Irodalom

 

Aichhorn, A.:  Verwahrloste  Jugend. 5. Aufl., 1965, Bern

Arató M.: A másik: NEM? Nőkről és férfiakról. 1997, Grafit K.,200 p.

Aresin, L.- K. Starke:  Lexikon der Erotik.  1996, Knaur V., 623 p.

Aszódi I.: A szexuális nevelés egyes problémái egy nőgyógy. szakrend. tükrében. Eü. Felvil.,1965/3

Aszódi I.- Demeter J.: Ipari tanulók ismeretei a szexuális életről és nemi erkölcsről.Eü. Felvil.,1965/6

Aszódi I.- Brencsán J.: A házasélet  ABC-je. 1988, Medicina K.

Aszódi I.: Családi életre nevelés, vagy szexuálpedagógia?  Egészségnevelés,  1998/4

Aszódi I. és Á.: Szexológiai  ABC  orvosoknak. 1998, Golden Book K.

Asztalos Gy.-né – Franyó I.:  Az emberi test és egészsége. Biológia 13-14 éveseknek. 1998, N. Tank.

Atarov, T.Sz.:  A nemi nevelés kérdései.  1960, Jegyzetellátó, 100 p.

Ausubel, D.P.:  Theory and Problems of Adolescent Development.  1954, Grune & Stratton, 580 p.

Bábosik I.: Az erkölcsi tudatosság hatása a magatartásra a serdülőkorban.  1969, Tankönyvk.  143 p.

Bach, K.R.  Geschlechtserziehung  in der sozialistischen Oberschule. 1974, VEB D.V.W., 318 p.

Bach, K. et al.(Hg.):  Kindheit und Sexualität.  1993, Braunschweig

Bácskai J.- Bóna J.: Beszélgetések a szexről  és  más dolgokról.  1981, Gondolat K.

Bácskai Júlia: Magánélettan, 1-2. 1998, Raabe Klett K.

Bäder A.:  A nő biológiai szerepe a társadalomban. 1968, Medicina K., 316 + képmell.

Bagdy E.(szerk.): Párkapcsolatok dinamikája. 2002, Animula K.,442 p.

Bagdy E.,-Belső N.,- Popper P.:  Szeretet, szerelem, szexualitás. 2004, Saxum,  181 p.

Bágyoni A.:  Szex, szerelem, család.  1979, Medicina K.

Bágyoni A.: A szerelem ébredésétől a harmóniáig.  1984, Minerva, 222 p.

Bágyoni A.: Üzenet a férfiaknak.  1985, Lapkiadó,  160 p.

Bágyoni A.- Székely L.: Válasz a nőknek.  1987, Pallas, 297 p.

Balla J.: Szexuáletikai iskolai előadások tapasztalatai.  Eü. Felvil., 1968/1

Bandura, A.- R.H.Walters: Social Learning and Personality Development. 1967, Rinhart-Winston,

Bang, R.:  A  segítő  kapcsolat. 3.k., 1980, Tankönyvk.

Bang, R.:  A  célzott beszélgetés. 3.k., 1980, Tankönyvk.

Bánk J.(szerk.):  Házasság előtt. 1972, Szt.István Társ.,319 p.

Beach, F.A.: Sex and Behavior.  1965, Wiley, 593 p.

Beauvoir, S.:  A  második nem. 1969, Gondolat K., 575 p.

Bender, E.F.:  Helga.  1972, Medicina K., 268 p.

Bene B.:  Az élet kapujában. Útravaló ballagóknak.  1988, Tankönyvk.,342 p.

Benedek I.: Az eü. felvilágosítás etikai vonatkozásai.  Eü. Felvil., 1970/1

Bergström-Walan, M.B.:  Sexualerziehung in Schweden.  1970, Reinbeck

Berne, E.: Szex a szerelemben. 1998, Osiris, 253 p.

Bernfeld, S.:  Über  sexuelle  Aufklärung. 1932, Berlin

Björkernd, A. et al.: Az első menstruáció. 1993, Sancella,  32 p.

Bloch, I. : Korunk nemi élete. 1909, Dante K.

Bordás S.:  Beszéljünk a szexről, 1-10.  Katedra, 1999

Borics K.- Török A.: Szégyenlős férfiak. 1989, szerzők kiadása, 119 p.

Bornemann, E.:  Reifungsphasen der Kindheit. 1981, Jugend u. Volk V.

Bornemann, E.: Das Geschlechtsleben des Kindes.  1985, München

Borrmann, R.: Ifjúság és szerelem.  1967, Kossuth K.  216 p.

Brähler, E.-Y. Richter (Hg.).: Übergang zur Elternschaft.  1994, Psychosozial V.

Brähler, E.- A. Overbeck (Hg.): Sexueller  Missbrauch.  1993, Psychosozial V., 144 p.

Brauer, J.:  Geschlechter- Erziehung. 1966, Jugenddienst V.

Brauer, A.P.& D.:  ESZO. Elnyújtott Szexuális Orgazmus. 1991, minD Kft.,197 p.

Brencsán J. (szerk.): Szex-kresz.  1981, Medicina K., 60 p.

Brocher, T.:  Psychosexuelle Grundlagen der Entwicklung.  1971, Opladen

Brocher, T.: Kritische Überlegungen zu den Problemen der Sexualerziehung.  In:  Erziehung und Sexualität. 1968, Diesterweg V.

Broderick, C.B.: Kinder- und Jugendsexualität.  1970, Reinbeck

Bródy Gy.:  Fiúknak  lányokról.  1969, Medicina K.

Brückner, H.:  Das Sexualwissen unserer Jugend.  1986, Berlin, VEB

Brückner, H.: Denkst du schon an Liebe?  1976, Kinderbuchv.221 p.

Brüggemann, O.: Sexuelle Konflikte in Gymnasien.  1967, Heidelberg

Buda B.:  A szexualitás modern elmélete.  1972, Tankönyvk., 251 p.

Buda B.- Havas O.:  A felnőttkor küszöbén. 1974, Tankönyvk.

Buda B.: A szexualitás lélektana. 1997, MAPET, Végeken Alapitv.

Buda B.: Szexuális viselkedés. Jelenségek és zavarok. 1994 Animula K.

Buda B. (szerk.):  Alkohol és  szexualitás. 1996,  O.K.I., TÁMASZ Al., 191 p.

Buda B.: Szexuális  viselkedés – és a drogprobléma. In:  M. Szexol. Szemle, 2002/1

Buda B.-Szilágyi V.:Párválasztás. A partnerkapcsolatok pszichológiája. 1974, 1988, Gondolat K.

Buda B.- Cseh-Szombathy L.- Szilágyi V.: Szexualitás és párkapcsolat felnőttkorban. 1979, Tankönyvk.

Bühler, Ch.:  Die geistige Entwicklung des Kindes.  1930, Jena

BZgA.(Ed.): Sexualpädagogische Mädchenarbeit.  1997, Köln

BZgA (Ed.): Sexualaufklärung für Jugendliche. 1. Eur. Fachtagung, Abstracts. 1994

BZgA.(Ed.):  LoveLine. Eine CD.ROM  zur  Aufklärung.  1994, Köln

Calderone, M.- J.W. Ramey:  Sexualerziehung  heute.  1987, Delphin V.

Chia, M.- D.C. Abrams:  A  multiorgazmusos férfi. 2001, Lunarimpex K., 235 p.

Cowan, C.- M. Kinder: Imádott és elhagyott nők. 1991, Mobil K., 251 p.

Csaba M.: Amit a serdülő lánynak tudnia kell.  3.k., 1943, Szt.István Táts., 176 p.

Cseh-Szombathy L.:  A változó család.  1978, Kossuth K., 257 p.

Csendes É.: Életvezetési ismeretek és készségek.(Tanári kézikönyv) 2004, Műszaki K., 217 p.

Csia S.: A nemi kérdés, orvosi és bibliai szempontból.  2.k., 1933, Bethania

Csiki O.: A modern házasság problémái. 1965. Közg. és Jogi K. 224 p.

Csoknyai J.- Borsos A.: Egészségnevelés és szexuális nevelés serdülők körében.  Eg.nev., 2001/5

Czeizel E.:  Családtervezési  tanácsadó. 1988,  OKI

Czeizel E.:  A csókok átka. 1989, Népszava, 283 p.

Czeizel Endre: Ki viszi át a szerelmet? 1989, Lap- és Könyvk., 207 p.

Czeizel E.:Felkészülés a családi életre.1996, Corvina K.,205 p.

Dietz, K.- K. Hesse:  Szexológia.  1971, Gondolat K., 453 p.

Dietz, L.: Sexualerziehung – aber wie?  1985, Prögel V., 302 p.

Dittli, D. – H. Furrer: Freundschaft, Liebe, Sexualität. Grundlagen…für die Arbeit mit geistig Behinderten. 2. Aufl. 1996, Luzern, 102 p.

Dobos L.: Fiúk, lányok együtt az osztályban. 1972, Tankönyvk.

Dobos L.- Székely L.: A  nemi felvilágosítás és nevelés kérdései.  1964,  E.F.K.

Dobson, J.:  Amit a feleségekről a férjeknek tudni kellene. 1991, Primo K., 118 p.

Donáth  B.: Lányok könyve.  1964, Gondolat K.

Dressler, S.- Ch. Zink:  Wörterbuch  Sexualität.  2003,  deGruyter V., 617 p.

Düring, E.:  Sexualpädagogik.  1930, Rotapfel V., 409 p.

Eggers, Ph. (Hg.):  Sexualpädagogik.  1976, Bad Heilbrunn

Ehl, R.:  Jugendarbeit und Sexualerziehung.  1989, Bamberg.

Eichholz, C.: Medienpaket zur Sexualerziehung im Jugendalter.  2004,  Hogrefe V.

Ellis, H.: Die  Gattenwahl beim Menschen.  1906, Würtzburg, 338 p.

Erikson, E.: Identity, Youth and Crisis. 1968, Norton

Etschenberg, K.: Sexualerziehung in der Grundschule.  2000, Cornelsen

Fagerström, G.- Hansson,G.: Peti, Ida és Picuri. 1978, Móra K. (5-10 éveseknek)

Faulstich-Wieland, H.:  Geschlecht und  Erziehung.  1995, Darmstadt

Fejes A.: Testi sérültek szexualitása. 2000, MEOSz, 171 p.

Fehér L.- Forrai J. (szerk.): Prostitúció, prostitúcióra kényszerítés, emberkereskedelem. 1999, Nők. Titk.

Fejes M.- Morlin I.: Jegyesekkel  beszélgetünk.  1994, Korda K.

Fenwick, E.- R. Walker:  Hogyan működik a szex? 1995, SubRosa K. 96 p.

Fippinger, F.: Schule und Geschlechtserziehung.  1969, Beltz V., 122 p.

Fischer, W.: Neue Tagebücher von Jugendlichen.  1955, Lambertus V.

Fischer, W.:  Erste Erfahrungen der „Geschlechtserziehung” in der BRD.  In: Normenprobleme in der Sexualpädagogik.  1971, Quelle u. Meyer, 200 p.

Fischer, W. et al.: Inhaltsprobleme in der Sexualpädagogik. 1973, Heidelberg

Foerster, F.W.: A nemi élet etikája és pedagógiája.  1912, Budapest, 208 p.

Foerster, F.W.: Sexualethik und Sexualpädagogik.  5. Aufl., 1952, Recklinghausen

Forel, A.: Die sexuelle  Frage.  17. Aufl. 1947,  Reinhardt

Forel, A.:  A  nemi kérdés. 13.k., 1923, Nova.  465 p.

Forrai J.: Amerikai szexuális nevelési program.  Köznevelés, 1992/27

Forrai J.: Szexuális felvilágosítás és nevelés  10-18 éves korban.  Új Ped. Szle, 1993/3

Forrai J.: Szexuális felvilágositás és nevelés, AIDS-megelőzés. 1992, Holistic K.

Forrai  J.: A  magánélet és az egészség kultúrája. 2002, Dialóg-Campus

Forrai J.: Értelmi sérültek érzelmi, szexuális élete és nevelése.  2.k. 2003,  Szex Ed.  Alapítv., 245 p.

Freud, S.: Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie.  1905, Deuticke

Fricker, R.: Zur Theorie der Sexualität und der Sexualerziehung. 1976, Weinheim

Gamm, H.J. et al.(Hg.) : Bilanz der Sexualpädagogik.  1977, Frankfurt/m.

 Gábor P.: Szexuális felvilágosító előadások tapasztalatai iskolás lányoknál. Eü.Felvil., 1971/1

Gál E.(szerk.): Felkészítés a családi életre. Segédanyag... 1975, O.P.I.

Gál E.- Ortutay Zs.: Családi életre nevelés a szülői házban és az iskolában. 1975, H. Népfront

Giese, H.- G. Schmidt:  Studenten-Sexualität. 1968, Reinbek,  415 p.

Gion G.:  A  serdülők  egészségvédelme.  1999, N. Tankönyvk., 137 p.

Girard, A.:  Le choix du conjoint.  1964, P.U.F., 202 p.

Glück, G.: Heisse Eisen in der Sexxualerziehung. 1990, Weinheim

Goldman, J.: Ismeretterjesztő kalauz tiniknek. 1998, Alexandra K.

Goleman, D.:  Érzelmi intelligencia. 1997, Háttér K.

Gottman, J.M.- N.Silver: A boldog házasság hét titka. 2000, Vince K., 293 p.

Grant, T.: A nőies nő – avagy hogyan bánjunk a férfiakkal. 1990, Primo K.,136 p.

Grassel, H.: Jugend, Sexualität, Erziehung. 1967, Staatsverlag der DDR., 280 p.

Grassel, H. (Hg.):  Psychologische und pädagogische Probleme der sexuellen Bildung und Erziehung. 1972, Rostock, Univ., 220 p.

Grassel, H.:  Sagst Du es  deinem Kind? Zur Geschlechtserziehung...  1968, Volk u. Wissen

Grassel, H. –K.R.Bach (Hg.): Kinder- und Jugendsexualität. 1979,  VEB DV. d.Wiss. 318 p

Gray, J.:  A férfiak a Marsról jöttek, a nők a Vénuszról. 1995, Fabula K., 283 p.

Grész G.- D.M. Robinson:  Fiatalok az élet küszöbén... Tanári kézikönyv.  2.k.,1995, Timóteus Társ.,228 p

Grósz E.: Szexuális nevelés. 2004, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 177 p.

Gubicza K.: Óvoda  és  szexuális nevelés.  In: M. Szexol. Szemle, 1999/4

Gyarmati T.:  Beszéljünk erről! Szexuális ismeretterjesztő könyv.  1995, Adolesz K., 112 p..

Gyarmati T.:  Hallgatag  falak. A szexuális erőszak megelőzése.  1996, Adolesz K. 63 p.

Győri I.- Simon T.: Egy hatékony...felmérés: pedagógusok véleménye  az iskolai  szexuális  oktatásról.  In: Egészségnevelés, 1990/3

Haase, H.: Sexualkunde im 5. Schuljahr.  1970, Stuttgart

Hadas M.: Szex és forradalom. 2001, Replika kör, 227 p.

Hadházy J.(szerk.) Ők ketten. Szex.ped. segédanyag az ért. fogy. neveléséhez. 1998, EFOESz

Haeberle, E.J.:  Die Sexualität des Menschen. Handbuch und Atlas. 1985, Gruyter,  607 p.

Haeberle, E.J.: Az ember szexuális fejlődésének régi és új modelljei. In:  Szexológiai dokumentumok. 2004, Magánéleti kult. Alapítvány

Haeberle, E.J.: Pornográfia.  Múlt, jelen, jövő. In: Szexológiai dokumentumok. 2004,  M. kult. Alapítvány

Hall, G.S.:  Adolescence, I-II., 1911, Appleton,  589 + 784 p.

„Handbook on Sex Instruction in Swedish Schools”. 1956, R.F.S.U.

Haraszti I.:  A nemi élet kérdései.  5.k.  1968, Gondolat K., 222 p.

Harrison, J.K.: Sex Education in Secondary Schools. 2000, Open Univ. Pr.

Harsányi I.: Fiúk  könyve.  1963, Gondolat K.

Harsányi I.:  Nagylány lettem.  1963, Medicina

Harten, H.: Sexualität, Missbrauch, Gewalt. 1995, Opladen

Havas O. (szerk.):  Serdülőkről.  1970, Tankönyvk., 219 p.

Hermann A.:  Emberré nevelés. 1948., Sz.I.M.I., 201 p. (1982, Tankönyvk.)

Hernádi M.: Amit minden férfinak tudnia kell a házasságról... 1990, Artemis, 172 p.

Hirschfeld, M.- E. Bohm:  Sexualerziehung.  1930, Berlin

Hirschler I.: A nők  védelmében. 1958, M.Vöröskereszt,168 p.

Hirscler I.: Szülőszoba, tessék belépni! 1969, Medicina,174 p.

Hirschler I.: Nemcsak nőkről – nemcsak nőknek. 1984, Kossuth K.

Hite, Sh.: A nők szexuális életéről.  2000, M. Könyvklub, 446 p.

Hodann, M.:  Sexualpädagogik. 1928, Rudolstadt

Hoffmann, B.:  Das sozialisierte Geschlecht.  1997, Opladen

Hoffmann—Klemm, P.G.:  Őszinte szó a szerelemről. 1965, Kozmosz, 350 p.

Hooper, A.:  Szexuális intimitás. 2001, M. könyvklub,160 p.

Hopf, A. (Hg.):  Theorie und Praxis der Sexualpädagogik.  1990, Dortmund

Hunger, H.: Sexualpädagogik und Sexualmoral.  1972, Essen

Illés L-né (szerk.):  Akceleráció és szexuális nevelés.  1968, Tankönyvk., 98 p.

„Irányelvek  az ifjúság családi életre neveléséhez”. 1974, Eü.Min., Műv.Min.

Jacobi, P. (Hg.):  Sexualunterricht.  1969, Beltz  V., 139 p.

Johnson, „Magic”,E.: AIDS?  Elkerülheted!  1992, Kossuth K., 181 p.

Juba A.:  Érettségiző  fiamnak a nemi életről... 1924, M.H., 70 p.

Kahn, F.:  Nemi életünk.  1957, Medicina K., 380 p.

Kahn, F.:  A szerelem iskolája. 1968, Medicina K., 383 p.

Kaiser, A. (Hg.):  Koedukation und Jungen. 1997, Weinheim

Kantor, L.M.: Scared Chaste? Fear-based Educational Curricula. SIECUS Report, 1993/2

Katona K.:  Ifjúságunk problémái. 1967, Gondolat K.

Katonáné Soltész M.: Házasság, család, válás – és a jog. 1982, Gondolat K.405 p.

Károlyi I.: Nemi élet, nemi erkölcs, nemi betegségek. 1970, Medicina K., 214 p.

Kassorla, I.: Ahogy az igazi lányok...1990, Universum K., 251 p.

Kemény I. (szerk.): A szexuális élet szociológiája. 1972, Közg. és Jogi K. 318 p.

Kentler, H.:  Sexualerziehung. 1970, Reinbek

Kentler, H. /Hg.):  Texte zur Sozio-Sexualität.  1973, Leske V., 367 p.

Kentler, H.  Eltern lernen Sexualerziehung. 1990, Reinbeck

Kent, R.:  Asszony lesz a lányból.  1970, Medicina K. 149 p.

Kilander, H.F.:  Sex Education in the Schools.  1970,  The Macmillan Co., 435 p.

Kind, R.W.: - J. Leedham:  Programmed Sex Information.  1968, Longmans (5 füzet, 6-14 éveseknek)

Kirkpatrick, C.: The Family as Process and Institution. 2.ed. 1963, The Ronald Pr.,  705 p.

Kiss A.:  Szexuálkultúra, I-II. Útmutató pedagógusoknak.  1995, Dinasztia K.

Kluge, K.J.(Hg.):  Entwicklunsphänomene, Pubertätsprobleme und  sexualpädagogische Aufklärung   behinderter  Kinder.  1971, Schindele V.,  188 p.

Kluge, N.(Hg.):  Handbuch der Sexualpädagogik.  1984, Dortmund

Kluge, N. (Hg.):  Sexualunterricht in der Grundschule.  1997, Klinkhardt V.

Kluge, N.:  Aufklären statt Verschweigen,,, 1998, Frankfurt/M.

Kluge, N.: A  gyermeklét  antropológiája.  2004, Animula

K. Németh J.: A szexuális nevelés tapasztalatai Dunaújvárosban.  Egészségnevelés, 1994/3

Koch, F.: Negative und positive Sexualerziehung. 1971, Heidelberg

Koch, F.:  Gegenaufklärung.  1979, Bensheim

Koch, F.: Sexualaufklärung in Deutschland, gestern und heute. In:  BZgA: Dokumentation, 1995, Köln

Komlósi S. (szerk.):  Családi életre nevelés. Jegyzet. 1979, Tankönyvk., 256 p.

Komlósi S. (szerk.):  Családi életre nevelés. 1998, Tankönyvk.

Kon, I.Sz.: Akceleráció és szexuális nevelés. In: Illésné (szerk.). Akceleráció  1968, Tankönyvk.

Kon, I,Sz.: Kultúra – szexológia. 1981, Kossuth K.

Koncz K. (szerk.):  Nők és férfiak. Hiedelmek, tények. 1985, Kossuth, 271 p.

Korányi T.: Korszerűség és korszerűtlenség a nemi felvilágosításban. Új Irás, 1969/4

Koszterszitz J.:  Viharzóna.  1939, Szt.István Társ., 312 p.

Kovács L.: Szerelem, házasság, gyermek.  1962, Medicina, 186 p.

Körmendi I.- Székely L.: A családi élet iskolája.  1972, M. Vöröskereszt, 123 p.

Kramer, J.& D. Dunaway: Miért kevés a szex a férfiaknak?  1994, Studium, 281 p.

Kruteckij, V.A.- N.Sz. Lukin:  Serdülők nevelése.  1962,  Gondolat, 335 p.

Kun J.- K.J-né:  Szeretet, szerelem, szexualitás. 1993, Dinasztia K., 101 p.

Kun J.- K.J-né:  Szeretetfürdőben. Érzelmi-szexuális nevelés és családtervezés. 1994, Arkadas K., 168 p.

Lachata I.:  Tanárjelöltek felkészítése a nemi nevelésre.  Egészségnevelés, 1998/4

Lacroix, N.: Érzéki partnermasszázs.  1991, Springer Hu., 128 p.

Lauster, P.: A  társkapcsolat  krizise. 2001, M. Könyvklub. 285 p.

Léderer P.(szerk.):  Az AIDS-gondolkodás.1994, T-Twins K.,173 p.

Légrádi L.: Az ifjúság szexuális felvilágoaítása.  Egészségnevelés, 1999/1-2.

Lénárt I.- Muzanel L.:  Házasság előtt. 1979, ÁIB, MNOT,  71 p.

Lew-Starowicz, Z.:  Szexuális partnerkapcsolat. 1985, Medicina K., 341 p.

Licht A.: Véleménykutatás a szexuális felvilágosultságról... Eü. Felvil.,  1965/4

Liebherz, G.- K. Rutter: Sexualpädagogische  Materialien.  1998, Hamburg

Ligeti M.: Gyermekeknek, felnőttekről.  1947,

Linczényi A.- Radnai B.–Vikár Gy.:  A szexuális élet zavarai.  1977, Medicina K., 167 p.:

Lőcsei P. (szerk.): Család és házasság a mai magyar társadalomban. 1971. Közg. és Jogi K.    
Ludas M.L.(szerk.):  A szexualitásról. A fogamzástól a felnőtté válásig. 1975, Tankönyvk., 262 p.

Lukács T.:  Szerelem, házasság, család.  1968,  413 p.

Lukáts Á.- Székely L.:  A szexuális magatartás alakítása az osztályfőnöki munka során.  Eg.nev., 1996/3

Lux E.: Szabad egy szexre?  1989, Optimum K., 198 p.

Lux E.: Szex-kontroll.  1992, Pesti M., 168 p.

Lux E. (Szerk.):  Szexológiai olvasókönyv. 2000,  Osiris, 196 p.

Maccoby, E.F.(Ed.):  The Development of Sex Differences.  1966, Tavistock

Majzik L.- Dobos L.: Mit mondjunk nekik?  2.k., 1960, Kossuth K., 70 p.

Majzik L.- Dobos L.:  Általános alapelvek az ifjúság szexuális nevelésére. Ped. Szemle, 1963/9.

Mandel, K.H. et al.: Einübung der Liebesfähigkeit.  1975,  Pfeiffer

Mansfeld O.:  Asszonyok, anyák egészségtana.  1927, Bp.

Manske-Herlyn, B.:  Sexualerziehung und Prevention von sexueller Gewalt.  1998, ajs., 176 p.

Marquard-Mau, B. (Hg.): Schulische Prevention gegen sexuelle Kindesmisshandlung. 1995,Weinheim

Masterton, G.:  Úgy, hogy neked is jó legyen.  1992, JLX  Kiadó, 234 p.

McLaren, A.: Szexualitás a 20. században. 2002, Osiris K.

Mead, M.:  Férfi és  nő.  1970, Gondolat K., 338 p.

Medero, F.B.:  La educacion sexual. 1994, Ed. Paides, 209 p.

Megyeri S.: A szerelem a szerelmesé. 1936, 1991, Gondolat K.,318 p.

Meredith, S.:  Felnőtté válás.  1989, Novotrade, 47 p.

Mérei F.- Binét Á.:  Gyermeklélektan. 1970, Gondolat K., 303 p.

Métneki J.: Az egészségügyi dolgozók szerepe a szexuális nevelésben. Eü. Felvil., 1970/1

Métneki J.:  Videofilm-sorozat a fiatalok egészségneveléséhez.  Egészségnevelés, 2001/3

Meyerhoff, H.:  Begegnung, Liebe, Bindung.  1971, Reinhardt V.

Sz. Mikus E.: Hétköznapi szexológia. 1989, Új Auróra K., 99 p.

Milhoffer, P.(Hg.):  Sexualerziehung – von Anfang an!  1995, D.G.V.

Milhoffer, P.: Wie sie sich fühlen, was sie sich wünschen. Eine empirische Studie... 2000, Weinheim

Mischel, W.:  Sex-Typing and Socialisation.  In: Mussen, P.H.(Ed.): Manual of  Child  Psychology, II. Vol. (3.ed.)  1970, Wiley, 872 p.

Mohás L.: Hogyan nevel az iskola a házasságra, a családi életre és szerelemre?  Köznevelés, 1971/17-18.

Mohás L.- Szemethy O.: Önismereti napló  lányoknak.  1990, Tankönyvk.,266 p.

Moll, A.:  Geschlechtsleben der  Kinder.  1909, Berlin

Molnár T.:  Szexbajok. A szexuálpszichológus tanácsadásai. 2004,, a szerző kiadása, 147 p.

Molnár J.- Szarvas F.: Andrológia. A férfi genitális szervek működészavarai.  1973, Medicina K., 167 p.

Müller, W.: Skeptische Sexualpädagogik. Möglichkeiten und Grenzen... 1992, Weinheim

Müller-Eckhard, H.:  Grundlagen der Geschlechtserziehung.  1969, Klett V., 259 p.

Natanson, J. : Education sexuelle et maturité  sociale. Revue Fr. De ped., 1969/2

Nefzawi, M.:  Az illatos kert. 0983, Medicina K., 318 p.

Neményi M. (szerk.): A  család.  1988, Gondolat K.

Nemes-Nagy Z.:  Szexuálpedagógia és etika. Nemi felvilágosítás irányelvei.  1948, Aesculap,  159 p.

Nielson, I.:  A szeretkezés tudománya.  1992, Top Trading Hu., 120 p.

Oestereich, H. et al.: Das Bild und die Rolle der Frau in der Geschlechtserziehung. 1976, Köln

Oker-Blom M.:  A gólyamese helyett.  é.n., Studium K., 64 p.

Oláh J.- Varga I. (szerk.):  Szemelvények a család és a családi életre nevelés irodalmából. 1983, OENI,

Otto, K.: Disziplin bei Mädchen und Jungen.  1970, Volk u. Wiss., 267 p.

Padisák M.:  Tanácstalan szerelmesek könyve.  1988, Múzsák  Közműv. K., 187 p.

Paulsen, Fr.:  Az akarat nevelése.  1972, Tankönyvk. (Eredeti német.: 1911)

Pereszlényi Z.:  Örömszerzés  (képeskönyv). 1987, saját k., 84 p.

Pikó B.:  A szex(edukáció)  csapdái.  Egészségnevelés, 1999/4

Pleissner, K.:  Fiatalság, szerelem.  1987, Móra K., 166 p.

Petrik F.:  Törvénybe zárt szerelem.  1988, Kossuth K., 158 p.

Pleskó A.: Családi életre nevelés. Óravázlatok a 4-5-6. osztálynak.  1987, Csongrád m. Köjál, 61 p.

Popper P. (szerk.):  Lexikon a szerelemről.  1987, Kossuth K., 237 p.

Ranschburg Jenő: A nő és a férfi. é.n. Typofot K.

Redecker, G.:  Szex két fül közt. Az agy mint erogén zóna.  2000, Bioenergetic Kft.,118 p.

Reich, W.: Geschlechtsreife, Enthaltsamkeit, Ehemoral.  1930, Münster V., 181 p.

Reich, W.: Der Einbruch der sexuellen Zwangsmoral. 1972, Köln

Reiss, I.L.: Freizügigkeit, Doppelmoral, Enthaltsamkeit.  1970, Rowohlt

Reiss, M.(ed.): Sex Education.. Scientific journal, from 2001. Carfax Publ.

Rogers, C.R.:  Partnerschule. 1982, Fischer V.  208 p.

Rózsahegyi J.:  Férfidolgokról, nemcsak férfiaknak.  1994, Budakönyvek, 232 p.

Rosenzweig, N.- F.P. Pearsall:  Sex Education for the Health Professionals. 1978, Grune & Stratton

Rubin, I.- L.A. Kirkendall (Ed.):  Sex in the Adolescent  Years.  1968, Association Pr., 223p.

Rusz E.- J. Angler: A testiségről  őszintén. 2002,  B.U.S. Pr., 366 p.

Ruthe, R.(Hg.):  Sexualerziehung in der Schule.  1970, Claudius,  291 p.

Rüedi, J.: Bevezetés az individuálpszichológiai pedagógiába. 1998, Animula K.,88 p.

Sárvári G.-né:  Egészségvédelem  10-12 éveseknek. 2.k.  1998, N. Takönyvk., 106 p.

H.Sas J.:  Nőies nők és férfias férfiak. 1984, Akadémiai K., 251 p.

Scarbath, H.: Geschlechtserziehung.  1969, Heidelberg

Schille, H.-J.: Sexualerziehung im Unterricht.  Pädagogik, 1. Beiheft, 1975

Schmidt, G. (Hg.):  Jugendsexualität. Sozialer Wandel.. 1993, Enke V.

Schmidt, G.- B. Strauss (Hg.): Sexualität ind Spätmoderne. 1998, Enke V., 224 p.

Schnabl,S.: Die Lust des Liebens. Frau und Man intim. 1992, Ullstein

Schnabl, S.:  Plädoyer für die Liebe. 1978, Urania V., 212 p.

Schnabl, S.: Mann und Frau  intim. 9. Aufl., 1977, Volk un. Ges., 312 p.

Schneider, S.- B. Rieger:  Felvilágosítókönyv  fiataloknak. 2001, Cser K.,143 p.

Schofield, M.:  The Sexual Behavior of Young People.  1965, Boston

Schwenger, H.:  Antisexuelle Propaganda.  1969, Rowohlt, 136 p.

Seregély Gy.:  Fogamzásgátlás.  1970, Medicina K. 269 p.

Seelmann, K.: Gólya hozza?  1967, Medicina K., 108 p.

Seelmann, K.(Hg.):  Lehrer und Geschlechtserziehung.  1969, München

Seelmann, K.:  Zwischen  15 und 19. Information... 1971, Reinhardt V., 328 p.

„Segédanyagok a családi életre nevelés iskolai feladataihoz”. 1974, Okt. Min.

„Sex Education, publications and teaching aids”. 1974, H.E.C., London

„Sexualaufklärung”. 1998, BZgA Forum

„Sexualerziehung”. Unterrichtsprojekt. 2004, Finken V.

Sielert, U.: Sexualpädagogik.  1992, Weinheim

Sigusch, V.- G. Schmidt:  Jugendsexualität.  1973, Enke V. 211 p.

Sólyom A.  et al.: Segíthetünk-e  szerelmes gyermekeinknek?  Köznevelés, 1997/7

Soósné Faragó M.: Felkészítés az egészségnevelésre a pedagógusképzésben.  Új Ped.Szle., 1998/3

Spock, B.:  Tinédzserek könyve.  1973, Medicina K., 215 p.

Spranger, E.:  Az  ifjúság  lélektana.  1926, Mezőtur

Starke, K.: Te meg én - mi ketten. Az ifjukori partnerkapcsolatok. 1988, Móra K.

Starke, K.- W. Friedrich:  Liebe und Sexualität  bis 30.  1984, VEB D.V. d. Wiss.

Stern, E.: Die Erziehung und die sexuelle Frage.  1927, Berlin

Stoppard, M.: Nők könyve. 1989,  Park K.,437 p.

Stredl T.: Szeretet, szerelem, szeretkezés.  In:  Katedra,  2001/5

Sullerot, E.(szerk.):  A női nem. Tények és kérdőjelek. 1983, Gondolat K., 567 p.

Szabady E.(szerk.) A  születésszabályozás.  1958, Közg. és Jogi K., 205 p.

Szabady E.(szerk.): Társadalom, család, gyermek.  1979, TIT, 86 p.

Szabó  Á.-né: Első kutatási tapasztalataink a... szexuális nevelés területén. Gyógyped. Szle, 1999/3

Székely L.: Adatok a szexuális neveléshez. 1966, in:  Eü. Felvil. Évkönyve, 204-247 p.

Székely L.: Egészséges életmódra nevelés. 1966, E.F.K., 226 p.

Székely L.: Nagylányok iskolája. Kísérleti tananyag. 1968, M. Vörösk., 128 p.

Székely L.: A családi élet iskolája... 14-18 éves fiúknak.  1976, M.Vöröskereszt, 128 p.

Székely L.:  Nagylányok iskolája.  1977, M.Vöröskereszt

Székely L.: A párkapcsolatok  pedagógiája.  1992, Főv.Eg.Tan., 50 p.

Székely L.- Lukáts Á.: Ius murmurandi: hozzászólás a „családi életre nevelés, vagy szexuálpedagógia” vitájához.  Egészségnevelés, 1998/ 5-6.

„Szexuálpedagógiai  előadások”  1932,  Teleia

Sziklai L.: Párválasztás, családi élet.  1983, Zrinyi K., 181 p.

Szilágyi E.(szerk.): Az  AIDS  egészségügyi, prevenciós...megközelitésa. 1996,  NEVI, 211 p.

Szilágyi V.: Szexuális nevelés az iskolában. Köznevelés, 2969/9

Szilágyi V.:  Iskolai kirándulások és szexuális nevelés.  Köznevelés, 1970/1

Szilágyi V.:  Nemi nevelés az NSzK-ban.  Köznevelés, 1970/9

Szilágyi V.: Bevezetés a szexuálpedagógiába. 1973, Tankönyvkiadó, 183 p.

Szilágyi V.:  Pszichoszexuális fejlődés, párválasztási szocializáció.  1976, Tankönyvk., 167 p.

Szilágyi V.:  Nemi nevelés a családban.  1976, Medicina, 344 p.

Szilágyi V.: Nemi nevelés egykor és ma. In:  Lux A(szerk.): Az alakuló ember. 1976, Gondolat K.

Szilágyi V.:  A  szexuális nevelésről. In:  Nagy S. (szerk.):  Neveléselmélet. 1976, Tankönyvk.

Szilágyi V.: A  házasság jövője – avagy a jövő házasságai.  1979, Minerva, 225 p.

Szilágyi V. (szerk.): A  családi élet mai problémái. 1980, Tankönyvk.149 p.

Szilágyi V.:  A  pszichológus válaszol – szerelemről, szexről.  1984, Gondolat K., 229 p.

Szilágyi V.: Szexuális kultúránkról.  2.k. 1986, Lapkiadó,  326 p.

Szilágyi V.- Németh E.: Tizenévesek szexualitása.  1988, Folkunion

Szilágyi V.:  Szerelmi kultúránk. Képeskönyv a  szexről.  1988, M.E.Sz., 192 p.

Szilágyi V.: Hogyan éljek? Az életvezetés ABC-je. 1989, Content K.

Szilágyi V.: Intimkapcsolat kézikönyve. 1994, a szerző kiadása.

Szilágyi V.: Szexuális szocializáció. Nemi nevelés a családban. 1997, Medicina K.

Szilágyi V.: Szexuális kultúránk helyzete. In:  M.Szexol. Szle, 1998/1

Szilágyi V.:  Szexuális nevelés:  célok és  értékek.  In: M. Szexol. Szle, 1998/1

Szilágyi V.:  Egy  szexuálpedagógiai  könyvsorozat.  In: M.Szexol. Szle, 1998/1

Szilágyi V.:  Szexuális  felvilágosító könyvekről. In:  M. Szexol. Szle, 1998/2

Szilágyi V.: A családi életre nevelés pszicchológiai problémái. In:  Geréb Gy.(szerk.): Pszichológia 11.k. 1998, N. Tankönyvk., 401-412 p.

Szilágyi V.:  Szexuális nevelés: alapfogalmak  és  témakörök. SIECUS  program, 1-6. rész.  In:  M. Szexol.   Szemle, 1998/2, 1999/1,2,3,4,  2000/1. sz.

Szilágyi V.:  Szexuális felvilágosítás  CD-ROM-on.  In:  M. Szexol. Szle, 1999/3, 4.

Szilágyi V.:  A  szexológiai  képzésről.  In:  M. Szexol. Szle,  1999/4

Szilágyi V.:  Szexuális nevelés német módon.(Cikkek a „Pro Familia”-ban)  In: M. Szexol. Szle, 2000/1

Szilágyi V.:  Magánélet-vezetés -  tantárgy vagy nevelési cél? In: M.Szexol. Szle, 2000/2

Szilágyi V.:  „Szexológiai  olvasókönyv” (2000, Osiris)  In: M. Szexol. Szle, 2000/4

Szilágyi V. :  Vezérfonal az intézményes szexuális neveléshez.  2000, a M. Szexol. Szle különszáma

Szilágyi V.:  A szexuális nevelés – nálunk és másutt.  Úl Ped. Szle, 2003/11

Szilágyi V. (szerk.): Szexológiai  dokumentumok. 2004, Magánéleti kult. Alapitv., 170 p.

Szilágyi V.: A szexuálpszichológus válaszol,  szexről, párkapcsolatról. 2004, Animula K.

Szilágyi V. (szerk.):  Iskolai szexuális nevelés – Németországban. 2004,  Animula & M.k.Alapitv.

Szilágyi V.:  Szexuálpszichológia. Tankönyv és dokumentáció. 2005, Medicina K.

Széchey O. (szerk.):  Szexuális gyermekbántalmazás a családban.  2001, Animula K.

Szőczei B.:  Tinédzserkalauz.  1999, Golden Book K., 108 p.

Szőnyi Gy.  et al.: Nem akarunk semmit tiltani, csak az információ átadása a célunk. Új   Ped.Szle, 2003/11

Thomas, K.: Sexualerziehung. Grundlagen...für Árzte, Pädagogen und Eltern.  1969, Frankfurt/M.

Tordjman, G. et al.: A férfi és a nő. Bevezetés a szexualitásba, 14-18 éveseknek. 1994, Tessloff

Tóth L.: A  homoszexualitásról. 1994, ELTE Szoc.Int., T-Tweens K.

Tóth T.:  A  tiszta  férfiúság.  14.k., 1935, Szt.István Társ., 231 p.

Totisz B. (szerk.): Az ifjúság nemi problémái.  1932, Népszava K.

Tower V.:  Kit vegyek el feleségül?  3.k., 1943, Korda Rt., 164 p.

Ussel, J. van : Sexualunterdrückung.  1977, Rowohlt

Varga I. – Kőmüves T.: Serdülőkorúak nemi neveltségi vizsgálata.  Egészségnevelés, 1996/5

Vargo, M.E.:  Ők és mi. Melegek a társadalomban.  1999, Háttér K., 244 p.

Vatszjájana:  Káma-Szutra. A szerelem tankönyve.  1968, Medicina K.

Velazquez, E.-L. Juarez: El Programa Nacional de Educacion Sexual. 1981, CNP.,

Velde, Th. van de : A  tökéletes  szerelem és házasság élettana és megvalósítása. 1928, Rozsnyai

Verdoux, Ch. et al.: A férfi és a nő. Bevezetés a szexualitásba,  7-9 éveseknek.  1992, Tessloff

Veress J.:  Meddig várunk még?  A szexuális nevelés időszerűsége.  Ped. Műhely, 1992/3

Veres P.:  Beszélnünk kell róla.  1982, Ifj. Lapk., 355 p.

Veres P.:  Erről is beszélnünk kell!  1987, Lapk.,  245 p.

Vidal-Graf, A.&.S.: Térjünk a lényegre! Intim párbeszéd...  1998, Maitreyak, 193 p.

Vig V-né (szerk.):  A jó házasság.  1972, Kossuth K., 136 p.

Vikár Gy.: Az ifjúkor válságai.  1980, Gondolat K.

Villányi P.: Együttlét. Szeretkezés 2., 1989, Haas&Singer, 44 p.

Vincze L. és F.:  Lélektani-pedagógiai tanulmányok. A szexuális nevelés.  1983, Tankönyvk., 374 p.

Walker, R.: A szex és az emberi kapcsolatok.  1997, Akad. K.

Waynberg, J.:  Aufgeklärt?  All die Irrtümer über Liebe und Sexualität. 1989, Hallwag, 263 p.

Weber, G.:  Ő meg én.  1963, Medicina K, 152 p.

Wenzel, S.: Sexuelle Fragen und Probleme Jugendlicher. 19901, Frankfurt/M.

WHO  Ajánlások a szexuális egészség védelmére.  In:  Szexológiai Dokumentumok. 2004,  Magánéleti kultúra Alapítvány, 134-169. old.

Wurzbacher, G. (Hg.):  Die Familie als Sozialisationsfaktor.  1968, Stuttgart

Yaffé, M.- E. Fenwick:  A nemi öröm. Gyakorlati útmutató. 1989, Park –Medicina K., 318 p.

Ziebertz, H.-G.: Sexualpädagogik im gesellschaftlichen Kontext. 1993, Weinheim

Zimmermann, S.:  Sexualpädagogik in der BRD  und in der DDR  im Vergleich. 1999, Psychosozial V.

 Zitelmann, A.- Th. Carl:  Didaktik der Sexualerziehung. Handbuch für das 1. bis 13. Schuljahr. 1970.

Zulliger, H.: Sexualentwicklung, Sexualerziehung. 1963, Zürich