3.       A  szexuális  orientáció kialakulása

 

A  férfi vagy női test iránti erotikus érdeklődést,  a  férfiakkal vagy nőkkel  létesítendő  szexuális kapcsolat igényét  nevezik az egyén szexuális orientációjának,  irányultságának,  beállítottságának.  Tévedés lenne ezt „vagy – vagy” kérdésnek tartani;  a  szexológiai vizsgálatok ugyanis megállapították, hogy inkább fokozati különbségekről van szó.  A  felnőttek többsége ugyan nagy mértékben  heteroszexuálisan orientált, de köztük is  sokan vannak  a  többé-kevésbé  biszexuálisok, akik valamennyire  mindkét nemmel képesek  szexuális élvezethez  és kielégüléshez jutni.  A  kizárólag  homoszexuális beállítottságúak  aránya pedig egy számmal  is kifejezhető  (vagyis nem éri el a 10%-ot).

Ezt az elmúlt évszázadban  számos kutató állapította meg;  köztük a legismertebb  A.C. Kinsey (1948), aki a lehetséges szexuális beállítottságok skáláját összeállítva  egyik végére  (0)  a kizárólag  heteroszexuális, a  másik végére (6) pedig a kizárólag homoszexuális viselkedést tette;  a köztük levő  fokozatok  (1—5-ig)  pedig a különböző mértékben biszexuális  viselkedéseket jelzik.  (Lásd  2. ábra)  Fritz  Klein,  amerikai  szexuálterapeuta  a Kinsey-féle  skálát  részletezve  néhány újabb dimenzióval egészítette ki. (Lásd  3. ábra)

 

Minthogy közel kétezer éves  zsidó-keresztény kultúránkban  mindeddig csak a heteroszexuális beállítottság számított „normálisnak”, a kivételeket ez alól bűnnek vagy betegségnek tartották, tehát büntették, vagy gyógyítani próbálták. Az eredetileg  zoológus  Kinsey  azonban már tudta, hogy a homoszexuális viselkedés az állatvilágban is előfordul, s így megjelenése az embernél sem meglepő. A homoszexuális fantáziák ugyan gyakoribbak, mint a tényleges homoszexuális viselkedés,, s ez megnehezíti annak eldöntését, hogy mi legyen a beállítottság kritériuma.  A megítélést az is nehezíti, hogy sokaknál mindkét orientáció megfér egymás mellett, különböző arányban, s maga a beállítottság  is változhat az egyén élete során.  Kinsey ezért arra a következtetésre jutott, hogy a  „homoszexuálisok”  helyett  inkább csak  homoszexuális jellegű  viselkedésről beszélhetünk, ami legtöbbször nem zárja ki a heteroszexuális viselkedést sem, bár ezek aránya eltérő lehet.

Indokolatlan tehát a homoszexuális  (vagy  biszexuális)  viselkedés okaként  különleges  szomatikus (hormonális, genetikai  stb.)  tényezőket  feltételezni,  s  így fogyatékosságnak  vagy éppen betegségnek  tartani  és  gyógyítására  törekedni (ahogyan az a 20.  században  történt).  A szexuális  orientációt  veleszületettnek tartó  „esszencialista” irányzat  napjainkra már háttérbe  szorult a  „konstrukcionista” értelmezés  mellett, amely a szexuális beállítottságot  történelmi és  szociokulturális  konstrukcióként fogja fel.  Ez különösen fontos a homoszexuális orientáció  megítélése  szempontjából. Ugyanakkor tény, hogy bizonyos újabb genetikai tanulmányok még mindíg a biológiai determináció mellett érvelnek. Hívatkoznak pl. arra, hogy monozigota ikerpárok több mint 50%-a hasonlóságot mutat a homoszexuális beállítottságot illetően, míg a nem vér szerinti testvéreknél ez alig 10%-os  stb. A gének természetesen sok mindent lehetővé tesznek, vagy befolyásolnak, de  ritkán determinálnak. Újabb vizsgálatok szerint a genetikai befolyás mellett elsősorban az egyént ért hatások a meghatározók.

A  szexuális  viselkedés  lehetséges  „tárgyai”

Egy némileg leegyszerűsítő, formális felosztás szerint, amelyet  W. von Humboldt (1827)  óta ismerünk, az emberi szexuális viselkedés  négyféle „objektumra” irányulhat:  önmagára az egyénre,  egy másneműre, egy azonos neműre, vagy egy állatra. (Az utóbbi napjainkban és kultúránkban már ritkán fordul elő;  Kinsey vizsgálatai szerint a férfiak 8%-ánál és a nők 4%-ánál; a múltban valószínűleg gyakoribb volt, ahogyan azt pl. egyes ógörög mondák és műalkotások tükrözik. Helyettük ma inkább bizonyos tárgyak jöhetnek számításba.) 

Aerotikus  öningerlés  (autoerotika)  nemcsak éber, hanem alvó állapotban is előfordulhat;  ilyenkor természetesen  nem tudatos és rendszerint szexuális tartalmú  álmokhoz kapcsolódik.  Az alvás során bármikor előfordulhatnak  erozikus álmok mindkét nemnél, s ezek – intenzitásuktól függően – szexuális reagálást, sőt, orgazmust is előidézhetnek. (A férfiaknál éjszakánként többször előforduló  „fiziológiás erekciók” viszont többnyire nem kapcsolódnak szexuális álmokhoz, s nem járnak orgazmussal.)  A napközben, éber állapotban  történő szexuális öningerlést, latin eredetű nevének megfelelően (maszturbáció, de korábban  onániának is nevezték)  általában  kézzel gyakorolják, de gyakori a nemi szerv hozzádörzsölése valamely tárgyhoz (lepedőhöz, párnához stb.)  is.  A szexológiai vizsgálatok szerint az embernél ez a leggyakoribb formája a szexuális aktivitásnak.  (Egyébként jónéhány emlősállatnál és minden  primátánál is előfordul.)  Az ókorban és középkorban természetesnek tartották, a legutóbbi évszázadokban azonban negativ előítéletek  terjedtek el róla: bűnnek és betegségnek tartották – sajnos, sokan még ma is bűntudattal gyakorolják.

A  heteroszexuális  irányultságú egyének  jellemzője, hogy elsődlegesen vagy kizárólagosan a más neműekhez vonzódnak, közülük választják ki azt, akivel a nemi érintkezés valamilyen formája számukra erotikus izgalmat és élvezetet jelent. A nemi érintkezés sokféleképpen történhet:  már a partner látványa vagy elképzelése is izgalmat válthat ki;  a testi érintkezés  pedig történhet  manuálisan, a szexuálisan ingerelhető testfelületek, erogén zónák  simogatásával, masszírozásával; aztán  orálisan,  vagyis az erogén zónák szájjal ingerlése révén;  genitálisan, a nemi szervek találkozása, vagyis pl. közösülés  (koitusz) révén,  vagy  análisan, tehát a végbélnyílás  ingerlése  útján.  Régebben a nemi érintkezést  sokan a közösülésre szűkítették le;  inkább csak a  20. században kezdett elterjedni az orális ingerlés két fő formája:  a felláció  (a hímvessző szájjal ingerlése) és a kunnilingváció  (a női vulva szájjal ingerlése). 

A heteroszexuális viselkedés leggyakoribb formája a vaginális közösülés, amelyet rendszerint hosszabb-rövidebb előjáték  (csókolózás, simogatás  stb.) előz meg, a szexuális izgalom  (merevedés, hüvely-nedvesedés)  fokozása érdekében.  A nők számára rendkívül fontos a klitorisz (csikló)  direkt vagy indirekt ingerlése (kézzel vagy szájjal), mert így sokkal könnyebben eljutnak a kielégülésig, mint pusztán a közösüléstől.  Az egyszerre történő kielégülés ritkán sikerül, de nem is fontos; jobb, ha a férfi ki tudja várni a nő (néha többszörös)  orgazmusát. Ez sok férfinek nehéz, különösen, ha az önkielégítések során megszokták a (magömléssel kísért) gyors kielégülést.  Magömlés (ejakuláció)  egyébként a nőknél is előfordulhat, mert a hüvely ún. G-zónájának ingerlése folytán a húgycső, vagy annak  „parauretrális mirigyei” váladékot termelnek, amit az orgazmus izom-összehúzódásai  kipréselnek a húgycsőből.  A közösülés viszonylag ritka változata  az   anális közösülés,, amit heteroszexuális párok  részben a változatosság, részben a fogamzásgátlás kedvéért gyakorolnak.

Az erogén zónák  kézzel ingerlése  az orális ingerlés mellett az egyik leggyakoribb nemi érintkezési forma. Mindkettő a  petting  fogalmába tartozik, amely minden, a közösülésen kívül megvalósítható szeretkezési módot jelent;  előnye, hogy elkerülhetővé teszi a nem kívánt terhességet, jórészt a különböző fertőzéseket is, ráadásul némi gyakorlattal  orgazmust is eredményez.

A  homoszexuális nemi érintkezés  formái a vaginális közösülés kivételével nem különböznek a heteroszexuális érintkezéstől.  Leggyakrabban  a  kézzel  vagy  szájjal ingerlés fordul elő;  férfi pároknál emellett az anális közösülés is gyakori.  A nők közötti szexuális kapcsolatok  rendszerint tartósabbak és inkább járnak emocionális kötődéssel, mint a férfiak közöttiek.   

S. Freud  biszexualitás  koncepciójának  bírálata

A  biszexualitásokról  szóló könyv  (E.J. Haeberle – R. Gindorf:  Bisexualitäten, 1994)  egyik tanulmányában három amerikai szociálpszichológus, J. R. Gagnon,  C.S. Greenblat és M. Kimmel  vitatkozik az esszencialistákkal ,akik a szexuális beállítottságot biológiai eredetűnek és veleszületettnek tartják. Velük szemben a  konstruktivistáknak  adnak igazat, vagyis a szexuális beállítottságokról – köztük a  biszexualitásról is – sokféleségéből és változékonyságából kiindulva  úgy vélik:  az  ontogenezis  során kialakuló  konstruktumokról van szó, amelyeknek alakulását különböző  kulturális hatások, interperszonális  és  interpszichikus  szkriptek  befolyásolják.

A könyv egy másik tanulmányában  E. Borneman  S. Freud  biszexualitás-fogalmának  változatairól  azt írja, hogy ez a fogalom  Freudnál a következő összefüggésekben merül fel:

1.                        Evolúciós  biszexualitásként.  Eszerint fajfejlődésünk kezdetén az emberek biszexuálisak voltak, s ebből polarizálódott később – különböző korlátozások folytán --  a  heteroszexualitás  és  a  homoszexualitás. Ezt a tetszetős hipotézist azonban semmivel sem tudja alátámasztani (az ógörög mítoszon kívül).

2.                        Embrionális  biszexualitásként.  Ezt abból kiindulva tételezte fel, hogy az ontogenezis a fajfejlődést utánozza, s a magzat fejlődésének első két hónapjában  a  fiú- és lánymagzat nemi szervei még kialakulatlanok és hasonlítanak. Ám ez önmagában semmit sem bizonyít. .

3.                        Hermafroditizmusként.  Erről  Freud  többféle értelemben is beszél;  pl.  Platonra utalva lehetségesnek tartotta, hogy az ember eredetileg hermafrodita  volt; ezért az ókor istenei is gyakran kétneműek. Az ősi mítoszokat azonban aligha lehet tudományos érvként komolyan venni.

4.                        Szomatikus  biszexualitásként:  Bizonyos fokú „anatómiai hermafroditizmust”, vagyis az ellenkező nemi berendezés  csökevényes  jelenlétét  Freud  mindenkinél  normálisnak  tartotta. Ez is bizonyítatlan hipotézis, vagy  puszta fantáziálás.

5.                        Pszichikus  biszexualitásként.  Ugyanígy normálisnak tartotta, hogy  mindkét nem  lelki alkatában  vannak  férfias  és  nőies  vonások  (persze  eltérő  arányban). Minthogy a „férfias és nőies” vonások meghatározása relativ és történetileg változó,  aligha lehet közük a szexuális beállítottsághoz.

6.                        Biszexuális  énképként.  A  fentiekből adódóan úgy  vélte,  sokak énképe a  férfias és nőies identitás  között ingadozik. (Nem nagyon tett különbséget a  homoszexualitás,  biszexualitás és a  transszexualitás között. Az énkép férfias vagy nőies jellegéből illetve ennek ingadozásából viszont valóban következhet a szexuális orientáció ingadozása.)

7.                        Biszexuális  tárgyválasztásként.  Freud  ezt a hajlamot  abból  eredeztette, hogy  a  kisgyermek  tárgyválasztása éppúgy irányulhat az anyára, mint az apára. A kisgyermek „tárgyválasztása” azonban korántsem határozza meg a későbbi irányultságát és választásait.

8.                        A  választott  tárgy  biszexualitásaként.  Ugyancsak a kisgyermek  Ödipusz-komplexusából eredeztette  Freud, hogy  olyan partnert  keresünk, akiben egyaránt vannak  nőies  (az anyára  hasonlító)  és  férfias  (apára  hasonlító)  tulajdonságok. (Ennek viszont semmi köze a biszexualitáshoz.)

9.                        A    biszexualitásaként.   Freud  szerint részben ennek tulajdonítható, hogy  nemi szervében is együtt van a  férfias  (klitorisz)  és  nőies  (vagina)  elem. Ám semmi sem indokolja, hogy anatómiai sajátosságokból próbálja levezetni a pszichoszexuális  orientációt.

Borneman  mindezeket a gondolatokat bővebben is  kommentálja.      

 

Más elméletek, kutatási eredmények

Egy holland  szexuálterapeuta,  A.X. van Naerssen  (in: Haeberle, E.J.- R.Gindorf, 1994)  szerint a szexuális viselkedést három különböző perspektivából lehet  elemezni.  A  pszichoanalitikus, a behaviorisztikus és  az orvostudományi magyarázat  egyaránt reális lehet. A különböző szakembereknek azonban egyezségre kell jutniuk a szexuális jelenségek  értelmezésében. A szexuális orientációt lehet kognitiv folyamatként, vagy az egyén emocionális és szociális készségeként  elemezni. A folyamat szakaszokra tagolható:  szenzibilizálódás,  identitás-zavar, egy identitás  elfogadása  és  fixálása.  Az utóbbinak lényege az elkötelezettség érzése  bizonyos viselkedésminták követésére, amely valamilyen szexuális kapcsolat létesítésében nyilvánul meg.  Egy másik kutató véleménye, hogy nem önmagukban a korai élmények a döntőek, hanem  ahogyan azokra emlékszünk, azokat értelmezzük és feldolgozzuk.

Von Naerssen  vizsgálatai alapján  úgy látja, a szexuális identitás és orientáció elemzése  csupán az egyéni pszichoszexuális fejlődés magyarázatának egyik lehetséges útja.  Ez a tudományos hagyomány  Erikson  (1968) könyvének megjelenése óta nagyon népszerű, mert lehetővé teszi az egyének besorolását a  hetero-, vagy homoszexualitás  és biszexualitás kategóriáiba.  Valójában azonban  nincs éles különbség az említett orientációs kategóriák között, s a felnőtté váló fiatalokat  ma  olyan sokféle  szkript és inger éri, hogy egyre nehezebben tudják magukat bármelyik kategóriába besorolni. A von Naerssen által vizsgált fiatal férfiaknak is épp ez okozott gondot, ugyanis maszturbációs  fantáziáikban  gyakran keveredtek a  hetero-  és  homoszexuális  jelenetek, ami zavarólag hatott rájuk és megnehezítette  az orgazmus  elérését.  A szerző ezzel kapcsolatban utal  W. Masters és V. Johnsonra (1979), akik szerint  egyáltalán nem ritka, hogy heteroszexuális férfiaknak  homoszexuális  fantáziáik vannak;  a homoszexuálisoknál pedig heteroszexuális fantáziák  is felmerülnek.

A von Naerssen által vizsgált fiatalemberek emiatt nem tudták eldönteni, hogy  hetero-, vagy homoszexuális beállítottságúak. Tizenéves korukban  ugyanis  váltakozva volt kapcsolatuk  azonos-  és másnemű partnerekkel. Orientációs bizonytalanságuk szorongásokat váltott ki, s még a maszturbáció sem hozott megnyugvást.  Nem tudták elkötelezni magukat  egyik szexuális beállítottság mellett sem;  ezért  kerestek  szaksegítséget.  Von Naerssen  valamelyik szexuális orientáció  preferálása, vagy a kisgyermekkori traumák elemzése helyett  javasolta az orientációs bizonytalanság  és a fantáziák  sokféleségének elfogadását  és olyan  szexuális kapcsolatok létesítését, amelyben jól érzik magukat  (függetlenül a partner nemétől).  "A többi  majd  kialakul" - írja.