sok nőnek hosszabb idejű közösülésre van szüksége, mint a férfiaknak, akiknek izgalmát többnyire  lelki tényezőt is fenntartják és növelik.

A nők általában kevésbé ingerelhetők vizuálisan és akusztikusan, s a fantáziákra és elvárásokra sem reagálnak olyan gyorsan. Másrészt viszont a legtöbb nő éppolyan gyorsan kielégülhet, mint a férfi, ha a szexuális együttlét során a kedvteléseire koncentrálhat  (mint például az önkielégítésnél).

 

 

      A hüvely

A növekvő szexuális izgalom a hüvelyben főleg két változást hoz létre:

   1.  Erős vérbőséget és duzzadást, vagyis tumeszcenciát,

   2.      A hüvely belső kétharmadának kitágulását  (az un. sátor-jelenséget).

 

         8kép)

 

 

    

 

                                         Tumeszcencia:

 Szexuális izgalom esetén a nemi szervek vérbővé válnak, s ezáltal megduzzadnak, vagyis tumeszcenciát mutatnak  (lat. tumescere=  megduzzadni).  A nőknél a vérbőség és tumeszcencia  a hüvelyt nedvessé teszi.  Az ingerlés reakciójaként a hüvelyfalak  egy áttetsző folyadékot választanak ki, amely a pénisz behatolásakor  védőréteget képez. E  nedvesedés  (lubrikáció)  nélkül  a pénisz bevezetése mindkét résztvevő számára fájdalmas lenne. (Férfiaknál a tumeszcencia eredményezi a pénisz merevedését,  vagyis a tumeszcencia  készíti elő  a hüvelyt és a péniszt a  koituszra.)

  

       „Sátor-jelenség”:

 A szexuális izgalom növekedésével a hüvely belső kétharmada  hosszában és széltében kitágul. Ezzel egy ballonhoz hasonló  tágulás jön létre, az un. sátor-jelenség. (Nyugalmi állapotban a hüvelyfalak egymáshoz símulnak, vagyis a  hüvely akkor  inkább potenciális, mint reális tér.)  Egyidejűleg színe a szokásos pirosról  vörösre változik, s ez a további szakaszokban még vörösebbé válik.

                                                                                             

       A  nagyajkak

 A  nagyajkak  (a vulva külső ajkai)  különbözőképpen reagálnak, attól függően, hogy  szűlt már a nő, vagy nem szült. Ha  még nem szült, akkor a nagyajkak  a szexuális izgalomtól  elsímulnak és szabaddá teszik a hüvelynyílást. A már szült nő nagyajkai viszont ezáltal megnagyobbodnak és a szexuális izgalom hatására még nagyobbakká válnak. A hüvelynyílást azonban mégis szabaddá teszik.

 

      A kisajkak

A  kisajkak (a vulva belső ajkai)  megduzzadnak és színüket  egyre vörösebbre változtatják. A  csikló (éppúgy, mint a pénisz)  a szövet vérteltsége révén megduzzad. Ez a növekedés mindenekelőtt a csikló törzsének átmérőjénél figyelhető meg.

 

       A  méh

A  méh  elkezd  megduzzadni és feljebb húzódik a hasüregbe. Igy járul hozzá a hüvely említett kiszélesedéséhez. Szexuális izgalom hatására a mellbimbók is  megmerevednek, s egészen az orgazmusig merevek maradnak. Ez azonban nem jól látható, mert  a  mellbimbók körüli  sötét udvar ugyancsak megduzzad.

 

        Izom-összehúzódások és  „sex flush”  (bőrpirulás)

 A  fokozódó szexuális feszültség  akaratlan és szándékos izomösszehúzódásokhoz vezet a test különböző részein. Azonkívül megemelkedik a pulzusszám és a vérnyomás. A  legtöbb nő még un. sex flush-t is mutat, vagyis egy bőrpirulást, amely a hasnál kezdődik, s amelleken át a nyakig terjed. Ez megmarad az orgazmusig.

                                                                      

             2.Platófázis (női)

 

Általános   Megfigyelések   A platófázis tulajdonképpen csak az izgalmi fázis meghosszabbodása.

A  plató  szó  csak azt jelenti, hogy  az egyén elért bizonyos izgalmi       szintet, amelyen egy ideig marad, mielőtt az orgazmus bekövetkezik.

 

 

 

 

 

 

 

A  hüvely:   orgasztikus  mandzsetta

A  platófázis  során a hüvely belső kétharmada nem nagyon tágul tovább.  Az alsó harmad viszont összeszűkül a fokozódó  vérbőségtől. Ezáltal a hüvelynek ez a része, amely az izgalmi fázisban kicsit kitágult, egyharmadával szűkebbé válik. Ezt a vérbő és összeszűkült hüvelyszakaszt  Masters és Johnson  „orgasztikus mandzsettaként”  írták le. Ha ilyenkor a hüvelyben pénisz van, ezáltal  erősebben körülzáródik.

 

 

 

 

      A  nagy és a kisajkak

Míg a nagyajkak nem mutatnak további változást, a kisajkak egyre inkább vörösödnek, különösen azoknál a nőknél, akik már szültek. Ez az egyre mélyebb elszíneződés jelzi az orgazmus közeledtét.

 

      A csikló

 Miután az izgalom bizonyos foka bekövetkezett, a csikló makkja visszahúzódik előbőre alá, s így a közvetlen ingerlés számára hozzáférhetetlenné válik. (Régebben gyakran nem értették, hogy a csikló visszahúzódása nem az izgalom csökkenését jelenti, hanem éppen ellenkezőleg, annak növekedését.)

 

      A Bartolin-mirigyek

A Bartholin-mirigyek (amelyek  a  férfitest Cowper-mirigyeinek felelnek meg)  az izgalmi fázis vége felé, vagy a platófázisban  kis mennyiségű, áttetsző folyadékot választanak ki.

 

      Méh és mellek

 A méh tovább emelkedik a hasüregbe  és kicsit megnövekszik. A mellek is  elérik legnagyobb kiterjedésüket a platófázisban.

 

      Sex  flush  és növekvő  izomfeszültség

 A sex flush (bőrpirulás)  ha bekövetkezett, egyre intenzívebb lesz  és nagyobb testfelületre terjed ki. Az egész testben gyakoribbá válnak  az önkénytelen és szándékos izomfeszülések. A pulzus felgyorsul, a vérnyomás emelkedik, a légzés  gyorsabbá válik.

 

                                               3.  Orgazmusfázis (női)

 

                                 Általános megfigyelések

Az orgazmus  (görögül orgasmos=  duzzadás)  a szexuális izgalom csúcspontján bekövetkező hirtelen oldódása  az idegi- és izomfeszültségeknek. Ez az élmény a legélvezetesebbek közé tartozik, amit az ember elérhet. Alapjában véve mindkét nem számára hasonló. Az orgazmus csak néhány másodpercigtart  és kicsit hasonlít egy görcsös rohamhoz. Az orgazmus egy sor rohamszerű, egyre gyengülő vonaglásból áll. Erőteljes, ismételt tüsszentésekhez is lehet hasonlítani. Mindenképp részt vesz benne az egész test,  amely aztán teljesen ellazul.

 

 


 A  hüvely  kontrakciói

 A női testben az orgazmus a hüvely alsó harmadának, amelyet Masters és Johnson „orgasztikus mandzsettaként”  írtak le, erős, ritmikus összehúzódásaival kezdődik. Ezek az összehúzódások (kontrakciók) egymásután háromtól tizenötször következhetnek be, éspedig először egy másodpercnél is kevesebb időközönként, aztán pedig ritkuló időközönként.

 

 

 

        Méh és végbélzáró izom

 Csaknem ugyanakkor összehúzódik a méh. Ezek az összehúzódások (kontrakciók)  azonban szabálytalanok. A méh felső részén kezdődnek, aztán lefelé mennek, ugyanúgy, mint a szülés előtti kontrakciók. A végbél záróizma éppígy többször összehúzódhat, éspedig ugyanolyan ütemben, mint az orgasztikus mandzsetta.

 

       Izomfeszülés, pulzus és vérnyomás

 Erős izomfeszültség nemcsak  a medence régiójában található, hanem  a nyakon, a  karokon és kezeken, a combokon és lábakon  is.  A pulzusszám és a vérnyomás tovább emelkedik. A légzés igen gyors.  A feszültség mértéke az elért szexuális izgalom  tartamától és intenzitásától függ.

 

                                                                 

Ejakuláció?

 A nemileg érett férfi testben az orgazmust  általában magömlés kíséri. Minthogy a női test nem termel ondót,  ennek folytán itt nincs ejakuláció. Ez alól mindenesetre van néhány kivétel. Egyes nőknél a parauretrális mirigyek (vagyis  a húgycső körüli mirigyek) olyan fejlettek, hogy a prosztatához hasonlóan  váladékot termelnek és ez az orgazmus során  kispriccelődik a húgycsőből.  Minthogy a női parauretrális mirigyek hasonlóak a férfi prosztatához, sok szakember női prosztatáról és női ejakulációról beszél.

 

 

 

 

       Többszörös orgazmusok

 Ahogyan azt többször hangsúlyoztuk,  mindkét nem szexuális reagálása hasonló. Az orgazmusélmény lényegi hasonlósága  mellett a nők külön előnye, hogy  gyakran gyors egymásutánban  több orgazmust képesek átélni.  Fiatal férfiak körében  igen ritkán  előfordul, hogy szexuális reagálásukat rövid időn belül többször újra tudják kezdeni, s így szintén többszörös orgazmusokat  élnek át.  Szigorúbban vizsgálva azonban ez másfajta jelenség.  Néhány felnőtt férfi állítólag a kitartott mélylégzés különleges technikájával  szintén képes egymásután több, ejakuláció nélküli orgazmust átélni. Ez inkább hasonlítana a női élményhez, amely a többszörös orgazmusnál csak a plató-  és orgazmusfázist ismétli.  Van azonban még egy különbség a nemek között.  Míg a férfi orgazmusélmény lényegében mindig egyforma marad,  a női jelentősen variálódhat.  Lehet rövid és enyhe, de lehet erőteljes és széleskörű is. Ugyanaz a nő is a helyzettől függően teljesen eltérően élheti át az orgazmust.  Mégis:  a  szexuális reagálás  alapsémája  minden variáció ellenére  ugyanaz marad.

                                                                                                         

4.Elernyedési fázis

 


 Általános megfigyelések

 Az orgazmus után a nemi szerveknek  és az egész testnek bizonyos időre van szüksége ahhoz, hogy  nyugalmi állapotába  visszatérjen.

 

 

 

     

 

 A hüvely

 Az elernyedési fázisban a hüvely alsó harmadának  (az orgasztikus mandzsettának) vérbősége  gyorsan  megszűnik.

      A  nagy  és kisajkak

 Ezek ismét az eredeti formájukat és méretüket veszik fel.    

       A csikló

 A csikló makkja ismét előbújik fitymája alól.

        A  méh

 A méh ugyancsak visszaáll eredeti nagyságára  és  ismét  lejjebb süllyed.  Az un. sátor-jelenség eltűnik, vagyis a hüvely belső kétharmadának  kiszélesedése megszűnik.

       Sex Flush

Az un. sex flush, vagyis a  szexuális izgalom által kiváltott, sajátos bőrpír eltűnik

       Mellek, izmok, pulzus  stb.

 A mellbimbók és maguk a mellek  fokozatosan visszatérnek  eredeti állapotukba. Az idegi és izomfeszültség  levezetésével  csökken a pulzusszám és a vérnyomás, s  a  légzés  is  normalizálódik.

 

       Nincs „refrakter periódus”

 Úgy tűnik, sok nőnek nincs refrakter periódusa, vagyis  a férfiakkal ellentétben  nincs szükségük nyugalmi szünetre, mielőtt ismét képesek reagálni a szexuális ingerlésre. Más szavakkal: ha van is refrakter periódusuk, az igen rövid. Tény, hogy sok nő gyors egymásutánban  több orgazmust képes átélni.  Ilyen esetekben az elernyedési fázis nyilvánvalóan csak az utolsó orgazmust  követi.

                                                                                             

       Idősebb  nők  szexuális  reagálása

 Még mindig vannak, akik azt hiszik, hogy a nők a menopauza után elvesztik szexuális reagálókészségüket.  Mások úgy vélik, hogy a nőknek a változás évei után  az „illendőség” és a „méltóság” miatt minden szeretkezést kerülniük kell.  Szerencsére fokozatosan eltűnnek az ilyen előítéletek, hiszen a korábbi szexuális tudatlanságot  felváltják a tudományosan megalapozott ismeretek. Sem a nőknek, sem a férfiaknak nem kell idősebb korukban lemondaniuk a  kielégítő  nemi életről.

        Egy gyengébb, de még mindig kielégítő reagálás

Idősebb nőknél a szexuális reagálás lényegében ugyanolyan marad. Természetesen az idősebb emberek általában elvesztik korábbi erejüket,  és sok testi reagálásuk lassúbbá válik. Különösen az idősebb nők nemiszervei mutatnak bizonyos elváltozásokat, s ezek befolyásolják szexuális reagálásukat.

         A  hüvely

 A legnagyobb változás a hüvelyt érinti. Míg a fiatal nőknél  a szexuális izgalom  15—30 másodperc alatt kiváltja a hüvely nedvesedését,  idősebb nőknél ugyanez több percig is tarthat, s a hüvelyváladék mennyisége is csekélyebb. Azonkívül  a hüvelyfalak a csökkenő hormonhatás következtében elvékonyodnak és elvesztik korábbi rugalmasságukat. Mindenesetre egy mesterséges hormonadagolás ezt a hiányt csökkentheti, a hiányzó  hüvelyváladék pedig különböző síkosító szerekkel pótolható..

       A  méh

 Minthogy a menopauza után a méh összezsugorodik, szexuális izgalom esetén is  egyre kevésbé emelkedik a hasüregbe. Ennélfogva a „sátor-jelenség”  is  gyengébb  a  hüvely  belső  kétharmadában.

        Izomfeszültség és elernyedési fázis

 Az orgazmus kontrakciói  gyengülnek és számuk is csökken. Az elernyedési fázis rövidebbé válik. Mindezen változások azonban nem feltétlenül befolyásolják  a  szexuális élményt. Valójában azok a nők, akik egész életükben szexuálisan aktívak voltak,  reagáló készségüket késő öregkorukig megőrizhetik.

                                                                                 

         A férfi szexuális  reagálása 

 

 A modern szexológiai kutatás szerint a szexuális reagálás mindkét nemnél  ugyanazt az alapmintát követi. Az is köztudott, hogy a férfiak és nők ugyanazokra a szexuális ingerekre reagálnak, s hogy a tapintás, a látás, a hallás, a szagok és ízek minden szexuális reagálásban nagy szerepet játszanak.  Mindkét nemnek vannak különlegesen érzékeny testfelületei, s ugyanolyan erogén zónákat alakítanak ki.

 

Hasonlóságok és különbségek

 Bár a női és férfi szexuális reagálás alapjában hasonló, vannak bizonyos különbségek. Néhány ezek közül biológiailag megalapozott, mások pedig  szociális hatások és személyes élmények révén keletkeznek. Mindenesetre nem mindig könnyű  különbséget tenni  a biológiai örökség és a pszichoszociális kondicionálás között.

 


 A szexuális reagálás mindkét nemnél ugyanazt az alapmintát követi: A = Felizgulás, B = Platófázis, C = orgazmus, D = elernyedés Mindenesetre a nõi reagálásnak vannak bizonyos variánsai, pl. a többszörös orgazmusok

 

    

     

 A reakcióciklus: megfigyelt lefolyás, normák nélkül

 A szexuális reagálás itt következő összefoglalásának nem célja, hogy  a szexuális teljesítmény normáját, vagy ideálját állítsa elénk. Összefoglalónk egyetlen célja, hogy férfiaknak és nőknek néhány általános információt adjon arról, hogy milyen fiziológiai folyamatok kísérik szexuális aktivitásukat. Ennek során mindig számolhatunk egyéni variációkkal.

 

              1. Izgalmi fázis

                         

     Általános megfigyelések

 

 

A szexuális izgalom egész váratlanul és igen gyorsan bekövetkezhet, ,különösen fiúknál és fiatal férfiaknál. De lassabban, hosszabb idő  alatt is kialakulhat. Valójában egyes férfiak újra és újra, szándékosan elterelik a figyelmüket, hogy szexuális izgalmuk lassú növekedését élvezhessék. Másrészt ez (különösen a kezdeti stádiumban) könnyen meg is zavarható, például hirtelen félelmek, vagy külső események révén.  A fokozódó izgalom mellett azonban  az ilyen zavaró tényezők elvesztik hatásukat. Az önkontroll korlátozódik, s a szokásos gátlások eltűnnek.

 

 

 

 

 

A pénisz

A növekvő szexuális izgalom hatására a pénisz láthatóan megváltozik.

 

 

 

 

 

 

 

Tumeszcencia

A pénisz három szivacsos teste  (két  corpora cavernosa és egy  corpus spongiosum) vérrel telítődik, vagyis  tumeszcenssé  válik. Ettől a pénisz merevvé válik, amit erekciónak  (latin  erigere= felállítani) is  neveznek. Az erekció a legfeltűnőbb megnyilvánulása a szexuális izgalomnak..

 

         Elégtelen, vagy hiányzó tumeszcencia

 Előfordulhat, hogy a férfiak, bár felizgultak és közösülni akarnak, mégsincs erekciójuk. Ilyen esetben nem jut át az erekció alábbi fázisain sem. Az erekció hiányának sokféle oka lehet, ám legtöbbször az adott szituáció sajátos körülményeire vezethető vissza. A szexuális partnernek ilyenkor meg kell őriznie nyugalmát, s egyszerűen áttérni a szeretkezés olyan formáira, amelyek nem igénylik a pénisz  bevezetését  valamely testnyílásba. A nyugtalanságra nincs ok. Mindenesetre, ha ez a probléma gyakran, vagy rendszeresen fellép, akkor szükség lehet egy szexuálterapeuta segítségére.

 

A  herezacskó

    A herezacskó símaizmai összehúzódnak, a bőr megvastagszik és a herék  közelebb húzódnak az alhashoz.

 

Izomfeszültség, pulzus és vérnyomás

    A fokozódó szexuális izgalom  növekvő izomfeszültségekhez vezet, s ugyanakkor   emelkedik a pulzusszám és  a  vérnyomás 

 

Sex flush

 Egyes férfiaknál szintén jelentkezik az un. „sex flush”, vagyis  a bőr kipirulása, amely rendszerint az alhason kezdődik, s aztán egészen a nyakig és az arcig, s néha a vállakig, karokig és combokig  terjed.  Ez a bőrpirosodás többnyire  csak az izgalmi fázis vége felé kezdődik, vagy csak  a  rákövetkező  platófázisban. Gyakran azonban ez a „sex flush” egyáltalán nem lép fel.

 

A mellbimbók erekciója

 Ez nem minden férfinél jelentkezik.  Egyeseknél  direkt kézzel ingerlés hozza létre. Ha egyáltalán fellép, akkor többnyire az izgalmi fázis vége felé, vagy csak a platófázisban. Mindenesetre ilyenkor egészen az orgazmus utánig megmarad.

 

                                                                                             

2.Platófázis

 

 


 Általános megfigyelések

A platófázis tulajdonképpen csak az izgalmi fázis meghosszabbodása. A plató szó csak azt jelenti, hogy  létrejött az izgalom bizonyos (magasabb) szintje, amelyen a test egy ideig időzik, mielőtt az orgazmus bekövetkezik. Ha a szexuális izgalom eléri ezt a stádiumot, az egyén figyelme már nem könnyen terelhető el,  s egyre kevésbé veszi tudomásul a környezetét.

 

        

        Pénisz és herék

 A platófázis során a péniszen nem történik nagyobb változás. A herék megduzzadnak, s még közelebb húzódnak  az altesthez.

          A Cowper-mirigyek

 A Cowper-mirigyek néhány csepp áttetsző folyadékot választanak ki, amely megjelenik  a pénisz nyílásában. Ezek a cseppek esetleg már néhány spermiumot is tartalmazhatnak. Erre ügyelni kell, ha a terhességet el akarjuk kerülni.

        Sex  flush

 A „sex flush” bőrpirulása  általában csak ilyenkor jelentkezik, vagy  most fokozódik és kiterjed, ha már korábban látható volt. Mindenesetre ez a jelenség nem mutatkozik minden férfinél, s egyeseknél csak alkalmilag lép fel.

         Izomfeszültség, pulzus és vérnyomás

 Fokozódó szexuális ingerlés hatására az egész testben önkénytelen és szándékos izomfeszültségek lépnek fel. Egyidejűleg nő a pulzusszám és a vérnyomás, a légzés pedig gyorsabbá és felszínesebbé válik.

         A mellbimbók erekciója

 Ha a mellbimbók eddig még nem merevedtek, úgy ez most megtörténhet. Ez esetben egészen az orgazmus utánig ilyenek maradnak. Mindenesetre  a mellbimbók erekciója nem mutatkozik minden férfinél.

 

 

                                              3. Orgazmusfázis

                      

Általános megfigyelések

Az orgazmus (görög  orgasmos= duzzadás)  az idegi és izomfeszültségek hirtelen feloldódása  a szexuális izgalom csúcsán. Ez az élmény a legélvezetesebbek közé tartozik, amit az ember előidézhet. Alapjában mindkét nem számára ugyanolyan. Az orgazmus csak néhány másodpercig tart, s kicsit hasonlít egy görcsös rohamhoz (vagy egy tüsszentéshez). Egy sor rohamszerű, fokozatosan gyengülő vonaglásból  áll.  Erőteljes, ismételt tüsszentésekhez is hasonlítható.  Benne az egész test részt vesz, s utána teljesen ellazul.

 

 

        Ejakuláció

 A férfitestben az orgazmus  az ondóvezetéknek és a vele szomszédos szerveknek (ondóhólyag, prosztata, húgycső, a pénisztő izmai és maga a pénisz)) akaratlan, ritmikus kontrakcióival kezdődik. Az első három-négy erőteljes kontrakció egy másodpercnél kevesebb időközönként ismétlődik. Ezt követően a kontrakciók gyengülnek és időközeik hosszabbodnak. A nemileg érett férfitestben az orgazmust az ondó kilövellése kíséri. Vagyis az említett kontrakciók következtében a felgyűlt ondó  a húgycsövön keresztül több adagban kilökődik. Ez az ejakuláció elég messzire spriccelhet, de az is előfordulhat, hogy elég lassan folyik ki a péniszből. Egy adott ejakuláció ereje semmit sem árul el a férfi erejéről, szexuális teljesítményéről.

 

        Mennyi ondó lövell ki?

 Az ejakuláció során kilövellt ondó mennyisége  kb. egy teli kávéskanálnyi.  Egymás utáni ejakulációknál  az  ondó mennyisége egyre kevesebb.

        Ejakuláció nélküli orgazmus

 Az orgazmus lényege a felgyűlt idegi és izomfeszültség  gíors feloldása. Az ejakuláció csak ennek lehetséges kísérő jelensége. Az orgazmus és az ejakuláció tehát két különböző folyamat, amit  meg kell különböztetnünk.  Bár a férfiaknál nincs orgazmus nélküli ejakuláció, ám nagyon is lehetséges  ejakuláció nélküli orgazmus.

       Pubertás előtt

 A legnyilvánvalóbb példa a serdületlen fiatalok orgazmusa.  Minthogy belső nemiszerveik még nem elég fejlettek ahhoz, hogy ondót termeljenek, semmi sincs, amit ejakulálhatnának.  S e fiúknak mégis  lehet orgazmusuk.

       Egyes felnőtteknél

 Van néhány férfi, akinél az ejakuláció  csak másodpercekkel az orgazmus után következik be, s így mindkét folyamatot különállóként élik át.

Néhány más férfi azt állítja magáról, hogy a folyamatos mélylégzés különleges technikájával egymás után több orgazmust élnek át, ejakuláció nélkül.

       Készlet-kimerülés

 Egyes férfiak, akik rövid időn belül több orgazmust érnek el, ezzel úgy kimerítik ondókészletüket, hogy az utolsó orgazmusuknál már nem történik ejakuláció.

       Coitus reservatus  (karezza)

 Egyes férfiak olyan közösülési technikát gyakorolnak, amely  coitus reservatus, vagy karezza néven ismert.  E technika lényege, hogy a hüvelybe vezetett péniszt  nem mozgatják. Ez legfőképpen a lelki egyesülést célozza, s az érintett párok azt állítják magukról, hogy ily módon, az ismételt orgazmusokkal  a  kielégülés  magasabb  formáját érhetik el.

Olyan férfiak is vannak, akik szerint ugyanezt egy sajátos légzéstechnikával képesek elérni. A légzés a szexuális reagálás folyamán rendszerint  gyorsabbá és felszínesebbé válik, ám ezek a férfiak  állítólag  tudatos irányítással  megtartják a lassú mélylégzést, s ennek révén a szexuális kielégülés új minőségét érik el.

 

        Retrográd ejakuláció

 Különleges eset az un. retrográd (visszafelé történő) ejakuláció. Egyes férfiaknál bizonyos belső izmok úgy működnek, hogy a felgyűlt ondót nem  kifelé lövellik a  péniszen keresztül, hanem befelé, a húgyhólyagba. Onnan pedig az ondó a vizelettel ürül ki. Tehát a külső látszat szerint  ezek a férfiak egyáltalán nem ejakulálnak. A retrográd ejakuláció esetleg egy prosztataműtét következménye is lehet.  Végül vannak olyan férfiak is, akik azt állítják, hogy belső izmaik kontrolljának megtanulása következtében tetszés szerint elkerülhetik az ejakulációt. Ezt a képességüket aztán a fogamzásgátlás érdekében is alkalmazzák.

 

                                    

Balra: Egy szabályos ejakulációnál az A izom záródik, a B izom szétnyílik, hogy lehetõvé tegye az ondó kilökõdését a húgycsöven keresztül.
Jobbra: A retrográd ejakulációnál az A izom szétnyílik, a B izom záródik, ezáltal az ondó nem képes a húgycsövön át kilökõdni. Ehelyett a húgyhólyagba lökõdik.

                       

     Többszörös orgazmus?

 Csak kevés férfi képes többszörös orgazmust átélni, s többnyire ők is csak fiatal korban. Nőknél viszont a többszörör orgazmusok  kevésbé szokatlanok.

Néhány férfi azt állítja, hogy különleges légzéstechnikával  többszörös orgazmusokat képes elérni.

 

        Végbélzáró izom

 Az orgazmus során a végbél záróizma ugyanúgy többszörösen összehúzódik, mint a nemiszerveké

      Izomfeszültség, pulzus és vérnyomás

 Megállapítható, hogy az orgazmusban az egész test részt vesz. Mindenütt nagy izomfeszültség figyelhető meg, a légzés nagyon gyors, a pulzusszám és a vérnyomás magasabb, mint a platófázisban

                                                                                 

 

  4.  Elernyedési fázis

 

Általános megfigyelések

Az orgazmus után a nemiszerveknek (éppúgy, mint az egész testnek) bizonyos időre van szüksége ahhoz, hogy nyugalmi állapotába visszatérjen. Ennek az un. elernyedési fázisnak az időtartama  egyenesen arányos  az izgalmi fázissal

 

 

 

 

 

 

          A pénisz

  Az elernyedési fázis legnyilvánvalóbb jele a merevedés megszűnése két szakaszban:

           1.A legnagyobb csökkenés közvetlenül az orgazmus után következik be.

2. A pénisz egy ideig megtartja  az erekció maradékát, különösen akkor, ha az    izgalmi és platófázisok hosszabbak voltak.

Másrészt azonban a nemszexuális aktivitások és figyelemelterelések  az erekció maradékát is igen gyorsan eltűntethetik.

         Izomfeszültség, pulzus és vérnyomás

 A test izomfeszültségei csökkennek. A légzés, a pulzus és a vérnyomás normalizálódnak.

        Sex flush és a mellbimbók erekciója

 A sex flush bőrpirosodása gyorsan eltűnik. Más a helyzet a mellbimbók erekciójával. Ha egyáltalán bekövetkezett, akkor egy ideig még látható marad. Egyes férfiakon  közvetlenül az orgazmus után izzadság tör ki, egy olyan reakció, amely rendszerint csak a kezeket és a lábfejet érinti.

        Refrakterperiódus

 Közvetlenül az orgazmus után a férfitestben egy un. refrakterperiódus következik. Ebben a szakaszban , amely messze belenyúlik az elernyedési fázisba, a test nem tud újabb szexuális ingerekre reagálni, vagyis  sem újabb erekciót, sem  új orgazmust nem képes elérni. Egyes férfiaknál a refrakterperiódus igen rövid lehet, különösen, ha még fiatalok. Ám idősebbé válva  egyre hosszabb lesz. A női testben is lehet egy ilyen refrakterperiódus, de az mindenképpen igen rövid.  Sok nő képes a gyorsan bekövetkező, többszörös orgazmusokra.

                                                                                             

        Idősebb férfiak szexuális reagálása

 Társadalmunkban még mindig sokan azt hiszik, hogy  a szexuális aktivitás a fiatalok előjoga. Egyesek az időseket egyáltalán nem tartják szexuális lényeknek. Szerencsére sem az idősebb nőknek, sem az idősebb férfiaknak nem kell az életkoruk miatt lemondani a kielégítő nemi életről.

        Egy gyengébb, de még mindig kielégítő  reagálás

 Idősebb férfiaknál a  szexuális reagálás lényegében ugyanaz marad. Természetesen az idősebb emberek általában elvesztik régebbi erejüket és sok testi reagálásuk meglassúbbodik. Igy például egy idősebb ember már nem tud olyan gyorsan szaladni, mint egy fiatalabb, ám ez nem jelenti, hogy egyáltalán nem tud futni.  Valójában, ha rendszeresen sportolt,  akkor talán gyorsabban fut, mint az a fiatal, aki sohasem sportolt. Igy van ez a szexuális reagálással is.  Azok a férfiak, akik egész életükben szexuálisan aktivak voltak, remélhetik, hogy késő öregkorukig aktivak maradnak. Bizonyos jelentéktelen változásokkal  itt könnyű számolni. 

        Az izgalmi fázis

 Idősebb férfiaknál hosszabb ideig tart az erekció kialakulása. Azonkívül ez az erekció gyakran már nem olyan erős, mint korábban. Ez azonban semmiképpen sem csökkenti a szeretkezés élvezetét.

        A platófázis

 A platófázis során az idősebb férfinek kétségtelen előnye van a fiatalabbal szemben. Merevedését ugyanis hosszabban tudja tartani, minthogy az ejekuláció szükséglete gyengébb. Egyrészt ugyan az orgazmust nem éri el olyan könnyen és olyan gyakran, mint korábban, de másrészt  jobban tudja kontrollálni az orgazmus időpontját. Ezzel pedig sokkal biztosabban tudja partnerét kielégíteni.

         Orgazmus és elernyedési fázis

 Ahogyan a fiziológiai reakciók más fázisokban is gyengébbek lesznek, ugyanúgy  az orgazmus után is kevésbé hevesek. Az ejakulációk gyengébbek, az erekció megszűnése pedig elég gyors.

         A refrakterperiódus

Ez a periódus jelentősen meghosszabbodik. Vagyis az idős férfinek sokkal több időre van szüksége ahhoz, hogy újra képes legyen szexuális ingerekre reagálni.

                                                                                 

 

 

V.  Ellenőrző kérdések

 

 

        I. Igaz, vagy téves?

   Igaz / Téves    (Ikszeljen  az igazra  vagy  tévesre)

 

 

Igaz

Téves

Tétel

1

 

 

A vagina lubrikációja  (a hüvely nedvesedése) főleg a   Bartholin- mirigyekből   történik.

2

 

 

A  méh az orgazmus során többször görcsösen összehúzódik

3

 

 

A nő szexuális élvezetének foka attól függ, milyen messze van a  csikló makkja a hüvelynyílástól.

4

 

 

A fiúk már a serdülés előtt képesek ejakulálni.

5

 

 

A fiúk már a pubertás előtt képesek az orgazmusra.

6

 

 

A lányok már a serdülés előtt képesek az orgazmusra.

7

 

 

Egyes nők ejakulálnak az orgazmuskor.

8

 

 

A  szűzhártya  fiziológiai funkciója ma még nem ismeretes.

9

 

 

A  csikló  a  szexuális ingerléstől  megnövekszik.

10

 

 

A  Klinefelter-szindróma csak lányoknál fordul elő.

11

 

 

A nők szexuális reagálásában nincs refrakter-periódus.

12

 

 

Az embrio nemét már a terhesség első hónapjában meg lehet állapítani  .

13

 

 

Minden emberi sejt  46  kromoszómát tartalmaz.

14

 

 

A  nőknek  nincsenek  gonádjaik.

15

 

 

A legtöbb szűzhártyán nyílások vannak.

16

 

 

Az egészséges férfitest minden sejtje  két  Y-kromoszómát tartalmaz.

17

 

 

A  pénisz  mérete  átöröklött.

18

 

 

Férfiaknál az orgazmus egyenlő az ejakulációval.

19

 

 

.Egy nő élete során kb. 4000  érett petesejtet termel.

20

 

 

Az ondó legnagyobb részét a herék termelik.

21

 

 

A Cowper-mirigyek váladéka  nem tartalmazhat spermiumokat.

22

 

 

.A Bartholin-mirigyek váladéka sohasem tartalmazhat csirasejteket.

23

 

 

A  mellékhere  kb. 6 m  hosszú.

24

 

 

Az egészséges péniszben két corpora spongiosa található.

25

 

 

A  fimózist csak a pubertás után lehet gyógyítani.

26

 

 

Az idősebb férfiaknál az orgazmus tovább tart.

27

 

 

Az  iősebb nőknél az orgazmus tovább tart.

28

 

 

Idősebb nőknél  a  szexuális izgalom a hüvely erősebb lubrikációját  (nedvesedését) eredményezi.

29

 

 

A  külső  nemiszerveket primer nemi jegyeknek is nevezik.

30

 

 

A  fiúk általában korábban érik el  a pubertást, mint a lányok.

31

 

 

Tesztoszteront csak a herék termelnek.

32

 

 

Egy férfi kasztrációja azonnal megszűnteti szexuális képességeit.

33

 

 

Egy „kémiai kasztrációt” nem lehet  helyrehozni.

34

 

 

A nő fogamzóképes napjai  menstruációs ciklusának közepén vannak.

35

 

 

A menopauza a  hatvanadik életév után kezdődik.

36

 

 

A szexuális reagálást  először Masters & Johnson osztották négy fázisra

37

 

 

Növekvő szexuális izgalom során a csikló makkja egyre jobban  előbújik a fitymája alól.

38

 

 

Növekvő szexuális izgalom során a hüvely alsó harmada kitágul.

39

 

 

A fiúknál a serdülés első jeleként a herék növekednek.

40

 

 

A férfi teste egész élete során  csirasejteket termel.

41

 

 

A nő teste egész élete során  petesejteket termel.

42

 

 

A  férfitest  nem  termel ösztrogént.

43

 

 

A körülmetszés nem befolyásolja a férfi szexuális teljesítőképességét.

44

 

 

A hőmérséklet a herezacskóban magasabb, mint a test más részeiben.

45

 

 

Ondó és csirasejt ugyanannak kétféle megnevezése.

46

 

 

A pénisz és a csikló homológ strukturák.

47

 

 

A fogamzás csak a peteérés utáni 24 órán belül lehetséges.

48

 

 

A szmegma egyaránt összegyűlhet a pénisz és a csikló fitymája alatt.

49

 

 

A hüvely átlagos hossza nyugalmi állapotban kb. 25  cm.

50

 

 

A  hüvelyfalakban igen sok az idegvégződés.

 

 

       II.  Többes választás

 

Ikszeljen a helyes válaszra.

(Néhány kérdésre több helyes válasz is adható.)

 

1.   A spermiumok átlagos száma egy ejakulációban

   250 000 000

   250 000

   25 000

2.   A  „retrográd ejakuláció”  jelent

 Késleltetett ejakulációt

 Pubertás előtti ejakulációt

 Ejakulációt a húgyhólyagba

 

3.   A  „fimózis”  jelent

 Összeszűkült fitymát

 Makk alatti húgycsőnyílást

 Igen hosszú  fitymát

 

4.   Az alábbi szexuális reakciók közül melyek a nem analógok?

               A Cowper-mirigyek váladéka – A Bartholin-mirigyek váladéka

               A pénisz erekciója – A hüvely  lubrikációja

               Az erekció megszűnése – A csikló visszahúzódása  fitymája alá

 

5.   Egy férfi, akit 30 éves korában kasztrálnak

 meddővé válik

 magas hangja lesz

 elveszti a haját

 

6.   A  genitális csatornák

                a hüvely nedvesedését szolgáló csatornák rendszere

                a spermiumok szállítását szolgáló csatornák rendszere

                olyan csatornarendszer, amely a női magömléshez termel folyadékot

 

7.   Tesztoszteront termelnek

 a mellékvesék

 a herék

 a  Cowper-mirigyek

 

8.   A spermiumok termelésének egész folyamata  eltart

8 napig

 16 napig

 64 napig

 

9.   A  peteérés  bekövetkezik

   a menstruáció előtt 1 nappal

   a menstruáció előtt 1 héttel

   a menstruáció előtt 2 héttel

 

10.  Melyek nem homológok az alábbi szervek közül?

 petefészkek -- herék

 csikló -- prosztata

 belső kisajkak -- herezacskó

 

11. A mellékherék

gyüjtőcsövecskék rendszere a herékben

 kitüremkedések a méh mindkét oldalán

 csövecskék vastag csomója a herék felszínén

 

12. Az alábbi fogalmak közül melyik jelöli a nemiség egy alapkoncepcióját?

 a (tanult) nem

 a libido

 a szexuális  orientáció

 

13. A „G” betű a  „G-zóna” kifejezésben ezt jelenti

   De Graaf

   Gräfenberg

   Gonorrhea

 

14. Egy nő a menopauzát rendszerint ebben az életkorban éri el:

   40

   50

   60

 

15. A petesejt megtermékenyítésének helye rendszerint

 a méh alsó része

 a Graaf-tüsző

 a petevezeték felső része

 

16. Az „endometrium”  fogalma jelenti

    a hüvely és a végbél közötti testfelületet

    a hüvely nyálkahártyáját

    a méh nyálkahártyáját

 

17. Csirasejtek termelődnek

 a prosztatában

 az ondóhólyagban

 a herékben

 

18. Serdülőkorban a női test ilyen sorrendben változik:

     Mellek nagyobbodása, nemi szőrzet növekedése, első menstruáció

Első menstruáció, mellek növekedése, nemi szőrzet növekedése

Nemi szőrzet növekedése, első menstruáció, mellek növekedése

 

19. Serdülőkorban a férfitest ilyen sorrendben változik:

    Nemi szőrzet növekedése, első magömlés, herék növekedése

    Első magömlés, herék növekedése, nemi szőrzet növekedése

    Herék növekedése, nemi szőrzet növekedése, első magömlés

 

20. Az idősebb férfiak

   könnyebben jutnak többszörös orgazmushoz

   jobban kontrollálják az orgazmus időpontját

   több időre van szükségük egy újabb erekcióhoz

  

21. Az idősebb nők

   hüvelye gyorsabban nedvesedik

   orgazmusaik kevésbé intenzivek

   elvesztik orgazmuskészségüket

 

22. A  nem meghatározásánál legalább

   3 tényezőt kell figyelembe venni

   5 tényezőt kell figyelembe venni

   7 tényezőt kell figyelembe venni

 

23.A felnőtt férfi  merev péniszének átlagos hossza

    7-10 cm

   13-18 cm

   25-38 cm

 

24. Az alábbiak közül melyik nem jelenti a  nemmeghatározás tényezőjét?

 kromoszomális nem

 adrenális nem

 orgazmikus nem

 

25. A  méhnyak  helye

   a méh felső részében, a petevezetékek között

   a méh alsó nyílásánál

   a méh közepén