Magyar Szexológiai Szemle

Tartalomjegyzékek Cikkek Ajánlott könyvek Pályázat Főoldal

Javaslat szexuálpedagógiai képzésre

Alulírottak, mint a szexológiai tudományok (elsősorban a szexuálpedagógia, szexuálpszichológia és szexuálterápia) hazai legaktívabb művelői, sürgősen szükségesnek tartjuk a szexuális nevelés -- s ezzel együtt a kulturált magánéletre és korszerű életvezetésre nevelés beépítését a köznevelés rendszerébe, éspedig az általános iskola első osztályától kezdve egészen a középiskolák befejezéséig, sőt, a felnőttoktatásig.

Köznevelésünk nagy hiányosságának tartjuk, hogy eddig ez nem történt meg (eltekintve az 1973-as népesedéspolitikai kormányhatározat által elrendelt "családi életre neveléstől", amely átgondolatlansága folytán eleve kudarcra volt ítélve.

Véleményünk szerint az említett nevelési feladat komolyan vételét számos olyan körülmény indokolja, mint a nem kívánt terhességek és a művi abortuszok rendkívül magas száma éppen az ifjúság körében, vagy a népességszaporulat megdöbbentő visszaesése, ami hovatovább nemzethalállal fenyeget.

A rendszerváltozás óta eltelt évtizedben történt ugyan néhány kisebb civil kezdeményezés a jelzett problémák megoldására, de ezek nem pótolják az átfogó, a tanulók minden korosztályára és iskolatípusára kiterjedő nemi nevelést, amihez ma már egy korszerű "Vezérfonal" is rendelkezésre áll.

Ezért javasoljuk, hogy e segédkönyv és más taneszközök alapján kezdődjön meg a pedagógusok szakirányú képzése és továbbképzése, melynek kereteit az illetékes tanügyi hatóságokkal együtt igyekszünk kijelölni.

Budapest, 2000. január 7.

A Magyar Szexológiai Társaság vezetősége nevében:

Dr. Lux Elvira
Bede Zsuzsanna
Dr. Pándy Mária
Dr. Kiss Ernő
Dr. Forrai Judit
Sz. Mikus Edit
A Magánéleti Kultúra -- Korszerű Életvezetés Alapítvány kuratóriuma és a Szexológiai Szemle szerkesztőbizottsága nevében:

Molnár Tamás
Dr. Szilágyi Vilmos
Dr. Aszódi Imre
Dr. Buda Béla
Dr. Lengyel Zsuzsanna

(A nevezettek aláírásával ellátott javaslatot eljuttattuk az Oktatási Minisztérium illetékeseinek -- és másoknak is.)


Vissza a Főoldalra | Vissza a Cikkekhez