9.  Szexuális  egészségvédelem és  terápia

 

Könnyű belátni, hogy a szexuális egészség védelméért és a szexuális zavarok megszűntetéséért a szexuálpszichológia  tehet legtöbbet.  Döntő  szerepe lehet  a prevenció, vagyis az átfogó és intézményes szexuális nevelés  megalapozásában, a  (pszicho)szexuális  fejlődés  zavarainak  felismerésében  és  hatékony gyógykezelésében. Ezért indokolt, sőt, a társadalom számára  nélkülözhetetlenül szükséges, hogy minden érintett, legfőképpen pedig a leendő és működő  pedagógusok és egészségügyi szakemberek elsajátítsák és alkalmazni tudják a szexuálpszichológia  korszerű ismereteit.

 

A (pszicho)szexuális  fejlődés  zavarainak  felismerése

 

Aki elég jól ismeri  az ember  szexuális  ontogenezisének  az adott társadalmi viszonyok között  egészségesnek tekinthető  folyamatát, annak nem okoz különösebb nehézséget e fejlődés zavarainak felismerése (vagy legalábbis a zavar fennállásának valószínűsítése  és  szaksegítség igénybe vétele).  A pontos diagnózis, de különösen a terápia  természetesen már a szakemberek feladata.  A prevenció viszont mindazoké, akik önmaguknál vagy a rájuk bízottaknál találkozhatnak szexuális zavarokkal  és megelőzhetik vagy megfelelő kezeléshez segíthetik azokat.

A  zavaroknak és azok esetleges veszélyeinek felismerése  elég komplex  feladat; egy tankönyv is csak a fontosabbakra hívhatja fel a figyelmet, a születéstől a felnőttkorig tartó fejlődésben.  Az egyéni szexuális fejlődés szempontjából döntő hatású, legelső feladat a gyermek biológiai nemének pontos megállapítása, mert az esetleges tévedést  később nehéz korrigálni. Nemcsak a pszichoszexuális, hanem az egész személyiségfejlődés alakulására nézve fontos, hogy az első életévekben van-e a gyermeknek állandó, szeretetteljes gondozója, aki testi és lelki szükségleteit időben kielégíti, majd teret enged önállósági törekvéseinek. A kisgyermekkorban  megtörténik-e  a nemi identitás  megalapozása és a nemek különbségeinek  tudatosítása.  Az óvodáskorban kialakul-e és hogyan oldódik meg  az „Ödipusz-konfliktus”, a gyermek identifikálódása azonos nemű szülőjével. Pozitiven reagálnak-e a gyermek nemiséggel kapcsolatos kérdéseire, esetleges maszturbációjára, vagy pajtása iránti „szerelmére”? Ez utóbbiak különösen fontosak, mert sokszor nem csak a szülő, hanem az óvónő is negatívan reagál, s ezzel kárt okoz a gyermeknek.

A kisiskolás korú gyermek  milyen szexuális ismeretekkel rendelkezik,azok honnan származnak és reálisak-e?  Tisztában van-e a gyermeknemzés, a szexuális izgalom és kielégülés fogalmaival, továbbá a szexuális visszaélések lehetőségével és az ellene való védekezés módjaival?  Résztvett-e hasonló korúakkal különböző  szexuális játékokban, s azok hogyan hatottak rá?  Mit tud a  serdülésrőL, annak testi változásairól és veszélyeiről?  A  serdülőkorba érve  nem éri-e meglepetésként a pollució és a menarche;  a  nemzőképesség  bekövetkezése  és a szexuális fogékonyság  hirtelen megnövekedése? Nem törekszik-e  (nevelési hatások következtében)  szexuális kíváncsiságának  és igényeinek  elfojtására;  megkezdi-e (ill. folytatja-e)  a maszturbációt, s nincs-e miatta bűntudata;  ha  fiú, nem sieti-e el az öningerlést, nem szokja-e meg a túl gyors kielégülést;  ha lány, ki tudta-e alakítani saját  orgazmuskészségét?  Milyen fantáziái vannak a maszturbációk során:  reális, heteroszexuális, esetleg homoszexuális vagy  deviáns jellegűek?  Milyen a szexuális  beállítottsága, milyen szintű a szerelmi képessége? Hol tart az önállósodásban, a szülőkről való érzelmi leválásban; milyen a referencia-csoportja, kik a barátai?  Van-e elegendő ismerete a fogamzásgátlásról és a nemi úton terjedő fertőzések elkerüléséről? Nem érték-e szexuális traumák?

Az ifjúkor a szerelmek és együttjárások időszaka;  akinél ezek hiányoznak,  annál felmerül valamilyen pszichoszexuális zavar megjelenése. A testi érés késése  (pubertas  tarda)  pszichoszexuális retardációval is együtt járhat, ám ez az  akcelerációhoz  is társulhat, ha a szexuális igények kielégítése akadályokba  (gátlások, partnerhiány stb.)  ütközik. Fontos tisztázni, megtörtént-e a szülőkhöz való viszony baráti jellegűvé alakítása, kialakult-e a szerelem, a partnerkeresés igénye;  milyen hatása van a pornográfiának  és a prostitúció  jelenségének? Hogyan értékeli eddigi szerelmeit, csalódásait, szexuális élményeit?  A pszichoszexuális fejlettség  fontosabb adatai  az iskolában is begyüjthetők, pl. az alábbi kérdőívvel:

                                                                                        

"A szexuális kultúra szükségességének felméréséhez kérem a segítségedet, az alábbi kérdések megválaszolásával. Névtelenül válaszolhatsz, több száz társaddal együtt, válaszaidat bizalmasan kezelem, csak a válaszok összesítése érdekel. Ahol válaszlehetőségek vannak, a kiválasztottat húzd alá.

 

1.       Általában nehezedre esik-e a szexualitással kapcsolatos dolgokról beszélni?

Igen, mert erről nem illik beszélni

Attól függ, hogy kivel és milyen helyzetben

Nem, mert ez is fontos része az életemnek

 

2.       Mennyire tartod magad tájékozottnak, felkészültnek a nemi élet terén?

Semennyire  --  egy kicsit  --  közepesen  --  teljesen

 

3.      Honnan szerezted ismereteidet a nemi életről?

Anyámtól/apámtól – barátomtól/barátnőmtől  -- iskolai felvilágosító előadásból

Orvostól/pszichológustól  --  könyvekből/cikkekből  --  ill.: . . . . . . . . . . . . . . .  .

 

4.      A nemi élet milyen formáit ismered?

Hallomásból, olvasmányokból: . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tapasztalatból :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

5.       Milyen problémáid vannak  (voltak) a szexualitással kapcsolatban?  (Amit szívesen

megbeszélnél valakivel):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

6.      Kihez fordultál (vagy fordulnál)  tanácsért  ilyen problémák esetén?

 

7.       Milyen fogamzásgátló  (családtervezési)  módszereket ismersz? (Sorold fel őket)

 

8.      Honnan szereztél  róluk tudomást?

 

9.      Szerinted melyik a legjobb fogamzásgátló módszer?

 

10.  Milyen, nemi úton terjedő betegségeket ismersz? (Sorold fel őket)

 

11.  Ezek közül melyiket nem lehet biztonságosan gyógyítani?

 

12.  Hogyan lehet megelőzni az ilyen betegségeket?

 

13.  Szerinted van-e a szexualitásnak elsajátítható kultúrája?  Kell--e tanulni a szexet?

 

14.   Milyen intézkedéseket javasolnál a szexuális kultúra terjesztésére?

 

(Alap-adatok:  életkor,  nem,  vallásosság,  szülők  iskolai végzettsége)

 

Iskolában a pszichoszexuális neveltségi szint vizsgálatának lényege a szexuális beállítottság és a fiúk—lányok egymás közti viselkedésének tervszerű megfigyelése.  Ennek  3  fázisa:  a megfigyelés előkészítése;  a megfigyelés, az adatok rögzítésével  és az adatok feldolgozása, értékelése.  A viselkedés fontosabb mutatói: 1. A társas viselkedés általában, s főleg a másik nemmel kapcsolatban,  2.  a nemiséggel kapcsolatos kifejezések és kérdések jellege,  3.  részvétel és reagálás a szexuális témájú beszélgetésekben.

felnőttkort  elérteknél  természetesen más szempontok is előtérbe kerülnek.  Az egyik legfontosabb, hogy  volt-e  és van-e  szerelmi  és  szexuális kapcsolata, s az milyen volt és mennyi ideig tartott, miért és hogyan szakadt meg, milyen tanulságai vannak?  A meglevő kapcsolat milyen jellegű, mennyire kielégítő  (kölcsönösen), milyen problémákkal jár  és mi a szándéka vele?  Tervez-e házasságot vagy együttélést, milyen elvárásai vannak, akar-e  gyermeket vállalni  (mikor és hányat) ;  s érettnek tartja-e magát a  párválasztásra, a házasságra és szülőségre?   Természetesen sok más szempontból is  meg lehet közelíteni a  felnőttkori  pszichoszexuális fejlettséget és annak esetleges problémáit, például az esetleges szexuális funkciózavarok, vagy a  féltékenységi hajlam vonatkozásában  stb.

 

Prevenció:  átfogó és intézményes  szexuális nevelés

 

A  szexuálpszichológia egyik fő funkciója  a  pszichoszexuális fejlődés elősegítése, vagyis a tervszerű szexuális nevelés megalapozása.  Átfogó és intézményes szinten hazánkban ez eddig hiányzott. Elsősorban a születésszám erős csökkenése, a művi abortuszok és a válások magas aránya hívta fel a figyelmet  a szexuális nevelés hiányából adódó problémákra.  1973-ban született egy  „népesedéspolitikai kormányhatározat”, amely előírta  a „családi életre nevelés”  bevezetését az állami oktatás minden szintjén. Ez jó célkitűzés lett volna, ám sajnos, elfelejtették felkészíteni a pedagógusokat erre a feladatra. Igy többnyire csak annyi maradt meg ebből az  általános iskolák  felső tagozatain, hogy időnként meghívtak egy orvost, vagy más egészségügyi szakembert, hogy tartson egy „felvilágosító órát” a  tanulóknak..

Ezen kívül napjainkban a  biológia-oktatás keretében  már szó esik a nemi szervekről és azok higiéniájáról, de ennél tovább rendszerint nem mennek. Pedig a gyermekvállalási kedv megdöbbentő csökkenése, a népesség fogyása és egészségromlása, az alkohol és drogfogyasztás, valamint a szexuális funkciózavarok  terjedése  szükségessé tenné az egészségnevelés, s ezen belül a szexuális egészség védelmének intenzivebbé tételét.  Ezt a célt szolgálná a  szexuálpedagógiaa korszerű szexuális nevelés tudománya, amelynek saját elmélete, módszertana és gyakorlata van, s a legutóbbi évszázadban  a  szexuálpszichológiával és más szaktudományokkal szoros együttműködésben fejlődött.

szexuális  nevelés (vagy  nemi nevelés) célja a nemi szerepviselkedés  pozitiv irányú befolyásolása, segítése. A tervszerű nemi nevelés nem pusztán tájékoztatás, felvilágosítás, hanem egyben a szexuális attitűdök, készségek és  szokások alakítása is. Nem csak a szexualitás biológiai, hanem szociokulturális és pszichológiai dimenzióira is irányul,  kognitiv, affektiv és viselkedési vonatkozásban egyaránt.   Feladata elsősorban a  (pszicho)szexuális egészség biztosítása, a modern szexuális kultúra átadása, s ezzel a harmónikus párkapcsolatok elősegítése.  A nemeket nemcsak egyenjogúnak, hanem egyenrangúnak ismeri el, s minden téren a nemek esélyegyenlőségére törekszik.

Értékrendjétől és módszereitől függően  a nevelés igen különböző lehet. A nemi nevelés típusai a nemiséggel kapcsolatos, alapvető beállítottságot fejezik ki. Ez a beállítottság lényegében  háromfajta:  pozitiv, negativ, vagy semleges. Ennek megfelelően a szexuális nevelés  három alaptíousát ismerjük:  1.  A fejlesztő-segítő  (progressziv),  2.  a távoltartó-elnyomó  (repressziv)  éa 3. a  magárahagyó-közömbös  (passziv) nevelést.  Ez utóbbinak  gyakori változata csupán  tárgyilagos információkat nyujt, de minden értékeléstől, befolyásolástól, meggyőzéstől tartózkodik, s ezzel a nevelői felelősség elhárítását szolgálja.

A szexuális nevelésre vállalkozónak mindenekelőtt  a saját  szexuális alapbeállítottságát kell tisztáznia  és szükség esetén módosítania. A progressziv szexuális nevelés négy alapvető feladata:

1.          Megbízható információk biztosítása  a nemiségről, beleértve a növekedést  és fejlődést, a fajfenntartási funkciót, a nemi szervek anatómiáját és fiziológiáját, a maszturbációt és  szeretkezést, a házasságot és családi életet, a terhességet és szülést, a fogamzásgátlást és abortuszt, a szexuális visszaéléseket  és a nemi úton terjedő  fertőzéseket  stb.

2.        A  szexuális  értékrendek és  attitűdök  megismerésének biztosítása, hogy a fiatalok ennek ismeretében alakíthassák ki saját, humánus értékrendjüket, s megértsék felelősségüket önmagukkal és másokkal szemben.

3.          Az intim  kapcsolatlétesítés és fenntartás készségeinek kialakításában és  fejlesztésében segíteni a fiatalokat, beleértve a kommunikáció, a döntéshozatal és önérvényesítés  képességeit. Ezáltal előkészíteni a felnőttes nemi szerepek elsajátítását, s képessé tenni őket a kölcsönösen örömszerző kapcsolatokra.

4.            felelősségteljes szexuális viselkedés  gyakorlatának  elősegítése;  beleértve a tartózkodást az éretlen, túl korai nemi kapcsolatoktól, s a szexuális egészség védelmét a megfelelő óvszerek haszálatával. (Nem kívánt terhességek, nemi úton terjedő fertőzések és szexuális visszaélések elkerülése.)

Az ilyen nevelésnek természetesen igen korán kell kezdődnie – tehát nem tizenéves, hanem óvodás és kisiskolás korban, ahogyan az Nyugateurópa legtöbb országában történik! --, s egyre magasabb szinten kell folytatódnia egészen a felnőttkorig. A  felnőtté válás két  alapfeladata  a  pályaválasztás  és a párválasztás  sikeres megoldása.  Ezek közül az utóbbira készít fel a  progressziv nemi nevelés, a  párválasztási  érettség  kialakításával.  Ez nem könnyű feladat, folyamatos és rendszeres nevelő munkát igényel, amire a nevelőket (elsősorban a pedagógusokat, de lehetőleg a szülőket is) ki kell képezni. Munkájuk csak akkor lehet eredményes, ha  elsajátítanak egy szexuálpszichológiai  és –pedagógiai minimumot, hogy  szavaik és viselkedésük összhangja folytán  magatartásuk  kongruens  legyen.

 

A  főbb  szexuálterápiás  irányzatok  pszichológiája

 

A  szexuális  zavarok  sokfélesége  bizonyos fokig érthetővé teszi a  terápiás  megközelítések  sokféleségét. Azonban ugyanazt a zavart  is többféleképpen  értelmezik a különböző  szemléletek,  s ez  a gyógykezelési  próbálkozásokat  is egészen különbözővé teszi. A  hagyományos, dualista szemléletből adódik, hogy a zavarok és betegségek  vagy  testiek, vagy lelkiek, s ennek megfelelően kezelendők.  Az orvosi  kóroktan  (medicinális  etiológia) szerint  a szexuális zavarok  túlnyomórészt  organikus jellegűek, tehát különböző  szervi elváltozásokra  (fejlődési rendellenességek, hormonális tzavarok, akut vagy krónikus betegségek  stb.) vezethetők vissza.  Ezzel szemben a szexuális viselkedés  pszichológiai vizsgálata az utóbbi évtizedekben kimutatta, hogy a szexuális zavarok  túlnyomórészt  szociokulturális és interperszonális tényezőkből  adódó, pszichoszexuális  fejlődés-zavarok, amelyek hiányos vagy téves ismeretek és attitűdök, gátlások és fóbiás félelmek formájában nyilvánulnak meg.

E  két, ellentétes megközelítést hivatott áthidalni  a  pszichoszomatikus  szemlélet,  amely egy sor betegségen kívül a legtöbb szexuális zavarnál  is  elsődlegesen pszichikus oki tényezőket talált, s kimutatta ezek döntő szerepét a később kialakuló, organikus  elváltozásokban.  Természetesen ez nem zárja ki  az ún. szomatopszichikus  összefüggéseket, amikor egy elsődlegesen organikus zavar, betegség vagy fogyatékosság hoz létre pszichikus zavart és  szexuális problémákat  (bár ez a gyakorlatban valószínűleg jóval ritkább).  A történelmi áttekintésben láttuk, hogy a  19. században a szexuális zavarok kezelése jórészt orvosi, pszichiátriai módszerekkel  történt. A 20. században először S. Freud és a pszichoanalizis  próbált ezen változtatni, aztán a behaviorizmus és a tanuláselmélet, a különböző  pszichológiai irányzatok  kidolgozták a saját módszereiket.  Ezek az irányzatok természetesen eltérő tényezőket tartottak legfontosabbnak, de sok mindenben egyetértettek. Például abban, hogy szexuális zavart kelthet  a  teljesítménykényszer, a félelem a kudarctól, a partnerek közötti bizalmatlanság vagy neheztelés, a túl sok belső feszültség, a túlzott elvárások  stb.

Az  1970 körüli években döntő fordulatot hozott a szexuális funkciózavarok terápiájában W. Masters  és V. Johnson  (1970) laboratóriumi  vizsgálatokon alapuló, viselkedésterápiás módszere, amelyet a modern szexuálterápia kezdetének tekinthetünk, s amelyet  némileg továbbfejlesztve és a helyi viszonyokhoz alkalmazva ma is világszerte  használnak. Ez a módszer egyértelműen  párterápiát  jelent,  mivel a szexuális funkciózavarok párkapcsolatban jelentkeznek, tehát magát a kapcsolatot kell vizsgálni és kezelni.  A párt egy  terapeuta-team  (férfi és nő)  fogadja;  mindegyikük az azonos nemű pácienst képviseli, s vele könnyebben szót ért (azonkívül így az indulatáttétel is elkerülhetőbb). Az anamnézis-felvétel két alkalommal, több órában történik, s ennek során a terapeuták külön is foglalkoznak a  pár  tagjaival.  A megbeszélések eredményeként mintegy „tükröt tartanak” a párnak, vagyis feltárják a zavar  okait és a megoldáshoz szükséges, újszerű  viselkedés  gyakorlásának lehetőségeit.

E módszer egyik legjelentősebb továbbfejlesztése  H. S. Kaplan  (1974)  nevéhez fűződik, aki a  pszichoanalizis  szemléletét igyekezett összekapcsolni a  Masters-Johnson-féle  párterápiával, s terápiás  stratégiáját a tudattalan komplexusok és motivumok figyelembe vételével dolgozta ki. A szexuálterápia eszerint a pszichoterápiás intervenció különböző formáit használja fel, s ezeket „erotikus fókusz” gyakorlatokkal párosítja,, amelyeket a pár otthon folytat és időről időre megbeszél a terapeutával. Az ilyen terápia nagyon individualizált és flexibilis; még „pótpartner” („betanító partner”) alkalmazását sem zárja ki.

  A női szexuális zavarok megoldásában ugrásszerű javulást jelentettek az A.Kegel (1948) által javasolt hüvelyizom-gyakorlatok és a Heiman, J.R.& LoPiccolo, J. (1987) könyvében kifejtett  „önsegítő programok”. Egy másik amerikai pszichológus,  J. Annon (1976)  pedig  kidolgozta a szexuálterápia  PLISSIT  modelljét, amellyel szemléletesen kimutatta, hogy a legtöbb szexuális probléma esetén nincs szükség intenziv terápiára;  gyakran elég a megnyugtatás, a  célzott felvilágosítás  is.  Egy  angol  pszichiáter, K.Hawton (1990) a szexuálterápiáról írt könyvében a szexuálterápia  élvonalába tartozó  J. Bancroft (1987)  és Ph. Sarrel (1979)    módszereiből indul ki, bár hangsúlyozza, hogy nem egy irányzat elkötelezettje, hanem mindegyikből igyekszik kiemelni a hasznosíthatót (szemlélete azonban  lényegében  kognitiv-behaviorisztikus jellegű). Hawton  a  szexuális  zavarok okait három csoportbe sorolja:  1.  Hajlamosító tényezők ; pl. a repressziv, szex-ellenes nevelés, a hiányzó szexuális felvilágosítás, a korai traumák, nemi szerep-bizonytalanság  stb.  2. Kiváltó tényezők;  pl. partnerkapcsolati zavarok, irreális elvárások, hűtlenség, véletlen kudarcok, szülés, depresszió, nemi erőszak, krónikus betegségek.  3. Fenntartó tényezők:  pl. félelem a kudarctól, bűntudat, elhidegülés, előítéletek, teljesítmény-kényszer  stb.

A  német  B. Strauss  (1998)  az általa szerkesztett könyvben a szexuális zavarok kezelését illetően  három új trendről számol be:  Az első a szexuális zavarok  medikalizálása, vagyis gyógyszeres kezelése, valamint a szomatikus és pszichikus megközelítések közötti  szakadék.  Szerinte ez elegendő ok arra, hogy a pszichoszomatikus szemléletű terápiák nagyobb teret nyerjenek.  Ezt elősegíti, hogy a szexuálterápiák különböző irányzatai  egyre inkább  integrálódnak, ami egyébként is általában jellemző a  pszichoterápia  fejlődésére.  A terapeuták egyre nyitottabbá válnak az alternativ értelmezési és kezelési módokra, s nem ragaszkodnak mereven egy választott irányzat  szemléletéhez.

A változás  másik jellemzője egy  szemléletbeli áttérés a  „deficit-modellről”  a kihasználható erőforrások, előnyök számításba vételére.  Ez azt jelenti, hogy a terapeuta nemcsak az adott  funkciózavarral  foglalkozik, hanem egyre inkább felhasználja a kliens meglevő képességeit  és  lehetőségeit. Például feltárja és kihasználja a kliens életének olyan tényeit, amelyek erősíthetik önbizalmát és elősegítik szexuális  problémájának megoldását.

De új trendnek tekinthető az is, hogy a terapeuták jobban figyelembe veszik a  változó  társadalmi  keretfeltételeket  és azok kihatásait a szexuálterápiára. . Ez utóbbival egyébként a könyvben főleg G. Schmidt  tanulmánya foglalkozik;  szerinte a  „posztmodern  szexuális  viszonyok” a  nemek klapcsolatát kötöttségmentesebbé, egyenrangúbbá, kiszámíthatóbbá tették. Ezzel együtt azonban többféle szexuális életstílus  szabadabban  érvényesül, és a nemi szerepek is rugalmasabbá, sőt, felcserélhetőbbé váltak.

A  B. Strauss által szerkesztett könyv  18  német szexuálterapeuta tanulmányait tartalmazza, így sokféle megközelítés és különböző szemléletek között válogathat az olvasó.  A Strauss által írt egyik fejezet a szexuális zavarokkal kapcsolatos ellátási és továbbképzési problémákat, a másik pedig a funkciózavarok és szexuális devianciák  kezelését tárgyalja, behaviorális és analitikus szempontok összekapcsolásával.  G. Schmidt szerint  ellentét alakult ki a  „külső  szexualizálódás”  és a „belső  deszexualizálódás”  között ;  egyrészt eláraszt bennünket a pornográfia, másrészt egyre több nőnek és férfinek nincs kedve a szexhez, terjed a „szexuális unalom”.  Magáról a  pszichoszexuális  terápiáról, ennek irányzatairól és problémáiról  öt fejezet közöl  gyakorlatias  áttekintést.  A legtöbb szerző egyetért abban, hogy a szexuális funkciózavarokat nem egyénileg, hanem a kapcsolatban, tehát párterápia  keretében kell kezelni.. Az eredményes kezelés előfeltétele a partnerkapcsolat stabilitása és a terapeuta által javasolt, viselkedésmódosító gyakorlatok komolyan vétele, rendszeres végzése.  Sem külső kapcsolat, sem párhuzamos pszichoterápia nem folytatható. Az anamnesztikus interjúkat és terápiás üléseket célszerű  magnószalagra rögzíteni  (az utólagos értékelés  és a  szupervizió érdekében).

A korszerű  szexuálterápiáról nagyon jó áttekintést ad  J. P. Wincze és M.P. Carey  (2001)  könyve. Mindkét szerző  pszichológus. Hangsúlyozzák, hogy  sem a Viagra, sem  más gyógyszerek nem gyógyítják a párkapcsolati problémákat, a negativ szexuális  szkripteket és traumákat, s nem terjesztik a szexuális kultúrát sem. A  kezelésnek tehát  „biopszichoszociális” jellegűnek kell lennie, az újabb tudományos eredmények  figyelembe vételével és felhasználásával.  A szexuális  zavarokat a  DSM-IV.,vagyis az amerikai diagnosztikai kézikönyv legújabb változata alapján kategorizálják, s a  pszichoszociális és  a biomedikális módszerek integrációját javasolják.  A könyv magyar kiadását, sajnos, nem sikerült elérni;  helyette azonban megjelent  „A  szexuális egészségvédelem  szakkönyvei”  sorozatban E.J. Haeberle „Alapismeretek a  szexuálterápiáról”  (2004)  c. könyve, amely   minden lényeges ismeretet tartalmaz  a témáról. Azonkívül  megjelent  Mórotz K. és  Perczel D. szerkesztésében a  „Kognitiv  viselkedésterápia” (2005)  c. könyv, amelynek  7. fejezete a  szexuális zavarok kognitiv  viselkedésterápiájáról szól. Vagy ott van R.J. Comer: „A  lélek betegségei. Pszichopatológia” (2000  c. könyve, amely szintén bőségesen tárgyalja a szexuális zavarokat és azok kezelését. (Lásd  16. Dokumentum)  A korszerű  szexuálterápia  elsajátításához tehát elegendő, magyar nyelvű szakirodalom áll rendelkezésre.