Ajánlott  könyvek

(Néhány  meg is vehető)

 

Először az utóbbi években  általam írt,  weblapomon is olvasható  könyvek  főbb adatait   ismertetem.  Közülük a legfontosabbak

Szilágyi  VilmosSzexuálpszichológia. Tankönyv  és  dokumentáció  (2006,  Medicina Kiadó, 278 old. )  Az első kiadás elfogyott;  de ezen a weblapon teljes egészében olvasható. Lásd főoldal.

 

Szilágyi Vilmos: Szexuálpedagógia. Szexuális egészségnevelés 2006, Athenaeum K.,

221 old. ) Bolti ára: 2450.-Ft. (Ez a könyv is teljes egészében olvasható ezen a    honlapon. Lásd:  főoldal.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Szilágyi Vilmos:  A  nemek  viszonyának  jövője.  (2010,  Háttér Kiadó, 319 old.) Bolti ára:  2990.- Fz,  nálam 2000.-  Ft. Ez  a könyv is teljes egészében olvasható ezen a weblapon. Könyvalakban nálam  2500.- Ft

 

Szilágyi VilmosNemiségtudomány -- és a magyar  valóság  (2012)

                          Ez is olvasható a weblapomon.  könyvalakban  nálam 1500.- Ft.

 

   Szilágyi  Vilmos:  Nemiségünk:  sorsunk  "alapköve"  és  kitöltendő  kerete   (2013)

             Olvasható a weblapomon.     Bolti  ára:  3000.- Ft.  Nálam:  2500.- Ft

 

         

A  szexuális egészségvédelem  szakkönyvei”  c.  sorozatom :  

 

        1. Szexológiai  dokumentumok Válogatás prof. E.J. Haeberle munkáiból

2004, Magánéleti kultúra Alapítvány,  170 old. 

Ára:  1900.- Ft.  Már nálam sem kapható.  Könyvtárban hozzáférhető.  

    Tartalom: 

Az  ember  szexuális fejlődésének  régi és új  modelljei

 Szexuális  konformitás  és  deviancia

 A  szexuális  beállítottság  mint  tudományos  probléma

 Az  egészségügyiek  szexológiai  képzése

 Pornográfia.  Múlt,  jelen,  jövő

 Technológiai  változások  és  a  szexológia  jövője

 Egy  új  szexológiai  intézet  terve.  Ideál  és  valóság

 WHO  Ajánlások  a  szexuális  egészség  védelmére

Függelék:  A  Szexológiai  Világszövetség  Nyilatkozata  a  szexuális  jogokról

                  A  nemi úton terjedő  fertőzések  etiológiai  osztályozása

                   Az  átfogó  szexuális  nevelés  fő  céljai  és  jellemzői

 Szakirodalmi  források

 

        2. Alapismeretek  a  szexuálterápiáról.  Haeberle  két  kurzusa  alapján 

2004,  Animula & Magánéleti  kult. Al.,  154 old. 
Ára:  1900.- Ft.  Nálam 1600.- Ft.

                       Tartalom: 

I.rész: Az  ember  szexuális  anatómiájának és fiziológiájának  alapjai   

1.  A  nem  meghatározásának  tényezői.  Mit jelent  a „nem”?

Hogyan állapítható meg, hogy  egy  ember  férfi  vagy  nő?

Kromoszomális, gonadális, hormonális  nem

Belső és külső  nemi  szervek

A  tanult nem  és a  szexuális  azonosulás

2.  Az  emberi  szexualitás  alapvető  komponensei

A  nemiség  három  alapkomponense:  a  testi nem;  a nemi  szerep  és az  orientáció

  Szexuális  sokféleség,  Az  egyén  szexuális  profilja

  A  nemi  ismertetőjegyek  praktikus  felosztása

3.  A  férfi  és  női  nemi szervek  szerkezete  és  funkciói

         A  női  és  férfi  nemi szervek  hasonló  struktúrái

4.  A  szexuális  reagálás

         Ingerlés  és  reagálás.   A  reagálás  négy  szakasza

         A  nő  és  a  férfi  szexuális  reagálása:

                  1. Izgalmi  fázis,  2.  platófázis,  3.  orgazmus,  4.  elernyedési fázis

Ellenőrző  kérdések 

2.      rész:  Szexuális  funkciózavarok  és  kezelésük

1.      Kritikai  bevezetés:  A  szexuális  egészség  meghatározása

Kezelési  próbálkozások;  hallgatólagos  feltételezések

2.      Női  és  férfi  szexuális  funkciózavarok

A  szexuális  egészségi  problémák  áttekintése

„Klasszikus”  funkciózavarok

A  női és  férfi  funkciózavarok  hasonlóságai

Régi, negativ  attitűdök

3.           A  szexuális  funkciózavarok  kezelése 

Történeti  bevezetés.

Diagnosztikai  eljárások:  Testi vizsgálat, anamnézis, interjú-technika

Néhány  sajátos probléma:  szexuális  averzió,  elfojtott vágy, fájdalmas aktus

A „klasszikus  funkcuózavarok”  kezelése:  a  PLISSIT  modell

A  női  szexuális  funkciózavarok  kezelése  (vaginizmus,  orgazmus-zavar  stb.)

A  férfi  szexuális funkciózavarok  kezelése  (merevedési  és orgazmus-zavar)

Kiegészítő  olvasmányok

Ellenőrző  kérdések

(A könyv  sok ábrával  két  „E-learning”  kurzust  ismertet.) 

 

          3. Iskolai  szexuális  nevelés - Németországban  

2004,  Animula & Magánéleti kult. Al., 198 old. Ára:: 1900.-, Ft   Csak könyvtárban hozzáférhető.

          Tartalom: 

Bevezetés  (P. Milhoffer)

1. Az  iskolai  szexuális  nevelés  és a  tanárképzés
    intézményes  keretei

2.  Szülői  közreműködés  a  szexuális  nevelésben

3.  Jelentések  a  praxisból

4.  A  gyermekek  szeretet/szerelem  élménye

5. Szexuális  nevelés  és  személyiség-fejlődés

6.  Szexuális  visszaélések.  Prevenció  és  intervenció

7. Kényes  témák:  AIDS,  homoszexualitás,
    önkielégítés

 8.      Médiumok  a  mindennapokban  és  az  iskolai  gyakorlatban

FÜGGELÉK:  1,  A  témához kapcsolódó, újabb  német  könyvek

             2.      A  szexuálpedagógiai képzésben          felhasználható  érvek

       Szakirodalom

 

A  további  három  könyv  szorosan  kapcsolódik  a  fenti  sorozathoz:

 

    Szilágyi  Vilmos:  A  szexuálpszichológus válaszol -- szexről,  párkapcsolatról 

 

 

2004,  Animula K., 260 old.  Bolti ára: 2490.- Ft,   Egyébként  ez  is  olvasható ezen a weblapon.

                    Tartalom:

Bevezetés

1. Lelki  önállósulás --  nemzedéki  konfliktus 

2.      Serdülőkori  problémák 

3.      Az  önkielégítés 

4.Meztelenség,szemérmesség, álszemérem 

5.      Pornográfia  --  káros  vagy  hasznos? 

6.      Álmodozás,  rajongás,  diákszerelem 

7.      Ismerkedés,  közeledés,  kezdeményezés 

8.      Gátlásosság,  magányosság

9.      Homoszexuális  hajlam 

10.  Csókolózás,  petting 

11.  A  „túl  korai”  és a „túl  késői”  szex --  avagy  közösüljünk-e  és  mikor? 

12.  A  szüzesség  --  és  elvesztése 

13.  Korai  házasság  --  vagy  próbaházasság? 

14.  Párválasztási  dilemmák 

15.  Az  életkor,  a  magasság  és  a  rokoni  fok  szerepe 

16.  Párkapcsolati  problémák  --  és  megoldásuk 

17.  A  féltékenységi  hajlam 

18.  Mennyi  szabadságunk  lehet  a  szerelemben  és  a  házasságban? 

19.  Egyoldalú  kötődés  --  reménytelen  szerelem 

20.  Nem  kívánt  terhesség,  fogamzásgátlás,  művi  abortusz 

21.  Nők  szexuális  problémái 

22.  Férfiak  szexuális  zavarai 

    Ez a könyv a szexuális kultúra minden lényeges kérdését megvilágítja, az olvasók leveleiben feltett  kérdésekre  válaszolva.

        

           Norbert  Kluge:  A  gyermeklét  antropológiája

               Utak a gyermeki lét megértéséhez, pedagógiai                     megközelítésben

 

2004,  Animula  &  Magánéleti kult. Al., 159 old.  Bolti ára:  1990.- Ft,  nálam:  1500.- Ft 

                           Tartalom: 

A  szerző  és a  szerkesztő  Előszava

Bevezetés 

1. Kiindulópont:  Az  emberről  szóló  tudomány  feltevései   

1.1.  A  filozófiai-antropológiai  szemléletmód:  az  ember  helye  a  világban

1.2.  A  kulturfilozófiai  szemléletmód:  az  ember  mint… alkotó  kulturlény

1.3.  A  biológiai  szemléletmód:  az  ember… különleges  helye  az  élők  közt

1.4.  A  viselkedésbiológiai  szemlélet:  az  ember mint  viselkedését irányító  lény

1.5.  Az  antropológiai-pedagógiai  szemléletmód:  az  ember  mint  fejlődésre  és  nevelésre  leginkább rászoruló  lény

1.6.  Összefoglalás  és  kritikai  észrevételek 

2. Alapvető  antropológiai  felismerések  a  20. század  végén  és  a  21. sz.  kezdetén 

2.1.  Az  emberré válás  paleoantropológiai  és paleontológiai  leletei

2.2.  Statisztikai  adatok  az  emberi  életkor  hosszabbodásáról 

2.3.  Etológiai  leletek:  az  emberszabású  majmok  és  az  ember  összehasonlítása

2.4.  Az  ember  és  genetikailag  legközelebbi  állat-rokonai

2.5.  Összefoglalás 

3. Embergyerekek:  a  nevelés  szükségessége. Nevelhetőség,  szocializációs  feladatok

Állatkölyök  és  embergyerek

A  nevelés  szükségessége  és  lehetősége

A  gyermekkor  a  kulturális  hatások  függvényében

Összefoglalás 

4. Emberképek  -  gyermekképek

A  gyermek  mint  még-nem-felnőtt

A  gyermek  mint  olcsó  munkaerő

A  gyermek  mint  az  emberiség  megmentője

A  gyermek  mint  a  lereagálás  eszköze

A  gyermek  mint  a  felnőttel  egyenrangú  lény

Összefoglalás 

5. A  gyermeklét  mint  a  gyermek  perspektivája  és  útja 

6. A  gyermekek  jogai 

7. Záró  gondolatok:  a  gyermekkor-kutatás  újabb  felismerései

 Irodalom 

(Az új, tudományos emberkép szerint az ember beleillik az evolúció folyamatába;  hasonlít más  élőlényekhez, de lényegesen különbözik  is  tőlük: fogékonyabb és nevelhetőbb.  Ez a könyv elősegíti  a  gyermekek  megértését.)

                                                                              

 

          Erwin  J.  Haeberle:  Atlasz --  Szexualitás 

                           2006,  Athenaeum K., 216 old.  Ára:  3490.- Ft.  Nálam:  3,000.- Ft

                 Tartalom:

Előszó

Női  és férfitest

A testi nem

A  nem meghatározásának tényezői

Az emberi szexualitás alapjai

Elsődleges nemi jegyek

Másodlagos nemi jegyek

Kromoszómák és hormonok

A  nemi szervek 

A  női nemi szervek

A  menstruációs  ciklus

A  férfi nemi szervek

A  szexuális  reagálás 

A  női szexuális  reagálás

A  férfi szexuális  reagálás

A  szexuális  reagálás  zavarai

Az  utódnemzés 

Fogamzás

Terhesség,  szülés

Fogamzásgátlás 

Terhességmegszakítás

Nemi úton terjedő  betegségek

Az  emberi  szexuális viselkedés

     Nemi szerepek és nemi identitás 

A  nemi szerep

A  nemi szerep elutasítása

Transzvesztizmus  és  transszexualizmus

A  nemek ideológiájának  kritikája

Nemek  szerinti  partnerválasztás

       A  szexuális  orientáció

A  szűkebb értelemben vett szexuális  viselkedés

        A  szexuális  viselkedés  három aspektusa

        A  szexuális  viselkedés  szkriptezése

A  szexuális  viselkedés  fejlődése

        Gyermekkor

         Ifjúkor

         Felnőttkor

         Idősebb kor

A  szexuális viselkedés  alapvető  formái

 Szexuális  öningerlés

 Heteroszexuális  szeretkezés

 Homoszexuális  szeretkezés

 Szexuális kapcsolat állatokkal

Erotikus  variációk

Szexuális  kisebbségek

Szexuális  kívülállók 

Szociálisan  destruktiv  szexuális viselkedés

Szexuális  erőszak

Felnőttek nemi kapcsolata gyermekekkel

Szexuális  egészség  és  betegség 

 A  szexuálterápia

 A  funkciózavarok  sémája

 Az okok  és beavatkozások  mintái

 A  modern szexuális kultúra  kritikája

 A  szexuálterápia  kritikája

Szexualitás  és  társadalom

   Nők és férfiak a történelemben és társadalomban 

A  nemek  szociális  szerepei

Kettős  erkölcs  és  szexizmus

A  nőmozgalom Európában és az USA-ban

A  házasság

      A  család

Alkalmazkodás  és  elhajlás

       A  nemi erkölcs

Pornográfia

       A  pornográfia  története

       Napjaink  pornográfiája

A  prostitúció 

       A  prostitúció  története és jelentősége

       Női  prostitúció

       Férfi  prostitúció

A  szexológia

       A  fejlődés  címszavakban

Utószó  (a fordítótól)

Szakszerűtlen   szakkifejezések  jegyzéke

Forrásjegyzék

Név-  és  tárgymutató

 (A  könyv  tele van  egész  oldalas,  színes  illusztrációkkal.)

                                   *   *   *    

Ezen kívül még a következő könyveket tudom ajánlani:

       
Dr. Buda Béla: A szexualitás lélektana. Élmény, magatartás, emberi kapcsolat.
("A szexualitás modern elmélete" c. könyv 7., átdolgozott kiadása)
Budapest, 1997. MAPET. 358 old.
A könyv 21 fejezete a szexuális viselkedés kutatásának történetétől a férfi homoszexualitás pszichodinamikájáig áttekinti az egyéni pszichoszexuális fejlődés minden problematikus kérdését.

Dr. Buda Béla: Szexuális viselkedés. Jelenségek és zavarok -- társadalmi és orvosi dilemmák.
Budapest, 1994, Animula, 381 old.
A neves pszichiáter tanulmányait gyüjtötte egybe ebben a kötetben.
Hét témakört tárgyal:
1. Szexualitás a társadalomban,
2. Nemiség, biológia, tudomány,
3. Önkielégítés,
4. Szexuálpatológia,
5. Impotencia,
6. Homoszexualitás,
7. Beszámolók, publicisztika.

Buda Béla - Szilágyi Vilmos: Párválasztás. A partnerkapcsolatok pszichológiája

1988, Gondolat K., 371  old.  2700.- Ft

Az eredetileg 1974-ben megjelent sikerkönyvnek e második, bővített kiadásában a két szerző a párválasztási  érettség kialakításához és a párkapcsolatok rendben tartásához nyújt segítséget az olvasóknak. Már csak könyvtárakban hozzáférhető, de a második szerzőnél még egy-két példány kedvezményesen  kapható.

 

 

 Szilágyi Vilmos: Szexuális szocializáció. Nemi nevelés a családban.
Budapest, 1997. Medicina K. 324 old. 2000.- Ft
A Magyar Szexológiai Szemle szerkesztője, az ismert szexuálpszichológus e könyvében szülőknek és nevelőknek ad segítséget a gyermekek korszerű szexuális neveléséhez. A könyv fejezetei a csecsemőkortól a felnőttkorig életkoronként mutatják be a nevelési feladatokat és azok leghatékonyabb megoldását.

 

Szilágyi Vilmos: Intimkapcsolatok kézikönyve. Szeretkezés - felsőfokon.
Budapest, 1994. A szerző magánkiadása. 271 old. 2700.- Ft
A könyv 23 fejezete a szexuális kultúra minden lényeges kérdését áttekinti, a szerelmi képesség mibenlététől a gyakoribb szexuális funkciózavarok kezelésén át, egészen a távolkeleti szex-kultúrákig. A könyv már csak könyvtárakban érhető el, de olvasható  e  weblapon.

 

Szilágyi Vilmos:  Szexuális életünk dilemmái.  Sorskérdések és vallomások
 2002.  Hungarovox K., 166 old.  1500.- Ft
A szerző a tanácskérők hosszabb-rövidebb levelei alapján mutat be néhány jellegzetes szexuális-párkapcsolati problémát. Bevezetőben tájékoztatást nyújt a hazai szexuáliskultúra helyzetéről, végül  ismerteti az általa kidolgozott  Párválasztási Érettség Tesztet.  Ugyancsak olvasható  e  weblapon.


Szilágyi Vilmos:  Tűrskereséseim  naplója .  2016-  
 Ez az új könyvem is  olvasható a weblapomon  (lásd:  főoldal)
A pszichológus visszapillantásainak  fő  tanulsága, hogy  nem lehet egyetlen partnerben egyszer s mindenkorra megtalálni  minden  kapcsolati igény  kielégítésének  lehetőségét. Tehát nem létezik kizárólagos "Igazi". Az  igények  ugyanis  változnak, ezért  jó  kompromisszumokra van szükség.

 

  Szilágyi  Vilmos:  Humanista  szexuáletika.   2016 

A  szerző  jelentős  (valószínűleg utolsó)  műve,  szintén olvasható  e weblapon.