Dr. Szilágyi Vilmos 

Szexuálpedagógia

 Szexuális egészségnevelés   

2006,  Athenaeum,  271 old.

                       Tartalom

 Előszó  (Dr. Buda Béla)

 

 Bevezetés

A szexuális egészség veszélyeztetettsége

Kommentárok

 

I. A szexuálpedagógia fogalma, típusai, céljai és alapelvei

A szexuális nevelés mint prevenció és szocializáció

Viszonya a nevelés más  feladataihoz

A szexuális nevelés típusai

A progresszív szexuális nevelés céljai és alapelvei

A szexuális funkciók ápolása és fejlesztése

Kommentárok

 

II. Történeti visszapillantás

Konzervativok és  szexuálreformerek

Skandináv kezdeményezés – német folytatás

Magyar próbálkozások az  utóbbi évtizedekben

Kommentárok

 

III.  Az  eredményesség  feltételei

Személyi és tárgyi feltételek

A szülők  előkészítése, megnyerése

A „kettős nevelés” elhárítása

Integráció: beépülés a tantárgyakba?

Kommentárok

 

IV. A  pszichoszexuális  fejlődés  vázlata

Pszichoszexuális fejlődés  óvodás és kisiskolás korban

Pszichoszexuális fejlődés a tizenéves korban

A szülőkről való  érzelmi leválás

A felnőtté válás buktatói

A partnerkapcsolatok fejlődése

A szerelmi élmény érettsége

A petting és az első közösülés

A párválasztási érettség  kialakulása

A pszichoszexuális fejlődés zavarai

 

V. Az átfogó szexuális nevelés programja

Az átfogó program  struktúrája

A nevelési intézmények feladatai  életkoronként

Alapfogalmak és  témakörök:

 

    I. Emberi fejlődés

A nemek anatómiája és fiziológiája

Reproduktiv (gyermeknemző) folyamatok

Nemi érés, serdülés

Testvázlat, testkép

Szexuális identitás és beállítottság

 

    II. Kapcsolatok

A család

Barátságok

Szeretet, szerelem

Randevúzás (együttjárás)

Házasság: életre szóló elköteleződés

Szülővé válás

 

    III. Személyes készségek

Értékek

Döntéshozatal

Kommunikáció

Önérvényesítés

Egyezkedés

Segítségkérés

 

    IV. Szexuális viselkedés

Szexualitás az élet során

Maszturbáció

Együttes szexuális viselkedés

Szexuális absztinencia

Emberi szexuális reagálás

Szexuális fantáziálás

Szexuális zavarok

 

    V. Szexuális egészség

Fogamzásgátlás

Művi abortusz

Nemi úton terjedő betegségek

Szexuális visszaélések

Reproduktiv egészség, nemzőképesség

 

    VI. Társadalom és kultúra

Szexualitás és társadalom

Nemi szerepek

Szexualitás és törvénykezés

Szexualitás és vallás

Különbözőségek a nemiség terén

Szexualitás és a művészetek

Szexualitás és a média

 

 VI.  A nemi nevelés megtervezése és módszerei

A mérésekről általában

Tudásszint és neveltségi szint  vizsgálatok

Szexuálpedagógiai helyzetteremtés:  interjúk, kérdőívek, skálák

Az iskolai nemi nevelés  megszervezése

Programkészítés . Módszerek  és  eszközök

   A  koedukáció mint módszertani probléma

Előadás és beszélgetés. A  hangnem

Olvasmányok feldolgozása. Audiovizuális szemléltető eszközök.

Programozott oktatás

A  csoportmunka  alkalmazása         

Egyéni foglalkozás és tanácsadás

Kiegészítés az életkori szintek programjaihoz

   Óvodáskor és alsóbb osztályok

   Tizenévesek

Kommentárok

 

VII.    Gyakoribb szexuális  problémák  az iskolában

Tanár és tanuló  „intim kapcsolata”

Maszturbáció az iskolában

Pornográfia  az  iskolában

A  trágár beszéd

Serdülőkori  partnerkapcsolatok

Házibuli és  csoportszex,  diszkó-  és  droghatások

Felnőtt erőszakos közeledése  vagy  csábítása

Nem kívánt terhesség,  művi abortusz

Nemi úton terjedő  betegségek   

Kommentárok

Konklúziók és  kutatási feladatok

Függelék:  Felsőfokú  szexuálpedagógiai  továbbképzés  projektje

 

Szakirodalom