Dr. Szilágyi  Vilmos

 SZEXUÁLPSZICHOLÓGIA

Tankönyv  és  dokumentáció

2006, Medicina,  278 old.

                               Tartalom

        Bevezetés

1.    Az alapfogalmak  (szexualitás és pszichoszexualitás)  meghatározása

2.    A  szexuálpszichológia  fogalma és fejlődése

    Előzményei és akadályai

    A szexuálpszichológia kibontakozása

   Interdiszciplináris kapcsolatai, tematikai struktúrája és módszerei

     A  szexuálpszichológia  alkalmazása, felhasználási lehetőségei

Dokumentáció

       1. Áttekintés a szexuálpszichológia előzményeiről és fejlődéséről  (E.J. Haeberle)

       2. Részlet  E. Borneman  egyik könyvének  Bevezetőjéből

       3. Szexológiai  szakképzés  Európában  (Sexology in Europe, 1999)

Ajánlott  irodalom

Ellenőrző kérdések

 

1. rész   A  szexuális viselkedés  filogenetikus  alakulása –

                és  kulturtörténete

 

1.      Legközelebbi  állat-rokonaink  szexuális  viselkedése

2.      Az  emberré válás utáni szexuális viselkedés

Az árucsere megjelenése

A férfi, mint magántulajdonos

A „szerelem  eredetéről”

A  „természeti népek”  párválasztási szokásai

A  szexuális  viselkedés  humanizálódása

3.      A szexuális viselkedés változásai az ismert emberi történelem során

Házasodási  ritusok  és  tabuk

Prostitúció: a test  áruba bocsátása

 A  szexuális  viselkedés  története

 A  liberalizálódás  kezdetei

 Érdekházasságok és romantikus szerelem

 Néhány  tanulság

4.      Korunk  felismerhető  trendjei  a  szexualitás  terén

Szexualitás  a  20. században

Premaritális  szex  és  fogamzásgátlás

A  szexológusok  hatása

Nőmozgalom,  akceleráció,  homoszexualitás

Reformok a  nemek viszonyában – és a  terápiában

Szexuális  pluralizmus  és „ellenforradalom”

A „szingli  életstílus” megjelenése

A szexuális viselkedés  hazai  helyzete

 Az  együttélés  új  modelljei  (világviszonylatban)

 Erkölcsi  és  jogi  megítélések

 

Dokumentáció

(Szakkönyvek és szakvélemények)

 

            1.  Diamond, J.:  Miért élvezet a szex?  Az emberi szexualitás evolúciója

2..Keyserling, H (szerk.):  Könyv  a  házasságról

3. Szilágyi V.:  A házasság  multja  és  jelene

4. Morris, D.:  Az  emberállat. Személyes vélemény az emberi fajról

5. Csányi  V.:  A  humánetológus  nézőpontjából

6. Gordon, M. (ed.):  The Nuclear  Family  in Crisis

7. Reich, W:  Geschlechtsreife, Enthaltsamkeit, Ehemoral

8. Millet, K.:  Sexual  Politics

9. Szilágyi V.:  A  szexuálpolitikáról

10. Foucault, M.:  A  szexualitás  története

11. Francoeur, R.T. & A.K. (eds.):  The Future of Sexual Relations

12.  Giddens, A.:  The Transformation of  Intimacy

13. Düring, S. – M. Hauch  (Hg.):  Heterosexuelle  Verhältnisse

14. Runkel, G.:  A  kereszténység  nemi erkölcse

15. Mosse, G.L.:  Férfiasságnak  tüköre. A modern férfieszmény kialakulása

16. Hadas M.:  A modern  férfi  születése

17.  Prinz, Ch.:  Cohabiting, Married or Single

             18.  Fehér L.- Forrai J.:  Prostitúció... emberkereskedelem 

             19.  Szilágyi V.:A prostitúció jelene és jövője, Egy vita tanulságai

20. Két tanulmány a csoportszexről

a)      Bartell, G.D.: Group Sex Among the Mid-Americans

b)      Smith, J.R.: Co-Marital Sex and the Sexual Freedom Movement

 21.  Feil, J. (Hg.):  Wohngruppe, Kommune,  Grossfamilie

 22. Hite, Sh.:  The  Hite  Report – on Male  Sexuality

 23. Haeberle, E.J.:  Pornográfia. Múlt, jelen, jövő

 24. Young K.S.:  Tangled  in the  WEB

 25. Hekma G.:  A szexuális radikalizmus hanyatlása Hollandiában

 26. Friday, N.:  Nők a csúcson.

 27. Bell, R.R.:  A házasság és a család  jövője

Ajánlott  irodalom

Ellenőrző  kérdések

 

 

2.rész:  A  szexuális  viselkedés  ontogenezise

 

1.      Az  egyének  szexuális  képességeinek  eredete

Az  ösztönös  programok  szétesése

Kulcsingerek és tanulási készség

A  szociális  „szkriptek”  szerepe

2.   A  szexuális  identitás  és  a  nemi szerep  (gender role)

A  biológiai  nem  elfogadása

A „gender”  mint  szociális  konstrukció

Eltérések az elvárt nemi szereptől

3.  A  szexuális  orientáció  kialakulása

A  szexuális viselkedés  lehetséges  „tárgyai”

S. Freud  biszexualitás-koncepciója

Más elméletek, kutatási eredmények

 

Dokumentáció

1.  Bosinski H.A.G. :  Geschlechtlichkeit  und  Sexualität...

 2.. Kon I.Sz :  A  nemi identitásról

 3. Schwartz P. – Ph. Blumstein:  Der Erwerb sexueller Identität: Bisexualität

 4. Szilágyi  V.:  Biszexuálisok  vagyunk?

 5. Krampen G. :  Eine Skala zur Messung der normativen Geschlechtsrollen-Orientierung

  6. Alfermann D. :  Maskulinität/Femininität  versus  Androgynie

 

Ajánlott irodalom

Ellenőrző kérdések

4.  Pszichoszexuális fejlődés  az  első  évtizedben

Fejlődési  szakaszok

Szexuális  reagálókészség,  primer  szükségletek  

Kisgyermek- és óvodáskori  pszichoszexualitás

Ödipusz-, vagy  "kiscsalád-komplexus"?

A kisiskolás kor  pszichoszexualitása  

5.      Tizenéves kori pszichoszexuális  fejlődés -- a  párválasztási  érettség felé

A  maszturbáció problémái

Lelki önállósodás, függetlenedés a szülőktől

A  barátságoktól a partnerkapcsolatokig

A  randevúzás  funkciói

Az  erotikus viselkedés  fejlődése;  a  pettingtől  a  közösülésig

A szexuális reagálás és a  szerelmi  képesség  fejlődése

A  férfi-  és  nőideál  alakulása

Házastársideál,  házassági  elvárások

A  párválasztási  érettség  kialakulása

6.      Pszichoszexuális fejlődés a  felnőttkorban

 A  felnőttek nemi szerepviselkedése

 Mélylélektani  házasságelméletek

 Szociálpszichológiai házasságelméletek

 A  családdá váló  házasság  problémái

 A  szexuális  összehangolódás

 Házassági szerepfeszültségek és  konfliktusok

 Interakciós  „játszmák”,  kapcsolati  taktikák

 Középkorúak  és  idősebbek  házassága / együttélése

 A  kapcsolat  beválásának  értékelése  és  előrejelzése

 A  válási  folyamat  és  következményei

 Életátrendezés,  új  kapcsolatok

 

Dokumentáció

1. Aresin, L.&  K. Starke:  Sexualität im Lebenszyklus

2. Szilágyi V.:  Elméletek a női  orgazmusról

3. Pines, M.A. :  A  szerelem bűvölete

           4. Haeberle, E. :  Az ember szexuális fejlődésének régi és új modelljei

 5. Csikszentmihályi M.:  Flow. A szex, mint  áramlat

 6. Buda B.:  A  párválasztást befolyásoló lélektani tényezők

 7. Clulow, Ch. :  Adult Attachment and Couple Psychotherapy

 8. Gottman, J. & N. Silver:  A boldog házasság  hét titka

 9. Bagdy E.:  A  tudattalan összejátszástól az együtt fejlődésig

 10. Szilágyi V.:  A  szerelem  és együttélés  képességének alakulása a házasságban

 11. Böszörményi-Nagy I.- G.M. Spark:  Invisible Loyalties

 12.. Davis, M.S :  Intimate  Relations

 

Ajánlott irodalom

Ellenőrző kérdések

 

7.      „Normalitás” és „abnormalitás”.  Orientációs  és  funkciózavarok

   Végletek és előítéletek;  mai  szkriptek

   A  szexuális  egészség és betegség  fogalma

   Orientáció  és  funkció

    Problematikus  viselkedésminták („Perverziók”  és  „parafiliák”)

    Szexuális  funkciózavarok 

8.      Szenvedélybetegségek,  nemi  erőszak és  visszaélések 

 Szexuális  addikciók  és  ko-dependencia

 A  drogok hatása a szexuális  viselkedésre

  A  féltékenység,  mint  „veszélyes  szenvedély(betegség)”

  Pedofilia, incesztus, gyermekprostitúció

 

9.        Szexuális  egészségvédelem  és  terápia

A  (pszicho)szexuális fejlődés  zavarainak  felismerése

Prevenció:  átfogó és intézményes  szexuális  nevelés

      A  főbb szexuálterápiás  irányzatok  pszichológiája

 

Dokumentáció  

1.       Earle, R.  & G. Crow:  Lonely All the Time

2.       Haeberle. E.J. :  A  szexuáldiagnosztikai interjú

3.       Strauss, B,- D.Heim:  Standardizált  eljárások

4.       Mandel, K.H.& A.- H. Rosenthal:  Einübung der  Liebesfähigkeit

5.       Fromm, E.:  A  szeretet  művészete

6.       Berne, E.:  Szex  a  szerelemben

7.       Szilágyi V.: A féltékenység

8.       Freeman, D.R.: Házassági krízisek

9.       Buda B.: A merevedési zavarok diagnózisának és terápiájának pszich. irányelvei

10.   Somlai P.:  Konfliktus és  megértés

11.   Szilágyi V.: Drogstratégia – szexuálpszichológiai szempontból

12.   Richter, H.E :  Patient  Familie

13.   Sherman, R. -  N. Fredman:  Strukturális  technikák a  pár-  és  családterápiában

14.   Széchey O.(szerk.): Szexuális gyermekbántalmazás a családban

15.   Schorsch, E., N. Becker:  Angst, Lust, Zerstörung

16. Comer, R.J.:  A szexuális  élet és a nemi identitás  zavarai. 

.

Ajánlott irodalom

Ellenőrző  kérdések

 

Szakirodalom